Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΜΣ Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΜΣ Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΜΣ Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΤΕΡΕΖΑ (Α.Μ.: ΔΔΕ-13-288) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: DR. Π. Γ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2015 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Διερεύνηση της χρήσης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Νεφο-πληροφορικής στο Δημόσιο Τομέα» «Investigation of use Electronic Applications and Cloud-Computing in the Public Sector»

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  H παρούσα μελέτη πραγματεύεται τη διερεύνηση της χρήσης εφαρμογών νεφοπληροφορικής (cloud computing), με εστίαση στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι η ιδέα της χρήσης της νεφο-πληροφορικής υπάρχει από το 1950, ουσιαστικά αποτελεί εξέλιξη της τελευταίας δεκαετίας κι αποτελεί επανάσταση στο χώρο της πληροφορικής (Erl, Puttini, & Mahmood, 2013)  Στο δημόσιο τομέα ανά τον κόσμο, στην προσπάθειά τους τόσο να εκσυγχρονιστούν, όσο και να μειώσουν το κόστος λειτουργίας της παροχής των υπηρεσιών τους, υιοθετούν ολοένα και περισσότερο εφαρμογές της νεφο-πληροφορικής (Chandrasekaran & Kapoor, 2011)  Για το δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης εφαρμογών νεφο-πληροφορικής, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη κρίση χρέους στην Ελλάδα και την ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους.

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους Danchev et al (2011), με τη χρήση των ΤΠΕ γενικά έχει παρατηρηθεί πως έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών.  Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στον κλάδο της υγείας, στον κλάδο των δημοσίων οικονομικών και στον κλάδο της κοινωνικής ασφάλισης.  Ο λόγος που επιλέχθηκε ο δημόσιος τομέας είναι διττός: 1.O εκσυγχρονισμός του όσον αφορά στα υπολογιστικά συστήματα είναι σε εμβρυικό στάδιο 2.Η τάση του δημόσιου τομέα διαχέεται και στον ιδιωτικό 3.Λόγω ότι υπάρχει κρίση χρέους χρειάζεται να διερευνηθεί αν υπάρχει προοπτική μείωσης του λειτουργικού κόστους

4 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της χρήσης του Cloud Computing στη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών αναγκών στο δημόσιο τομέα για την καλύτερη λειτουργία του αλλά και για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών. Απώτερος σκοπός της είναι να αναδείξει ότι η χρήση της νεφο-πληροφορικής (Cloud Computing), μειώνει το κόστος εξυπηρέτησης των παρερχομένων υπηρεσιών, ειδικά σήμερα λόγω της κρίσης καθιστώντας ανταγωνιστικό το δημόσιο τομέα. Θεωρητικοί Στόχοι Βιβλιογραφική προσέγγιση του όρου cloud computing και συγκεκριμένα στο πώς επηρεάζει την εξυπηρέτηση των πολιτών, το οποίο θα βασιστεί στο Δημόσιο Νέφος (public cloud). Θεωρητική μελέτη και ανάπτυξη της τεχνολογίας cloud computing, με αναφορά στις εφαρμογές της σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράθεση παραδειγμάτων. Βιβλιογραφική προσέγγιση του cloud computing με αναφορά στις χρήσεις του, στις εφαρμογές του αλλά και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

5 Ερευνητικοί Στόχοι 1ος Ερευνητικός Στόχος: Διερεύνηση των υπαρχουσών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα μέσα από την επαφή με στελέχη δημόσιων οργανισμών. 2ος Ερευνητικός Στόχος: Διερεύνηση των εφαρμογών του cloud computing στη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών αναγκών στο δημόσιο τομέα. 3ος Ερευνητικός Στόχος: Διερεύνηση των τύπων εφαρμογών cloud- computing που αναμένεται να υιοθετηθούν κατά την επόμενη τριετία. 4ος Ερευνητικός Στόχος: Διερεύνηση του βαθμού αποδοχής του cloud computing από τους εργαζόμενους.

