Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

11.12.20011 Αιολική Ενέργεια Καθ. Π. Κάπρος, Πρόεδρος Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "11.12.20011 Αιολική Ενέργεια Καθ. Π. Κάπρος, Πρόεδρος Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αιολική Ενέργεια Καθ. Π. Κάπρος, Πρόεδρος Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

2 Κανονιστικό Πλαίσιο Νόμος 2773/99 «Απελευθέρωση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» Άδεια Παραγωγής / ΥΠΑΝ – ΡΑΕ Υποχρεωτική Απορρόφηση από ΔΕΣΜΗΕ Αγορά kWh σε σταθερή τιμή (20 δρχ.) Νόμος 2244/94 Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Υπ. Αποφ. για όρους και νησιά Νόμος 2941/2001 περί χωροθέτησης και απλοποίησης διαδικασιών

3 Απογείωση των ΑΠΕ; Βασική συνιστώσα της ενεργειακής πολιτικής και με βάση τις Ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας (Κυότο, Οδηγία) Μέσω του 2244/94 και του ΕΠΕ οι ΑΠΕ αναπτύχθηκαν σημαντικά, παρέμειναν όμως σε μικρά επίπεδα. Νέες δυνατότητες με το ΕΠΑΝ Η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ απαιτεί προοπτική μεγάλης κλίμακας Δίκτυα, χρηματοδοτήσεις, οικονομίες Αλλά πλέον οι ΑΠΕ θα επηρεάζουν το σύστημα απελευθέρωσης της ηλεκτρικής αγοράς

4 Κίνητρα για ΑΠΕ στη νέα αγορά ηλεκτρισμού Ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο χωρίς καμία διάκριση μεταξύ συμβατικών Η/Π και ΑΠΕ Απαλλαγή από τέλη χρήσης συστήματος και συντελεστή απωλειών Νέα σύγχρονη, αμερόληπτη και ενιαία αντιμετώπιση των επεκτάσεων δικτύων για ΑΠΕ Επιδοτήσεις ΚΠΣ Προτεραιότητα ένταξης για τον Διαχειριστή και σταθερή τιμή

5 Αιτήσεις Παραγωγής στη ΡΑΕ

6 Αιτήσεις Ανηγμένα θερμικά MW

7 Προτάσεις για ΑΠΕ

8 MW 550 MW 900 MW 1000 MW 500 MW 2500 MW 500 MW 800 MW 500 MW Σύνολο Αιολικών: MW Αιολικά

9 ΑΠΕ

10 Κριτήρια: Κανονισμός Αδειών (α)την ασφάλεια και προστασία του Συστήματος, του Δικτύου, των εγκαταστάσεων παραγωγής και του συνδεδεμένου εξοπλισμού, (β)την προστασία του περιβάλλοντος, (γ)την αποδοτική παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, (δ)την πρωτογενή πηγή ενέργειας και την τεχνολογία που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί, (ε)τις τεχνικές, οικονομικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες του αιτούντος, (στ)την ωριμότητα του έργου προκειμένου για άδεια παραγωγής, (ζ)τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας, (η)το μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, (θ)την προστασία των καταναλωτών, (ι)επισημάνσεις άλλων δημοσίων αρχών σχετικά με θέματα εθνικής ασφάλειας.

11 Πώς έγινε η αξιολόγηση ; ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ 1ο Στάδιο : Μηχανογράφηση, αντιρρήσεις, κλπ. 2ο Στάδιο : Απόρριψη των εμφανώς ανέτοιμων προτάσεων 3ο Στάδιο : Έγκριση των λίγων προτάσεων που σαφώς υπερέχουν και μπορούν άμεσα να γίνουν δεκτές από το υπάρχον σύστημα 4ο Στάδιο : Υποδείξεις για βελτίωση προτάσεων 5ο Στάδιο : Μελέτη ολοκληρωμένων λύσεων για μεγάλες γεωγραφικές περιοχές και έγκριση των καλύτερων προτάσεων

12 Γνωμοδοτήσεις ΡΑΕ

13 Γνωμοδοτήσεις ΡΑΕ

14

15 Υπόλοιπες Άδειες ; Μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη σε μικρή περιοχή Όχι μόνο χωριστά κάθε μονάδα Μελέτη χωροθέτησης Σχεδιασμός μεγάλης επέκτασης δικτύου Ολοκληρωμένες λύσεις για μεγάλες περιοχές Αττική Νότια Εύβοια και συνδεδεμένες Κυκλάδες Θράκη Νότια Λακωνία

16 Προοπτικές για ΑΠΕ Στο διασυνδεδεμένο σύστημα οι άμεσες δυνατότητες είναι για MW Με νέα έργα συνδέσεων μπορούν να συνδεθούν επιπλέον MW Αλλά: Όλοι θα επιδοτηθούν ; Θα γίνουν δεκτές τοπικά ; Ανεκτή επιβάρυνση στις τιμές καταναλωτού ; Νέες τεχνολογίες διασυνδέσεων είναι εφικτές ; Ποια μορφή ανταγωνισμού μακροχρόνια ;

17 Θέματα για το μέλλον Εφόσον μεγάλη κλίμακα διείσδυσης εξασφαλισθεί για τις ΑΠΕ Εισαγωγή στοιχείων ανταγωνισμού Σταθερή ποσόστωση των ΑΠΕ Πράσινα πιστοποιητικά Ανταγωνισμός μεταξύ των ΑΠΕ Σωστή διαχείριση Δικτύων Οφέλη Εμπέδωση της διείσδυσης των ΑΠΕ Μεγιστοποίηση αξιοποίησης δυναμικού Ορθολογικοποίηση των αποδόσεων κεφαλαίου Μείωση τιμών για καταναλωτή

18


Κατέβασμα ppt "11.12.20011 Αιολική Ενέργεια Καθ. Π. Κάπρος, Πρόεδρος Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google