Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

"ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: ""ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

2 ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΙΝΙΔΙΑ - ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΣ 10.1.Γενικά 10.2.Μικροϊνίδια (ακτίνη) 10.2.1.Γενικά 10.2.2.Συμμετοχή της ακτίνης στους κυτταρικούς μηχανισμούς κίνησης 10.2.3.Δυναμική της ακτίνης 10.2.3.1.Ο αυθόρμητος πολυμερισμός της ακτίνης (πυρήνωση) 10.2.3.2.Το ισοζύγιο της ακτίνης 10.2.3.3.Δενδριτική πυρήνωση ακτίνης – Σύμπλεγμα Arp2/3 και πρωτεΐνες WASp/Scar 10.2.3.4.Ο ρόλος της τροπομοντουλίνης 10.2.3.5.Μετασχηματισμοί πηκτώματος - λύματος 10.2.3.6.Ο ρόλος του ασβεστίου και των φωσφοϊνοσιτιδίων 10.2.4.Πρωτεΐνες με ειδικό ρόλο που αλληλεπιδρούν με ακτίνη 10.2.4.1.Η οικογένεια της πηκτωλυματίνης στα θηλαστικά Λειτουργικές περιοχές και ρύθμιση του μορίου της πηκτωλυματίνης Απογονιδιακά (knockout) ποντίκια ως προς την πηκτωλυματίνη 10.2.4.2.Το σύμπλοκο καδερίνης-κατενίνης 10.2.4.3.Μικρές πρωτεΐνες που δεσμεύουν GTP (smGTPases) 10.3.Ενδιάμεσα ινίδια 10.3.1.Γενικά 10.3.2.Χαρακτηριστικοί τύποι ενδιάμεσων ινιδίων 10.3.2.1.Κερατίνες ή τονοϊνίδια 10.3.2.2.Δεσμίνη 10.3.2.3.Βιμεντίνη 10.3.2.4.Νευροϊνίδια και ινίδια γλοίας 10.3.3.Ενδοκυττάρια οργάνωση και κατανομή των ενδιάμεσων ινιδίων 10.4.Μικροσωληνίσκοι 10.4.1.Γενικά 10.4.2.Μηχανισμός πυρήνωσης των μικροσωληνίσκων 10.4.3.Δυναμική των μικροσωληνίσκων 10.4.3.1.Κατανίνες 10.4.3.2.Σταθμίνες

3 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 10.4.4.Κέντρα Οργάνωσης Μικροσωληνίσκων (MTOC) 10.4.4.1.Παραλλαγή μορφής και κατανομής των κέντρων οργάνωσης μέσα στα κύτταρα 10.4.4.2.Τα MTOC ως θέσεις συγκρότησης μικροσωληνίσκων 10.4.4.3.Τα MTOC ως δομικά καλούπια 10.4.4.4.Ο ρόλος των MTOC 10.4.4.5.Κεντροσωμάτια 10.4.5.Κινησίνη: Η μικρότερη μοριακή μηχανή 10.4.6.Ο ρόλος των μικροσωληνίσκων στη μίτωση 10.5.Βλεφαρίδες και μαστίγια 10.5.1.Μηχανισμός κίνησης βλεφαρίδων και μαστιγίων 10.6.Κυτταρική κίνηση μέσω κυτταροπλασματικών προεκβολών 10.6.1.Ο ρόλος της κορονίνης στην κυτταρική κίνηση 10.7.Το σύστημα ακτο-μυοσίνης 10.7.1.Μυϊκά κύτταρα 10.7.1.1.Πρωτεΐνες των χονδρών μυϊκών ινιδίων 10.7.1.2.Πρωτεΐνες των λεπτών μυϊκών ινιδίων 10.7.1.3.Αλληλεπίδραση των μυοϊνιδίων με την εξωκυττάρια ουσία 10.7.2.Μη μυϊκά κύτταρα 10.7.2.1.Οι τάξεις των άτυπων μυοσινών και ο ρόλος τους στην κυτταρική κίνηση 10.7.2.2.Πρωτεΐνες των πλακών ή εστιών προσκόλλησης – Ρόλος της ακτομυοσίνης 10.8.Ινίδια και κυτταρικό σχήμα 10.8.1.Μικρολάχνες 10.8.2.Ο ρόλος της σπεκτρίνης στο κυτταρικό σχήμα 10.9.Ο κυτταροσκελετός στους προκαρυωτικούς οργανισμούς 10.9.1.Δομές προσκόλλησης και κίνησης στα βακτηριακά κύτταρα 10.9.2.Συσχέτιση των ινιδίων ακτίνης με την παθογενετική στρατηγική των εντερικών βακτηρίων 10.10.Δυναμική του κυτταροσκελετού στα φυτά 10.10.1.Προφιλίνη 10.10.2.Οικογένεια της δυναμίνης 10.10.3.Φυτικές ορμόνες και κυτταροσκελετός 10.11.Ασθένειες που σχετίζονται με τα κυτταροπλασματικά ινίδια 10.11.1.Η σχέση των ενδιάμεσων ινιδίων (ΕΙ) με παθολογικές καταστάσεις 10.11.2.Ασθένειες που σχετίζονται με πρωτεΐνες που ελέγχουν τον πολυμερισμό της ακτίνης 10.11.3.Κινησίνες και παθολογικές καταστάσεις 10.11.4.Μυϊκή δυστροφία 10.11.5.Ασθένειες που σχετίζονται με τους μικροσωληνίσκους Βιβλιογραφία

