Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Χημικές Εξισώσεις Αντιδρώντα: Zn + I 2 Προιόντα: Zn I 2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Χημικές Εξισώσεις Αντιδρώντα: Zn + I 2 Προιόντα: Zn I 2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Χημικές Εξισώσεις Αντιδρώντα: Zn + I 2 Προιόντα: Zn I 2

2 2 Χημικές Εξισώσεις προιόντα και αντιδρώντα προιόντα και αντιδρώντα 4 Al(s) + 3 O 2 (g) ---> 2 Al 2 O 3 (s) Στοιχειομετρικοί Συντελεστές (s) στερεό (g) αέριο (l) υγρό

3 3 Χημικές Εξισώσεις 4 Al(s) + 3 O 2 (g) ---> 2 Al 2 O 3 (s) Η εξίσωση σημαίνει 4 Al άτομα + 3 O 2 μόρια --δίνουν---> 2 μόρια Al 2 O 3 2 μόρια Al 2 O 3 4 moles Al + 3 moles O 2 ---δίνουν---> 2 moles Al 2 O 3 2 moles Al 2 O 3

4 4 Χημικές Εξίσωσεις Επειδή τα ίδια άτομα είναι παρόντα σε μια χημική αντίδραση στην αρχή και στο τέλος της γι αυτό η ποσότητα της ύλης στο σύστημα παραμένει σταθερήΕπειδή τα ίδια άτομα είναι παρόντα σε μια χημική αντίδραση στην αρχή και στο τέλος της γι αυτό η ποσότητα της ύλης στο σύστημα παραμένει σταθερή Αυτός είναι Ο νόμος διατήρησης της ύληςΑυτός είναι Ο νόμος διατήρησης της ύλης

5 5 Εξ αιτίας του νόμου για τη διατήρηση της ύλης μια χημική εξίσωση πρέπει να ισοζυγιστεί Δηλαδή να έχει τον ίδιο αριθμό ατόμων και στα δύο μέρη της Χημικές Εξισώσεις Lavoisier, 1788

6 6 Στοιχειομετρία Χημικών Εξισώσεων ___ Al(s) + ___ Br 2 (liq) ---> ___ Al 2 Br 6 (s)

7 7 Στοιχειομετρία Χημικών Εξισώσεων ____C 3 H 8 (g) + _____ O 2 (g) ----> _____CO 2 (g) + _____ H 2 O(g) ____B 4 H 10 (g) + _____ O 2 (g) ----> ___ B 2 O 3 (g) + _____ H 2 O(g)

8 8 Στοιχειομετρία - Η μελέτη των ποσοτικών χαρακτηριστικών μιας χημικής εξίσωσης

9 9 Βασίζεται στην αρχή της διατήρησης της ύλης 2 Al(s) + 3 Br 2 (liq) ------> Al 2 Br 6 (s) Στοιχειομετρία

10 10 Η χημική εξίσωση Όλες οι πληροφορίες, ποιοτικές και ποσοτικές, που πρέπει να είναι γνωστές, ώστε να είναι σαφώς καθορισμένη μια χημική αντίδραση αποτυπώνονται στη χημική εξίσωση της αντίδρασης. CH 4 (g) + 2 O 2 (g) = CO 2 (g) + 2 H 2 O (g) Αντιδρώντα προϊόντα

11 11 Η χημική εξίσωση CH 4 (g) + 2 O 2 (g) = CO 2 (g) + 2 H 2 O (g) Αντιδρώντα προϊόντα ΑντιδρώνταΠροϊόντα Αέριο Μεθάνιο αντιδρά με Αέριο Οξυγόνο Παράγεται αέριο Διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμοί Νερού 1 μόριο CH 4 (g) αντιδρά με 2 μόρια O 2 (g) Παράγονται 1 μόριο CO 2 (g) και 2 μόρια H 2 O (g) 1 mol CH 4 (g) αντιδρά με 2 mol O 2 (g) Παράγονται 1 mol CO 2 (g) και 2 mol H 2 O (g) 16 g CH 4 (g) αντιδρούν με 32(2x16) g O 2 (g) Παράγονται 44 g CO 2 (g) και 36(2x18) g H 2 O (g) 22.4 L CH 4 (g) αντιδρούν με 2 x 22.4 L O 2 (g) Παράγονται 22.4 L CO 2 (g) και 2 x 22.4 L H 2 O (g) 80 g αντιδρώντων δίνουν80 g προϊόντων

