Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΕΪΚΟΥ Η ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ

2 Η αυτορυθμιζόμενη μάθηση αναφέρεται
στις αυτο-παραγόμενες σκέψεις, συναισθήματα και πράξεις στοχεύοντας στην απόκτηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων, όπως η ανάλυση ενός γραπτού κειμένου, η προετοιμασία για κάποια δοκιμασία ή η συγγραφή ενός κειμένου.

3 Φάσεις Αυτο-ρυθμιζόμενης Μάθησης:
Πρόβλεψη (Ανάλυση Εργασίας & Κινήτρων) 2. Αναστοχασμός (Κρίση & Αντίδραση) 3. Έλεγχος απόδοσης / βούλησης (Αυτοέλεγχος & αυτοπαρατήρηση)

4 Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να μεταβιβάσει την ευθύνη της μάθησης
στον εκπαιδευόμενο ζητώντας να προβαίνει σε αυτο-επίβλεψη των ενεργειών του, να τον βοηθά να αναλύει τα δεδομένα του είτε σε ατομικό επίπεδο είτε με τη βοήθεια μικρών ομάδων, να υποστηρίζει την επιλογή στόχων και στρατηγικών για την επίτευξή τους με κριτήριο αναφοράς τα πορίσματα της αυτο-επίβλεψης.

5 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Βοηθήστε τον εκπαιδευόμενο να οδηγηθεί στον εντοπισμό των γνωστικών του ικανοτήτων και ανεπαρκειών. Δημιουργήστε τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε ο εκπαιδευόμενος να επιλέγει με προσωπική ευθύνη τον στόχο του. Καλλιεργήστε τη συνειδητοποίηση των γνωστικών απαιτήσεων του έργου. Δημιουργήστε τις συνθήκες όπου η γνώση και οι δεξιότητες επιδεικνύονται από τους ειδικούς στον τομέα. Δημιουργήστε ευκαιρίες συνεργασίας για εξάσκηση της επιδεικνυόμενης γνώσης ή δεξιότητας. Συνοδέψτε την προσπάθεια του εκπαιδευόμενου με ενημέρωση σχετικά με την πορεία που ακολουθεί και την προσέγγιση ή απόκλιση από τον στόχο του. Βοηθήστε τους εκπαιδευομένους να προσαρμόσουν την αποκτηθείσα δεξιότητα σε ευρύτερες καταστάσεις και κυρίως σε καθημερινές καταστάσεις ζωής. 5

6 Μερικά βασικά χαρακτηριστικά της γνωστικής μαθητείας είναι:
ευρετικές μέθοδοι, εμπλαισιωμένη μάθηση επίδειξη προτύπων μορφών συμπεριφοράς , άσκηση , ορθή διατύπωση , αναστοχασμός , ανακάλυψη και σταδιακή αύξηση της δυσκολίας.

7 μπορεί να συντελέσει σημαντικά στα παραπάνω,
Ο υπολογιστής μπορεί να συντελέσει σημαντικά στα παραπάνω, αν αναδειχθεί σε ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό εργαλείο, με ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, παρέχοντας παράλληλα : τη δυνατότητα αποκεντρωμένης μάθησης και μάθησης η οποία είναι προϊόν επικοινωνίας.

8 Μία άλλη διάσταση που προσφέρει η χρήση του Η/Υ είναι
η δυνατότητα πολλών μεταβολών στην επιφάνεια εργασίας, χωρίς να χάνεται η άρτια μορφή, η τάξη και η αισθητική (χωρίς μουτζούρες και σημειώσεις). Έτσι, κάθε εργασία γίνεται μία διαδικασία σταδιακή και ανακαλυπτική, δίνοντας τη δυνατότητα στο μαθητή να πειραματίζεται, να διερευνά, να επεκτείνει και να ανανεώνει τις ιδέες του.

9 Επεξεργαστής Κειμένου Ο επεξεργαστής κειμένου αποτελεί ένα μέσο
έκφρασης, επεξεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών. Είναι ένα δυναμικό εργαλείο συγγραφής που παρέχει πολλές δυνατότητες στη διαδικασία παραγωγής και μορφοποίησης κειμένων, από αισθητική και λειτουργική άποψη. Έτσι αίρονται τα μειονεκτήματα της χρήσης του χαρτιού. Με τις ηλεκτρονικές επιφάνειες που δε φθείρονται είναι δυνατή η διαχείριση, καταγραφή, αναθεώρηση και επεξεργασία της εμφάνισης του κειμένου. Το γράψιμο μετατρέπεται σε μία διαδικασία δυναμική, συνεργατική, σταδιακή και ανακαλυπτική, δεδομένου ότι το κείμενο γίνεται μία μεταβλητή οντότητα που συμβάλλει στην παραγωγή λόγου και στην διερευνητική μάθηση.

10 Σε ένα τέτοιο περιβάλλον διδασκαλίας και επιμόρφωσης
ο ρόλος των μαθητών και του εκπαιδευτικού αλλάζει. Οι μαθητές καθίστανται υπεύθυνοι για την προσωπική τους μαθησιακή πορεία, αλλά και σημαντικοί παράγοντες στη μαθησιακή πορεία του συμμαθητή τους. Επεμβαίνουν και ρυθμίζουν το ρυθμό και το βαθμό μάθησης και θέτουν στόχους για τη βελτίωσή τους, τη δική τους και των συμμαθητών τους.

