Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χημικές Εξισώσεις Αντιδρώντα: Zn + I2 Προιόντα: Zn I2

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χημικές Εξισώσεις Αντιδρώντα: Zn + I2 Προιόντα: Zn I2"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χημικές Εξισώσεις Αντιδρώντα: Zn + I2 Προιόντα: Zn I2
To play the movies and simulations included, view the presentation in Slide Show Mode. Αντιδρώντα: Zn + I2 Προιόντα: Zn I2

2 Χημικές Εξισώσεις προιόντα και αντιδρώντα Στοιχειομετρικοί Συντελεστές
προιόντα και αντιδρώντα 4 Al(s) O2(g) ---> 2 Al2O3(s) Στοιχειομετρικοί Συντελεστές (s) στερεό (g) αέριο (l) υγρό

3 Χημικές Εξισώσεις 4 Al(s) + 3 O2(g) ---> 2 Al2O3(s)
Η εξίσωση σημαίνει 4 Al άτομα + 3 O2 μόρια --δίνουν---> 2 μόρια Al2O3 4 moles Al + 3 moles O2 ---δίνουν---> 2 moles Al2O3

4 Χημικές Εξίσωσεις Επειδή τα ίδια άτομα είναι παρόντα σε μια χημική αντίδραση στην αρχή και στο τέλος της γι αυτό η ποσότητα της ύλης στο σύστημα παραμένει σταθερή Αυτός είναι Ο νόμος διατήρησης της ύλης

5 Χημικές Εξισώσεις Εξ αιτίας του νόμου για τη διατήρηση της ύλης
Lavoisier, 1788 Εξ αιτίας του νόμου για τη διατήρηση της ύλης μια χημική εξίσωση πρέπει να ισοζυγιστεί Δηλαδή να έχει τον ίδιο αριθμό ατόμων και στα δύο μέρη της

6 Στοιχειομετρία Χημικών Εξισώσεων
___ Al(s) + ___ Br2(liq) ---> ___ Al2Br6(s)

7 Στοιχειομετρία Χημικών Εξισώσεων
____C3H8(g) _____ O2(g) > _____CO2(g) _____ H2O(g) ____B4H10(g) _____ O2(g) > ___ B2O3(g) _____ H2O(g)

8 Στοιχειομετρία - Η μελέτη των ποσοτικών χαρακτηριστικών μιας χημικής εξίσωσης

9 Στοιχειομετρία Βασίζεται στην αρχή της διατήρησης της ύλης
2 Al(s) Br2(liq) > Al2Br6(s)

10 CH4 (g) + 2 O2 (g) = CO2 (g) + 2 H2O (g)
Η χημική εξίσωση Όλες οι πληροφορίες, ποιοτικές και ποσοτικές, που πρέπει να είναι γνωστές, ώστε να είναι σαφώς καθορισμένη μια χημική αντίδραση αποτυπώνονται στη χημική εξίσωση της αντίδρασης. CH4 (g) + 2 O2 (g) = CO2 (g) + 2 H2O (g) Αντιδρώντα προϊόντα

11 Η χημική εξίσωση CH4 (g) + 2 O2 (g) = CO2 (g) + 2 H2O (g)
Αντιδρώντα προϊόντα Αντιδρώντα Προϊόντα Αέριο Μεθάνιο αντιδρά με Αέριο Οξυγόνο Παράγεται αέριο Διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμοί Νερού 1 μόριο CH4 (g) αντιδρά με 2 μόρια O2 (g) Παράγονται 1 μόριο CO2 (g) και 2 μόρια H2O (g) 1 mol CH4 (g) αντιδρά με 2 mol O2 (g) Παράγονται 1 mol CO2 (g) και 2 mol H2O (g) 16 g CH4 (g) αντιδρούν με 32(2x16) g O2 (g) Παράγονται 44 g CO2 (g) και 36(2x18) g H2O (g) 22.4 L CH4 (g) αντιδρούν με 2 x 22.4 L O2 (g) Παράγονται 22.4 L CO2 (g) και 2 x 22.4 L H2O (g) 80 g αντιδρώντων δίνουν 80 g προϊόντων

