Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δρ Παναγιωτόπουλος Γιώργος Σ.Ε.Π ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ΑΘΗΝΑ, 2013

2 Οργανωσιακή αλλαγή στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Οργανωσιακή αλλαγή στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς

3 Έννοια οργανωσιακής αλλαγής
Έννοια οργανωσιακής αλλαγής ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Η οργανωσιακή αλλαγή αναφέρεται στη μετατροπή μιας υφιστάμενης κατάστασης σε μια νέα, ή διαφορετικά, στη μετάβαση από ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών σε ένα διαφορετικό. Είναι η σχεδιασμένη ή μη, αντίδραση ενός οργανισμού στις πιέσεις που δέχεται από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε στοιχείο της οργάνωσης όπως η στρατηγική, οι δομές, τα συστήματα, οι διαδικασίες, οι κανονισμοί, οι πολιτικές, η κουλτούρα, οι ικανότητες, οι συμπεριφορές, η τεχνολογία, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες (Polychroniou, 2009).

4 Οδηγούν σε τροποποίηση
Λόγοι που επιβάλλουν τις οργανωσιακές αλλαγές ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Έλλειψη στατικότητας των οργανώσεων. Συνεχής αλληλεπίδραση & επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον. Πιέσεις από το εσωτερικό περιβάλλον. Οδηγούν σε τροποποίηση στόχων δομής διαδικασιών καθηκόντων συμπεριφορών

5 Η βελτίωση της απόδοσης Προσαρμογή στις νέες συνθήκες
Αιτίες αλλαγής ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Η βελτίωση της απόδοσης Προσαρμογή στις νέες συνθήκες Ανώτατη διοίκηση Ανώτατα και μεσαία στελέχη Εργαζόμενοι Εσωτερικό περιβάλλον Πολιτικό πλαίσιο Ανταγωνισμός Οικονομικές συνθήκες Τεχνολογικές εξελίξεις Εξωτερικό περιβάλλον

6 Είδη Αλλαγών (Χυτήρης,2001)
Είδη Αλλαγών (Χυτήρης,2001) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ,,,,,,,,,,,,,

7 Φορείς της αλλαγής ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 1.Ο ηγέτης-φορέας της αλλαγής. Το άτομο που αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και προτείνει την αλλαγή. 2.Προγραμματιστές της αλλαγής. Είναι η δεύτερη ομάδα, χρονικά και ιεραρχικά, που έρχεται για να βοηθήσει να γίνει η ιδέα του ηγέτη- φορέα πραγματοποιήσιμη. 3.Οι εκτελεστές των προγραμμάτων αλλαγής. Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης. Εκείνοι που φέρνουν εις πέρας την υλοποίηση του έργου της αλλαγής. 4.Ο υποστηρικτής της αλλαγής. Αφορά την ανώτατη διοίκηση. Ο ρόλος του είναι να βρει τους πόρους που χρειάζονται για την υλοποίηση της αλλαγής.

8 Ο φόβος απέναντι σε κάτι άγνωστο-καινούριο.
Αντίδραση στην αλλαγή ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Δημιουργείται και ενισχύεται από: την τάση για αδράνεια, τον αιφνιδιασμό, την πίεση, την καταλληλότητα του χρόνου, την παρανόηση ή παρεξήγηση του σκοπού της αλλαγής, τη φοβία προσωπικών συμφερόντων. Πιο αναλυτικά Ο φόβος απέναντι σε κάτι άγνωστο-καινούριο. • Η ελλιπής πληροφόρηση για τη νέα κατάσταση. • Ο φόβος για απώλεια της ασφάλειας τους. • Η αντίθεση αναφορικά με την αλλαγή. • Ο φόβος για απώλεια της δύναμης που πηγάζει από την εργασιακή θέση του ατόμου. • Η έλλειψη πηγών πληροφόρησης σχετικά με την αλλαγή. • Η λανθασμένη επιλογή χρόνου. • Η συνήθεια. Προβληματισμός: Οικονομική κρίση. Ενισχυτικός ή αποτρεπτικός παράγοντας στην οργανωσιακή αλλαγή;

