Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΥΛΟ & ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μαρίας Γκοντέβα «Εκπαίδευση και στάσεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του 401 Γ.Σ.Ν.Α στη χρήση τηλεϊατρικής»

2 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πέτρος Ρούσσος Λέκτορας Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιου Αθηνών ως επιβλέπων Λέκτορας Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιου Αθηνών ως επιβλέπων Χρυσή Βιτσιλάκη Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.Πανεπιστημίου Αιγαίου ως μέλος Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.Πανεπιστημίου Αιγαίου ως μέλος Περσεφόνη Φώκιαλη Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ Πανεπιστημίου Αιγαίου ως μέλος Ρόδος, 2010-2011

3 Περίληψη Η παρούσα εργασία είναι μία μελέτη περίπτωσης (case study) των στάσεων και αντιλήψεων των ιατρών και νοσηλευτών του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών σχετικά με τη χρήση τηλεϊατρικής. Η παρούσα εργασία είναι μία μελέτη περίπτωσης (case study) των στάσεων και αντιλήψεων των ιατρών και νοσηλευτών του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών σχετικά με τη χρήση τηλεϊατρικής. Αφορμή στάθηκε το πρόγραμμα ΦΙΛΙΠΠΟΣ, το οποίο αποτελεί μορφή τηλεϊατρικής και πρόσφατα έχει τεθεί σε εφαρμογή στο εν λόγω νοσοκομείο. Το δείγμα θα προέλθει από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του 401 ΓΣΝΑ. Αφορμή στάθηκε το πρόγραμμα ΦΙΛΙΠΠΟΣ, το οποίο αποτελεί μορφή τηλεϊατρικής και πρόσφατα έχει τεθεί σε εφαρμογή στο εν λόγω νοσοκομείο. Το δείγμα θα προέλθει από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του 401 ΓΣΝΑ. Σκοπός της εργασίας είναι : Σκοπός της εργασίας είναι :  Καταγραφή των εφαρμογών τηλεϊατρικής  Καταγραφή της σύστασης του συστήματος ΦΙΛΙΠΠΟΣ  Καταγραφή της επαρκούς ή μη εκπαίδευσης του προσωπικού στο εν λόγω αντικείμενο και εκδήλωση ενδιαφέροντος για περαιτέρω ενημέρωση/εκπαίδευση  Διεύρυνση των απόψεων του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ως προς την ωφελιμότητα της τηλεϊατρικής γενικότερα και του συστήματος ΦΙΛΙΠΠΟΣ ειδικότερα  Καταγραφή των προβλημάτων του συστήματος ΦΙΛΙΠΠΟΣ μέσα από τα μάτια του προσωπικού και προτάσεις βελτίωσης

4 Εισαγωγή  Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν προκαλέσει πραγματική επανάσταση στο χώρο της Υγείας την τελευταία 15-ετία, τόσο στον τρόπο άσκησης των υπηρεσιών υγείας, όσο και στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των δομών υγείας.  Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και γενικότερα οι Υγειονομικές Υπηρεσίες αποτελούν ένα ιδιαίτερο τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Παρέχουν υπηρεσίες υγείας στο σύνολο του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας και σε μεγάλο αριθμό πολιτών στο σύνολο της χώρας και κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές.  Η τηλεϊατρική απαιτεί µία συλλογή από τεχνολογίες συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών, των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, του βίντεο και του εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού.  Το έργο δίκτυο υγείας ΦΙΛΙΠΠΟΣ υλοποιεί τους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΥΠΕΘΑ στον τομέα της υγείας και πρόνοιας συμβάλλοντας στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τις Υπηρεσίες του ΕΣΥ.  Στη συγκεκριμένη εργασία, λοιπόν, αναμένεται να διερευνηθούν οι στάσεις, απόψεις και αντιλήψεις του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του 401 ΓΣΝΑ, σχετικά με τη χρήση τηλεϊατρικής, την εκπαίδευση τους πάνω σε αυτήν, αλλά και τις τυχών δυσκολίες που έχουν παρατηρήσει μέσα από την καθημερινή τους επαφή με το σύστημα ΦΙΛΙΠΠΟΣ.