12 CH4 (g) + 2 O2 (g) = CO2 (g) + 2 H2O (g)
Η χημική εξίσωση CH4 (g) + 2 O2 (g) = CO2 (g) + 2 H2O (g) Αντιδρώντα προϊόντα Οι αριθμητικοί συντελεστές της χημικής εξίσωσης ονομάζονται στοιχειομετρικοί συντελεστές και εκφράζουν την αναλογία των γραμμομορίων με την οποία συμμετέχουν τα αντιδρώντα και τα προϊόντα στη χημική αντίδραση. Οι στοιχειομετρικοί συντελεστές της χημικής αντίδρασης δίνουν τη δυνατότητα εκτέλεσης ποσοτικών υπολογισμών που αφορούν τα συστατικά που συμμετέχουν σ’ αυτήν.

13 mol-CH4/1 = mol-O2/2 = mol-CO2/1 = mol-H2O/2
Η χημική εξίσωση CH4 (g) + 2 O2 (g) = CO2 (g) + 2 H2O (g) Αντιδρώντα προϊόντα Αν δηλαδή στην παραπάνω εξίσωση καίγονταν πλήρως 10 mol-CH4 τότε αυτά θα αντιδρούσαν με 2x10 mol-O2 και θα σχηματίζονταν 10 mol-CO2 και 2x10 mol-H2O. Η αναλογία των γραμμομορίων που καταναλώνεται το CH4 και το Ο2 και σχηματίζονται το CO2 και το H2O είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της χημικής αντίδρασης και επομένως ισχύει η σχέση mol-CH4/1 = mol-O2/2 = mol-CO2/1 = mol-H2O/2

14 Γράφουμε τη χημική αντίδραση NH4NO3 ---> N2O + 2 H2O
Πρόβλημα: Αν 454 g NH4NO3 διασπαστούν, πόσο N2O και H2O σχηματίζονται? Ποια είναι η θεωρητική ανάκτηση? Βήμα 1ο Γράφουμε τη χημική αντίδραση NH4NO3 ---> N2O H2O Και τους στοιχειομετρικούς συντελεστές

15 454 g of NH4NO3 --> N2O + 2 H2O Βήμα 2ο Μετατρέπουμε τη μάζα σε moles (454 g) --> moles MBNH4NO3 = g/mol ???????????? fNH4NO3 = ????????????

16 NH4NO3 --> N2O + 2 H2O Βήμα 3ο Προσέχουμε ότι:

17 454 g of NH4NO3 --> N2O + 2 H2O Βήμα 3ο Προσέχουμε ότι: ???????????? ???????????? Προσοχή !!!!!!

18 Γενικό Σχέδιο για Στοιχειομετρικούς Υπολογισμούς
Γενικό Σχέδιο για Στοιχειομετρικούς Υπολογισμούς Μάζα Προιόντων Μάζα Αντιδρώντων Στοιχειομετρικοί Συντελεστές Moles Αντιδρώντων Moles Προιόντων

19 Είσοδος Διεργασία Έξοδος
NH4NO3 --> N2O + 2 H2O Να χρησιμοποιείται πάντα αυτή την απεικόνιση για το συμβολισμό των διεργασιών

20 Απόδοση Διεργασίας Είσοδος Διεργασία Έξοδος NH4NO3 --> N2O + 2 H2O

21 Απόδοση Διεργασίας Είσοδος Διεργασία Έξοδος NH4NO3 --> N2O + 2 H2O

22 Απόδοση Διεργασίας Είσοδος Διεργασία Έξοδος Προσοχή !!!!!!
NH4NO3 --> N2O + 2 H2O Προσοχή !!!!!!

