Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (Electronic Data Interchange)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (Electronic Data Interchange)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (Electronic Data Interchange)

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ορισμός EDI “Η µεταφορά στοιχείων/πληροφοριών, δοµηµένων σύµφωνα µε συγκεκριµένα πρότυπα µηνύµατος, από ένα πληροφοριακό σύστηµα σε άλλο, µε ηλεκτρονικά µέσα.” Παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν µε ηλεκτρονικό τρόπο τα έγγραφά τους. Το EDI ή "εµπόριο χωρίς έγγραφα" αποτελεί το συντοµότερο µονοπάτι επικοινωνίας µεταξύ εµπορικών εταίρων.

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υποδομή EDI Πρότυπα Λογισµικό Υλικό Δίκτυα

4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρότυπα Θεµελιώδης λίθος του EDI είναι η δόµηση των ανταλλασσοµένων µηνυµάτων σύµφωνα µε αυστηρά καθορισµένους κανόνες προκειµένου να καταστεί εφικτή η διερµηνεία των µηνυµάτων από τα υπολογιστικά συστήµατα των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται. Πρότυπο UN/EDIFACT (United Nations EDI for Finance, Administration, Commerce and Transport). Αποτελείται από: –Συντακτικούς κανόνες που καθορίζουν τη δομή των μηνυμάτων. –Κανόνες που καθορίζουν τον σχεδιασµό των µηνυµάτων. –Ευρετήρια που καθορίζουν τα δομικά στοιχεία των μηνυμάτων. –Τυποποιηµένα µηνύµατα (μέχρι σήμερα 195 μηνύματα ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής τους).

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Λογισμικό Η χρήση του EDI απαιτεί την ανάπτυξη κατάλληλου λογισµικού που θα διαχειρίζεται την όλη διαδικασία. Σηµαντικότερες λειτουργίες: –Δηµιουργία EDI µηνυµάτων. –Αποστολή και λήψη µηνυµάτων. –Αποκωδικοποίηση EDI µηνυµάτων σε µορφή αναγνώσιµη από τον υπολογιστή του παραλήπτη. Η επιλογή του λογισµικού EDI είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Υλικό Οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δίκτυα Για να υλοποιηθεί ανταλλαγή µηνυµάτων EDI µεταξύ δύο εµπορικών εταίρων απαιτείται η ύπαρξη τηλεπικοινωνιακής υποδοµής που να υποστηρίζει υπηρεσίες διαµήνυσης. Υπάρχουν διάφορες µορφές: –Από-άκρο-σε-άκρο (point-to-point) σύνδεση η οποία µπορεί να επιτευχθεί είτε µε dial-up είτε µισθωµένη γραµµή. –VANs (Value Added Networks) ενδείκνυνται για επικοινωνίες EDI. Η βασική λειτουργία των VANs είναι να παραλαµβάνει, αποθηκεύει και να αποστέλλει ηλεκτρονικά µηνύµατα. Βασίζονται στη χρήση του X.400, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για την υποστήριξη υπηρεσιών διαµήνυσης. Βασικό πλεονέκτηµα του Χ.400 είναι η ύπαρξη ηλεκτρονικού γραµµατοκιβωτίου στο οποίο αποθηκεύονται τα µηνύµατα που απευθύνονται στο κάτοχό τους.

7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μορφές EDI WebEDI Incorporated: Μια µέδοθος διενέργειας ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων µικρού όγκου µέσω του Web. Internet - based EDI: Ο αποστολέας και ο παραλήπτης εκτελούν τις ίδιες ενέργειες µε το EDI µέσω VAN, αλλά η µετάδοση των µυνηµάτων γίνεται µέσω Internet. Open EDI: EDI ανάµεσα σε αυτόνοµα µέρη µε χρήση κοινών προτύπων. Στοχεύει στη δυνατότητα συναλλαγών ανεξάρτητα από: –Χρόνο. –Τοµέα επιχειρηµατικής δραστηριότητας. –Πληροφοριακά συστήµατα. –Τύπο δεδοµένων.

8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μορφές EDI LITE EDI Απλοποίηση της χρήσης της απαιτούµενης τεχνολογίας για την υλοποίηση εφαρµογών EDI. –Τεχνολογική διαφάνεια. –Χαµηλό κόστος επένδυσης. Στοχεύει σε επιχειρήσεις που: –Διαθέτουν περιορισµένη τεχνογνωσία και δυνατότητα υλοποίησης. –Διαθέτουν χαµηλό βαθµό ολοκλήρωσης εφαρµογών πληροφορικής. –Δεν διαθέτουν καθορισµένες αρχές διαχείρισης συστήµατος τεχνολογία πληροφοριών. –Συναντούν δυσκολίες στη διαχείριση πολλών µηνυµάτων EDI. –Επιθυµούν να απλοποίησουν τη ροή πληροφοριών που αφορούν το EDI.

9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μορφές EDI XML/EDI Στοχεύει στην πραγµατοποίηση ασφαλών επιχειρηµατικών συναλλαγών µε ηλεκτρονικά µέσα υιοθετώντας ένα κοινό πρότυπο για την ανταλλαγή δεδοµένων. Η XML σχεδιάστηκε για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών πληροφοριών σε µορφή κειµένου. Ο συνδυασµός των XML και EDI για την ανάπτυξη του XML/EDI υποδηλώνει, ότι η κύρια µέθοδος ενσωµάτωσης και κωδικοποίησης της πληροφορίας EDI θα πραγµατοποιείται µέσω XML – κωδικοποιηµένων ηλεκτρονικών φορµών.

