Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Περσεφόνη Φώκιαλη ΡΟΔΟΣ 2011

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Περσεφόνη Φώκιαλη ΡΟΔΟΣ 2011"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Περσεφόνη Φώκιαλη ΡΟΔΟΣ 2011
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Περσεφόνη Φώκιαλη ΡΟΔΟΣ 2011

2 «Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΕΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»

3 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ(1) Να διαγνωσθεί ο βαθμός επίδρασης της συμβουλευτικής της επιχειρηματικότητας στα εξής: στην ανάδειξη των προσωπικών ικανοτήτων των ωφελούμενων που συνθέτουν την προσωπικότητα τους(κριτική ικανότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών, λήψη απόφασης, ανάπτυξη ομαδικότητας, ανάπτυξη αυτογνωσίας κ.α). στην καλλιέργεια των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων,όπως η αυτοπεποίθηση, η αποφασιστικότητα, η ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης της επιχείρησης, η ευελιξία, η διορατικότητα κ.α στη λήψη απόφασης για επιχειρηματική δραστηριότητα στην ανάλυση και αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών των ωφελούμενων. στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου(business plan) και τέλος

4 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ(2) Στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν στην οικονομική και λειτουργική εξέλιξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας(οργάνωση και λειτουργία επιχείρησης, ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων, προώθηση επιχείρησης με τεχνικές marketing και ευκαιρίες εντοπισμού κέρδους).

5 ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΑΕΔ(Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού)
ΣΑΕΠ(Συμβουλευτική στην Ανάληψη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών)

6 ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Συνολικός πληθυσμός ωφελούμενων από 2008 έως και 2011:750 άνεργοι Διάκριση ανά φύλο:365 άνδρες και 385 γυναίκες. Συνολικό επιλεχθέν δείγμα:136 άνεργοι Διάκριση ανά φύλο:68 άνδρες και 68 γυναίκες.

7 ΜΕΘΟΔOI ΕΡΕΥΝΑΣ(1) Ποσοτική μέθοδος με τη χρήση ερωτηματολογίου με κλειστές ερωτήσεις και κλίμακα Likert. Εξαγωγή αποτελεσμάτων με χρήση SPSS. Παρουσίαση με περιγραφικούς πίνακες κατανομής συχνοτήτων.

8 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ(2) ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ PEARSON ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.

9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(1) Από τη στατιστική ανάλυση της ποσοτικής μεθόδου με τους περιγραφικούς πίνακες προέκυψαν τα εξής: Ύπαρξη θετικής συσχέτισης της συμβουλευτικής της επιχειρηματικότητας στην αναγνώριση των ατομικών χαρακτηριστικών και των ιδιαίτερων δεξιοτήτων που διαθέτουν τα άτομα για την ίδρυση μίας επιχείρησης. στην απόκτηση βασικών γνώσεων οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης Στην ευκολότερη απόφαση για επιχειρηματική δραστηριότητα Στην μετρίαση του άγχους και της ανασφάλειας Στην αξιολόγηση της επιχειρηματικής τους ιδέας Στην σχεδίαση του επιχειρηματικού τους σχεδίου Στην οικονομική διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρηση,στην ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων, στην προώθηση της επιχείρησης και στον εντοπισμό ευκαιριών κέρδους.

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(2) Από τον έλεγχο Υποθέσεων συντελεστών συσχέτισης προέκυψαν τα εξής: Ηο1:Η βοήθεια της Συμβουλευτικής της επιχειρηματικότητας στο να πάρετε ευκολότερα την απόφαση να ανοίξετε δική σας επιχείρηση δεν συσχετίζεται με την επίδραση της στην προώθηση της επιχείρησης(τεχνικές marketing). Ho2:Η βοήθεια της Συμβουλευτικής της επιχειρηματικότητας στη μετρίαση του άγχους και της ανασφάλειας που διακατέχει το άτομο, όταν ξεκινά την επιχειρηματική του δραστηριότητα δεν συσχετίζεται με την επίδραση της στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων που το άτομο διαθέτει. Ηο3:Η βοήθεια της συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας στο να προσδιορίσετε και να αξιολογήσετε καλύτερα την επιχειρηματική σας ιδέα, μέσα από την ανάλυση των δυνατών και των αδύναμων σημείων της επιχείρησης σας δεν συσχετίζεται με την επίδραση της στην προώθηση της επιχείρησης(τεχνικές marketing).