5 Τηλεϊατρική  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες υγείας, εκεί όπου η απόσταση είναι ένας κρίσιμος παράγοντας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για ανταλλαγή πολύτιμων πληροφοριών για τη διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη ασθενειών και για τη συνεχή εκπαίδευση των λειτουργών υγείας, καθώς επίσης και για την έρευνα και αξιολόγηση, αλλά και για όλα αυτά που βρίσκονται στο πεδίο ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας της κοινωνίας.  Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλά συστήματα επεξεργασίας εικόνας, μεταφοράς και αρχειοθέτησης ειδικά για ιατρικές εφαρμογές.  Η τηλεϊατρική καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών σε στρατιωτικό περιβάλλον.  Τα βασικά πλεονεκτήματα της τηλεϊατρικής είναι ότι όλοι ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα ή σε νοσοκομεία έχουν ίσα δικαιώματα πρόσβασης στις υπηρεσίες της υγείας και μάλιστα μπορούν να έχουν και αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας.  Ο κύριος σκοπός της τηλεϊατρικής είναι να επιτρέψει στους παροχείς υγείας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο μέρος όπου βρίσκεται ο ασθενής, χρησιμοποιώντας συνδυασμό από βίντεο, ήχο, δεδομένα και εικόνες.

6 Η τηλεϊατρική στον ελληνικό στρατό Το δίκτυο τηλεϊατρικής αφορά τη σύνδεση των κινητών μονάδων παροχής υγειονομικής περίθαλψης με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και το Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου που αυτά θα διαθέτουν, ώστε να ενταχθούν στο δίκτυο υγείας ΦΙΛΙΠΠΟΣ. Το δίκτυο τηλεϊατρικής αφορά τη σύνδεση των κινητών μονάδων παροχής υγειονομικής περίθαλψης με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και το Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου που αυτά θα διαθέτουν, ώστε να ενταχθούν στο δίκτυο υγείας ΦΙΛΙΠΠΟΣ. Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους μηχανισμούς διοίκησης και στις Μονάδες Υγείας (ΜΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων. Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους μηχανισμούς διοίκησης και στις Μονάδες Υγείας (ΜΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων. Το Δίκτυο Υγείας ΦΙΛΙΠΠΟΣ συνοπτικά περιλαμβάνει: Το Δίκτυο Υγείας ΦΙΛΙΠΠΟΣ συνοπτικά περιλαμβάνει:  Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου (ΟΠΣΝ) το οποίο περιλαμβάνει και  σύστημα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP)  Σύστημα Διοίκησης και επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Ιntelligence - ΒΙ)  Σύστημα Επικοινωνίας (Διασύνδεσης) Εφαρμογών  Δίκτυο Τηλεϊατρικής και Τηλεκπαίδευσης

7 Δίκτυο Τηλεϊατρικής Το δίκτυο Τηλεϊατρικής απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέρη: Το δίκτυο Τηλεϊατρικής απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέρη:  Τριάντα φορητά τερματικά παρακολούθησης και καταγραφής βιοσημάτων  Τρία Κέντρα Συντονισμού Τηλεϊατρικής και Τηλεκπαίδευσης  Επτά Περιφερειακές Αίθουσες Τηλεδιασκέψεων  Ένα (ή περισσότερα) δίκτυο επικοινωνιών

8 Εκπαίδευση στην Τηλεϊατρική Δίκτυο τηλεκπαίδευσης  Προγράμματα Τηλεκπαίδευσης που αφορούν στη χρήση και λειτουργία του Δικτύου Τηλεϊατρικής και Τηλεκπαίδευσης. Η διενέργεια των συγκεκριμένων προγραμμάτων στοχεύει στη διαρκή κατάρτιση και υποστήριξη των χρηστών των υποδομών τηλεϊατρικής. Βασική εκπαίδευση στο ΔΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  Διαχειριστές συστήματος  Ανώτερους χρήστες  Απλούς χρήστες Βασική εκπαίδευση στους υπολογιστές Εκπαίδευση στο μάθημα Τηλεϊατρική