6 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΦΟ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Η νεφοπληροφορική είναι ένα μοντέλο για τη διευκόλυνση της πανταχού παρούσας, βολικής, κατ’ απαίτηση πρόσβασης στο δίκτυο σε μια κοινόχρηστη δεξαμενή προσαρμόσιμων υπολογιστικών πόρων (εφαρμογές, δίκτυο, servers) που δύναται να τροφοδοτηθούν γρήγορα και κυκλοφορούν με την ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης ή αλληλεπίδραση παροχής υπηρεσιών (Wang et al, 2014)  Η νεφοπληροφορική είναι η παράδοση της πληροφορικής ως υπηρεσία, παρά ως προϊόν, σύμφωνα με την οποία μοιράζονται οι πόροι, το λογισμικό, και οι πληροφορίες που παρέχονται στους υπολογιστές και σε άλλες συσκευές, όπως ένα βοηθητικό πρόγραμμα (όπως το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας) σε ένα δίκτυο (συνήθως το διαδίκτυο). Η νεφο- πληροφορική βασίζεται στην κατανομή των πόρων για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας (Rhoton, 2009).

7 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΦΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αυτό-εξυπηρέτηση κατ’ απαίτηση (On-demand self-service) Ευρεία πρόσβαση στο δίκτυο Συγκέντρωση πόρων Ταχεία ευελιξία Μετρούμενη υπηρεσία Χαρακτηριστικά Νεφο- πληροφορικής

8 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΦΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Λογισμικό ως Υπηρεσία (Software as a Service- SaaS) Η Πλατφόρμα ως Υπηρεσία (Platform as a Service-PaaS) Η Υποδομή ως Υπηρεσία (Infrastructure as a Service-IaaS) Μοντέλα Παροχής Υπηρεσιών

9 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΦΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιδιωτικό Σύννεφο Κοινοτικό Σύννεφο Δημόσιο Σύννεφο Υβριδικό Σύννεφο Μοντέλα Ανάπτυξης

10 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Πλεονεκτήματα Η πιο οικονομικά αποδοτική μέθοδος για τη χρήση, τη διατήρηση και την αναβάθμιση Η αποθήκευση των πληροφοριών στο νέφος δίνει σχεδόν απεριόριστη ικανότητα αποθήκευσης Τα αντίγραφα ασφαλείας και η επαναφορά η ίδια είναι σχετικά πολύ πιο εύκολη από ότι σε μια φυσική συσκευή Η ενσωμάτωση του λογισμικού συμβαίνει αυτόματα Πρόσβαση στις πληροφορίες από οποιοδήποτε σημείο μέσω του internet Γρήγορη εγκατάσταση Μείωση κόστους εισόδου για μικρότερες νέες επιχειρήσεις Δυνατές νέες κατηγορίες εφαρμογών

11 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Μειονεκτήματα Δυσλειτουργία συστήματος- Τεχνολογία επιρρεπής σε διακοπές και τεχνικά ζητήματα Θέματα ασφαλείας στο σύννεφο Επιχείρηση ευάλωτη σε εξωτερικές επιθέσεις και απειλές λόγω αποθήκευσης των πληροφοριών στο νέφος

12 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ  Η νεφο-πληροφορική επιτρέπει μείωση του κόστους και έλεγχο των δαπανών  Επιτρέπει την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα μέσω της εικονοποίησης των πόρων  Ενισχύονται τόσο οι υπηρεσίες όσο και η συνεργασία μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών  Κυριότερες ηλεκτρονικές εφαρμογές: βασικές υπηρεσίες διαδικτύου όπως το e-mail και το internet ιστοσελίδες με απλές λειτουργίες, ή και ιστοσελίδες με σύνθετες λειτουργίες  Κυριότερες εφαρμογές νεφο-πληροφορικής: ανεξάρτητα πακέτα λογισμικού και υπηρεσίες όπως αποθήκευση δεδομένων  Κυριότεροι τύποι νεφο-πληροφορικής: ιδιωτικά σύννεφα δημόσια σύννεφα

