Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ορισμός τηλεκπαίδευση (Tele-Education)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ορισμός τηλεκπαίδευση (Tele-Education)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ορισμός τηλεκπαίδευση (Tele-Education)
Η εκπαίδευση ενός συνόλου ατόμων, από απόσταση. Όπως δηλώνει και το όνομά της είναι μια σύνθετη λέξη η οποία αποτελείται από το πρόθημα τηλέ-(μακριά α.ε) και τη λέξη εκπαίδευση. Τρόπος μάθησης υποβοηθούμενος από σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Μέσα τα οποία δεν προϋποθέτουν σε φυσικό επίπεδο τη παρουσία του εκπαιδευτή και την ουσιαστική ύπαρξη της "τάξης", που όλοι γνωρίζουμε. Επικοινωνία του ‘τηλεεκπαιδευτή’ με τους ‘τηλεεκπαιδευόμενους’ μέσω αμφίδρομης σύγχρονης ή  ασύγχρονης επικοινωνίας. 

2 Πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης
Άρση φυσικών εμποδίων, κατάργηση γεωγραφικών συνόρων και διασπορά στη διάδοση της γνώσης ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας συμμετοχή στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Δυνατότητα εκπαιδευόμενων να βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους και να επικοινωνούν μέσω της τεχνολογίας. Ενώ ο καθένας βρίσκεται στον προσωπικό του χώρο με την βοήθεια του διαδικτύου επιτυγχάνεται η επικοινωνία με τους καθηγητές

3 Πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης
Προοπτικές ομοιόμορφης αντιμετώπισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, σε ό,τι αφορά στην απόσταση και στην επιλογή του χρόνου εκπαίδευσης και στο γνωστικό αντικείμενο. Συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση για τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων

4 Πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης
Επιτάχυνση της διαδικασίας μεταφοράς γνώσης από τους εκπαιδευτές στους εκπαιδευόμενους, που επιτυγχάνεται με την βοήθεια σύγχρονων μέσων. Άμεση διασύνδεση ατόμων και ομάδων με εξωτερικές πηγές γνώσεων (ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, μουσεία κλπ.) και αυξημένες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών, που είναι γεωγραφικά διασπαρμένοι. Δημιουργία μιας "ηλεκτρονικής τάξης" με εξομοίωση όλων των λειτουργιών μιας παραδοσιακής τάξης (παράδοση διαλέξεων, επίλυση ασκήσεων, διόρθωση ασκήσεων, υποβολή ερωτήσεων κλπ)

5 Πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης
Εξοικονόμηση χρόνου και εκπαιδευτικού προσωπικού Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευόμενων με ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών αναγκών Ευελιξία στο χρόνο, στο χώρο και στο ρυθμό μάθησης αφού οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά μαθήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας Έλεγχος από την πλευρά του εκπαιδευόμενου για τον ρυθμό προόδου που σημειώνει κατά τη μαθησιακή διαδικασία Οικονομικά οφέλη για κάθε εμπλεκόμενο, με τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης κόστους προς απόδοση

6 Μειονεκτήματα Τηλε-εκπαίδευσης
Με την τηλεκπαίδευση μειώνεται η προσωπική επικοινωνία και επαφή μεταξύ του μαθητή και του διδάσκοντα. Ακόμα και στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση η οθόνη είναι πολύ δύσκολο να αντικαταστήσει την φυσική παρουσία του καθηγητή στην αίθουσα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να κάνει το μάθημα πολύ μονότονο και να μειώσει την επικοινωνία με τους υπόλοιπους μαθητές. Στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση το πρόβλημα αυτό είναι μεγαλύτερο καθώς η μόνη επικοινωνία γίνεται μέσω γραπτών μηνυμάτων και μέσω . Επίσης η έλλειψη εξοικείωσης των μαθητών με την τεχνολογία δημιουργεί μία δυσκολία στην μάθηση.

