Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ένα μεγάλο έργο για την Πελοπόννησο - Ο αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Άγιοι Θεόδωροι - Μεγαλόπολη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ένα μεγάλο έργο για την Πελοπόννησο - Ο αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Άγιοι Θεόδωροι - Μεγαλόπολη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ένα μεγάλο έργο για την Πελοπόννησο - Ο αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Άγιοι Θεόδωροι - Μεγαλόπολη

2 Η ταυτότητα του έργου Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα έργα υποδομής της σύγχρονης Ελλάδας, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε το φυσικό αέριο να φτάσει πιο κοντά σε κάθε περιοχή της χώρας. Το ΕΣΜΦΑ αποτελείται από 512 χλμ. κεντρικού αγωγού, ο οποίος διασχίζει την Ελλάδα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι την Αττική και από 707 χλμ. κλάδων μεταφοράς, οι οποίοι συνδέουν διάφορες περιοχές της χώρας με τον κεντρικό αγωγό. Ο ΔΕΣΦΑ, υλοποιώντας την Εθνική Ενεργειακή Πολιτική του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το Φυσικό Αέριο κατασκευάζει τον αγωγό που θα συνδέσει την Πελοπόννησο με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

3 Η ταυτότητα του έργου Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή αγωγού μεταφοράς υψηλής πίεσης συνολικού μήκους 159χλμ, που ξεκινά από τους Αγίους Θεοδώρους του Νομού Κορινθίας, διέρχεται από την ευρύτερη περιοχή των πόλεων της Κορίνθου, του Άργους, του Ναυπλίου, της Τρίπολης και της Μεγαλόπολης. Κατά μήκος της όδευσής του έχουν προβλεφθεί και θα κατασκευασθούν βαλβιδοστάσια από τα οποία θα τροφοδοτηθούν οι παραπάνω πόλεις και οι βιομηχανικές περιοχές τους. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ. Σημειώνουμε ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς γνωμοδότησαν θετικά επ’ αυτής. Όλοι οι διαγωνισμοί για την υλοποίηση του έργου έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο στάδιο ανάθεσης (όπως οι δύο προκείμενοι που τίθενται υπό τον έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής), ενώ η κατασκευή του προβλέπεται να ξεκινήσει το Δεκέμβριο 2011 – αρχές 2012 και να ολοκληρωθεί στις αρχές του Έχει συνολικό προϋπολογισμό 130 εκατομμύρια ευρώ, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση 35 % καθότι αποτελεί αναπτυξιακό έργο για την Πελοπόννησο. Σε κάθε περίπτωση το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια του ΔΕΣΦΑ και δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

4 Αγωγός φυσικού αερίου από Αγ
Αγωγός φυσικού αερίου από Αγ.Θεοδώρους έως Μεγαλόπολη – Αρχική / Τελική

5 Μέριμνα για τους ιδιοκτήτες γης
Καθορισμός της αποζημίωσης µε Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Ο ΔΕΣΦΑ, κατά την διέλευση του αγωγού από καλλιεργούμενες περιοχές, αποζημιώνει τα εξής: Αποζημίωση επικειμένων (Row damages). Ο ΔΕΣΦΑ αποζημιώνει το 100% της αξίας των επικειμένων. Η αποζημίωση δίδεται στον ιδιοκτήτη.  Αποζημίωση διέλευσης γης (ROW leasing). Ο ΔΕΣΦΑ αποζημιώνει κατά 25% της αξίας γης, για την ζώνη εργασίας. Αποζημίωση «ηρτημένης» εσοδείας (loss of crops). Ο ΔΕΣΦΑ αποζημιώνει το 100% της απώλειας της ηρτημένης εσοδείας. Η αποζημίωση δίδεται στον καλλιεργητή.   Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η ποικιλία, η παραγωγικότητα και η ηλικία των συγκεκριμένων καλλιεργειών.

