Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών
Ευχαριστώ για την Στήριξή σου !! Dr. C. Sachpazis Διάρκεια: 30 λεπτά

2 Περιεχόμενα Διάλειμμα 2 λεπτών Σχεδιασμός τοίχων αντιστήριξης
Γεωτεχνικές Εφαρμογές K0, ενεργητικές & παθητικές συνθήκες Θεωρεία Ωθήσεων Γαιών Rankine Διάλειμμα 2 λεπτών Σχεδιασμός τοίχων αντιστήριξης Μικρό ερωτηματολόγιο

3 Αγκυρωμένος Πασσαλότοιχος
Πλευρική Αντιστήριξη Στην Γεωτεχνική Μηχανική, απαιτείται συχνά να αποτρέπονται οι πλευρικές μετακινήσεις ή παρεκλίσεις των εδαφών. Τένοντας Πασσαλο-σανίδα Αγκύριο Τοίχος αντιστή-ριξης με πρόβολο Εκσκαφή με Αντηρίδες Αγκυρωμένος Πασσαλότοιχος

4 Πλευρική Αντιστήριξη Θα πρέπει να υπολογίσουμε την Πλευρική Πίεση των γαιών που ασκούνται επί αυτών των κατασκευών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τις σχεδιάσουμε με ασφάλεια. Εδαφικές Ιλώσεις Τοίχος Αντιστήριξης Βαρύτητας Τοίχος Οπλισμένης Γης

5 Εδαφικές Ιλώσεις

6 Πασσαλότοιχοι με Πασσαλοσανίδες
Πασσαλοσανίδες χαρακτηρισμένες για έμπυξη

7 Πασσαλότοιχοι με Πασσαλοσανίδες
Πασσαλότοιχος από Πασσαλοσανίδες

8 Πασσαλότοιχοι με Πασσαλοσανίδες
Πασσαλότοιχος από Πασσαλοσανίδες Κατά την φάση της έμπυξης

9 Πλευρική Αντιστήριξη Οι Τοίχοι Οπλισμένης Γης γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. γεωσυνθετικά

10 Κυψέλες πληρωμένες με έδαφος
Πλευρική Αντιστήριξη Κυψέλες πληρωμένες με έδαφος Οι Φατνότοιχοι έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά την Μ. Βρετανία και στο Queensland. Φαίνεται Καλή Ιδέα ! Αλληλεμπλοκή φορείων και κεφαλών Καλή αποστράγγιση & επιτρέπουν την ανάπτυξη φυτών.

11 Ωθήσεις Γαιών σε ηρεμία
Σε μία απόθεση φυσικού ομογενούς εδάφους, GL σv’ σh’ X Ο λόγος σh’/σv’ είναι σταθερός και ονομάζεται συντελεστής ώθησης γαιών σε ηρεμία (K0). Είναι σημαντικό ότι, στην K0 κατάσταση, δεν υπάρχουν πλευρικές μετακινήσεις του εδάφους.

12 Υπολογίζοντας το K0 Για τις κανονικά στερεοποιημένες αργίλους και για τα αδρόκοκκα μη συνεκτικά εδάφη, K0 = 1 – sin φ’ Για τις υπερστερεοποιημένες αργίλους , K0, υπερστερεοποιημένων = K0, κανονικά στερεοποιημένων OCR0.5 Από την ανάλυση ελαστικότητας, Λόγος Poisson

13 Ενεργητικές/Παθητικές Ωθήσεις Γαιών
- σε κοκκώδη εδάφη Ο Τοίχος απομακρύνεται από το έδαφος Ο Τοίχος πλησιάζει προς το έδαφος A B Λείος Τοίχος Ας εξετάσουμε τα εδαφικά στοιχεία Α και β κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του τοίχου.

14 Ενεργητικές Ωθήσεις Γαιών
- σε κοκκώδη εδάφη σv’ = γz  σh‘ = Κ0 σv‘ = Κ0 γz A v’ h’ z Αρχικά, δεν υπάρχει πλευρική μετακίνηση.  σh‘ = Κ0 σv‘ = Κ0 γz Καθώς ο τοίχος απομακρύνεται από το έδαφος, Το σv’ παραμένει ίδιο, και Το σh’ μειώνεται μέχρι να παρουσιαστεί αστοχία. Ενεργητική Κατάσταση

15 Ενεργητικές Ωθήσεις Γαιών
- σε κοκκώδη εδάφη Καθώς ο τοίχος απομακρύνεται από το έδαφος, Περιβάλλουσα Αστοχίας Αρχικά, (K0 κατάσταση) Αστοχία (Ενεργητική Κατάσταση) v’ Μειούμενο h’ Ενεργητική Ώθηση Γαιών

16 Ενεργητικές Ωθήσεις Γαιών
- σε κοκκώδη εδάφη Περιβάλλουσα Αστοχίας WJM Rankine ( ) [h’]ενεργητική v’ Συντελεστής Rankine των ενεργητικών ωθήσεων γαιών

17 Ενεργητικές Ωθήσεις Γαιών
- σε κοκκώδη εδάφη Περιβάλλουσα Αστοχίας Το επίπεδο αστοχίας κλίνει 45 + /2 προς το οριζόντιο A v’ h’ 45 + /2 90+ [h’]ενεργητική v’

18 Ενεργητικές Ωθήσεις Γαιών
- σε κοκκώδη εδάφη Καθώς ο τοίχος απομακρύνεται από το έδαφος, Το h’ μειώνεται μέχρι να παρουσιαστεί αστοχία. Μετακίνηση Τοίχου h’ K0 κατάσταση A v’ h’ z Ενεργητική Κατάσταση

19 Ενεργητικές Ωθήσεις Γαιών
- σε κοκκώδη εδάφη Ακολουθήστε τα ίδια βήματα όπως για τα κοκκώδη εδάφη. Η μόνη διαφορά είναι ότι c  0. Όλα τα άλλα όπως για τα κοκκώδη εδάφη.