12 12 Η χημική εξίσωση CH 4 (g) + 2 O 2 (g) = CO 2 (g) + 2 H 2 O (g) Αντιδρώντα προϊόντα Οι αριθμητικοί συντελεστές της χημικής εξίσωσης ονομάζονται στοιχειομετρικοί συντελεστές και εκφράζουν την αναλογία των γραμμομορίων με την οποία συμμετέχουν τα αντιδρώντα και τα προϊόντα στη χημική αντίδραση. Οι στοιχειομετρικοί συντελεστές της χημικής αντίδρασης δίνουν τη δυνατότητα εκτέλεσης ποσοτικών υπολογισμών που αφορούν τα συστατικά που συμμετέχουν σ’ αυτήν.

13 13 Η χημική εξίσωση CH 4 (g) + 2 O 2 (g) = CO 2 (g) + 2 H 2 O (g) Αντιδρώντα προϊόντα Αν δηλαδή στην παραπάνω εξίσωση καίγονταν πλήρως 10 mol- CH 4 τότε αυτά θα αντιδρούσαν με 2x10 mol-O 2 και θα σχηματίζονταν 10 mol-CO 2 και 2x10 mol-H 2 O. Η αναλογία των γραμμομορίων που καταναλώνεται το CH 4 και το Ο 2 και σχηματίζονται το CO 2 και το H 2 O είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της χημικής αντίδρασης και επομένως ισχύει η σχέση mol-CH 4 /1 = mol-O 2 /2 = mol-CO 2 /1 = mol-H 2 O/2

14 14 Πρόβλημα: Αν 454 g NH 4 NO 3 διασπαστούν, πόσο N 2 O και H 2 O σχηματίζονται? Ποια είναι η θεωρητική ανάκτηση? Βήμα 1 ο Γράφουμε τη χημική αντίδραση NH 4 NO 3 ---> N 2 O + 2 H 2 O NH 4 NO 3 ---> N 2 O + 2 H 2 O Και τους στοιχειομετρικούς συντελεστές

15 15 454 g of NH 4 NO 3 --> N 2 O + 2 H 2 O Βήμα 2 ο Μετατρέπουμε τη μάζα σε moles (454 g) --> moles MB NH 4 NO 3 = 80.04 g/mol f NH 4 NO 3 = ????????????

16 16 NH 4 NO 3 --> N 2 O + 2 H 2 O Βήμα 3 ο Προσέχουμε ότι:

17 17 454 g of NH 4 NO 3 --> N 2 O + 2 H 2 O Βήμα 3 ο Προσέχουμε ότι: ???????????? Προσοχή !!!!!! ≠

18 18 Γενικό Σχέδιο για Στοιχειομετρικούς Υπολογισμούς Μάζα Αντιδρώντων Στοιχειομετρικοί Συντελεστές Moles Αντιδρώντων Moles Προιόντων Μάζα Προιόντων

19 19 NH 4 NO 3 --> N 2 O + 2 H 2 O Είσοδος Έξοδος Διεργασία Να χρησιμοποιείται πάντα αυτή την απεικόνιση για το συμβολισμό των διεργασιών

20 20 NH 4 NO 3 --> N 2 O + 2 H 2 O Είσοδος Έξοδος Διεργασία Απόδοση Διεργασίας

21 21 NH 4 NO 3 --> N 2 O + 2 H 2 O Είσοδος Έξοδος Διεργασία Απόδοση Διεργασίας

22 22 NH 4 NO 3 --> N 2 O + 2 H 2 O Είσοδος Έξοδος Διεργασία Απόδοση Διεργασίας Προσοχή !!!!!!