4 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 ΔΟΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ – ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μετακίνηση οργανιδίων Μετακίνηση κυστιδίων Μετακίνηση μεμβρανικών στοιχείων Μετακίνηση βιομορίων Ειδικότερα: Αλλαγή σχήματος κυτταρικής μεμβράνης Μηχανισμοί κυτταροφαγίας: αμοιβαδοειδής κίνηση Εμπλεκόμενες πρωτεΐνες: ακτίνη, μυοσίνη, α-ακτινίνη, τροπομυοσίνη

5 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

6 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Κατευθυνόμενη κίνηση Βιομορίων & βιομακρομορίων Υπερμοριακών συμπλεγμάτων Χρωμοσώματα Μαστίγια Βλεφαρίδες Μυϊκές ίνες Εκκριτικών κυστιδίων Οργανιδίων Μιτοχόνδρια Λυσοσώματα Ολόκληρων κυττάρων: αμοιβάδες (Πρωτόζωα), φαγοκύτταρα

7 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 ΜΙΚΡΟΪΝΙΔΙΑ ΑΚΤΙΝΗΣ: ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ (F) ΜΟΡΙΩΝ ΑΚΤΙΝΗΣ (G) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 50-90 A o Ακτίνη α: Μυϊκά κύτταρα Ακτίνη β, γ: Μη μυϊκά κύτταρα Συμμετοχή ακτίνης (εντοπίζεται με ανοσοφθορισμό σε όλους τους κυτταρικούς τύπους): Στη δημιουργία μικρολαχνών Στη μιτωτική άτρακτο Στη μετακίνηση οργανιδίων Στο σύστημα ακτο-μυοσίνης: σύσπαση & έκταση κυττάρων Στη διαμόρφωση του κυτταρικού σχήματος Στην επικοινωνία εξωκυττάριου & ενδοκυττάριου χώρου

8 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

9

10

11

12 5% ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ – 20% ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΕΛΙΚΑ: Αύξηση συγκέντρωσης ιόντων Mg 2+ : 0.5 – 1.0 mM Αύξηση ιοντικής ισχύος: 0.05 – 0.1 Μ KCl Αλλαγή pH από 6.5 σε 7.5: γονιμοποίηση στον αχινό: 130.000 μικρολάχνες Υδρόλυση ATP ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΗΣ: Αργή σύνδεση 3 μορίων ATP-G-Ακτίνης – Αντίδραση Πυρήνωσης Γρήγορη προσθήκη μονομερών ATP-G-Ακτίνης (Επιμήκυνση) Αργή προσθήκη – αφαίρεση μονομερών, μέχρι την δημιουργία της τελικής νηματοειδούς δομής διαμέτρου 50 – 90 Α ο

