Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»

2 Β. Πληροφοριακό σύστημα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» Α. Ερωτήματα από φορείς Β. Πληροφοριακό σύστημα

3 Προϋπολογισμός σχεδίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» Προϋπολογισμός σχεδίων Θα αποστέλλονται παραστατικά δαπανών μόνο για τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και όχι για τους ίδιους πόρους. Το 10% της διαχείρισης θα αφορά στον προϋπολογισμό που απορροφήθηκε. Το 20% της μεταφοράς των πόρων θα αφορά στον ίδιο πυλώνα ενεργειών χωρίς έγκριση από το ΕΙΕΑΔ. Σε άλλη περίπτωση υποβάλλεται αίτημα.

4 Προϋπολογισμός σχεδίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» Προϋπολογισμός σχεδίων Στην περίπτωση Διαχειριστή θα συνυπογράφει τα παραστατικά δαπανών ο Τελικός Δικαιούχος. Τα έξοδα δημοσιότητας να είναι δικαιολογημένα. Το χρονοδιάγραμμα να ληφθεί υπόψη για την εξέλιξη του έργου (β΄δόση).

5 ΕΠΙΛΟΓΗ Στην περίπτωση οικογένειας ωφελούμενοι είναι όλα τα μέλη της.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΕΠΙΛΟΓΗ Στην περίπτωση οικογένειας ωφελούμενοι είναι όλα τα μέλη της. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι νόμιμα διαμένοντες (άρθρο 29 ν. 4052/12) Εντοπιότητα: ο τόπος διαμονής και ο τόπος καταγωγής.

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΕΠΙΛΟΓΗ Σε περίπτωση αποχώρησης: θα δηλώνεται εγγράφως από τον ωφελούμενο και θα γίνεται αντικατάσταση.

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΕΠΙΛΟΓΗ Στη σύμβαση αναφέρεται «κατ΄ελάχιστον» συνεπώς μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο περισσότερα άτομα με τον ίδιο όμως προϋπολογισμό. Αν δεν υπάρχει ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κτλ, πρέπει να εκδοθούν πριν την υποβολή των δικαιολογητικών (βεβαίωση, εκθέσεις κ.τ.λ).

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΕΠΙΛΟΓΗ Αν υπάρχουν οφειλές στην εφορία ή στον ΟΑΕΕ κτλ. δεν εμποδίζεται η ένταξη στο σχέδιο. Μεταπαρακολούθηση: αφορά σε δείκτες σχετικά με την αυτονόμηση και την εργασιακή ένταξη (σελ. 4 της Πρόσκλησης)

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» Αν ο ωφελούμενος έχει ενταχθεί στο Ταμείο Φτώχειας ή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν θα λαμβάνει από το Πρόγραμμα έξοδα σίτισης. Δεν θα λαμβάνονται έξοδα σίτισης κατά την εργασιακή επανένταξη (αφορά κυρίως σε μισθωτή εργασία).

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΣΤΕΓΑΣΗ Για τις δαπάνες κάλυψης καθημερινών αναγκών θα υποβάλλονται παραστατικά, διαφορετικά θεωρείται εισόδημα και φορολογείται (περίπτωση της Υ/Δ). Γίνονται δεκτές διατακτικές. Σε αυτή την περίπτωση θα υποβάλλεται κατάλογος παραλαβής με ονοματεπώνυμο και υπογραφή του ωφελούμενου και θα συνοδεύεται από τιμολόγιο αγοράς διατακτικών.

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΣΤΕΓΑΣΗ Το όνομα στο οποίο θα εκδίδονται τα παραστατικά εξαρτάται από την ενέργεια (π.χ μισθωτήριο = ωφελούμενος, αγορά οικοσκευής = Τελικός Δικαιούχος, κτλ) Η προκαταβολή ενοικίου είναι επιλέξιμη δαπάνη όταν αφορά στο διάστημα υλοποίησης του σχεδίου και συμψηφίζεται με το ενοίκιο.

12 ΣΤΕΓΑΣΗ Με την ανάδοχη οικογένεια θα υπογράφεται συμφωνητικό –
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΣΤΕΓΑΣΗ Με την ανάδοχη οικογένεια θα υπογράφεται συμφωνητικό – Προσοχή: δεν πρέπει να υφίσταται συγγένεια α και β βαθμού Σε περίπτωση που υπάρχουν κατοικίες χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας ή παραχώρησης μπορεί να δοθεί βεβαίωση για «προσωρινά δικαιούχο» και αφορά μόνο σε προσφυγικές κατοικίες.

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΣΤΕΓΑΣΗ Επιστροφή στις ρίζες: σε περίπτωση μετεγκατάστασης, η επισκευή κατοικίας που ανήκει στον ωφελούμενο, αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Για την ενοικίαση διαμερισμάτων στην ίδια πολυκατοικία, πρέπει να τηρηθεί το ποσοστό 10% στο σύνολο των ωφελουμένων του κάθε σχεδίου (σελ. 6 της Πρόσκλησης).

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΣΤΕΓΑΣΗ Σε περίπτωση που υπάρχει Διαχειριστής υπογράφει τα μισθωτήρια ως εγγυητής, αλλά με συνυπογραφή του Τελικού Δικαιούχου.

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Δεν είναι δεσμευτική η τήρηση του πίνακα της ποσόστωσης για την εργασιακή επανένταξη (σελ. 9 της Πρόσκλησης). Η πιστοποίηση της εργασιακής ένταξης θα γίνεται με την σύμβαση εργασίας ή την έναρξη επιχείρησης και θα ακολουθεί η μηνιαία καταβολή μισθού, ή εργόσημου ή ενοικίου μίσθωσης.

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Για την έναρξη επιχείρησης θα ακολουθείται η τρέχουσα διαδικασία και θα υποβάλλεται η δήλωση έναρξης. Ο Τελικός Δικαιούχος έχει την ευθύνη να παρακολουθεί την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Κατώτατος βασικός μισθός είναι αυτός που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις (σελ. 7 της Πρόσκλησης) Σε περίπτωση εργασιακής επανένταξης εκτός αστικών κέντρων προβλέπεται επιπλέον επιχορήγηση (σελ. 10 της Πρόσκλησης) Το ποσοστό 40% της εργασιακής ένταξης αφορά στους ενήλικες ωφελούμενους του κάθε σχεδίου.

18 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Για τις ανάγκες του Προγράμματος : Οικογένεια θεωρείται όταν υπάρχει ανήλικο παιδί ή άτομο με αναπηρία. Όταν πρόκειται για 2 ενήλικα άτομα ανεξαρτήτως γάμου – θεωρείται συγκατοίκηση. Οι δράσεις στέγασης και επανένταξης ΔΕΝ πρέπει να αφορούν σε δομές του Τελικού Δικαιούχου.

19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Σχετικά με το ΦΠΑ: εξαρτάται από το καθεστώς του Τελικού Δικαιούχου ή του Διαχειριστή.

20 Επιτροπή Παρακολούθησης (ΑΔΑ 67ΧΗΛ-8Σ5 13.1.2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» Επιτροπή Παρακολούθησης (ΑΔΑ 67ΧΗΛ-8Σ ) Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης των σχεδίων όπως περιγράφεται στις Προγραμματικές Συμβάσεις.


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google