7 Μειονεκτήματα Τηλε-εκπαίδευσης
Οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτή αυξάνονται πολύ. Ο καθηγητής υποχρεώνεται έκτος από το χρόνο του μαθήματος να αφιερώνει και άλλο χρόνο για τη δημιουργία και συντήρηση του ψηφιακού υλικού καθώς και για την εξ’ αποστάσεως επικοινωνία με τους μαθητές. Είναι επίσης απαραίτητη η εξοικείωση τόσο του καθηγητή όσο και των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και επειδή αυτό δεν είναι πάντα δυνατό να γίνει, δημιουργείται η ανάγκη για την ύπαρξη ενός τεχνικού που να επιλύει διάφορα προβλήματα και να φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του μαθήματος.

8 Μειονεκτήματα Τηλε-εκπαίδευσης
Εκτός από την απαραίτητη ύπαρξή τεχνικού, το κόστος τόσο για την προμήθεια του εξοπλισμού όσο και για την συντήρηση του είναι αρκετά υψηλό. Η εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη εκπαίδευση, πέραν των πολλών και εύλογων πλεονεκτημάτων που προσφέρει, προκαλεί και μια σειρά ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων, που συσχετίζονται με το νέο τρόπο επικοινωνίας εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου, το ποικιλόμορφο εκπαιδευτικό υλικό, το προφίλ του εκπαιδευτή και το ρόλο του εκπαιδευόμενου, μέσα από τα αναδυόμενα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης.

9 ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

10 Ορισμός Η τηλεργασία είναι η μορφή αυτή εργασίας κατά την οποία γίνεται χρήση υπολογιστών και άλλων μέσων τηλεπικοινωνίας με σκοπό να αλλάξει η δεδομένη γεωγραφικά θέση εργασίας.

11 Μορφές τηλεργασίας Εργασία στο σπίτι: Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, που είναι και το πιο διαδεδομένο είδος τηλεργασίας, η τηλεργασία πραγματοποιείται με έδρα το σπίτι (είτε αποκλειστικά, είτε σε τακτική βάση, π.χ. δύο ημέρες την εβδομάδα). Νομαδική τηλεργασία: Οι τηλεργαζόμενοι με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο εργασίας είναι περιφερόμενοι, χωρίς σταθερό χώρο εργασίας. Η χρήση φορητών υπολογιστών και κινητής τηλεφωνίας υποχρεώνει τους τηλεργαζόμενους να μετατρέπουν σε χώρο εργασίας τους κάθε φορά το μέρος που τους επιτρέπει να συνδέσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό τους.

12 Δορυφορικά κέντρα: Τα δορυφορικά κέντρα είναι εγκαταστάσεις που τις μοιράζονται εργαζόμενοι που ανήκουν στον ίδιο οργανισμό. Τα δορυφορικά κέντρα είναι εγκατεστημένα σε προάστια μεγάλων αστικών κέντρων ή σε απομακρυσμένες περιοχές, κοντά στις οικίες των εργαζομένων. Κέντρα τηλεργασίας: Τα κέντρα τηλεργασίας είναι καλά οργανωμένοι χώροι με τη μορφή γραφείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από υπαλλήλους διαφόρων εταιρειών ή από υπαλλήλους της ίδιας εταιρείας, οι οποίοι όμως ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς εργασίας, ή και από αυτοαπασχολούμενους με κάποια βασική μίσθωση. Εκεί οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε βασικό υπολογιστικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

13 Τηλε-σπίτια: Είναι μια μορφή κέντρων τηλεργασίας που όμως είναι συνήθως εγκατεστημένα σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές. Πρόκειται για ξύλινες καλύβες η μικρά σπίτια, τα οποία είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία της τηλεργασίας και τα οποία απαρτίζουν μικρά χωριά. Τηλε-χωριά: Πρόκειται για μία σύγχρονη μορφή τηλε- σπιτιών. Η προηγμένη εικόνα τους απαιτεί ολόκληρα χωριά εξοπλισμένα με άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Τα χωριά απαρτίζονται από επιμέρους σπιτάκια, όλα «καλωδιωμένα», ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο του τηλε-χωριού και να μπορούν όλα να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με άλλα τηλε- χωριά ή βάσεις. Tηλε-υπηρεσίες: είναι εξωτερικές υπηρεσίες σε έναν οργανισμό, όπως για παράδειγμα γραμματειακή ή τεχνική υποστήριξη από απόσταση.