13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ  Η.Π.Α Γενική Διοίκηση Υπηρεσιών (GSA), NASA, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS), Απογραφή, Λευκός Οίκος  Ηνωμένο Βασίλειο G-cloud Σχέδιο Ψηφιακής Βρετανίας  Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεργασία και καινοτόμα πειράματα νεφο- πληροφορικής σε εθνικό ή και σε διεθνικό επίπεδο. Κοινή υποδομή ΙΤ για τα κράτη μέλη  Ασία Kasumigaseki Cloud (Ιαπωνία), The Yellow River Delta Cloud Computing Center (Κίνα), ιδιωτικό νέφος για κρατικές υπηρεσίες (GITS-Ταϊλάνδη), νεφοπληροφορική στα πανεπιστήμια (Βιετνάμ)  Ωκεανία Ενοποίηση ΙΤ προμηθειών από τις κυβερνητικές υπηρεσίες μέσω νέφους (Νέα Ζηλανδία)  Ελλάδα Απαραίτητη η άμεση υιοθέτηση εφαρμογών νεφο- πληροφορικής εξαιτίας των περικοπών κόστους. Εξοικονόμηση στο δημόσιο περίπου 5€ δισεκατομμύρια σε δαπάνες και έσοδα κατά την επόμενη δεκαετία

14 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Η1: Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα, επηρεάζεται από τις υπηρεσίες διαδικτύου. Η2: Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα, επηρεάζεται από υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων. Η3: Η εφαρμογή της νεφο-πληροφορικής στις δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα, εξαρτάται από την υιοθέτηση πακέτων λογισμικού και υπηρεσιών ασφάλειας στο νέφος. Η4: Ο βαθμός αποδοχής της νεφο-πληροφορικής από τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα είναι χαμηλός.

15 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μοντέλο Prasetio και Dhewanto (2012) η ποιότητα του αποτελέσματος επηρεάζεται επιπλέον κι από τα αποδεδειγμένα αποτελέσματα που έχει η εφαρμογή της χρήσης της νεφο-πληροφορικής (υιοθετούμενο μοντέλο) Τεχνοφοβία στον ελληνικό δημόσιο τομέα Τροχοπέδη στην άμεση υιοθέτηση της νεφο-πληροφορικής άρα ο βαθμός αποδοχής της νεφο- πληροφορικής από τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα θα είναι χαμηλός.

16 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η.Π.Α: Oι εφαρμογές της νεφο-πληροφορικής έχουν ευρεία χρήση στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται έργα στο:  Τμήμα Εθνικής Άμυνας: Κέντρο Εμπειρίας Στρατού Υπολογιστικά περιβάλλοντα ταχείας πρόσβασης Forge.mil Μετατροπή των υπηρεσιών παράδοσης προσωπικού  Τμήμα Ενέργειας: Μετακίνηση στη νεφο-πληροφορική (Cloud-Computing Migration)  Τμήμα Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών: Υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Εγγραφών Υγείας  Τμήμα Εσωτερικών: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο για όλους τους φορείς  Τμήμα Διαχείρισης Γενικών Υπηρεσιών: USA.gov

17 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΦΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΥΡΩΠΗ: Υιοθέτηση έργων νεφο-πληροφορικής από: Αυστρία Δανία (πρωτοπόρος από το 2011 στη νεφο-πληροφορική) Φιλανδία Γαλλία (Governmental Gloud (G-Cloud)- Ανδρομέδα 2011 Γερμανία (από το 2010 στοχεύει στο Ψηφιακό της Μέλλον) Ιρλανδία (Τεχνολογικές δράσεις για την υποστήριξη της έξυπνης οικονομίας) Ισπανία Ελλάδα (The Greek Linked Open Data (LOD) από τον Οργανισμό Ανοικτής Γνώσης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

18 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θετικισμός στη φιλοσοφία της έρευνας Παραγωγική προσέγγιση Συμπερασματική και Περιγραφική Έρευνα Ποσοτική Μέθοδος συλλογής δεδομένων (πρωτογενών) Έντυπο ερωτηματολόγιο o Δειγματοληψία κατά ομάδες o πολλαπλής επιλογής με τη μέθοδο της πενταβάθμιας κλίμακας Likert Τόπος διεξαγωγής έρευνας: Ν. Αττικής Χρονικό διάστημα: Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2014 Συλλογή 250 ερωτηματολογίων Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων o SPSS 17.00 Statistic Software o Microsoft Excel 2010 Δείκτης αξιοπιστίας alpha του Cronbach = 0,698