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(3) Ηο4:Η βοήθεια της συμβουλευτικής της επιχειρηματικότητας στο να αναγνωρίσετε και να καταγράψετε τα βήματα που είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό του επιχειρηματικού σχεδίου(business plan)δεν συσχετίζεται με την επίδραση της στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων που το άτομο διαθέτει. Όσον αφορά στη συσχέτιση φύλου, σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις εξής ερωτήσεις, στις οποίες οι γυναίκες έδωσαν τις σημαντικά μεγαλύτερες απαντήσεις: Q7:Θεωρείτε πως η συμβουλευτική επιχειρηματικότητας που παρακολουθήσατε στον ΟΑΕΔ,σας βοήθησε στο να αναγνωρίσετε τις ιδιαίτερες δεξιότητες που είναι απαραίτητες να διαθέτει ένας επίδοξος επιχειρηματίας; Q16:Θεωρείτε πως η συμβουλευτική της επιχειρηματικότητας που παρακολουθήσατε στον ΟΑΕΔ σας βοήθησε στην ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων;

12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Επιχειρηματικότητα:
κοινωνικό κατασκεύασμα(Brotherton,1989)που εντάσσεται στις εκάστοτε κοινωνικές,πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Διαδικασία ανακάλυψης, ανάλυσης και αξιοποίησης ευκαιριών.(Venkataraman,1997). Καινοτομία= ανακάλυψη του νέου(Μιχιώτης, Οικονόμου,2006) Δεξιότητα που εν μέρει διδάσκεται και εν μέρει αποτελεί μοναδικό ταλέντο που καλλιεργείται σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον.(Παπαδημόπουλος,2009)

13 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Επιχειρηματικότητα:
Διαδικασία αλληλεπίδρασης προσωπικών χαρακτηριστικών επιχειρηματία με εξωτερικό περιβάλλον και εμπειρίες μέσω επιχειρηματικής δραστηριότητας ή εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας.(θεωρητικό υπόδειγμα Καρασαββίδου,2002)

14 ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Το άτομο που διαθέτει επιχειρηματικές δεξιότητες και στόχους και οργανώνει τους συντελεστές παραγωγής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.(Μιχιώτη,Οικονόμου,2006) Αποτελεί ανομοιογενής ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά,όπως,φαντασία,δημιουργικότητα,ενεργητικότητα,ευελιξία,αυτοπεποίθηση,αποφασιστικότητα,εργατικότητα,διορατικότητα ανάληψη κινδύνου.

15 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
Στοιχεία χαρακτήρα, όπως προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα, ανεκτικότητα στην επικινδυνότητα, δυνατότητα εντοπισμού ευκαιρίας, ηγετική προσωπικότητα,κινητοποίηση για εξέλιξη.(Timmors,1994) Διακρίνεται από συγκεκριμένες δεξιότητες,όπως η εσωτερική ανάγκη για την επίτευξη στόχων(Θεωρία της προσωπικότητας,Brockhaus&Horwitz,1986)και η υποκίνηση(motivation)(Βασιλειάδης,2009,McClelland,1961)

16 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
Διακρίνεται από εσωτερικό έλεγχο(internal locus of control),αποδίδοντας τα αποτελέσματα των πράξεων τους τον εαυτό του και έχοντας τον έλεγχο της συμπεριφοράς του.(Cromie,2000) Αυτεπάρκεια(self-efficacy)που του επιτρέπει να δρα με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση για την επίτευξη κάποιου στόχου(Bandura,1986). Θέληση για ανάληψη κινδύνων και λήψη αποφάσεων με ορθολογιστικό τρόπο(Καρασαββίδου,2002) Ηγετικές ικανότητες με παράλληλες δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρησης(Καρασαββίδου,2002)

17 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
Επιχειρηματική εγρήγορση(entrepreneurial alertness),για την αναγνώριση και την αξιοποίηση της κατάλληλης ευκαιρίας στην αγορά,η οποία θα οδηγήσει στην ανακάλυψη της καινοτομίας.

18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
Η πρόθεση επιχειρηματικότητας εξαρτάται: από τα εσωτερικά γνωρίσματα και δεξιότητες επιχειρηματία από την κοινωνική πραγματικότητα(διαθεσιμότητα χρηματικών πόρων,κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, πρόσβαση στην πληροφόρηση,συμβουλευτικήεπιχειρηματικότητας)(Πετράκης,2004) από την κουλτούρα της εκάστοτε κοινωνίας που ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.(Timmors,1994,Καρασαββίδου,2002)

19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
Από εξωτερικούς(δυσαρέσκεια εργασίας,μη ευελιξία στο ωράριο,δυσκολία εύρεσης θέσης) και από εσωτερικούς παράγοντες(επιθυμία ανεξαρτησίας,αυτοανάπτυξη,δημιουργικότητα) Από την επίδραση που ασκούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στην επιχειρηματικότητα και γενικά στην καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας.(έ ρευνες των Dyer,(1994),Robinson,(1991),Kryeger και Brazeal(1994).