13 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ G-ΑΚΤΙΝΗΣ Κατανομή διαμεμβρανικών συστατικών – Υποδοχέων Εγκολπώσεις κυτταρικής μεμβράνης Δημιουργία και σύσπαση μικρολαχνών Ακτίνη Μυοσίνη (διπολικά μόρια μυοσίνης έλκουν αντι-παράλληλα διευθετημένα μόρια F-ακτίνης) Τροπομυοσίνη Ψευδοπόδια αμοιβάδων: 1 μm / sec (τοπική αλλαγή συγκέντρωσης Ca 2+ ) Ακροσωμική αντίδραση σπερματοζωαρίου: δημιουργία ινιδίων F-Aκτίνης, μήκους 90 μm, σε χρόνο 7-8 sec Σκρουΐνη Καλμοντουλίνη ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΗΣ: προφιλίνη, φραγμίνη, βιλλίνη, βινκουλίνη (σημεία επαφής με την κυτταρική μεμβράνη) ΜΙΤΩΤΙΚΗ ΑΤΡΑΚΤΟΣ (πειράματα ανοσοφθορισμού)

14 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

15

16

17

18

19

20

21 ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΙΝΙΔΙΑ: Ενδιάμεση διάμετρος: > 70 Α ο (μικροϊνίδια ακτίνης) & < 250 Α ο (μικροσωληνίσκοι) ΚΕΡΑΤΙΝΕΣ – ΤΟΝΟΪΝΙΔΙΑ Επιθηλιακά κύτταρα ΔΕΣΜΙΝΗ Κύτταρα γραμμωτών μυών Κύτταρα λείων μυών Κύτταρα καρδιακών μυών ΒΙΜΕΝΤΙΝΗ Μεσεγχυματικά κύτταρα – Ινοβλάστες – Κυτταροκαλλιέργειες ΝΕΥΡΟΪΝΙΔΙΑ Νευρώνες ΙΝΙΔΙΑ ΓΛΟΙΑΣ Νευρογλοιακά κύτταρα ΛΑΜΙΝΕΣ Συγκρότηση πυρηνικού σκελετού – επίστρωση εσωτερικής πλευράς πυρηνικού φακέλου: σύνδρομο προ-γηρίας

22 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

23

24 ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ Αύξηση ελαστικότητας & αντοχής των ιστών (επιθήλια, νευράξονες, μυϊκά κύτταρα) Προσανατολισμός και διατήρηση του πυρήνα στο κέντρο του κυττάρου Ρύθμιση μετακίνησης κυστιδίων Οργάνωσης χρωματίνης στο μεσοφασικό πυρήνα Συντονισμός & ρύθμιση των συστατικών του κυτταρικού σκελετού Διαμόρφωση θέσης οργανιδίων Χωροθέτηση & σταθεροποίηση μιτωτικής ατράκτου ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ – IFAP Συνεμίνη Παρανεμίνη Φιλαγκρίνη P50 Πλεκτίνη (σύνδεση με μικροσωληνίσκους) Υποδοχέας λαμίνης Β Αγκυρίνη (σύνδεση με ακτίνη) - Δεσμοπλακίνη (διαμόρφωση δεσμοσωμάτων)

25 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

26

27 ΡΑΒΔΟΕΙΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΒΙΟΜΟΡΙΟΥ Κεντρική περιοχή (300-330 αα – 400 Α ο – 40 kDa) 1Α – 1Β & 2Α – 2Β (2 ισομερή τμήματα: 7-πεπτιδικές επαναλήψεις) Δομή α-έλικας Τάση σχηματισμού διμερών-τετραμερών-οκταμερών: Πρωτοϊνίδια Περιοδικότητα πρωτοϊνιδίου 200 Α ο και πάχος 80-120 Α ο (28-40 μόρια) Πλευρική & γραμμική αλληλεπίδραση ενδιάμεσων ινιδίων Αμινο-τελικό άκρο (μη- ελικοειδής περιοχή) Καρβοξυ-τελικό άκρο (μη-ελικοειδής περιοχή) 10 αα 500 αα 40 αα 1Α 1Β 2Α 2Β