23 23 Η χημική εξίσωση Πόσα g CO(g) απαιτούνται για την αναγωγή 5 mol αιματίτη (Fe 2 O 3 ) και πόσα g Fe(s) και CO 2 (g) παράγονται; Fe 2 O 3 (s) + 3 CO (g)  2 Fe (s) + 3 CO 2 (g)

24 24 Η χημική εξίσωση Επειδή η αναλογία των γραμμομορίων που καταναλώνονται (cons) από τα αντιδρώντα και σχηματίζονται (gen) από τα προϊόντα είναι σταθερή ισχύει: f consFe2O3 /1 = f consCO / 3 = f genFe / 2 = f genCO2 / 3 f Fe2O3 = 5 mol Fe 2 O 3 f consCO = 3 x f consFe2O3 = 3 mol CO/mol Fe 2 O 3 x 5 mol Fe 2 O 3 = 15 mol CO ή m consCO = f consCO x MB CO = 15 mol CO x 28.01 g CO/mol CO = 420.15 g CO Fe 2 O 3 (s) + 3 CO (g)  2 Fe (s) + 3 CO 2 (g) m Fe2O3 = f Fe2O3 x MB Fe2O3 = 5 mol Fe 2 O 3 x 159.7 g /mol = 798.5 g Fe 2 O 3

25 25 Η χημική εξίσωση f Fe2O3 = 5 mol Fe 2 O 3 f genFe = 2 x f consFe2O3 = 2 mol Fe/mol Fe 2 O 3 x 5 mol Fe 2 O 3 = 10 mol Fe m genFe = f consFe x MB Fe = 10 mol Fe x 55.85 g Fe/mol Fe = 558. 5 g Fe Fe 2 O 3 (s) + 3 CO (g)  2 Fe (s) + 3 CO 2 (g) f genCO2 = 3 x f consFe2O3 = 3 mol CO 2 /mol Fe 2 O 3 x 5 mol Fe 2 O 3 = 15 mol CO 2 m genCO2 = f genCO2 x MB CO2 = 15 mol CO 2 x 44.01 g CO 2 /mol CO 2 = 660.15 g CO 2

26 26 Η χημική εξίσωση Fe 2 O 3 (s) + 3 CO (g)  2 Fe (s) + 3 CO 2 (g) Μ αντιδρώντων = Μ προιόντων m consFe2O3 + m consCO = m genFe + m genCO2 798.5 g Fe 2 O 3 + 420.15 g CO = 558.5 g Fe + 660.15 g CO 2 1218.65 g = 1268.65 g Επαλήθευση Προσοχή !!!!!!!! Ισχύει εν γένει !!!! F αντιδρώντων ≠ F προιόντων f consFe2O3 + f consCO ≠ f genFe + f genCO2 5 mol Fe 2 O 3 + 15 mol CO ≠ 10 mol Fe + 15 g CO 2 20 mol ≠ 25 mol

27 27 Στοιχειομετρία

28 28

29 29 Αντιδράσεις με Περιοριστικό Αντιδρών Σε μια χημική αντίδραση δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα ενός αντιδρώντος για να καταναλώσει πλήρως το άλλο αντιδρώνΣε μια χημική αντίδραση δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα ενός αντιδρώντος για να καταναλώσει πλήρως το άλλο αντιδρών Το αντιδρών που είναι σε έλλειψη ονομάζεται περιοριστικό αντιδρών γιατί περιορίζει την ποσότητα του προϊόντος που μπορεί να σχηματιστείΤο αντιδρών που είναι σε έλλειψη ονομάζεται περιοριστικό αντιδρών γιατί περιορίζει την ποσότητα του προϊόντος που μπορεί να σχηματιστεί

30 30 Περιοριστικό Αντιδρών ΑντιδρώνταΠροιόντα 2 NO(g) + O 2 (g) 2 NO 2 (g) Περιοριστικό Αντιδρών = ___________ Αντιδρών σε περίσσεια = ____________

31 31 Rxn 1: To μπαλόνι φουσκώνει τελείως περίσσεια Zn και υπολειπόμενος Zn Rxn 2: To μπαλόνι φουσκώνει τελείως περίσσεια Zn δεν περισσεύει Zn ακριβώς η στοιχειομετρική ποσότητα Rxn 3: To μπαλόνι δεν φουσκώνει τελείως περίσσεια HCL δεν περισσεύει Zn Περιοριστικό αντιδρών Αντίδραση Zn(s) με 0.100 mol HCl (aq) Zn(s) + 2 HCl (aq) ---> ZnCl 2 (aq) + H 2 (g) 123

32 32 Rxn 1Rxn 2Rxn 3 Rxn 1Rxn 2Rxn 3 mass Zn (g)7.003.271.31 mol Zn0.1070.0500.020 mol HCl0.1000.1000.100 mol HCl/mol Zn0.93/12.00/15.00/1 Lim ReactantLR = HClno LRLR = Zn Περιοριστικό Αντιδρών Αντίδραση Zn(s) με 0.100 mol HCl (aq) Zn(s) + 2 HCl (aq) ---> ZnCl 2 (aq) + H 2 (g)