11 θέτει με νέους όρους τη θεώρηση της παραπάνω αντίθεσης.
H εξέλιξη της πληροφορικής τεχνολογίας πιθανώς θα επιφέρει άμεσα σημαντικές αλλαγές που άπτονται της καθιερωμένης αντίθεσης ανάμεσα στον προφορικό και τον γραπτό λόγο: αν το πληκτρολόγιο διαμεσολαβεί προς το παρόν στη μετατροπή του προφορικού λόγου σε γραπτή μορφή με τις δυνατότητες ενδεχόμενης αποστασιοποίησης και αναδιάρθρωσης του κειμένου, η ανάπτυξη περιφερειακών (μικροφώνων συνδεμένων σε υπολογιστή) που θα μετατρέπουν απευθείας τον λόγο σε εκτυπωμένη μορφή θέτει με νέους όρους τη θεώρηση της παραπάνω αντίθεσης.

12 τη γραφή και τη γραπτή έκφραση στο σχολείο
Οι μελέτες που αφορούν τη γραφή και τη γραπτή έκφραση στο σχολείο δείχνουν ότι οι επεξεργαστές κειμένου έχουν σημαντική θέση. H επεξεργασία κειμένου συνιστά μια δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνει μόνο την έκδοση των γραπτών (με την πληροφορική έννοια), αλλά διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην οργάνωση των ιδεών και των επιχειρημάτων.

13 Παρολαυτά δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι
οι κειμενογράφοι είναι ικανοί να λύσουν τα προβλήματα που θέτει η εκμάθηση της γραφής. O επεξεργαστής κειμένου μπορεί να επιφέρει νέες ανέσεις στην υλική πλευρά της γραφής, απλουστεύοντας τις διορθώσεις, τις τροποποιήσεις, τη σελιδοποίηση, τις μετακινήσεις μερών κτλ.

14 Aντίθετα, όσον αφορά τη βασική δραστηριότητα της παραγωγής κειμένων,
ο κειμενογράφος είναι δυνατό να παρεμποδίσει το παιδί από κάθε πρότερη σκέψη και να το ωθήσει στο να αρχίσει αμέσως τη σύνταξη του κειμένου ή να το οδηγήσει στη σύγχυση ανάμεσα στο τελειωμένο κείμενο και στο κείμενο που χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία και σελιδοποίηση.

15 ως ιδιάζουσα γραφομηχανή, ακόμα κι αν σε πρώτη φάση
H χρήση του υπολογιστή ως ιδιάζουσα γραφομηχανή, ακόμα κι αν σε πρώτη φάση δε διευκολύνει την εκμάθηση της γραφής, επιτρέπει ωστόσο το σβήσιμο, την εισαγωγή, τη μετακίνηση, τη σελιδοποίηση, τη διαμόρφωση, με μια λέξη τη διόρθωση, προσφέροντας την ασφάλεια της απόκτησης ενός καθαρού και εκτιμητέου αποτελέσματος. Ο υπολογιστής με τη χρήση της επεξεργασίας κειμένου μετατρέπεται σε ένα δυναμικό εργαλείο γραπτής έκφρασης με αξιόλογα αποτελέσματα στη σχολική μάθηση. Αρκεί βέβαια ο στοιχειώδης τεχνικός χειρισμός ενός επεξεργαστή κειμένου, όπως τουλάχιστον απαιτείται στο σχολείο, να μην είναι καθόλου δύσκολος.

16 Eπιπλέον, μέσα στα πλαίσια της γραπτής έκφρασης,
ο υπολογιστής μπορεί να διευκολύνει τη μάθηση ενθαρρύνοντας την επιτυχία και δίνοντας ένα πιο ξεκάθαρο περιεχόμενο στις ασκήσεις. Θεωρείται ότι ο επεξεργαστής κειμένου μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση της γραφής. Δίκαια οι παιδαγωγοί παρατηρούν πόσο αντιπαιδαγωγική και αποθαρρυντική είναι για τα παιδιά η διαρκής σύγκρουση και αντιπαράθεση με τα λάθη και τις ανεπάρκειές τους.

17 O επεξεργαστής κειμένου θα μπορέσει να απελευθερώσει τον μαθητή
από την κόκκινη μελάνη στο περιθώριο του τετραδίου και τις δευτερεύουσες αρνητικές έννοιες που συνδέονται με την ιδέα του σφάλματος. Ωστόσο, ακόμα κι αν η απενοχοποίηση των μαθητών συνιστά ένα θετικό γεγονός, το κύριο στοιχείο που πρέπει να θεωρήσουμε είναι οι νέες δυνατότητες του επεξεργαστή κειμένου σε σχέση με τη γραφομηχανή.

18 Οι νέες αυτές δυνατότητες τονίζουν τη διάσταση του κειμένου
ως «πρώτης ύλης». Tο κείμενο σε αυτή την περίπτωση κόβεται και επεξεργάζεται ως ακάθαρτη ύλη. Ο υπολογιστής δεν είναι πλέον μια γραφομηχανή, αλλά ένα δυναμικό όργανο γραφής που δεν αφήνει πια ίχνη πρόχειρων χαρτιών, καθώς το γραπτό είναι διαρκώς «καθαρό» και η ποινή του σβησίματος εξαλείφεται.

19 Aν το μέχρι τώρα γραπτό κείμενο συνιστούσε
μια αμετάβλητη και σίγουρη αναφορά, μια σταθερή κατάσταση ανάμεσα στο δημιουργικό κίνημα της γραφής και το κίνημα επεξήγησης μέσω της ανάγνωσης, η πληροφορική μετατρέπει το κείμενο ή την εικόνα σε ένα δυνητικό αντικείμενο, απεριόριστα τροποποιήσιμο.


Κατέβασμα ppt "Η ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google