28 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

29

30 ΚΕΡΑΤΙΝΕΣ: K1 – K20 (40-70 kDa) Πρωτονημάτιο: d 20-30 A o Πρωτοϊνίδιο: d 40-50 A o Μικροϊνίδιο (4x): d 80-100 A o IFAP: Φιλαγκρίνη Ετεροπολυμερή: I (όξινες) & II (βασικές): 1 – 1 μοριακή αναλογία

31 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

32

33

34

35 α, δ: μη-πολικά αμινοξέα ε, η: εναλλασσόμενα πολικά (θετικά & αρνητικά) αμινοξέα

36 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 ΔΕΣΜΙΝΗ – ΣΚΕΛΕΤΙΝΗ Λεία μυϊκά κύτταρα Δημιουργία μυοϊνιδίων δεσμίνης Συν-κατανομή με βιμεντίνη (διαφορική αναπτυξιακή ρύθμιση κατά την μυογένεση) Οργάνωση-ευθυγράμμιση Ζ-δίσκων: πλευρική σύνδεση μυοϊνιδίων Διαμόρφωση Ζ-δίσκων: Δεσμίνη-βιμεντίνη-συνεμίνη-α-ακτινίνη-ακτίνη-φιλαμίνη

37 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

38 ΒΙΜΕΝΤΙΝΗ (ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΙΝΙΔΙΟ) Μεσεγχυματικά κύτταρα: εμβρυϊκοί ινοβλάστες Περι-πυρηνική κατανομή: διατήρηση δομικής ακεραιότητας κυτταρικού πυρήνα Οργάνωση Z-δίσκων: συγχρονισμένη σύσπαση μυοϊνιδίων Συγκρότηση υπο-μεμβρανικού σκελετού ερυθροκυττάρων: Σπεκτρίνη Συνεμίνη Βιμεντίνη Ρύθμιση μέσω διαφορικής φωσφορυλίωσης Έγχυση βιοτινυλιωμένης βιμεντίνης σε ενεργά μεταβολικά κύτταρα Έντονη ενδοκυτταρική μετακίνηση (όπως η ακτίνη & τουμπουλίνη) Από τον πυρήνα στην κυτταρική μεμβράνη (ανάλογα με την κυτταρική φυσιολογία) Διαγνωστικός δείκτης μεταστατικών νεοπλασιών

39 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

40

41

42 ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ: ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 250 Α ο Διπλοθλαστικότητα: ορατή με χρήση πολωτικού μικροσκοπίου (μιτωτική άτρακτος) ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΝΗ Διμερή α & β γ: πυρήνωση μικροσωληνίσκων & κέντρα οργάνωσης μικροσωληνίσκων (MTOC) δ & ε: πρόβλεψη δια μέσου εργαλείων Βιο-πληροφορικής 20 % συνόλου διαλυτών πρωτεϊνών ενός τυπικού κυττάρου: 2 mg/ml (ινοβλάστης) Εν δυνάμει μήκος μικροσωληνίσκου: 1.9 cm Υψηλή εξελικτική συντήρηση Ύπαρξη ισομορφών Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις Τυροζυλίωση καρβοξυ-τελικού άκρου (μονομερούς τουμπουλίνης) Ακετυλίωση (λυσίνες α-τουμπουλίνης μαστιγίων): αυξημένη σταθερότητα Ρύθμιση στερεοδιαμόρφωσης: ειδικές για τουμπουλίνη πρωτεΐνες συνοδοί (ΤBCA-E)

43 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

44

45

46

47

48

49 ΟΙ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ: Αποπολυμερίζονται σε χαμηλή θερμοκρασία – αυξημένη υδροστατική πίεση – αυξημένη συγκέντρωση Ca 2+ (> 0.5 mΜ) Αποτελούνται από διμερή α-β τουμπουλίνης: δημιουργία πρωτοϊνιδίων διαμέτρου 50 Α ο : αριστερόστροφη έλικα εξωτερικής διαμέτρου 250 Α ο Συγκροτούνται από 13 πρωτοϊνίδια σε κλειστή και παράλληλη αξονική διευθέτηση ΤΑ ΠΡΩΤΟΪΝΙΔΙΑ: Διατάσσονται παράλληλα: αα & ββ ΟΙ ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΪΝΙΔΙΩΝ: Αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με κάθετους και πλευρικούς δεσμούς Δημιουργούν ένα ακραίο περιθώριο τριών ελίκων στο επιφανειακό πλέγμα του σωληνίσκου