9 Μορφές αντίδρασης Απόρριψη Αντίσταση Ανοχή Αποδοχή
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απόρριψη Εκδηλώνεται κυρίως με στάσεις εργασίας και απεργίες. Ο εργαζόμενος δεν είναι καθόλου σύμφωνος με την αλλαγή και πιστεύει πως βλάπτονται τα συμφέροντά του. Αντίσταση Η αντίσταση στην αλλαγή εκδηλώνεται με έντονες συζητήσεις περί του θέματος, με φθορές στον εξοπλισμό της οργάνωσης, με μειωμένη απόδοση στην εργασία αλλά και σκόπιμα λάθη κατά τη διάρκειά της. Ανοχή Η ανοχή στην αλλαγή υπάρχει όταν ο εργαζόμενος θεωρεί πως τα συμφέροντά του ούτε βλάπτονται, αλλά ούτε και ευνοούνται. Υπάρχει δηλαδή μια ουδέτερη στάση. Αποδοχή Εδώ ο εργαζόμενος δέχεται πλήρως την αλλαγή γιατί πιστεύει ότι τον συμφέρει. Δεν προβάλλει καμία απολύτως αντίσταση και υπάρχει γενική ικανοποίηση. Από την εμπειρία σας ως σχολικοί σύμβουλοι, ποια/ ποιες από τις προαναφερόμενες μορφές αντίδρασης είναι πιο συχνή στην προσπάθεια ενσωμάτωσης αλλαγών στα σχολεία από τους εκπαιδευτικούς ή από τους Διευθυντές της περιοχής ευθύνης σας;

10 Στάδια αλλαγής ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διαγνωστικό στάδιο:Διαπίστωση των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών και της ανάγκης προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Στάδιο προγραμματισμού: Τίθενται συγκεκριμένοι και σαφείς στόχοι. Επιλέγονται οι μέθοδοι υλοποίησης. Στάδιο υλοποίησης: To πιο κρίσιμο στάδιο. Αναγκαίο να προηγηθεί μια δοκιμαστική φάση ώστε να διαπιστωθούν πιθανά προβλήματα και να αντιμετωπιστούν και να γίνουν τυχόν τροποποιήσεις. Στάδιο υλοποίησης: Ελέγχονται τα αποτελέσματα της αλλαγής και τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί. Αποτίμηση των συνεπειών τόσο για τη οργάνωση όσο και για το ευρύτερο περιβάλλον.

11 Διαδικασία αλλαγής κατά Lewin (1958)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Η αποπαγιοποίηση μπορεί να επιτευχθεί με: Την αύξηση των κινητήριων δυνάμεων, που κατευθύνουν τη συμπεριφορά να αποκλίνει από την ισχύουσα κατάσταση Τη μείωση των δυνάμεων συγκράτησης, που εμποδίζουν την απομάκρυνση από την ισορροπία. Το συνδυασμό των δύο ανωτέρω προσεγγίσεων

12 Ελάττωση αντιδράσεων κατά Lewin(1958)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ανάλυση δυνάμεων πεδίου (Force Field Analysis) Αρχική άποψη: κάθε σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας Δυνάμεις ώθησης ενεργούν προς την επίτευξη του σκοπού Δυνάμεις αντίστασης αντιτίθενται

13 Ανάλυση δυνάμεων πεδίου (Force Field Analysis)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ανάλυση δυνάμεων πεδίου (Force Field Analysis) Μη επίτευξη στόχων αλλαγής Δυνάμεις ώθησης < Δυνάμεις αντίστασης Επίτευξη στόχων αλλαγής Δυνάμεις ώθησης > Δυνάμεις αντίστασης

14 Αντιμετώπιση αρνητικής αντίδρασης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ανάλυση & περιγραφή της ανάγκης για αλλαγή. Συμμετοχή στο σχεδιασμό όσων πρόκειται να επηρεαστούν από την αλλαγή. Ουσιαστική & πλήρης πληροφόρηση. Δυνατότητα έκφρασης των αντιρρήσεων. Δημιουργία «οράματος». Εφαρμογή μόνο των αναγκαίων αλλαγών. Παροχή κινήτρων. Υπομονή.

15 Αναγνώριση κατάστασης / προβλήματος.
Συμβολή των στελεχών ενός οργανισμού στην επιτυχίας της αλλαγής ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Αναγνώριση κατάστασης / προβλήματος. Συνέπεια - δέσμευση σε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Ανάπτυξη σχεδίου δράσης. Επιλογή φορέων. Επικοινωνία. Ύπαρξη οράματος. Εμψύχωση – Ισορροπία. Δημιουργία αίσθησης του επείγοντος. Εναρμόνιση με την κουλτούρα του οργανισμού.  Δημιουργία βραχυπρόθεσμων στόχων Δοκιμή .