14 Τηλεργασία με τη βοήθεια κινητού γραφείου: Εδώ γίνεται χρήση γραφείου το οποίο βρίσκεται γεωγραφικά σε απόσταση από την εταιρεία και τα υπόλοιπα γραφεία της. Οι τηλεργαζόμενοι είναι συνήθως υπάλληλοι η φύση της εργασίας των οποίων τους επιτρέπει ή καμιά φορά τους υποχρεώνει να βρίσκονται μακριά από τους συναδέλφους τους. Διάσπαρτη τηλεργασία: Αυτή η μορφή αποτελεί μια παραλλαγή της τηλεργασίας μέσω κινητών γραφείων. Αφορά στη δημιουργία κινητών γραφείων ανά τον κόσμο, ανάλογα με τις ανάγκες μιας εταιρείας. Οι τηλεργαζόμενοι μετατίθενται από περιοχή σε περιοχή και από χώρα σε χώρα σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Ένα παράδειγμα τέτοιας μορφής είναι το Πανευρωπαϊκό Τηλεφωνικό Κέντρο. Ομαδική εργασία από απόσταση: χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η τηλεϊατρική, η τηλεκπαίδευση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η έρευνα από απόσταση.

15 Στην Ελλάδα η τηλεργασία δεν έχει ακόμα σημαντική ανάπτυξη, καθώς μεταξύ άλλων το νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει προσαρμοστεί, ώστε να κατοχυρώνει επιχείρηση και εργαζόμενο. Οι περισσότερες μορφές τηλεργασίας είναι άτυπες και στις περισσότερες περιπτώσεις καλύπτουν περιοδικές ανάγκες του εργαζόμενου ή του εργοδότη.

16 Μειονεκτήματα για τους εργοδότες:
Μειονεκτήματα για τους εργοδότες: Το κόστος εκκίνησης και λειτουργίας των εφαρμογών της τηλεργασίας είναι χαρακτηριστικά υψηλό καθώς περιλαμβάνει την εκπαίδευση των εργαζομένων και των προϊσταμένων τους, την δημιουργία εταιρικής πολίτικης, την τεχνολογική υποδομή, την οργανωτική αναδιάρθρωση καθώς και την αξιολόγηση. Δυσκολίες στο συντονισμό και την επίβλεψη της εργασίας από τους προϊσταμένους, λόγο  της διάσπασης του ενιαίου εργατικού χώρου που αποδυναμώνει τον άμεσο έλεγχο.

17 Μειονεκτήματα για τους εργοδότες:
Μειονεκτήματα για τους εργοδότες: Το κόστος εκκίνησης και λειτουργίας των εφαρμογών της τηλεργασίας είναι χαρακτηριστικά υψηλό καθώς περιλαμβάνει την εκπαίδευση των εργαζομένων και των προϊσταμένων τους, την δημιουργία εταιρικής πολίτικης, την τεχνολογική υποδομή, την οργανωτική αναδιάρθρωση καθώς και την αξιολόγηση. δυσκολίες στο συντονισμό και την επίβλεψη της εργασίας από τους προϊσταμένους, λόγο  της διάσπασης του ενιαίου εργατικού χώρου που αποδυναμώνει τον άμεσο έλεγχο.