50 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

51 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥ GTP Mg 2+ 37 O C GTP-α-τουμπουλίνη (μη υδρόλυση GTP – μη ανταλλαξιμότητα) Άκρο μικροσωληνίσκου: κάλυμμα GTP GTP-β-τουμπουλίνης (υδρόλυση GTP – ανταλλαξιμότητα GTP/GDP) MAPs (ΜΑΡ1Α, ΜΑΡ1Β, ΜΑΡ1C, MAP2A, MAP2B, κ.λπ.) ΜΑΡ2 Διαφοροποιημένα εγκεφαλικά κύτταρα φαιάς ουσίας Σύνδεση μικροσωληνίσκων με ενδιάμεσα ινίδια (βιμεντίνη) 200 – 300 kDa Ινώδεις προεκτάσεις μικροσωληνίσκων περιοδικότητας 320 Α ο Κυτταροπλασματική δυνεΐνη (αξόνημα) Tau πρωτεΐνες (55-62 kDa) Rho-GTPάση – Κατανίνες – Σταθμίνες Χρόνος ζωής τουμπουλίνης: 20h – χρόνος ζωής μικροσωληνίσκου: 10 min –

52 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

53

54

55

56

57

58

59 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΣΙΚΣΩΝ Διτερπενοειδές Taxol Αύξηση σταθερότητας μικροσωληνίσκων – αδυναμία αποπολυμερισμού Εκλεκτική σύνδεση με το πολυμερές και όχι με το μονομερές Αναστολή λειτουργίας μιτωτικής ατράκτου Παρεμπόδιση αντιγραφής DNA Αναστολή κυτταρικού κύκλου στο σημείο ελέγχου G2 – M Κολχικίνη Αναστολή πολυμερισμού μικροσωληνίσκων – οργάνωσης ενδιάμεσων ινιδίων (ΜΑΡ2) Θεραπεία αρθρίτιδας – παρεμπόδιση φαγοκυτταρικής δράσης Βινβλαστίνη – Βινκριστίνη Αποπολυμερισμός μικροσωληνίσκων – παρακρυσταλλικά συσωματώματα με μονομερή Ποδοφυλλοτοξίνη – Κομπρεταστατίνη

60 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

61

62 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ Εσωτερικός κυτταρικός σκελετός – ικρίωμα Θέση – δομική υποστήριξη κυτταρικών οργανιδίων Μιτωτική άτρακτος Κεντροσωμάτια – κεντρίδια Βλεφαρίδες – μαστίγια Κίνηση οργανιδίων (λυσοσώματα/μιτοχόνδρια) – κυστιδίων (0.5 μm/sec) – μεμβρανών – υλικών Συμμετοχή δυνεΐνης Συμμετοχή κινησινών Κυτταρική επιμήκυνση – δημιουργία αξόνων Αξονοπόδια ακτινόποδων πρωτοζώων Κυτταρικό τοίχωμα φυτικών κυττάρων ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ [Ca 2+ ] – cAMP

63 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

64

65

66

67 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ (in vitro): 0.1 μm/min

68 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

69 ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΜΕΝΑ ΑΚΡΑ: Ευθυγράμμιση πρωτοϊνιδίων ΒΡΑΧΥΝΟΜΕΝΑ ΑΚΡΑ: Δημιουργία δακτυλιδιών – σπειρών ( διάμετρος: 350-450 Α ο )

