Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dr. C. Sachpazis Διάρκεια: 30 λεπτά Ευχαριστώ για την Στήριξή σου !!

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dr. C. Sachpazis Διάρκεια: 30 λεπτά Ευχαριστώ για την Στήριξή σου !!"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Dr. C. Sachpazis Διάρκεια: 30 λεπτά Ευχαριστώ για την Στήριξή σου !!

3 Dr. C.Sachpazis ©2013 2 Γεωτεχνικές Εφαρμογές K 0, ενεργητικές & παθητικές συνθήκες Θεωρεία Ωθήσεων Γαιών Rankine Σχεδιασμός τοίχων αντιστήριξης Μικρό ερωτηματολόγιο Διάλειμμα 2 λεπτών

4 Dr. C.Sachpazis ©2013 3 Πλευρική Αντιστήριξη Στην Γεωτεχνική Μηχανική, απαιτείται συχνά να αποτρέπονται οι πλευρικές μετακινήσεις ή παρεκλίσεις των εδαφών. Τοίχος αντιστή- ριξης με πρόβολο Εκσκαφή με ΑντηρίδεςΑγκυρωμένος Πασσαλότοιχος Τένοντας Πασσαλο- σανίδα Αγκύριο

5 Dr. C.Sachpazis ©2013 4 Πλευρική Αντιστήριξη Τοίχος Αντιστήριξης Βαρύτητας Εδαφικές Ιλώσεις Τοίχος Οπλισμένης Γης

6 Dr. C.Sachpazis ©2013 5 Εδαφικές Ιλώσεις

7 Dr. C.Sachpazis ©2013 6 Πασσαλότοιχοι με Πασσαλοσανίδες Πασσαλοσανίδες χαρακτηρισμένες για έμπυξη

8 Dr. C.Sachpazis ©2013 7 Πασσαλότοιχοι με Πασσαλοσανίδες Πασσαλότοιχος από Πασσαλοσανίδες

9 Dr. C.Sachpazis ©2013 8 Πασσαλότοιχοι με Πασσαλοσανίδες Κατά την φάση της έμπυξης Πασσαλότοιχος από Πασσαλοσανίδες

10 Dr. C.Sachpazis ©2013 9 Πλευρική Αντιστήριξη γεωσυνθετικά

11 Dr. C.Sachpazis ©2013 10 Πλευρική Αντιστήριξη Αλληλεμπλοκή φορείων και κεφαλών Κυψέλες πληρωμένες με έδαφος Καλή αποστράγγιση & επιτρέπουν την ανάπτυξη φυτών. Φαίνεται Καλή Ιδέα !

12 Dr. C.Sachpazis ©2013 11 Ωθήσεις Γαιών σε ηρεμία GL Σε μία απόθεση φυσικού ομογενούς εδάφους, X σh’σh’ σv’σv’ Είναι σημαντικό ότι, στην K 0 κατάσταση, δεν υπάρχουν πλευρικές μετακινήσεις του εδάφους.

13 Dr. C.Sachpazis ©2013 12 Υπολογίζοντας το K 0 Για τις κανονικά στερεοποιημένες αργίλους και για τα αδρόκοκκα μη συνεκτικά εδάφη, K 0 = 1 – sin φ’ Για τις υπερστερεοποιημένες αργίλους, K 0, υπερστερεοποιημένων = K 0, κανονικά στερεοποιημένων OCR 0.5 Από την ανάλυση ελαστικότητας, Λόγος Poisson

14 Dr. C.Sachpazis ©2013 13 Ενεργητικές/Παθητικές Ωθήσεις Γαιών - σε κοκκώδη εδάφη Λείος Τοίχος Ο Τοίχος απομακρύνεται από το έδαφος Ο Τοίχος πλησιάζει προς το έδαφος A B Ας εξετάσουμε τα εδαφικά στοιχεία Α και β κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του τοίχου.