18 Μειονεκτήματα για τους εργοδότες:
Μειονεκτήματα για τους εργοδότες: Το κόστος εκκίνησης και λειτουργίας των εφαρμογών της τηλεργασίας είναι χαρακτηριστικά υψηλό καθώς περιλαμβάνει την εκπαίδευση των εργαζομένων και των προϊσταμένων τους, την δημιουργία εταιρικής πολίτικης, την τεχνολογική υποδομή, την οργανωτική αναδιάρθρωση καθώς και την αξιολόγηση. δυσκολίες στο συντονισμό και την επίβλεψη της εργασίας από τους προϊσταμένους, λόγο  της διάσπασης του ενιαίου εργατικού χώρου που αποδυναμώνει τον άμεσο έλεγχο.

19 Μειονεκτήματα για τους εργαζομένους:
1919 Μειονεκτήματα για τους εργαζομένους:  Όσον αφορά τους εργαζομένους εκτός από τα οφέλη που τους προσφέρει, εγκυμονεί και κινδύνους που σχετίζονται με τον αποκλεισμό ορισμένων τηλεργαζομένων από την προστασία του εργατικού δικαίου με την σύναψη συμβάσεων ανεξάρτητης εργασίας που υποκρύπτουν όμως εξαρτημένη εργασία. Ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος μειωμένης προστασίας των τηλεργαζομένων καθώς παρατηρείται το φαινόμενο καταστρατήγησης ορισμένων ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

20 Μειονεκτήματα για τους εργαζομένους:
2020 Μειονεκτήματα για τους εργαζομένους:  Όσον αφορά τους εργαζομένους εκτός από τα οφέλη που τους προσφέρει, εγκυμονεί και κινδύνους που σχετίζονται με τον αποκλεισμό ορισμένων τηλεργαζομένων από την προστασία του εργατικού δικαίου με την σύναψη συμβάσεων ανεξάρτητης εργασίας που υποκρύπτουν όμως εξαρτημένη εργασία. Ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος μειωμένης προστασίας των τηλεργαζομένων καθώς παρατηρείται το φαινόμενο καταστρατήγησης ορισμένων ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

21 Αναφέρουμε ορισμένα ακόμη μειονεκτήματα που προέρχονται από την τηλεργασία:
Μειωμένη ικανότητα της κοινωνικής έκφρασης και της συλλογικής αντιπροσώπευσης. Μια τάση προς την απομόνωση. Παραμέληση των ζητημάτων υγείας. Θα σταματήσει να περιποιείται τον εαυτό το εαυτό του, θα τρώει ότι βρει! Οπότε δεν θα έχει προσωπικό χρόνο. Αντίκτυπος στην οικογενειακή ζωή εάν η οικογένεια και η εργασία δεν συμφιλιώνονται. Θα ασχολείται λιγότερο με την οικογένεια του γιατί λογικά η δουλειά του δεν θα έχει ωράριο. Κίνδυνος εργασιομανίας. Η ευθύνη της οργάνωσης της εργασίας μετατίθεται στον εργαζόμενο. Σίγουρα θα έχει ποιο πολλές ευθύνες γιατί θα δουλεύει μόνος του

22 Μειονεκτήματα για τους εργαζομένους:
Μειονεκτήματα για τους εργαζομένους: Η απομάκρυνση του από την συνδικαλιστική δράση. Με την εισαγωγή της τηλεργασίας συντελείται η απομάκρυνση από τον συμβατικό εργασιακό χώρο και από τις συλλογικές διεργασίες που συντελούνται σε αυτόν, γεγονός που μπορεί να επιφέρει αποσάθρωση των στοιχείων της συλλογικής επαγγελματικής δράσης, με αποτέλεσμα την άμβλυνση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας, της συλλογικής διαπραγμάτευσης και του δικαιώματος απεργίας διασπορά και η απομόνωση των τηλεργαζομένων μειώνουν τις επαφές τους με τους λοιπούς εργαζόμενους ιδίως στην περίπτωση της κατοίκων και κινητής τηλεργασίας.

23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Μορφές: work.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Ite mid=153&lang=el Ορισμός: BB%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9% CE%B1- %CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5- %CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE %BC%CE%B5- %CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5/ Βιβλιογραφία Ορισμός:


Κατέβασμα ppt "Ορισμός τηλεκπαίδευση (Tele-Education)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google