19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ανάλυση Δημογραφικών στοιχείων της έρευνας Φύλο Γυναίκες: 49,6% Άνδρες: 50,4% Ηλικία Μ.Ο= 44 έτη Προϋπηρεσία Μ.Ο= 14 έτη Εκπαιδευτικό Επίπεδο Γυμνάσιο: 0,8% Λύκειο: 16,8% ΤΕΙ/ ΑΕΙ: 48,0% Μεταπτυχιακό: 34,4% Κλάδος Εργασίας Υγείας: 32,0% Δημοσίων Οικονομικών: 35,6% Κοινωνικής Ασφάλισης: 25,6% Περιφέρεια Αττικής: 6,8% Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 7.001-14.000€: 4,4% 14.001-21.000€: 11,2% 21.001-28.000€: 46,8% 28.001-42.000€: 33,2% 42.001-56.000€: 4,4% Εγκυρότητα - Παραγοντική Ανάλυση Πρώτη ενότητα ερωτηματολογίου (5-9 ερωτήσεις): Τρεις παράγοντες - συναφείς με τους τρεις στόχους και τις τρεις ερευνητικές υποθέσεις Δεύτερη ενότητα ερωτηματολογίου (10 ερώτηση): Τρεις παράγοντες - αντιληπτή χρησιμότητα, αντιληπτή ευκολία χρήσης, αντιληπτή αξιοπιστία- συναφείς με την κατασκευή του ερωτηματολογίου και τον τέταρτο στόχο

20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΠΡΩΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Ηλεκτρονικές εφαρμογές (συνολικά) Ηλεκτρονικές εφαρμογές (Κλάδος Κοινωνικής Ασφάλισης) Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου (email, internet)98,0%Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου (email, internet)95,31% Ιστοσελίδα με απλές λειτουργίες71,2%Ιστοσελίδα με απλές λειτουργίες67,19% Ιστοσελίδα με σύνθετες λειτουργίες62,0%Ιστοσελίδα με σύνθετες λειτουργίες59,38% Συστήματα Συναλλαγών28,4%Συστήματα Συναλλαγών23,44% Συστήματα Λήψης Αποφάσεων27,6%Συστήματα Λήψης Αποφάσεων20,31% Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών68,0%Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών62,50% Άλλο3,20%Άλλο0,00% Ηλεκτρονικές εφαρμογές (Κλάδος υγείας) Ηλεκτρονικές εφαρμογές (Περιφέρεια Αττικής) Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου (email, internet)100,00%Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου (email, internet)100,00% Ιστοσελίδα με απλές λειτουργίες67,50% Ιστοσελίδα με απλές λειτουργίες52,94% Ιστοσελίδα με σύνθετες λειτουργίες72,50% Ιστοσελίδα με σύνθετες λειτουργίες94,12% Συστήματα Συναλλαγών32,50% Συστήματα Συναλλαγών47,06% Συστήματα Λήψης Αποφάσεων41,25% Συστήματα Λήψης Αποφάσεων29,41% Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών73,75% Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών94,12% Άλλο3,75% Άλλο5,88% Ηλεκτρονικές εφαρμογές (Κλάδος Δημοσίων Οικονομικών) Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου (email, internet)97,75% Ιστοσελίδα με απλές λειτουργίες80,90% Ιστοσελίδα με σύνθετες λειτουργίες48,31% Συστήματα Συναλλαγών24,72% Συστήματα Λήψης Αποφάσεων20,22% Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών61,80% Άλλο4,49%