20 Ευρώπη και Επιχειρηματικότητα
Για την ανάπτυξη τηςεπιχειρηματικότητας(Συμβούλιο Λισσαβώνας,2000)βασικοί στόχοι είναι οι εξής: Εκπαίδευση&κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα Βελτίωση της νομοθεσίας και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις στη φορολογία και στη γραφειοκρατία. Διαθεσιμότητα των δεξιοτήτων Ενίσχυση της τεχνολογικής δυνατότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας Παρότρυνση και παροχή κινήτρων για επιχειρηματική εκκίνηση Βελτίωση ροής χρηματοδότησης Ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για νέους επιχειρηματίες

21 Εμπόδια στην επιχειρηματικότητα
Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο για την Επιχειρηματικότητα τα κυριότερα εμπόδια για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι τα εξής: Οικονομικοί φραγμοί(έλλειψη οικονομικών πόρων,ανεπαρκής χρηματοδότηση) Διοικητικοί φραγμοί(γραφειοκρατικά εμπόδια) Πολιτιστικά και κοινωνικά εμπόδια(φόβος αποτυχίας,έλλειψη επιχειρηματικής γνώσης και δεξιοτήτων)

22 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι κυριότεροι παράγοντες που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών είναι: Η έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας και γνώσης ή και εκπαίδευσης. Έλλειψη κοινωνικών δικτύων Έλλειψη οικογενειακής και οικονομικής στήριξης Έλλειψη ελεύθερου χρόνου, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων Έλλειψη εξωτερικής χρηματοδότησης

23 ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Προγράμματα στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας παρέχουν οι παρακάτω φορείς: ΟΑΕΔ με Πρόγραμμα Επιχορήγησης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και παράλληλη Συμβουλευτική υποστήριξη για την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. ΚΕΘΙ με παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε γυναίκες που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση ΝΕΛΕ-ΚΕΚ με διεξαγωγή ερευνών για γυναικεία επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση.

24 Πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα επικρατεί η «επιχειρηματικότητα ανάγκης» και όχι η «επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων» Οι μικρές επιχειρήσεις προσανατολίζονται στις απαιτήσεις εξειδικευμένων αγορών και στην παραγωγή καινοτομίας. Οι Έλληνες επιχειρηματίες κατατάσσονται πρώτοι στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά αλλά φοβούνται την αποτυχία.(΄Ερευνα ΙΟΒΕ ) Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αυξάνεται σταδιακά με τα χρόνια αλλά παραμένει μικρή σε σχέση με το ποσοστό των ανδρών. Οι περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες ξεκινούν από ανάγκη εξεύρεσης εργασίας και σε μεγαλύτερη ηλικία(35-44),παρακινούμενες από την ανάγκη συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.(Χασσίδ&Καραγιάννη,1999)

25 Πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
Οι άνδρες υποκινούνται στην επιχειρηματικότητα από την ανάγκη τους για ρίσκο και επίτευξη προσωπικών στόχων, ενώ οι γυναίκες από εσωτερικά κίνητρα αυτοεκπλήρωσης και φροντίδας της οικογένειας.(Chaganti,1986,Birley,1989) Από τον ΕΟΜΜΕΧ υλοποιήθηκαν προγράμματα στήριξης και ενίσχυσης των νέων και των γυναικών το 2009. Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ υλοποίησε προγράμματα στους τομείς μεταποίησης και τουρισμού για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω προγράμματος LEADER που υλοποίησε κατά την περίόδο , απευθύνθηκε σε ορεινές αγροτικές περιοχές της Ελλάδος και νησιωτικές περιοχές. Ο ΟΑΕΔ ως φορέας του Υπουργείου Εργασίας υλοποιεί προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νέων και των γυναικών μέσω Συμβουλευτικής για την προώθηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

26 ΔΟΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η Συμβουλευτική ως θεσμός ξεκίνησε το 1953 με στόχο τον επαγγελματικό προσανατολισμό στον ΟΑΕΔ. Σήμερα στον ΟΑΕΔ υλοποιούνται τρεις μορφές συμβουλευτικής: Συμβουλευτική για τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, συμβουλευτική για επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική για ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς(Γ.Γ.Ν.Γ),σχεδίασε και υλοποίησε πρόγραμμα υποστήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας. Θυρίδες Νεανικής επιχειρηματικότητας παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση για προγράμματα επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