70 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

71

72

73 ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ – ΜΑΣΤΙΓΙΑ Διάμετρος 0.25 μm – μήκος 10 (βλεφαρίδες)-200 (μαστίγια) μm 10 10 βλεφαρίδες/cm 2 στο τραχειακό & βρογχικό επιθήλιο ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ 9 (περιφερικοί) + 2 (κεντρικοί) ΔΟΜΗ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ – ΜΑΣΤΙΓΙΩΝ Αξόνημα: 9 διπλοί + 2 μονοί μικροσωληνίσκοι (+ πλασματική μεμβράνη) 2: 13 πρωτοϊνίδια Θήκη – Ακτίνες (σύνδεση με ινίδια Α περιφερικών δυάδων) 9: 13 (Α) + 10-11 (Β) πρωτοϊνίδια 2 Βραχίονες δυνεΐνης (Α) – περιοδικότητα 240 Α ο – ~ αγγίζοντας το Β Δράση ΑΤΡάσης – 3 βαριές κεφαλές Τεκτίνη (διασύνδεση Α & Β σωλήνων) Νεξίνη: σύνδεση περιφερικών δυάδων Βασικό σωμάτιο: κεντροσωμική δομή (9x3) Βασικός δίσκος – αξόσωμα: μεταβατική ζώνη / ριζοειδή ινίδια ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: Στειρότητα, αναπνευστικές δυσλειτουργίες

74 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

75

76

77

78

79 Δυνεΐνη

80 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 ΙΝΙΔΙΑ & ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Φάση διαφοροποίησης – κυτταρική πυκνότητα – προσκόλληση με υπόστρωμα – εξωγενής σηματοδότηση, κ.λπ. ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ Μετακίνηση κυστιδίων – ρευστότητα πρωτεϊνών κυτταρικής μεμβράνης

81 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

82

83

84 Μικροσωληνίσκοι – Βιμεντίνη – Δυνεΐνη Μικροδικτυωτό Πλέγμα (25 – 70 – 100 Α ο )

85 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 ΜΙΚΡΟΛΑΧΝΕΣ Κυτταροπλασματικές προεξοχές μήκους 2 μm και διαμέτρου 0.1 μm Μικροϊνίδια ακτίνης (κεντρική διευθέτηση) Αύξηση συνολικής επιφάνειας κυτταρικής μεμβράνης (40 x) Κροσσωτό επιθήλιο εντέρου Στερεοβλεφαρίδες τριχωτών κυττάρων κοχλία ωτός (αίσθηση ηχητικών κυμάτων) 31 μm μήκος 3.000 ινίδια ακτίνης

86 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

87 ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΛΑΧΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Μικροϊνίδια ακτίνης (10-50 x) – 7 μm βάθος εισχώρησης στο κυτταρόπλασμα Καλμοντουλίνη – ρυθμίζει τη διαθέσιμη [Ca 2+ ] Μαζί με τη μυοσίνη συμμετέχει στη σύνδεση ακτίνης-μεμβράνης Βιλλίνη – συνδέεται με ακτίνη & επάγει τον πολυμερισμό ακτίνης παρουσία Ca 2+ Φιμβρίνη – επηρεάζει τον πολυμερισμό της ακτίνης απουσία Ca 2+ Φασίνη – διασύνδεση ινιδίων ακτίνης ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ – ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΛΑΧΝΩΝ Ρίζες μικρολαχνών – Ακτίνη Καλδεσμίνη – Ca 2+ -ελεγχόμενη πρωτεΐνη (ακτίνη – καλμοντουλίνη) Τροπομυοσίνη (σταθεροποίηση ινιδίων ακτίνης) Βιλλίνη Μεσόριζες TW260/240 (~ σπεκτρίνη) – μυοσίνη ΙΙ Περιφερικός δακτύλιος Ακτίνη – τροπομυοσίνη – βινκουλίνη – α-ακτινίνη

88 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

89

90

91

92

93

94

95 ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΔΥΣΚΙΝΗΣΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ (PCD) Ακίνητες – δυσκίνητες βλεφαρίδες Μεταλλαγές γονιδίου δυνεΐνης Απουσία κεντρικών μικροσωληνίσκων Ασθένειες αναπνευστικού συστήματος-μέσου ωτός-σπερματογένεσης ΣΥΝΔΡΟΜΟ Kartagener: αναστροφή θέσης ζωτικών οργάνων ΣΥΝΔΡΟΜΟ Kenny-Caffey: Μεταλλαγές γονιδίου ΤΒCΕ – αδυναμία πολυμερισμού μικροσωληνίσκων

96 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Προοδευτική συστηματική σκλήρυνση


Κατέβασμα ppt ""ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google