21 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Εφαρμογές νεφο-πληροφορικής (συνολικά)Εφαρμογές νεφο-πληροφορικής (κλάδος κοινωνικής ασφάλισης) Ανεξάρτητα πακέτα λογισμικού73,2%Ανεξάρτητα πακέτα λογισμικού82,81% Υπηρεσίες υποδομών όπως αποθήκευση δεδομένων80,00%Υπηρεσίες υποδομών όπως αποθήκευση δεδομένων78,13% Πλήρες λειτουργικό σύστημα και πακέτο λογισμικού μέσω υπηρεσιών νέφους 3,2% Πλήρες λειτουργικό σύστημα και πακέτο λογισμικού μέσω υπηρεσιών νέφους 0,00% Υπηρεσίες ασφάλειας στο νέφος0,00%Υπηρεσίες ασφάλειας στο νέφος0,00% Άλλο0,00%Άλλο0,00% Εφαρμογές νεφο-πληροφορικής (κλάδος υγείας)Εφαρμογές νεφο-πληροφορικής (Περιφέρεια Αττικής) Ανεξάρτητα πακέτα λογισμικού78,75%Ανεξάρτητα πακέτα λογισμικού76,47% Υπηρεσίες υποδομών όπως αποθήκευση δεδομένων73,75%Υπηρεσίες υποδομών όπως αποθήκευση δεδομένων70,59% Πλήρες λειτουργικό σύστημα και πακέτο λογισμικού μέσω υπηρεσιών νέφους 8,75% Πλήρες λειτουργικό σύστημα και πακέτο λογισμικού μέσω υπηρεσιών νέφους 0,00% Υπηρεσίες ασφάλειας στο νέφος0,00%Υπηρεσίες ασφάλειας στο νέφος0,00% Άλλο0,00%Άλλο0,00% Εφαρμογές νεφο-πληροφορικής (κλάδος δημοσίων οικονομικών) Ανεξάρτητα πακέτα λογισμικού60,67% Υπηρεσίες υποδομών όπως αποθήκευση δεδομένων88,76% Πλήρες λειτουργικό σύστημα και πακέτο λογισμικού μέσω υπηρεσιών νέφους 1,12% Υπηρεσίες ασφάλειας στο νέφος0,00% Άλλο0,00%

22 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Τύποι νεφο-πληροφορικής (συνολικά)Τύποι νεφο-πληροφορικής (κλάδος κοινωνικής ασφάλισης) Δημόσιο νέφος15,6%Δημόσιο νέφος7,81% Ιδιωτικό νέφος31,6%Ιδιωτικό νέφος18,75% Υβριδικό νέφος3,2%Υβριδικό νέφος1,56% Κανένας58,8%Κανένας78,13% Τύποι νεφο-πληροφορικής (κλάδος υγείας)Τύποι νεφο-πληροφορικής (Περιφέρεια Αττικής) Δημόσιο νέφος16,25%Δημόσιο νέφος11,76% Ιδιωτικό νέφος38,75%Ιδιωτικό νέφος23,53% Υβριδικό νέφος6,25%Υβριδικό νέφος0,00% Κανένας52,50%Κανένας64,71% Τύποι νεφο-πληροφορικής (κλάδος δημοσίων οικονομικών) Δημόσιο νέφος21,35% Ιδιωτικό νέφος35,96% Υβριδικό νέφος2,25% Κανένας49,44%

23 Ανάλυση & Δικαιολόγηση Αποτελεσμάτων / Επιβεβαίωση Ή Απόρριψη Υποθέσεων Που Αφορούν Στην ΕρευνητικήΥποθέση Η1 και Στην Ερευνητική Υποθέση Η2 Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Αποτελέσματα Email, internetp=0,227>0.05 Συστήματα συναλλαγών p=0,178>0.05 Άλλοp=0,385>0.05 Ιστοσελίδα με απλές λειτουργίες p=0,048<0.05 Ιστοσελίδα με σύνθετες λειτουργίες p=0,000<0.05 Συστήματα λήψης αποφάσεων p=0,008<0.05 Συστήματα διαχείρισης πληροφοριών p=0,029<0.05 Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται, άρα η Δημόσια Διοίκηση επηρεάζεται από υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων Εφαρμογές Νεφο- πληροφορικής Αποτελέσματα Υπηρεσίες υποδομών όπως αποθήκευσης δεδομένων p=0,063>0.05 Ανεξάρτητα πακέτα λογισμικού p=0,007<0.05 Η πρώτη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται, άρα η Δημόσια Διοίκηση επηρεάζεται από τις υπηρεσίες διαδικτύου.