27 ΔΟΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας(ΚΕΘΙ),λειτουργεί ως Κέντρο πληροφόρησης και συμβουλευτικής γυναικών σε θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Οι υπηρεσίες Σ.Υ.Υ σε συνεργασία με τα ΚΠΑ , όπως επίσης η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας υλοποίησαν προγράμματα άτυπης συνεχιζόμενης κατάρτισης και καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Παράλληλα, η ΝΕΛΕ Λάρισας διεξήγαγε έρευνα διάγνωσης των επιχειρηματικών προβλημάτων των γυναικών που ωφελήθηκαν από τη συμβουλευτική διαδικασία. Στόχος της έρευνας να διαγνωσθεί το επίπεδο του επιχειρηματικού πνεύματος των ωφελούμενων, να εντοπιστούν τα εμπόδια που συνάντησαν και τα κίνητρα έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

28 ΔΟΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL , εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση ανάμεσα στα άλλα προωθεί το επιχειρηματικό πνεύμα και ενθαρρύνει την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων. Τέλος, τα ΑΕΙ , όπως το Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω του ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ , ενός διαδικτυακού τόπου στηρίζει το νέο μηχανικό σε θέματα επιχειρηματικότητας και το Πολυτεχνείο Κρήτης με το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας.

29 Εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα
Σύμφωνα με Δελτίο τύπου έρευνας GEM( )για πρώτη φορά αναλύεται η εκπαίδευση και η κατάρτιση νέων και επίδοξων επιχειρηματιών, ως προς τις γνώσεις και τις διαδικασίες για την έναρξη επιχείρησης. Στην Ελλάδα, το 78% φαίνεται πως δεν έχει λάβει κάποια σχετική εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας. Τα άτομα που παρακολούθησαν κάποια σχετική εκπαίδευση φοβούνται την αποτυχία σε μικρότερο βαθμό από όσους δεν συμμετέιχαν. Στην Ευρώπη, παρέχουν μέσω του πανεπιστημίου κοινωνικές και επιχειρηματικές διασυνδέσεις και απαραίτητο εξοπλισμό για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η απλούστευση των διαδικασιών και η ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο για την επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για την επιτυχία του εγχειρήματος.

30 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Η Συμβουλευτική με την ευρεία έννοια του όρου είναι η διαδικασία αλληλεπίδρασης που ασκείται ανάμεσα στον Σύμβουλο και στα άτομα που απευθύνονται σε αυτόν. Βασικός σκοπός της είναι η ωφέλεια του ατόμου με στόχο την επίτευξη της αυτογνωσίας , την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του και της ελεύθερης επιλογής μέσω της μείωσης του άγχους και της ανασφάλειας που ενυπάρχουν στις επιλογές του. Επιπλέον,η ανακάλυψη από μόνο του των ιδιαίτερων δυνατοτήτων και ικανοτήτων που διαθέτει. Η Συμβουλευτική διαχωρίζεται από την ψυχοθεραπεία με τη διαφορά ότι η Συμβουλευτική αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων και στην αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού τους μέσω διαδικασίας καθοδήγησης και συμβουλών , ενώ η ψυχοθεραπεία εντοπίζει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην προσωπικότητα του ατόμου.(Γκασούκα,2004)

31 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Η Συμβουλευτική γίνεται σε ατομικό επίπεδο με τη χρήση της προσωπικής ατομικής συνέντευξης και σε ομαδικό με τη δυναμική της ομάδας και τη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη για την επίτευξη των στόχων. Μορφές Συμβουλευτικής είναι οι εξής: Συμβουλευτική για ΑΜΕΑ που απευθύνεται σε άτομα με συναισθηματική, νοητική ή σωματική αναπηρία και στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών τους δυνάμεων. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικός Προσανατολισμός, που στοχεύει στη παροχή βοήθειας σε άτομα που επιθυμούν να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στα διάφορα στάδια ανάπτυξης τους. Συμβουλευτική για τεχνικές αναζήτησης εργασίας που απευθύνεται σε άνεργους για την εκμάθηση τεχνικών που θα τους βοηθήσουν στην εξεύρεση εργασίας. Συμβουλευτική για την προώθηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που απευθύνεται σε ανέργους που επιθυμούν να ανοίξουν μία δική τους επιχείρηση και θέλουν να εξετάσουν τις ικανότητες και ιδιαίτερες δεξιότητες τους , καθώς και να επεξεργαστούν την επιχειρηματική τους ιδέα και να την μετατρέψουν σε επιχειρηματικό σχέδιο.