33 33 Χημική αντίδραση για μελέτη 2 Al + 3 Cl 2 ---> Al 2 Cl 6

34 34 Αναμιγνύονται 5.40 g Al με 8.10 g Cl 2. Πόση μάζα Al 2 Cl 6 σχηματίζεται? Μάζα Αντιδρώντων Στοιχειομετρικος Συντελεστής Moles Αντιδρώντων Moles Προϊόντων Μάζα Προϊόντων

35 35 Βήμα 1 του προβλήματος LR: Σύγκριση του πραγματικού λόγου των moles των αντιδρώντων με το θεωρητικό λόγο των moles των αντιδρώντων

36 36 2 Al + 3 Cl 2 ---> Al 2 Cl 6 θεωρητικός λόγος moles των αντιδρώντων Βήμα 1 του προβλήματος LR:Σύγκριση του πραγματικού λόγου των moles των αντιδρώντων με το θεωρητικό λόγο των moles των αντιδρώντων Βήμα 1 του προβλήματος LR: Σύγκριση του πραγματικού λόγου των moles των αντιδρώντων με το θεωρητικό λόγο των moles των αντιδρώντων

37 37 Ποιο είναι το περιοριστικό αντιδρών Αν Δεν υπάρχει αρκετό Al για να καταναλώσει όλο το Cl 2 2 Al + 3 Cl 2 ---> Al 2 Cl 6 Lim reag = Al

38 38 Αν 2 Al + 3 Cl 2 ---> Al 2 Cl 6 Lim reag = Cl 2 Ποιο είναι το περιοριστικό αντιδρών Δεν υπάρχει αρκετό Cl 2 για να καταναλώσει όλο το Al

39 39 Έχουμε 5.40 g Al και 8.10 g Cl 2 Βήμα 2 του προβήματος LR: Υπολογισμός moles Αντιδρώντων

40 40 Προσδιορισμός του λόγου των moles των αντιδρώντων Αυτό Θα έπρεπε να είναι 3/2, ή 1.5/1, αν τα αντιδρώντα ήταν σε στοιχειομετρική αναλογία Περιοριστικό αντιδρών (Limiting reagent) Cl 2 2 Al + 3 Cl 2 ---> Al 2 Cl 6

41 41 LR = Cl 2 Υπολογισμοί με βάση το Cl 2 LR = Cl 2 Υπολογισμοί με βάση το Cl 2 moles Cl 2 moles Al 2 Cl 6 grams Cl 2 grams Al 2 Cl 6 2 Al + 3 Cl 2 ---> Al 2 Cl 6 Αναμιγνύονται 5.40 g Al με 8.10 g Cl2. Πόση μάζα Al2Cl6 σχηματίζεται?

42 42 Υπολογισμός της μάζας του Al 2 Cl 6 Βήμα 1: Υπολογισμός των moles Al 2 Cl 6 με βάση το LR. Βήμα 2: Υπολογισμός της μάζας του Al 2 Cl 6 με βάση το LR.

43 43 Cl 2 ήταν το περιοριστικό αντιδρών.Cl 2 ήταν το περιοριστικό αντιδρών. Επομένως, το Al ήταν σε περίσσεια. Πόση περίσσεια όμως?Επομένως, το Al ήταν σε περίσσεια. Πόση περίσσεια όμως? Πόσο Al καταναλώθηκε ? Πόσο Al καταναλώθηκε ? Πόσο Al ήταν σε περίσσεια ?Πόσο Al ήταν σε περίσσεια ? Πόσα αντιδρώντατα θα περισσέψουν όταν ολοκληρωθεί η χημική αντίδραση ?

44 44 2 Al + 3 Cl 2 προιόντα 0.200 mol 0.114 mol = LR Υπολογισμός της περίσσειας Al Περίσσεια Al = Al διαθέσιμο - Al καταναλώθηκε = 0.200 mol - 0.0760 mol = 0.124 mol Al σε περίσσεια


Κατέβασμα ppt "1 Χημικές Εξισώσεις Αντιδρώντα: Zn + I 2 Προιόντα: Zn I 2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google