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΤΡΙΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Εφαρμογές νεφο-πληροφορικής (συνολικά)Εφαρμογές νεφο-πληροφορικής (κλάδος κοινωνικής ασφάλισης) Ανεξάρτητα πακέτα λογισμικού65,6%Ανεξάρτητα πακέτα λογισμικού75,00% Υπηρεσίες υποδομών όπως αποθήκευση δεδομένων68,4%Υπηρεσίες υποδομών όπως αποθήκευση δεδομένων68,75% Πλήρες λειτουργικό σύστημα και πακέτο λογισμικού μέσω υπηρεσιών νέφους 48,4% Πλήρες λειτουργικό σύστημα και πακέτο λογισμικού μέσω υπηρεσιών νέφους 53,13% Υπηρεσίες ασφάλειας στο νέφος32,00%Υπηρεσίες ασφάλειας στο νέφος29,69% Άλλο6,80%Άλλο3,13% Εφαρμογές νεφο-πληροφορικής (κλάδος υγείας)Εφαρμογές νεφο-πληροφορικής (Περιφέρεια Αττικής) Ανεξάρτητα πακέτα λογισμικού71,25%Ανεξάρτητα πακέτα λογισμικού76,47% Υπηρεσίες υποδομών όπως αποθήκευση δεδομένων72,50%Υπηρεσίες υποδομών όπως αποθήκευση δεδομένων52,94% Πλήρες λειτουργικό σύστημα και πακέτο λογισμικού μέσω υπηρεσιών νέφους 42,50% Πλήρες λειτουργικό σύστημα και πακέτο λογισμικού μέσω υπηρεσιών νέφους 29,41% Υπηρεσίες ασφάλειας στο νέφος36,25%Υπηρεσίες ασφάλειας στο νέφος17,65% Άλλο1,25%Άλλο0,00% Εφαρμογές νεφο-πληροφορικής (κλάδος δημοσίων οικονομικών) Ανεξάρτητα πακέτα λογισμικού51,69% Υπηρεσίες υποδομών όπως αποθήκευση δεδομένων67,42% Πλήρες λειτουργικό σύστημα και πακέτο λογισμικού μέσω υπηρεσιών νέφους 53,93% Υπηρεσίες ασφάλειας στο νέφος32,58% Άλλο15,73%

25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΤΡΙΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Τύποι νεφο-πληροφορικής (συνολικά) Τύποι νεφο-πληροφορικής (κλάδος κοινωνικής ασφάλισης) Δημόσιο νέφος48,0%Δημόσιο νέφος51,56% Ιδιωτικό νέφος43,6%Ιδιωτικό νέφος34,38% Υβριδικό νέφος27,6%Υβριδικό νέφος35,94% Κανένας25,6%Κανένας34,38% Τύποι νεφο-πληροφορικής (κλάδος υγείας)Τύποι νεφο-πληροφορικής (Περιφέρεια Αττικής) Δημόσιο νέφος43,75%Δημόσιο νέφος52,94% Ιδιωτικό νέφος45,00%Ιδιωτικό νέφος23,53% Υβριδικό νέφος30,00%Υβριδικό νέφος11,76% Κανένας18,75%Κανένας23,53% Τύποι νεφο-πληροφορικής (κλάδος δημοσίων οικονομικών) Δημόσιο νέφος48,31% Ιδιωτικό νέφος52,81% Υβριδικό νέφος22,47% Κανένας25,84%

26 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

27 Βαθμός αποδοχής εφαρμογών νεφο-πληροφορικής στις δημόσιες υπηρεσίες Κλάδος Αντιληπτή χρησιμότητα Αντιληπτή ευκολία χρήσης Αντιληπτή αξιοπιστία Βαθμός αποδοχής Υγείας Μ.Ο3,62193,52503,66673,6062 N80 Τ.Α.,54249,69714,63423,37191 Δημοσίων Οικονομικών Μ.Ο3,57303,60673,68543,6169 N89 Τ.Α.,59377,58509,75270,41812 Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Ο3,62503,63023,76043,6672 N64 Τ.Α.,49200,62323,48055,35859 Περιφέρεια Αττικής Μ.Ο3,79413,43143,82353,6941 N17 Τ.Α.,60747,57451,45822,33442 Σύνολο Μ.Ο3,61703,57473,70803,6316 N250 Τ.Α.,55298,63089,63413,38245