32 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Βασικοί στόχοι της Συμβουλευτικής της Επιχειρηματικότητας είναι να κατανοήσει ο υποψήφιος επιχειρηματίας τα εξής: Την έννοια της επιχειρηματικότητας από νομική,φορολογική και ασφαλιστική σκοπιά Να διερευνήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση της έναρξης επιχείρησης και να προσδιορίσει τα κίνητρα και τις προσδοκίες που έχει από αυτή. Να συνειδητοποιήσει τις ικανότητες , τα προσόντα που διαθέτει και να αξιολογήσει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του. Να προσδιορίσει τους στόχους της επιχειρηματικής του δράσης μέσα από την ανάλυση της επιχειρηματικής του ιδέας. Να κατανοήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται , ώστε να έχει επιτυχία μελλοντικά η επιχείρηση του , αλλά και να προβλέψει τους μελλοντικούς κινδύνους που ενυπάρχουν στο ξεκίνημα του.

33 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η προώθηση της επιχειρηματικής ιδέας Η καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα. Η δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου Ο προσδιορισμός προϊόντων και υπηρεσιών Η έρευνα αγοράς και η δημιουργία επιχείρησης Οι τεχνικές ελαχιστοποίησης του ρίσκου Η ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης απειλών και η δυνατότητα αλλαγών.

34 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Πρακτική ικανότητα του συμβούλου στη δημιουργία και διατήρηση μιας συμβουλευτικής σχέσης. Προσεκτική παρακολούθηση συμβουλευόμενου, ανάλογη ανταπόκριση, και λήψη πρωτοβουλιών. Καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, μέσω της τήρησης ενός «άτυπου συμβολαίου» που πρέπει να τηρείται πιστά. Να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την «αυτόβουλη» αλλαγή του ατόμου. Να κατανοήσει και να συμφωνήσει με το άτομο σε μία κοινή αποδεκτή βάση , που να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του συμβουλευόμενου Να καθοδηγήσει το άτομο στη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτει και να τις ισχυροποιήσει. Να διαθέτει γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και γνώσεις ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής.

35 ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ:ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ Βασικός στόχος αυτού του σταδίου είναι να καταγράψει ο συμβουλευόμενος τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες που διαθέτει και να αντιληφθεί τη σύνδεση των στοιχείων της προσωπικότητας του με την επιχειρηματική προοπτική. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι η χρήση ψυχομετρικών τεστ, η εφαρμογή της βιωματικής μεθόδου με τη βοήθεια ερωτηματολογίων κτλ. Σύμφωνα με έρευνες μία θετική εκτίμηση των ικανοτήτων ενός ατόμου μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην απόφαση του να τις εφαρμόσει στη δουλειά του και να έχει επιτυχία.

36 ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ:ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. Στόχος αυτού του σταδίου είναι η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων , όπως η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, οι τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, η δημιουργικότητα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ανάληψη πρωτοβουλίας και η κριτική σκέψη. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι τεστ αξιολόγησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, εργασία σε ομάδες , αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας με συζήτηση και ανάλυση των ιδεών.

37 ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ:ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Σκοπός αυτού του σταδίου είναι να αναγνωρίσει ο υποψήφιος επιχειρηματίας τις εσωτερικές δυνατότητες που διαθέτει και σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες από το εξωτερικό περιβάλλον να μπορέσει να τα αξιοποιήσει για την ανάπτυξη της επιχείρησης του. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι το εργαλείο SWOT, σύμφωνα με το οποίο ο υποψήφιος αναλύει τα δυνατά, τα αδύνατα σημεία , τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που παρουσιάζονται. Το στάδιο αυτό αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη λήψη απόφασης του υποψήφιου επιχειρηματία, εφόσον εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές λύσεις που αφορούν στην υλοποίηση της.

38 ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ:ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στόχος είναι να κατανοήσει ο υποψήφιος επιχειρηματίας την αναγκαιότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού ως απαραίτητο εργαλείο για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Ένα επιτυχημένο σχέδιο(business plan), πρέπει να περιλαμβάνει μία σαφής και ολοκληρωμένη περιγραφή της επιχείρησης, την ανάλυση του κλάδου στον οποίο εντάσσεται, την εκπόνηση σχεδίου marketing και τεχνικές προώθησης της επιχείρησης, την οικονομοτεχνική μελέτη με τον υπολογισμό του αναγκαίου εξοπλισμού και των απαραίτητων πηγών χρηματοδότησης. Βασικός στόχος είναι να εξοικειωθεί ο συμβουλευόμενος μέσα στο περιβάλλον στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί , να γνωρίσει τη δομή της αγοράς , τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση του προϊόντος και να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών.


Κατέβασμα ppt "ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Περσεφόνη Φώκιαλη ΡΟΔΟΣ 2011"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google