23 Fe2O3 (s) + 3 CO (g)  2 Fe (s) + 3 CO2 (g)
Η χημική εξίσωση Πόσα g CO(g) απαιτούνται για την αναγωγή 5 mol αιματίτη (Fe2O3) και πόσα g Fe(s) και CO2(g) παράγονται; Fe2O3 (s) CO (g)  2 Fe (s) + 3 CO2 (g)

24 Η χημική εξίσωση fFe2O3 = 5 mol Fe2O3
Fe2O3 (s) CO (g)  2 Fe (s) + 3 CO2 (g) mFe2O3 = fFe2O3 x MBFe2O3 = 5 mol Fe2O3 x g /mol = g Fe2O3 Επειδή η αναλογία των γραμμομορίων που καταναλώνονται (cons) από τα αντιδρώντα και σχηματίζονται (gen) από τα προϊόντα είναι σταθερή ισχύει: fconsFe2O3 /1 = fconsCO / 3 = fgenFe / 2 = fgenCO2 / 3 fconsCO= 3 x fconsFe2O3= 3 mol CO/mol Fe2O3 x 5 mol Fe2O3 = 15 mol CO ή mconsCO = fconsCO x MBCO = 15 mol CO x g CO/mol CO = g CO

25 Fe2O3 (s) + 3 CO (g)  2 Fe (s) + 3 CO2 (g)
Η χημική εξίσωση fFe2O3 = 5 mol Fe2O3 Fe2O3 (s) CO (g)  2 Fe (s) + 3 CO2 (g) fgenFe = 2 x fconsFe2O3= 2 mol Fe/mol Fe2O3 x 5 mol Fe2O3 = 10 mol Fe mgenFe = fconsFe x MBFe = 10 mol Fe x g Fe/mol Fe = g Fe fgenCO2 = 3 x fconsFe2O3= 3 mol CO2/mol Fe2O3 x 5 mol Fe2O3 = 15 mol CO2 mgenCO2 = fgenCO2 x MBCO2 = 15 mol CO2 x g CO2/mol CO2 = g CO2

26 Μαντιδρώντων = Μπροιόντων mconsFe2O3 + mconsCO = mgenFe + mgenCO2
Η χημική εξίσωση Επαλήθευση Fe2O3 (s) CO (g)  2 Fe (s) + 3 CO2 (g) Μαντιδρώντων = Μπροιόντων mconsFe2O3 + mconsCO = mgenFe + mgenCO2 798.5 g Fe2O g CO = g Fe g CO2 g = g Προσοχή !!!!!!!! Ισχύει εν γένει !!!! Fαντιδρώντων ≠ Fπροιόντων fconsFe2O3 + fconsCO ≠ fgenFe + fgenCO2 5 mol Fe2O mol CO ≠ 10 mol Fe + 15 g CO2 20 mol ≠ 25 mol

27 Στοιχειομετρία

28 Στοιχειομετρία

29 Αντιδράσεις με Περιοριστικό Αντιδρών
Σε μια χημική αντίδραση δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα ενός αντιδρώντος για να καταναλώσει πλήρως το άλλο αντιδρών Το αντιδρών που είναι σε έλλειψη ονομάζεται περιοριστικό αντιδρών γιατί περιορίζει την ποσότητα του προϊόντος που μπορεί να σχηματιστεί

30 Περιοριστικό Αντιδρών
Αντιδρώντα Προιόντα 2 NO(g) + O2 (g) NO2(g) Περιοριστικό Αντιδρών = ___________ Αντιδρών σε περίσσεια = ____________

31 Περιοριστικό αντιδρών
Αντίδραση Zn(s) με mol HCl (aq) Zn(s) + 2 HCl (aq) ---> ZnCl2 (aq) + H2 (g) 1 2 3 Rxn 1: To μπαλόνι φουσκώνει τελείως περίσσεια Zn και υπολειπόμενος Zn Rxn 2: To μπαλόνι φουσκώνει τελείως περίσσεια Zn δεν περισσεύει Zn ακριβώς η στοιχειομετρική ποσότητα Rxn 3: To μπαλόνι δεν φουσκώνει τελείως περίσσεια HCL δεν περισσεύει Zn