9 Μεθοδολογία έρευνας ΣΚΟΠΟΣ Η έρευνα εστίασε : Η έρευνα εστίασε :  στην καταγραφή της επαρκούς ενημέρωσης σε θέματα τηλεϊατρικής  στην ύπαρξη εκπαίδευσης στη χρήση της  στη σημασία που δίνουν στο πρόγραμμα τηλεϊατρικής ΦΙΛΙΠΠΟΣ  στην καταγραφή προβληματισμών, δυσχερειών και προτάσεων προς βελτίωση  στην καταγραφή τυχόν σχέσης που μπορεί να υπάρχει μεταξύ της στάσης στη χρήση υπολογιστών και συστημάτων τηλεϊατρικής. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν : Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν :  Είναι ενημερωμένο στο θέμα Τηλεϊατρική;  Ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Παίζει ρόλο το φύλο, η ηλικία, η μόρφωση, η ειδικότητα (ιατρός ή νοσηλευτής);  Περιμένουμε ότι ιατροί και νοσηλευτές με θετικότερες στάσεις απέναντι στους υπολογιστές Θα έχουν θετικότερη στάση απέναντι στα συστήματα τηλεϊατρικής;  Τι στάση έχουν αποκτήσει απέναντι στην Τηλεϊατρική από όσα γνωρίζουν ή από την εμπειρία τους;  Τι στάση υιοθετούν απέναντι στο ΦΙΛΙΠΠΟΣ που πλέον χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στο εν λόγω νοσοκομείο;  Υπάρχει σημαντική διαφορά στις παραπάνω στάσεις ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, τη μόρφωση, την ειδικότητα (ιατρός ή νοσηλευτής);  Τι προβλήματα έχει εντοπίσει το προσωπικό και ποιες οι προτάσεις του για βελτίωση;

10 Μεθοδολογία έρευνας ΜΕΘΟΔΟΣ  Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως μεθοδολογικό εργαλείο ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο  Συντάχθηκε με βάση το σκοπό της έρευνάς μας, τη διερεύνηση δηλαδή των απόψεων του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με τη χρήση τηλεϊατρικής καθώς και την εκπαίδευσή του στο αντικείμενο αυτό.  Δημιουργήθηκαν τρία επιμέρους ερωτηματολόγια, ώστε να καλυφθεί επαρκώς το θέμα μας.

11 Μεθοδολογία έρευνας ΜΟΡΦΗ-ΔΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται στα εξής μέρη: Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται στα εξής μέρη:  στο πρώτο ζητείται η καταγραφή των προσωπικών τους στοιχείων (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, ομάδα επαγγέλματος)  στο δεύτερο μέρος καλούνται να απαντήσουν σε 12 ερωτήσεις κλειστού τύπου, 4 ανοιχτές ερωτήσεις, και 9 διαβαθμισμένες στις οποίες καλούνται να επιλέξουν από το καθόλου έως το πολύ.  στο τρίτο μέρος περιλαμβάνει την Ελληνική Κλίμακα Στάσεων απέναντι στους Υπολογιστές (Ρούσσος 2003) και περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αν και κατά πόσο συμφωνούν με αυτές.  στο τέταρτο μέρος υπάρχουν 16 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες καλούνται επίσης να καταγράψουν το βαθμό συμφωνίας/διαφωνίας.

12 Μεθοδολογία ΔΕΙΓΜΑ Τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του 401 ΓΣΝΑ ήταν συνολικά 100 και από αυτά επιστράφηκαν συμπληρωμένα 90. Τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του 401 ΓΣΝΑ ήταν συνολικά 100 και από αυτά επιστράφηκαν συμπληρωμένα 90.  ΙΑΤΡΟΙ (ΑΝΤΡΕΣ): 32  ΙΑΤΡΟΙ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ): 10  ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ: 15  ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ: 33  ΣΥΝΟΛΟ: 90

13 Μεθοδολογία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του πρωτοκόλλου της εργασίας μας στην ερευνητική επιτροπή του νοσοκομείου και εγκρίθηκε από τον διευθυντή  Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2010 δόθηκαν σύνολο 100 ερωτηματολόγια στο προσωπικό διά χειρός από εμένα  Έγινε ενημέρωση για το θέμα της έρευνας και για τα ερωτηματολόγια και σχεδόν άμεσα γινόταν η συλλογή τους