28 Ανάλυση & Δικαιολόγηση Αποτελεσμάτων / Επιβεβαίωση Ή Απόρριψη Υποθέσεων Που Αφορούν Στην ΕρευνητικήΥποθέση Η3 και Στην Ερευνητική Υπόθεση Η4 Εφαρμογές Νεφο-πληροφορικής κατά την επόμενη τριετία Αποτελέσματα Υπηρεσίες υποδομών όπως αποθήκευσης δεδομένων p=0,471>0.05 Πλήρες λειτουργικό σύστημα και πακέτο λογισμικού μέσω υπηρεσιών νέφους p=0,157>0.05 Υπηρεσίες ασφάλειας στο νέφοςp=0,489>0.05 Ανεξάρτητα πακέτα λογισμικούp=0,006<0.05 Άλλοp=0,000<0.05 Η τρίτη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται, άρα η εφαρμογή της νεφο-πληροφορικής βραχυπρόθεσμα στις δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα, εξαρτάται από την υιοθέτηση πακέτων λογισμικού και υπηρεσιών ασφάλειας στο νέφος. Η τέταρτη ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται, καθώς ο βαθμός αποδοχής της νεφο-πληροφορικής από τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα δεν είναι χαμηλός. Βαθμός Αποδοχής Νεφο- πληροφορικής Αποτελέσματα Αντιληπτή Χρησιμότηταp=0,510>0.05 Αντιληπτή Ευκολία Χρήσηςp=0,555>0.05 Αντιληπτή Αξιοπιστίαp=0,695>0.05

29 Ανάλυση & Δικαιολόγηση Αποτελεσμάτων / Επιβεβαίωση Ή Απόρριψη Υποθέσεων Που Αφορούν Στις Ερευνητικές Υποθέσεις Πίνακας Θεματοποίησης Ερευνητικός ΣτόχοςΕρευνητική ΥπόθεσηΑποτέλεσμα 1. Διερεύνηση των υπαρχουσών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα μέσα από την επαφή με στελέχη δημόσιων οργανισμών. Η1: Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα, επηρεάζεται από τις υπηρεσίες διαδικτύου Επιβεβαιώνεται 2. Διερεύνηση των εφαρμογών του cloud computing στη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών αναγκών στο δημόσιο τομέα. Η2: Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα, επηρεάζεται από υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων Επιβεβαιώνεται 3. Διερεύνηση των τύπων εφαρμογών cloud-computing που αναμένεται να υιοθετηθούν κατά την επόμενη τριετία. Η3: Η εφαρμογή της νεφο-πληροφορικής στις δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα, εξαρτάται από την υιοθέτηση πακέτων λογισμικού και υπηρεσιών ασφάλειας στο νέφος Επιβεβαιώνεται 4. Διερεύνηση του βαθμού αποδοχής του cloud computing από τους εργαζόμενους. Η4: Ο βαθμός αποδοχής της νεφο-πληροφορικής από τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα είναι χαμηλός Απορρίπτεται

30  Σε μεγάλο ποσοστό όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν γενικότερα στις υπηρεσίες τους βασικές υπηρεσίες διαδικτύου. Τα αποτελέσματα αυτά όμως διαφοροποιούνται ανά κλάδο εργασίας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της εκάστοτε δημόσιας υπηρεσίας κάποιες ηλεκτρονικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται περισσότερο και κάποιες άλλες λιγότερο. Τα αποτελέσματα για τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συμβατά με τις μελέτες των Lindgren & Jansson (2013), El-Haddadeh et al (2013) και Cerillo-i-Martinez (2011)  Ο ελληνικός δημόσιος τομέας επηρεάζεται από τη χρήση του διαδικτύου, γεγονός το οποίο και προκύπτει από τις λειτουργίες οι οποίες εφαρμόζονται ευρέως.  Η οικειότητα με το διαδίκτυο από την πλευρά των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη υιοθέτηση και των εφαρμογών της νεφο-πληροφορικής. Η τεχνοφοβία ενδεχομένως, να αποτελέσει εμπόδιο για την ταχεία υιοθέτησή της στο δημόσιο τομέα.  Οι κυριότερες εφαρμογές της νεφο-πληροφορικής που εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα είναι κυρίως τα ανεξάρτητα πακέτα λογισμικού και οι υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων στο νέφος.  Τα αποτελέσματα για τις εφαρμογές νεφο-πληροφορικής συμβατά με τις μελέτες των Eriksson & Gold kuhl (2013), Janowski et al (2012), Reggi et al (2014) και Zheng & Zheng (2014) ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ (1)