32 Περιοριστικό Αντιδρών
Αντίδραση Zn(s) με mol HCl (aq) Zn(s) + 2 HCl (aq) ---> ZnCl2 (aq) + H2 (g) Rxn 1 Rxn 2 Rxn 3 mass Zn (g) mol Zn mol HCl mol HCl/mol Zn 0.93/ / /1 Lim Reactant LR = HCl no LR LR = Zn

33 Χημική αντίδραση για μελέτη
2 Al Cl2 ---> Al2Cl6

34 Αναμιγνύονται 5.40 g Al με 8.10 g Cl2. Πόση μάζα Al2Cl6 σχηματίζεται?
Μάζα Προϊόντων Μάζα Αντιδρώντων Στοιχειομετρικος Συντελεστής Moles Αντιδρώντων Moles Προϊόντων

35 Βήμα 1 του προβλήματος LR: Σύγκριση του πραγματικού λόγου των moles των αντιδρώντων με το θεωρητικό λόγο των moles των αντιδρώντων

36 2 Al + 3 Cl2 ---> Al2Cl6 θεωρητικός λόγος moles των αντιδρώντων
Βήμα 1 του προβλήματος LR: Σύγκριση του πραγματικού λόγου των moles των αντιδρώντων με το θεωρητικό λόγο των moles των αντιδρώντων 2 Al Cl2 ---> Al2Cl6 θεωρητικός λόγος moles των αντιδρώντων

37 Ποιο είναι το περιοριστικό αντιδρών
2 Al Cl2 ---> Al2Cl6 Αν Δεν υπάρχει αρκετό Al για να καταναλώσει όλο το Cl2 Lim reag = Al

38 Ποιο είναι το περιοριστικό αντιδρών
2 Al Cl2 ---> Al2Cl6 Αν Δεν υπάρχει αρκετό Cl2 για να καταναλώσει όλο το Al Lim reag = Cl2

39 Βήμα 2 του προβήματος LR: Υπολογισμός moles Αντιδρώντων
Έχουμε 5.40 g Al και 8.10 g Cl2

40 Προσδιορισμός του λόγου των moles των αντιδρώντων
2 Al Cl2 ---> Al2Cl6 Αυτό Θα έπρεπε να είναι 3/2, ή 1.5/1, αν τα αντιδρώντα ήταν σε στοιχειομετρική αναλογία Περιοριστικό αντιδρών (Limiting reagent) Cl2

41 Αναμιγνύονται 5.40 g Al με 8.10 g Cl2. Πόση μάζα Al2Cl6 σχηματίζεται?
2 Al Cl2 ---> Al2Cl6 LR = Cl2 Υπολογισμοί με βάση το Cl2 grams Cl2 grams Al2Cl6 moles Cl2 moles Al2Cl6

42 Υπολογισμός της μάζας του Al2Cl6
Βήμα 1: Υπολογισμός των moles Al2Cl6 με βάση το LR. Βήμα 2: Υπολογισμός της μάζας του Al2Cl6 με βάση το LR.

43 Πόσα αντιδρώντατα θα περισσέψουν όταν ολοκληρωθεί η χημική αντίδραση ?
Cl2 ήταν το περιοριστικό αντιδρών. Επομένως, το Al ήταν σε περίσσεια Πόση περίσσεια όμως? Πόσο Al καταναλώθηκε ? Πόσο Al ήταν σε περίσσεια ?

44 Υπολογισμός της περίσσειας Al
2 Al + 3 Cl2 προιόντα 0.200 mol 0.114 mol = LR Περίσσεια Al = Al διαθέσιμο - Al καταναλώθηκε = mol mol = mol Al σε περίσσεια


Κατέβασμα ppt "Χημικές Εξισώσεις Αντιδρώντα: Zn + I2 Προιόντα: Zn I2"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google