Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Στέγαση και Επανένταξη» Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Στέγαση και Επανένταξη» Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Στέγαση και Επανένταξη» Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2 Α. Ερωτήματα από φορείς Β. Πληροφοριακό σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

3 Προϋπολογισμός σχεδίων Θα αποστέλλονται παραστατικά δαπανών μόνο για τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και όχι για τους ίδιους πόρους. Το 10% της διαχείρισης θα αφορά στον προϋπολογισμό που απορροφήθηκε. Το 20% της μεταφοράς των πόρων θα αφορά στον ίδιο πυλώνα ενεργειών χωρίς έγκριση από το ΕΙΕΑΔ. Σε άλλη περίπτωση υποβάλλεται αίτημα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4 Προϋπολογισμός σχεδίων Στην περίπτωση Διαχειριστή θα συνυπογράφει τα παραστατικά δαπανών ο Τελικός Δικαιούχος. Τα έξοδα δημοσιότητας να είναι δικαιολογημένα. Το χρονοδιάγραμμα να ληφθεί υπόψη για την εξέλιξη του έργου (β΄δόση). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

5 ΕΠΙΛΟΓΗ Στην περίπτωση οικογένειας ωφελούμενοι είναι όλα τα μέλη της. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι νόμιμα διαμένοντες (άρθρο 29 ν. 4052/12) Εντοπιότητα: ο τόπος διαμονής και ο τόπος καταγωγής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6 ΕΠΙΛΟΓΗ Σε περίπτωση αποχώρησης: θα δηλώνεται εγγράφως από τον ωφελούμενο και θα γίνεται αντικατάσταση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

7 ΕΠΙΛΟΓΗ Στη σύμβαση αναφέρεται «κατ΄ελάχιστον» συνεπώς μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο περισσότερα άτομα με τον ίδιο όμως προϋπολογισμό. Αν δεν υπάρχει ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κτλ, πρέπει να εκδοθούν πριν την υποβολή των δικαιολογητικών (βεβαίωση, εκθέσεις κ.τ.λ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

8 ΕΠΙΛΟΓΗ Αν υπάρχουν οφειλές στην εφορία ή στον ΟΑΕΕ κτλ. δεν εμποδίζεται η ένταξη στο σχέδιο. Μεταπαρακολούθηση: αφορά σε δείκτες σχετικά με την αυτονόμηση και την εργασιακή ένταξη (σελ. 4 της Πρόσκλησης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

9 Αν ο ωφελούμενος έχει ενταχθεί στο Ταμείο Φτώχειας ή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν θα λαμβάνει από το Πρόγραμμα έξοδα σίτισης. Δεν θα λαμβάνονται έξοδα σίτισης κατά την εργασιακή επανένταξη (αφορά κυρίως σε μισθωτή εργασία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

10 ΣΤΕΓΑΣΗ Για τις δαπάνες κάλυψης καθημερινών αναγκών θα υποβάλλονται παραστατικά, διαφορετικά θεωρείται εισόδημα και φορολογείται (περίπτωση της Υ/Δ). κατάλογος παραλαβής Γίνονται δεκτές διατακτικές. Σε αυτή την περίπτωση θα υποβάλλεται κατάλογος παραλαβής με ονοματεπώνυμο και υπογραφή του ωφελούμενου και θα συνοδεύεται από τιμολόγιο αγοράς διατακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

11 ΣΤΕΓΑΣΗ Το όνομα στο οποίο θα εκδίδονται τα παραστατικά εξαρτάται από την ενέργεια (π.χ μισθωτήριο = ωφελούμενος, αγορά οικοσκευής = Τελικός Δικαιούχος, κτλ) Η προκαταβολή ενοικίου είναι επιλέξιμη δαπάνη όταν αφορά στο διάστημα υλοποίησης του σχεδίου και συμψηφίζεται με το ενοίκιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

12 ΣΤΕΓΑΣΗ Με την ανάδοχη οικογένεια θα υπογράφεται συμφωνητικό – Προσοχή: δεν πρέπει να υφίσταται συγγένεια α και β βαθμού Σε περίπτωση που υπάρχουν κατοικίες χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας ή παραχώρησης μπορεί να δοθεί βεβαίωση για «προσωρινά δικαιούχο» και αφορά μόνο σε προσφυγικές κατοικίες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

13 ΣΤΕΓΑΣΗ Επιστροφή στις ρίζες: σε περίπτωση μετεγκατάστασης, η επισκευή κατοικίας που ανήκει στον ωφελούμενο, αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Για την ενοικίαση διαμερισμάτων στην ίδια πολυκατοικία, πρέπει να τηρηθεί το ποσοστό 10% στο σύνολο των ωφελουμένων του κάθε σχεδίου ( σελ. 6 της Πρόσκλησης). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

14 ΣΤΕΓΑΣΗ Σε περίπτωση που υπάρχει Διαχειριστής υπογράφει τα μισθωτήρια ως εγγυητής, αλλά με συνυπογραφή του Τελικού Δικαιούχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

15 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Δεν είναι δεσμευτική η τήρηση του πίνακα της ποσόστωσης για την εργασιακή επανένταξη (σελ. 9 της Πρόσκλησης). Η πιστοποίηση της εργασιακής ένταξης θα γίνεται με την σύμβαση εργασίας ή την έναρξη επιχείρησης και θα ακολουθεί η μηνιαία καταβολή μισθού, ή εργόσημου ή ενοικίου μίσθωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

16 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Για την έναρξη επιχείρησης θα ακολουθείται η τρέχουσα διαδικασία και θα υποβάλλεται η δήλωση έναρξης. Ο Τελικός Δικαιούχος έχει την ευθύνη να παρακολουθεί την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

17 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Κατώτατος βασικός μισθός είναι αυτός που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις (σελ. 7 της Πρόσκλησης) Σε περίπτωση εργασιακής επανένταξης εκτός αστικών κέντρων προβλέπεται επιπλέον επιχορήγηση (σελ. 10 της Πρόσκλησης) Το ποσοστό 40% της εργασιακής ένταξης αφορά στους ενήλικες ωφελούμενους του κάθε σχεδίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

18 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Για τις ανάγκες του Προγράμματος : Οικογένεια θεωρείται όταν υπάρχει ανήλικο παιδί ή άτομο με αναπηρία. Όταν πρόκειται για 2 ενήλικα άτομα ανεξαρτήτως γάμου – θεωρείται συγκατοίκηση. Οι δράσεις στέγασης και επανένταξης ΔΕΝ πρέπει να αφορούν σε δομές του Τελικού Δικαιούχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Σχετικά με το ΦΠΑ: εξαρτάται από το καθεστώς του Τελικού Δικαιούχου ή του Διαχειριστή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

20 Επιτροπή Παρακολούθησης (ΑΔΑ 67ΧΗΛ-8Σ5 13.1.2015) Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης των σχεδίων όπως περιγράφεται στις Προγραμματικές Συμβάσεις. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Στέγαση και Επανένταξη» Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google