15 Dr. C.Sachpazis ©2013 14 Ενεργητικές Ωθήσεις Γαιών - σε κοκκώδη εδάφη A v’v’ h’h’ z Καθώς ο τοίχος απομακρύνεται από το έδαφος, Αρχικά, δεν υπάρχει πλευρική μετακίνηση. σv’ = γz  σ h ‘ = Κ0 σ v ‘ = Κ 0 γz Το σ v ’ παραμένει ίδιο, και Το σ h ’ μειώνεται μέχρι να παρουσιαστεί αστοχία. Ενεργητική Κατάσταση  σ h ‘ = Κ0 σ v ‘ = Κ 0 γz

16 Dr. C.Sachpazis ©2013 15 Ενεργητικές Ωθήσεις Γαιών - σε κοκκώδη εδάφη   Περιβάλλουσα Αστοχίας v’v’ Μειούμενο  h ’ Αρχικά, (K 0 κατάσταση) Αστοχία (Ενεργητική Κατάσταση) Καθώς ο τοίχος απομακρύνεται από το έδαφος, Ενεργητική Ώθηση Γαιών

17 Dr. C.Sachpazis ©2013 16 Ενεργητικές Ωθήσεις Γαιών - σε κοκκώδη εδάφη v’v’ [  h ’] ενεργητική   Περιβάλλουσα Αστοχίας  Συντελεστής Rankine των ενεργητικών ωθήσεων γαιών WJM Rankine (1820-1872)

18 Dr. C.Sachpazis ©2013 17 Ενεργητικές Ωθήσεις Γαιών - σε κοκκώδη εδάφη v’v’ [  h ’] ενεργητική   Περιβάλλουσα Αστοχίας  A v’v’ h’h’ 45 +  /2 90+  Το επίπεδο αστοχίας κλίνει 45 +  /2 προς το οριζόντιο

19 Dr. C.Sachpazis ©2013 18 Ενεργητικές Ωθήσεις Γαιών - σε κοκκώδη εδάφη A v’v’ h’h’ z Καθώς ο τοίχος απομακρύνεται από το έδαφος, Το  h ’ μειώνεται μέχρι να παρουσιαστεί αστοχία. Μετακίνηση Τοίχου h’h’ Ενεργητική Κατάσταση K 0 κατάσταση

20 Dr. C.Sachpazis ©2013 19 Ενεργητικές Ωθήσεις Γαιών - σε κοκκώδη εδάφη Ακολουθήστε τα ίδια βήματα όπως για τα κοκκώδη εδάφη. Η μόνη διαφορά είναι ότι c  0. Όλα τα άλλα όπως για τα κοκκώδη εδάφη.

21 Dr. C.Sachpazis ©2013 20 Παθητικές Ωθήσεις Γαιών - σε κοκκώδη εδάφη B v’v’ h’h’ Αρχικά, το έδαφος είναι σε K 0 κατάσταση. Καθώς ο τοίχος κινείται προς το έδαφος, Το  v ’ παραμένει το ίδιο, και Το  h ’ αυξάνει μέχρι να παρουσιαστεί αστοχία. Παθητική Κατάσταση

22 Dr. C.Sachpazis ©2013 21 Παθητικές Ωθήσεις Γαιών - σε κοκκώδη εδάφη   Περιβάλλουσα Αστοχίας v’v’ Αρχικά, (K 0 κατάσταση) Αστοχία (Ενεργητική Κατάσταση) Καθώς ο τοίχος κινείται προς το έδαφος, αυξανόμενο  h ’ Παθητική Ώθηση Γαιών

23 Dr. C.Sachpazis ©2013 22 Παθητικές Ωθήσεις Γαιών - σε κοκκώδη εδάφη v’v’ [  h ’] παθητική   Περιβάλλουσα Αστοχίας  Συντελεστής Rankine των παθητικών ωθήσεων γαιών

24 Dr. C.Sachpazis ©2013 23 Παθητικές Ωθήσεις Γαιών - σε κοκκώδη εδάφη v’v’ [  h ’] παθητική   Περιβάλλουσα Αστοχίας  A v’v’ h’h’ 90+  Το επίπεδο αστοχίας κλίνει 45 -  /2 προς το οριζόντιο 45 -  /2

25 Dr. C.Sachpazis ©2013 24 Παθητικές Ωθήσεις Γαιών - σε κοκκώδη εδάφη B v’v’ h’h’ Καθώς ο τοίχος κινείται προς το έδαφος, Το  h’ αυξάνει μέχρι να παρουσιαστεί αστοχία. Μετακίνηση Τοίχου h’h’ K 0 κατάσταση Παθητική Κατάσταση

26 Dr. C.Sachpazis ©2013 25 Παθητικές Ωθήσεις Γαιών - σε κοκκώδη εδάφη Ακολουθήστε τα ίδια βήματα όπως για τα κοκκώδη εδάφη. Η μόνη διαφορά είναι ότι c  0. Όλα τα άλλα όπως για τα κοκκώδη εδάφη.