16

17 Εσωτερίκευση αλλαγής Εφαρμογή αλλαγής Εισαγωγή αλλαγής
Στάδια εφαρμογής οργανωσιακής αλλαγής στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εσωτερίκευση αλλαγής Εφαρμογή αλλαγής Εισαγωγή αλλαγής

18 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Στάδιο 1. Εισαγωγή της αλλαγής στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

19 Δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και πολιτισμικό πλαίσιο τόσο της περιοχής όσο και το ευρύτερο. Η ανίχνευση των ιδιαίτερων στοιχείων της κουλτούρας του εκπαιδευτικού οργανισμού. Πρόβλεψη και έγκαιρη αντιμετώπιση της αντίστασης απέναντι στην αλλαγή. Εντοπισμός των αναγκών και της επιθυμίας των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία για αλλαγή. Η ενεργός συμμετοχή & δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων. Ανάπτυξη οράματος. Ξεκάθαρη, δομημένη προσέγγιση αλλαγής. Δυναμικό ξεκίνημα της διαδικασίας. Το κόστος (χρόνος, ενέργεια) και τα οφέλη που θα έχουν οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της αλλαγής. Προβληματισμός: Ανάπτυξη οράματος και αμφισβήτηση αξιών στη σημερινή εποχή: Δύο αντίθετοι δρόμοι. Σύνδεση και προεκτάσεις.

20 Εφαρμογή σχεδίων δράσης Διατήρηση της αφοσίωσης στην αλλαγή
Στάδιο 2. Εφαρμογή της αλλαγής στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Βασικές δραστηριότητες Εφαρμογή σχεδίων δράσης Διατήρηση της αφοσίωσης στην αλλαγή Άμεση επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου

21 Ολόπλευρη στήριξη των εμπλεκομένων.
Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την εφαρμογή της οργανωσιακής αλλαγής ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Επιτυχής συντονισμός και σαφής κατανομή των αρμοδιοτήτων στους εμπλεκόμενους. Ολόπλευρη στήριξη των εμπλεκομένων. Αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων. Υποστήριξη της διαδικασίας και από άλλους φορείς π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση κτλ.

22 Στάδιο 3. Εσωτερίκευση της αλλαγής
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ενσωμάτωση της αλλαγής στην καθημερινότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών. Κάθε επιτυχημένη αλλαγή μπορεί να αποτελέσει σύνδεσμό με προϋπάρχουσες αλλαγές ή προπομπός για επόμενες. Γενίκευση των αποτελεσμάτων τόσο στον εκπαιδευτικό οργανισμό όσο και στην ευρύτερη περιοχή .

23 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Λόγοι αντίστασης στην εισαγωγή της αλλαγής στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας διαφωνούν με την ιδεολογία και τις αξίες της συγκεκριμένης αλλαγής ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας αισθάνονται ότι μειώνεται η δύναμη ή η ελευθερία τους. Απώλεια συνήθειας. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας νιώθουν ότι απειλούνται η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η συναισθηματική ευημερία, η σταθερότητα, οι συνήθειες τους. Φόβος για το άγνωστο. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας πιστεύουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί κατάλληλα. Οι πόροι και τα μέσα είναι ανεπαρκή. Προβληματισμός: Θεσμός της εκπαίδευσης: Εξωτερικές πιέσεις και εσωτερικές αντιδράσεις. Αντιμετώπιση και προσαρμογή.

24 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΩ & ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ
Στρατηγικές αντιμετώπισης της αντίστασης της αλλαγής στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 1 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΩ & ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ 2 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΙ & ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ

25 Εξασφαλίζω τον κατάλληλο εξοπλισμό & και τα κατάλληλα μέσα.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΩ & ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ Φροντίζω για την επιμόρφωση, την κατάρτιση και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών. Εξασφαλίζω τον κατάλληλο εξοπλισμό & και τα κατάλληλα μέσα. Αξιοποιώ τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα & τα προσόντα όλων των εμπλεκόμενων.

26 Φροντίζω για την ευελιξία.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΙ & ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Φροντίζω για την ευελιξία. Προσφέρω ευκαιρίες στα εμπλεκόμενα μέρη να αναπτύξουν την άποψή τους για τους στόχους και το περιεχόμενο της αλλαγής Παροχή κινήτρων

27 Κατάλληλη διαχείριση από την αρχή μέχρι το τέλος.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ Κατάλληλη διαχείριση από την αρχή μέχρι το τέλος. Εμπλοκή όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ένταξη της αλλαγής στο γενικό πλαίσιο προγραμματισμού του εκπαιδευτικού οργανισμού. Ανάδειξη των θετικών στοιχείων των εμπλεκόμενων. Συνεχής ανταλλαγή υλικού & ιδεών. Συνεχής αξιολόγηση της πορείας.

28 Εξασφαλίζω τον κατάλληλο εξοπλισμό & και τα κατάλληλα μέσα.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΩ & ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ Φροντίζω για την επιμόρφωση, την κατάρτιση και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Εξασφαλίζω τον κατάλληλο εξοπλισμό & και τα κατάλληλα μέσα. Αξιοποιώ τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα & τα προσόντα όλων των εμπλεκόμενων.

29 Ρόλος των στελεχών στην επιτυχή εισαγωγή των αλλαγών

30 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google