10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πλεονεκτήματα EDI Λειτουργικά πλεονεκτήµατα: Μείωση διαφόρων παραµέτρων κόστους. Μείωση του κόστους αποθήκευσης. Μείωση του κόστους επεξεργασίας στοιχείων από ανθρώπινο δυναµικό. Βελτιωµένη διαχείριση ρευστών διαθεσίµων. Αποφυγή λαθών από µεταφορά στοιχειών συναλλαγών. Στρατηγικά πλεονεκτήµατα: Επιτάχυνση του εµπορικού κύκλου. Αµεση διεκπεραίωση µικρού όγκου παραγγελιών τη στιγµή που θα υπάρξει ζήτηση. Μείωση του χρόνου παράδοση των παραγγελιών από την κατάργηση των εγγράφων. Εταιρικά πλεονεκτήµατα: Ενίσχυση της φήµης στην αγορά. Καλύτερες σχέσεις µε τους εµπορικούς εταίρους. Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των επιχειρήσεων που δεν κάνουν χρήση EDI.

11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μειονεκτήματα EDI Κόστος αρχικής επένδυσης. Λειτουργικά έξοδα. Η οικονοµική απόδοση ενός συστήµατος EDI δεν είναι εύκολα µετρήσιµη: Δύσκολη η αποτίµηση της διαχείρισης κάθε σελίδας εγγράφου. Συνεκτίµηση παραγόντων όπως η αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του εργατικού δυναµικού. Μείωση του χρόνου παράδοση των παραγγελιών από την κατάργηση των εγγράφων.

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Στρατηγική υλοποίησης EDI Δηµιουργία Οµάδας εργασίας για το EDI. –Ανάλυση επιχειρηµατικών αναγκών. –Θέσπιση στρατηγικής. –Ανάπτυξη και διαχείριση εφαρµογής. Ανάλυση επιχειρηµατικών αναγκών της επιχείρησης. Πιλοτική λειτουργία του συστήµατος. Επέκταση του συστήµατος. –Εµπλοκή περισσοτέρων χρηστών. –Υιοθέτηση EDI για την αυτοµατοποίηση περισσοτέρων εφαρµογών. –Σύνδεση της εφαρµογής EDI µε τα υπάρχοντα πληροφορικά συστήµατα της εταιρείας. –Μελέτη και εφαρµογή σχεδίου αναδιοργάνωσης επιχειρηµατικών διαδικασιών.

13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογές EDI Τραπεζικός - Ασφαλιστικός Τοµέας. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) BACS (Bankers Automated Clearing Service) LIMNET (London Insurance Market Network) RINET Μεταφορές DISH (Data Interchange for Shipping) EDIS - SHIPNET Τελωνεία CHIEF (Customs Handling of Data Interchange for Shipping) FCP80 - ACP90 Αυτοκινητοβιοµηχανία. ODETE (Organization for Data Exchange by Tele Transmission in Europe) Βιοµηχανία καταναλωτικών ειδών. ANA (Article Number Association) Βιοµηχανία χηµικών. CEFIC (European Council for Chemical Manufactures' Federation) Βιοµηχανία ηλεκτρονικών EDIFICE (EDI for companies with interest in Computing and Electronics) EDIf/afdec (Electronic Components Industry Federation and Association of Franchised Distributors of Electronic Commerce) Οικοδοµικές επιχειρήσεις. EDIC (EDI Construction) Τουρισµός. UNICORN (United Nations EDI for Cooperation in Reservation Networks) Λιανεµπόριο. ECR (Efficient Consumer Response)

14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογές EDI Λιανικό Εµπόριο: Η χρήση του EDI ενδείκνυται για: αποστολή τιµοκαταλόγων, παραγγελιοδοσία, λήψη τιµολογίου, λήψη εγγράφων που συνοδεύουν το εµπόρευµα, αποστολή εντολών πληρωµής. Κατασκευαστικός & Βιοµηχανικός Κλάδος: Πληροφορίες που µπορούν να αποσταλούν µε EDI: Πληροφορίες πριν την παραγγελία των προϊόντων. Πληροφορίες παραγγελίας. Παραστατικά χρέωσης. Πληροφορίες πληρωµής.

15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογές EDI Εµπορικές Συναλλαγές Επικοινωνία εµπορικής επιχείρησης & βιοµηχανίας. Επικοινωνία µεταξύ µεταποιητικών µονάδων. Επικοινωνία για ταξιδιωτικούς / τουριστικούς λόγους. Επικοινωνία για διεκπεραίωση µεταφορών µε κάθε µέσο. Επικοινωνία για θέµατα ενδιάµεσης αποθήκευσης εµπορευµάτων. Επικοινωνία για θέµατα παράδοσης εµπορευµάτων. Επικοινωνία για οικονοµικά θέµατα ή για διεκπεραίωση τραπεζικών λειτουργιών.

16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σύστημα υποβολής, διαχείρισης και διαικπεραίωσης δηλώσεων ΦΠΑ


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (Electronic Data Interchange)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google