14 Αποτελέσματα Έρευνας  Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο PASW 18.0  Από το σύνολο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που συμμετείχε στην έρευνα το 52,2% του δείγματος ήταν άνδρες και το 47,8% γυναίκες  Η ηλικία του προσωπικού διακυμάνθηκε από 23 έως 48 έτη  Το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος είναι κατά κύριο λόγο υψηλό  Το 53,3% αφορά νοσηλευτικό προσωπικό και το 46,7% ιατρικό προσωπικό

15 Ευρήματα Έρευνας  Το 95,6% του δείγματος γνωρίζει τον όρο τηλεϊατρική  Μόνο όμως το 46,7% έχει διδαχτεί κάποιο σχετικό μάθημα  Η ενασχόληση με το αντικείμενο της τηλεϊατρικής είναι σχετικά πρόσφατη, αφού το 51,1% απάντησε πως αυτό έγινε μέχρι πριν 5 χρόνια  Το 67,8% γνωρίζει πως υπάρχει ένας χώρος που φιλοξενεί ένα σταθμό τηλεϊατρικής στο 401 ΓΣΝΑ  Μόλις το 22,2% είχε ενεργό δράση σε περιστατικό τηλεϊατρικής

16 Ευρήματα Έρευνας Ως προς το ενδιαφέρον για Εκπαίδευση στην Τηλεϊατρική  Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο φύλο και στο ενδιαφέρον για εκπαίδευση στην τηλεϊατρική, αλλά ούτε και στους τρόπους εκπαίδευσης  Ούτε και η ειδικότητα αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική σε σχέση με το ενδιαφέρον για εκπαίδευση στην τηλεϊατρική  Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδο του δείγματος και το ενδιαφέρον για εκπαίδευση στην τηλεϊατρική  Η ηλικία φαίνεται ανεξάρτητη της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των μεθόδων εκπαίδευσης

17 Ευρήματα Έρευνας Ως προς το Σύστημα Τηλεϊατρικής  Θετικά προδιατεθειμένοι απέναντι στο σύστημα τηλεϊατρικής  Η πλειοψηφία υποστηρίζει πως με το σύστημα τηλεϊατρικής μπορούν να γίνουν με σωστό τρόπο σύνθετες εργασίες  Αν και η αυτοπεποίθησή τους στη χρήση της είναι υψηλή, όταν τους δίνετε η επιλογή έχουν μία τάση να αποζητούν την ασφάλεια ενός έμπειρου χρήστη δίπλα τους  Οι άντρες τείνουν να έχουν θετικότερη στάση συγκριτικά με τις γυναίκες  Οι ιατροί διατηρούν καλύτερη στάση συγκριτικά και τους νοσηλευτές  Όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο τόσο αυξάνεται και η θετική στάση απέναντι στην τηλεϊατρική

18 Ευρήματα Έρευνας Ως προς το Σύστημα Φίλιππος  Το 100% του δείγματος γνωρίζει το εν λόγω σύστημα και το χρησιμοποιεί  Το 48,9% το θεωρεί πολύ χρήσιμο  Το 27,8% το θεωρεί μέτρια ευέλικτο  Το 58,9% υποστηρίζει πως είναι αρκετά αξιόπιστο  Το 54,4% αντιλαμβάνεται πως είναι αρκετά αποτελεσματικό

19 Ευρήματα Έρευνας Ως προς το Σύστημα Φίλιππος  Η προδιάθεση στο σύστημα είναι ανεξάρτητη του φύλου αφού τόσο γυναίκες, όσο και άνδρες το χρησιμοποιούν εξίσου και είναι ως επί το πλείστον θετικά προδιατεθειμένοι  Ιατροί και νοσηλευτές το χρειάζονται κατά κόρον στην καθημερινή τους εργασία  Δεν διαπιστώσαμε διαφορές με βάση το μορφωτικό επίπεδο  Όλοι ανεξαιρέτως χρησιμοποιούν το ΦΙΛΙΠΠΟΣ, δεν δυσκολεύονται ιδιαίτερα να το χειριστούν και επομένως οι απόψεις τους συγκλίνουν

20 Προτάσεις προσωπικού για το Σύστημα ΦΙΛΙΠΠΟΣ  Καλύτερη ενημέρωση  Ταχύτητα  Ευελιξία  Όλα τα τμήματα στο σύστημα  Περισσότεροι υπολογιστές προς χρήση  Πρακτικές εφαρμογές  Προστασία δεδομένων  Αύξηση προσωπικού – γραμματειακή υποστήριξη  Πρακτική εκπαίδευση προσωπικού