20 Παθητικές Ωθήσεις Γαιών
- σε κοκκώδη εδάφη Αρχικά, το έδαφος είναι σε K0 κατάσταση. Καθώς ο τοίχος κινείται προς το έδαφος, Το v’ παραμένει το ίδιο, και B v’ h’ Το h’ αυξάνει μέχρι να παρουσιαστεί αστοχία. Παθητική Κατάσταση

21 Παθητικές Ωθήσεις Γαιών
- σε κοκκώδη εδάφη Καθώς ο τοίχος κινείται προς το έδαφος, Περιβάλλουσα Αστοχίας Αρχικά, (K0 κατάσταση) Αστοχία (Ενεργητική Κατάσταση) Παθητική Ώθηση Γαιών v’ αυξανόμενο h’

22 Παθητικές Ωθήσεις Γαιών
- σε κοκκώδη εδάφη Περιβάλλουσα Αστοχίας v’ [h’]παθητική Συντελεστής Rankine των παθητικών ωθήσεων γαιών

23 Παθητικές Ωθήσεις Γαιών
- σε κοκκώδη εδάφη Το επίπεδο αστοχίας κλίνει 45 - /2 προς το οριζόντιο Περιβάλλουσα Αστοχίας A v’ h’ 45 - /2 90+ [h’]παθητική v’

24 Παθητικές Ωθήσεις Γαιών
- σε κοκκώδη εδάφη Καθώς ο τοίχος κινείται προς το έδαφος, Το h’ αυξάνει μέχρι να παρουσιαστεί αστοχία. Παθητική Κατάσταση Μετακίνηση Τοίχου h’ B v’ h’ K0 κατάσταση

25 Παθητικές Ωθήσεις Γαιών
- σε κοκκώδη εδάφη Ακολουθήστε τα ίδια βήματα όπως για τα κοκκώδη εδάφη. Η μόνη διαφορά είναι ότι c  0. Όλα τα άλλα όπως για τα κοκκώδη εδάφη.

26 Κατανομή Ωθήσεων Γαιών
- σε κοκκώδη εδάφη Οι PA και PP είναι οι συνησταμένες ενεργητικές και παθητικές ωθήσεις επί του τοίχου [h’]ενεργητική H [h’]παθητική PA=0.5 KAH2 h PP=0.5 KPh2 KPh KAH

27 Μετακίνηση Τοίχου (όχι υπό κλίμακα)
h’ Παθητική Κατάσταση Ενεργητική Κατάσταση K0 κατάσταση

28 Θεωρία Ωθήσεων Γαιών κατά Rankine
Προϋποθέτει λείο τοίχο (χωρίς τριβές) Εφαρμόζεται μόνο σε κατακόρυφους τοίχους

29 Τοίχοι Αντιστήριξης - Εφαρμογές
Οδός ή Τραίνα

30 Τοίχοι Αντιστήριξης - Εφαρμογές
Αυτοκινητόδρομος

31 Τοίχοι Αντιστήριξης - Εφαρμογές
Υψηλά Κτίρια Τοιχία Υπογείων

32 Τοίχοι Αντιστήριξης Βαρύτητας
Τσιμέντοκονίαμα Άοπλο σκυρόδεμα ή λιθοδομή Κροκάλες Στηρίζονται στο ίδιον βάρος τους για να αντιστηρίξουν την επίχωση

33 Τοίχοι Αντιστήριξης Προβόλων
Ωπλισμένος, μικρότερης διατομής από τοίχο βαρύτητας Ενεργούν όπως οι κατακόρυφος πρόβολοι, πακτωμένοι στο έδαφος

34 Σχεδιασμός Τοίχων Αντιστήριξης
- σε κοκκώδη εδάφη Ανάλυση ευστάθειας αυτού του άκαμπτου σώματος με κατακόρυφους τοίχους (Ισχύει η θεωρεία Rankine) Αριθμός στοιχείου. 1 2 3 μύτη Wi = βάρος του στοιχείου i xi = οριζόντια απόσταση από το κέντρο βάρους του στοιχείου i από την μύτη

35 Ασφάλεια έναντι ολίσθησης κατά μήκος της βάσης
Γωνία Τριβής εδάφους-σκυροδέματος  0.5 – 0.7  Να είναι > 1.5 H 1 2 3 PA PP h S μύτη R y PP= 0.5 KPh2 PA= 0.5 KAH2

36 Ασφάλεια έναντι ανατροπής περί του άκρου μύτης
Να είναι > 2.0 H 1 2 3 PA PP h S μύτη R y

37 Σημεία Προβληματισμού
Πώς βοηθά το «νύχι» κάτω από την βάση του τοίχου αντιστήριξης στη βελτίωση της ευστάθειας ενάντια στην ολίσθησή του ; Δεν θα έπρεπε να σχεδιάζουμε τους τοίχους αντιστήριξης να ανθίστανται σε ωθήσεις γαιών σε ηρεμία και όχι σε ενεργητικές ωθήσεις, δεδομένου ότι η ώθηση στον τοίχο είναι μεγαλύτερη στην κατάσταση του K0 σε σχέση με την ενεργητική κατάσταση (K0 > Κα) ;


Κατέβασμα ppt "Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google