31  Οι δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα την επόμενη τριετία αναμένεται να χρησιμοποιήσουν περισσότερα ανεξάρτητα πακέτα λογισμικού και υπηρεσίες υποδομών όπως αποθήκευσης δεδομένων και λιγότερο υπηρεσίες ασφάλειας στο νέφος και πλήρες λειτουργικά συστήματα και πακέτα λογισμικού μέσω υπηρεσιών νέφους.  Αν δεν υιοθετηθούν νέες εφαρμογές κατά την επόμενη τριετία, τότε η πορεία προς την ανταγωνιστικότητα της χώρας θα επιβραδυνθεί.  Τα αποτελέσματα για τους τύπους νέφους σε αντιδιαστολή με τις μελέτες των Pieterson et al (2007) και Mirza & Mahmood (2012), οι οποίοι βρήκαν πως στο δημόσιο τομέα εφαρμόζονται και οι τρεις τύποι νέφους ιδιωτικό, δημόσιο και υβριδικό  Στον ελληνικό δημόσιο τομέα παρατηρήθηκε ότι σε υψηλό ποσοστό δεν εφαρμόζεται κανένας τύπος νεφο-πληροφορικής ή εφαρμόζεται κυρίως το ιδιωτικό νέφος  Βραχυπρόθεσμα, αναμένεται να εφαρμοστεί από τις υπηρεσίες και το δημόσιο νέφος  Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων γνωρίζουν σε μέτριο βαθμό τις εφαρμογές και τις προκλήσεις της νεφο-πληροφορικής ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ (2)

32 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ (3)  Ο βαθμός αποδοχής των εφαρμογών της νεφο-πληροφορικής από τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα είναι υψηλός. Τα αποτελέσματα σε αντιδιαστολή με τις μελέτες των Jaeger et al (2008) και Venkatesh & Brown (2001), όπου υποστήριζαν ότι η αντιληπτή αξιοπιστία είναι ένας παράγοντας που αποτελεί εμπόδιο για την αποδοχή των εφαρμογών της νεφο-πληροφορικής  Το εμπόδιο που παρατηρείται σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, δεν είναι η αποδοχή της νεφο-πληροφορικής σε όρους αξιοπιστίας από τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, αλλά η έλλειψη κατάλληλης επικοινωνίας, οργάνωσης αλλά και επιμόρφωσης των εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες και εφαρμογές που αναμένεται να υιοθετηθούν ή που έχουν υιοθετηθεί ήδη.

33 Προτάσεις για πρακτική εφαρμογή  Σύσταση για πλήρες πλάνο επιμόρφωσης σε τμήματα πληροφορικής κι επικοινωνίας στο δημόσιο τομέα, τόσο ως προς τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα εφαρμογής τους, όσο και των πλεονεκτημάτων και κινδύνων που ενέχουν  Επιμόρφωση κι εκπαίδευση των λοιπών εργαζομένων στις υπηρεσίες εσωτερικά από εξειδικευμένους επιστήμονες και φορείς (μέσω ημερίδων, συνέδρια, σεμινάρια)  Αξιολόγηση ώστε η φορολογία η οποία θα προκύψει δεδομένου ότι δεν υπάρχει διαμορφωμένη καμπύλη ζήτησης για εφαρμογές νεφο-πληροφορικής, όντας κάτι νέο για την ελληνική οικονομία, να ανταποκρίνεται στα ποσά που θα ήταν διατεθειμένοι οι Έλληνες πολίτες να δώσουν ώστε να καταναλώνουν υπηρεσίες νεφο-πληροφορικής από το δημόσιο τομέα.

34 Συστάσεις για μελλοντική έρευνα  Εξέταση του μοντέλου του βαθμού αποδοχής των εφαρμογών νεφο- πληροφορικής στους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα  Διερεύνηση της διαφοροποίησης της εφαρμογής της νεφο-πληροφορικής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα Περιορισμοί έρευνας  Το δείγμα προήλθε κυρίως από εργαζομένους σε τμήματα πληροφορικής στο δημόσιο τομέα  Δεν εξετάζονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά γίνεται ειδικότερη εστίαση σε τέσσερις από αυτές  Μεγαλύτερο δείγμα αλλά λίγες οι πληροφορίες μέσω ποσοτικής έρευνας

35 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! Μαζί μου έλα, πάνω απ’ τα σύννεφα νύχτα και μέρα, πάνω απ’ τα σύννεφα πάνω απ’ τα σύννεφα, μαζί μου έλα…. ‘’Πάνω από τα σύννεφα’’ – Φατμέ, 1988


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΜΣ Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google