21 Στάσεις απέναντι στους Υπολογιστές και τα Συστήματα Τηλεϊατρικής  Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ των στάσεων για την τηλεϊατρική και το ΦΙΛΙΠΠΟΣ και των στάσεων απέναντι στους υπολογιστές  Οι άνδρες έχουν κατά κύριο λόγο τα ηνία, αφού διαπιστώσαμε πως σε σχέση με τις γυναίκες έχουν θετικότερες στάσεις απέναντι στους υπολογιστές, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και θεωρούν πιο ευχάριστη την ενασχόληση με αυτούς

22 Συζήτηση - Συμπεράσματα  Η Τηλεϊατρική δεν αποτελεί εναλλακτικό σύστημα υγείας αλλά επιτακτική ανάγκη  Ένα σύστημα τηλεϊατρικής ονομάζεται αποδοτικό εφόσον είναι εύκολα προσβάσιμο, άμεσα και ευρέως αποδεκτό, έχει χαμηλό κόστος συγκριτικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει και κυρίως είναι ικανοποιημένοι τόσο οι ασθενείς όσο και το προσωπικό που εμπλέκεται  Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του είναι η επαρκής εκπαίδευσή του προσωπικού  Ως μεγαλύτερα εμπόδια για ένα σύστημα τηλεϊατρικής είναι τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο λογισμικό και οι προβλήματα που απορρέουν από αυτό, αλλά και ο φόβος του προσωπικού στη χρήση νέων τεχνολογιών

23 Συζήτηση - Συμπεράσματα  Το προσωπικό του 401 ΓΣΝΑ πιστεύει στη θετική συμβολή της τηλεϊατρικής καθώς και του συστήματος ΦΙΛΙΠΠΟΣ, τη σημασία που έχει η εκπαίδευση στο εν λόγω αντικείμενο και τα οφέλη στην αντιμετώπιση και θεραπεία των ασθενών μέσω αυτού  Ωστόσο είναι αναγκαία η επιμόρφωση και η κατάρτιση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων στους τρόπους χρήσης της τηλεϊατρικής στο θεραπευτικό πρόγραμμα των ασθενών  Η κατάλληλη οργάνωση του χώρου και των αιθουσών διδασκαλίας, ώστε να ευνοούν τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού στο εν λόγω αντικείμενο  Στο μέλλον είναι αναγκαία περαιτέρω έρευνα που θα καταδεικνύει τη στάση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στη χρήση τηλεϊατρικής και του συστήματος ΦΙΛΙΠΠΟΣ

24 Επίλογος  Η τηλεϊατρική στηρίζεται στην εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών για παροχή υπηρεσιών υγείας, σε απομακρυσμένες περιοχές  Η σημασία της τηλεϊατρικής όμως είναι πολλαπλή και αποδίδει οφέλη τόσο στους ασθενείς, όσο και στο προσωπικό  Στον στρατιωτικό τομέα,το Δίκτυο Υγείας ΦΙΛΙΠΠΟΣ των Στρατιωτικών Νοσοκομείων υλοποιήθηκε με την ελπίδα για 1. μείωση του απαιτούμενου χρόνου εξυπηρέτησης των ασθενών 2. βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας 3. υποστήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο έργο τους 4. υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη αποφάσεων 5. ασφάλεια των δεδομένων 6. παροχή υπηρεσιών υγείας σε απομονωμένες περιοχές και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών  Ευελπιστούμε και στο μέλλον να υπάρξουν διθυραμβικές εξελίξεις, ώστε να συνεχιστεί η ήδη αξιέπαινη πορεία της τηλεϊατρικής στο χώρο της υγείας και συγκεκριμένα στο στρατιωτικό περιβάλλον προς όφελος όλων