6 Ενδεικτικές τιμές (για το συγκεκριμένο έργο του Κλάδου Μεγαλόπολης), βάσει Προϋπολογισμού
Αποζημίωση Ελαιώνων: μέση ενδεικτική τιμή 350 ευρώ/τεμ. (μέσου μεγέθους) Αποζημίωση Εσπεριδοειδών: μέση ενδεικτική τιμή 250 ευρώ/τεμ. Αποζημίωση Αμπελώνων: μέση ενδεικτική τιμή ευρώ/στρέμμα.

7 Οι ζώνες εργασίας Άγιοι Θεόδωροι έως Εξαμίλια (αγωγός 30’’)
 Άγιοι Θεόδωροι έως Εξαμίλια (αγωγός 30’’) Ζώνη εργασίας αγωγού :26 μέτρα Σε δενδρώδεις καλλιέργειες & δάση : 16 μέτρα Εξαμήλια έως Μεγαλόπολη (αγωγός 24’’) Ζώνη εργασίας αγωγού : 20 μέτρα Σε δενδρώδεις καλλιέργειες & δάση : 14 μέτρα  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το σύνολο των αποζημιώσεων ανέρχεται στο ποσό των 18,4 εκατ. Ευρώ.

8 Ο αγωγός δεν εμποδίζει τις καλλιέργειες
Η διέλευση του αγωγού δεν θα επηρεάσει τη γεωργική χρήση των αγροτικών εκτάσεων επειδή: Είναι υπόγειος, 2 μέτρα κάτω στο έδαφος, δεν φαίνεται από την επιφάνεια του εδάφους και δεν εμποδίζει την ανάπτυξη των καλλιεργειών Τίποτα δε θα αλλάξει στις μονοετείς καλλιέργειες και τα αμπέλια, που θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται κανονικά πάνω από τον αγωγό Οι δενδρώδεις καλλιέργειες (ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, κλπ) μπορούν να επαναφυτευθούν σε απόσταση μόλις 4 μέτρων από τον άξονα του αγωγού

9 Οφέλη του έργου Συνεχής και απρόσκοπτη τροφοδοσία με Φυσικό Αέριο των ευρύτερων βιοτεχνικών / αστικών περιοχών από τις οποίες διέρχεται (περιοχή Κορίνθου, περιοχή Άργους – Ναυπλίου, περιοχή Τρίπολης, περιοχή Μεγαλόπολης), καθώς επίσης και του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Μεγάλες και μικρές βιομηχανίες και βιοτεχνίες, δημόσιοι οργανισμοί, νοσοκομεία, σχολεία, χώροι άθλησης και κτίρια γραφείων μπορούν πλέον να τροφοδοτηθούν, με αποτέλεσμα να κερδίζουν σε οικονομία και λειτουργικότητα και να εξασφαλίζουν υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξοπλισμού. Η τοπική οικονομία ενισχύεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων ειδικοτήτων. Τα νοικοκυριά μπορούν να αποκτήσουν ένα εύχρηστο και ασφαλές καύσιμο, που είναι 10 με 20 % οικονομικότερο από το πετρέλαιο και 60% οικονομικότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι μειώνεται αισθητά η επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

10 Επίδραση του έργου στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Δημιουργία 100 έως 150 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή του έργου (14 – 18 μήνες). Δημιουργία 15 έως 20 μονίμων θέσεων εργασίας για το Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης που θα δημιουργηθεί. Δημιουργία Εταιρείας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Πελοποννήσου αμέσως μετά την κατασκευή του βασικού αγωγού υψηλής πίεσης Συνολική δημιουργία 1400 – 1500 νέων θέσεων εργασίας τα πρώτα 6 χρόνια λειτουργίας της ΕΠΑ Πελοποννήσου


Κατέβασμα ppt "Ένα μεγάλο έργο για την Πελοπόννησο - Ο αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Άγιοι Θεόδωροι - Μεγαλόπολη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google