27 Dr. C.Sachpazis ©2013 26 Κατανομή Ωθήσεων Γαιών - σε κοκκώδη εδάφη [  h ’] παθητική [  h ’] ενεργητική H h KAHKAH KPhKPh P A =0.5 K A  H 2 P P =0.5 K P  h 2 Οι P A και P P είναι οι συνησταμένες ενεργητικές και παθητικές ωθήσεις επί του τοίχου

28 Μετακίνηση Τοίχου (όχι υπό κλίμακα) h’h’ Παθητική Κατάσταση Ενεργητική Κατάσταση K 0 κατάσταση

29 Dr. C.Sachpazis ©2013 28 Θεωρία Ωθήσεων Γαιών κατά Rankine  Προϋποθέτει λείο τοίχο (χωρίς τριβές)  Εφαρμόζεται μόνο σε κατακόρυφους τοίχους

30 Dr. C.Sachpazis ©2013 29 Τοίχοι Αντιστήριξης - Εφαρμογές Οδός ή Τραίνα

31 Dr. C.Sachpazis ©2013 30 Τοίχοι Αντιστήριξης - Εφαρμογές Αυτοκινητόδρομος

32 Dr. C.Sachpazis ©2013 31 Τοίχοι Αντιστήριξης - Εφαρμογές Τοιχία Υπογείων Υψηλά Κτίρια

33 Dr. C.Sachpazis ©2013 32 Τοίχοι Αντιστήριξης Βαρύτητας Κροκάλες Τσιμέντοκονίαμα Στηρίζονται στο ίδιον βάρος τους για να αντιστηρίξουν την επίχωση Άοπλο σκυρόδεμα ή λιθοδομή

34 Dr. C.Sachpazis ©2013 33 Τοίχοι Αντιστήριξης Προβόλων Ενεργούν όπως οι κατακόρυφος πρόβολοι, πακτωμένοι στο έδαφος Ωπλισμένος, μικρότερης διατομής από τοίχο βαρύτητας

35 Dr. C.Sachpazis ©2013 34 Σχεδιασμός Τοίχων Αντιστήριξης 1 1 2 2 3 3 μύτη W i = βάρος του στοιχείου i x i = οριζόντια απόσταση από το κέντρο βάρους του στοιχείου i από την μύτη Αριθμός στοιχείου. - σε κοκκώδη εδάφη Ανάλυση ευστάθειας αυτού του άκαμπτου σώματος με κατακόρυφους τοίχους (  Ισχύει η θεωρεία Rankine)

36 1 1 2 2 3 3 PAPA PAPA PP S S μύτη R R y y Ασφάλεια έναντι ολίσθησης κατά μήκος της βάσης H h Γωνία Τριβής εδάφους- σκυροδέματος  0.5 – 0.7  Να είναι > 1.5 P P = 0.5 K P  h 2 P A = 0.5 K A  H 2

37 1 1 2 2 3 3 PAPA PAPA PP S S μύτη R R y y Ασφάλεια έναντι ανατροπής περί του άκρου μύτης H h Να είναι > 2.0

38 Dr. C.Sachpazis ©2013 37 Σημεία Προβληματισμού Πώς βοηθά το «νύχι» κάτω από την βάση του τοίχου αντιστήριξης στη βελτίωση της ευστάθειας ενάντια στην ολίσθησή του ; Δεν θα έπρεπε να σχεδιάζουμε τους τοίχους αντιστήριξης να ανθίστανται σε ωθήσεις γαιών σε ηρεμία και όχι σε ενεργητικές ωθήσεις, δεδομένου ότι η ώθηση στον τοίχο είναι μεγαλύτερη στην κατάσταση του K0 σε σχέση με την ενεργητική κατάσταση (K0 > Κα) ;


Κατέβασμα ppt "Dr. C. Sachpazis Διάρκεια: 30 λεπτά Ευχαριστώ για την Στήριξή σου !!"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google