25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Gilbert A, Roughed E, Beilby J, Mott K, Barratt J, Collaborative medication Management services: improving patient care MJA 2002 177(4) 189-192 2. Ρούσσος Π, Ελληνική Κλίµακα Στάσεων απέναντι στους Υπολογιστές (ΕΚΣΥ), Αθήνα, 2003. 3. Αθηνά Α. Λαζακίδου, Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας, Αθήνα 2005. 4. Rashid L. Bashshur, Jay H. Sanders, Gary W. Shannon, Charles C Thomas Publishers LTD, Telemedicine: Theory and Practice, March 1997. 5. Huston, Janis. Telemedical records: The weak link in telemedicine. Journal of the American Health Information Management Association 67, 6 (1996): 69 – 71. 6. Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας-Executive board 101st Session, 21 January 1998. 7. ITU-D Study Group 2 in October 1997 “Impact of telecommunications in health-care and other social services”. 8. M.J. Field, “Telemedicine: a guide to assessing telecommunications in health care”, 1996 9. Bird KT. Telediagnosis: a new community health resource. Observations on the feasibility of telediagnosis based on 1000 patient transactions. Am J Public Health. 1971 Feb;64(2):113–119 10. Bashshur RL, Telemedicine and medical care. In Telemedicine: Explorations in the Use of Telecommunications in Healthcare, 1975 11. Garfield MJ, Watson RT, Four case studies in state-supported telemedicine initiatives, Telemed J.E Health, 2003

26 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 12. Mc Laren P, Ball J, Telemedicine: lessons remain unheeded, Br Med J, 1995 13. Wootton R, Telemedicine in the national care system, J Roy Soc Med, 1998 14. Wyatt, Taking health telematics into the 21st century, 2004 15. Marlene M. Maheu, Pamela Whitten, Ace Allen, E-health, telehealth and telemedicine: a guide to start-up and success, 2001 Marlene M. MaheuPamela WhittenAce Allen Marlene M. MaheuPamela WhittenAce Allen 16. Rifat Latifi, Current principles and practises of telemedicine and e-health, 2008 17. Κομίλη, Α. Βασικές αρχές και μέθοδοι επιστημονικής έρευνας στην Ψυχολογία, Αθήνα, Εκδόσεις Οδυσσέας, 1989 18. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. 2003, Research Methods in Education. London: Routledge Falmer. 19. Linn, R., Gronlund, N., 2000, Measurement and Assessment in Teaching. 20. Popham, W.J., 2002, Classroom Assessment: What teachers need to know 21. Αγαλιώτης, 2006, Διδασκαλία παιδιών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής: Οικοπροσαρμοστική προσέγγιση. Τόμος Α. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 22. Διακήρυξη «ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ», Κοινωνία της Πληροφορίας, 2006 23. Σωτηρίου, 2005, Εφαρμογές Σύγχρονων Τεχνολογιών στην Ιατρική – Τηλεϊατρική, Αθήνα 24. Βαγγέλης Χ. Γκιμπερίτης. 1999, “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα 25. Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης Χ., Μπαγιάτης Ν., Χατζηπαντελής Θ. 1999, Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΖΗΤΗ

27 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 26. www.americantelemed.org www.americantelemed.org www.americantelemed.org 27. http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=598 http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=598 28. http://www.sismanoglio.gr/special9.sismanoglio.gr?PH PSESSID=4e2e8fb1e53301b968dc8f0ebb2ab331 http://www.sismanoglio.gr/special9.sismanoglio.gr?PH PSESSID=4e2e8fb1e53301b968dc8f0ebb2ab331 http://www.sismanoglio.gr/special9.sismanoglio.gr?PH PSESSID=4e2e8fb1e53301b968dc8f0ebb2ab331 29. http://socio-server.sa.aegean.gr/isse/Samos.htm http://socio-server.sa.aegean.gr/isse/Samos.htm http://socio-server.sa.aegean.gr/isse/Samos.htm 30. http://asclepieion.mpl.uoa.gr/pubASPIS/τηλεματική_στ ην_υγεία.htm http://asclepieion.mpl.uoa.gr/pubASPIS/τηλεματική_στ ην_υγεία.htm http://asclepieion.mpl.uoa.gr/pubASPIS/τηλεματική_στ ην_υγεία.htm 31. http://www.ekeo.gr/?cat=112 http://www.ekeo.gr/?cat=112 32. www.med.auth.gr www.med.auth.gr www.med.auth.gr 33. www.tanea.gr


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google