Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4 Ιουλίου 2013.  Οι δράσεις του ΣΦΕΕ βασίζονται στους εξής : Διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες & γενόσημα φάρμακα Διασφάλιση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4 Ιουλίου 2013.  Οι δράσεις του ΣΦΕΕ βασίζονται στους εξής : Διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες & γενόσημα φάρμακα Διασφάλιση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4 Ιουλίου 2013

2  Οι δράσεις του ΣΦΕΕ βασίζονται στους εξής : Διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες & γενόσημα φάρμακα Διασφάλιση της βιωσιμότητας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, επενδύσεων & απασχόλησης Εξορθολογισμός φαρμακευτικής δαπάνης 3 πυλώνες

3 ΘέμαΘέση Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη 2013 Ο ετήσιος στόχος της φαρμ. δαπάνης του ΕΟΠΥΥ στα €2,44 δισ. έχει επιτευχθεί δεδομένου ότι όλα τα μέτρα του Μνημονίου, έχουν εφαρμοστεί εγκαίρως. Για το λόγο αυτό η υπέρβαση ανέρχεται μόνο σε €36 εκ. Η φαρμ. δαπάνη έχει μειωθεί στο μισό το 2013 σε σχέση με το 2009 και οι όγκοι μειώνονται συνεχώς Ο στόχος της δημ. φαρμ. δαπάνης πρέπει να είναι ακριβής και σταθερός. Ενώ το Μνημόνιο αναφέρει ρητά ως στόχο για το 2013 τα 2,44 δισ., ο Ν. 4127/2013 («Μεσοπρόθεσμο») αναφέρεται σε 2,371 δισ. Υπολογισμός υπέρβασης φαρμακευτικής δαπάνης Η υπέρβαση της δαπάνης πρέπει να επιμερίζεται αναλογικά σε όλη την αλυσίδα διανομής και το κομμάτι που αντιστοιχεί στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις πρέπει να υπολογίζεται επί της ex-factory τιμής Επίσης, το CB πρέπει να υπολογίζεται σε ετήσια βάση (phasing μεταξύ πρώτου και δευτέρου 6μήνου) Να μην συνυπολογίζεται το ΕΚΑΣ στη φαρμακευτική δαπάνη (≃7εκ. το 1 ο εξάμηνο του 2013) Επέκταση συμψηφισμών και σε άλλους τομείς (π.χ. εισφορές ταμείων) Πρόσβαση σε νέες θεραπείες Διασφάλιση άμεσης έκδοσης Δελτίου Τιμών με νέα προϊόντα (εκκρεμεί από το τέλος 2010) το δεύτερο 3μηνο του 2013 και έγκαιρη αναθεώρηση της θετικής λίστας Διασφάλιση έκδοσης Δελτίων Τιμών με νέα φάρμακα ανά τακτά χρονικά διαστήματα & τακτικές αναθεωρήσεις της θετικής λίστας (τουλάχιστον σε ετήσια βάση και σύμφωνα με την Ευρ. Οδηγία 89/105) 3

4 Χρέηεκ. €Εξόφληση ΙΚΑ 2011250Ιούλιος 2012 EOΠYY 2012215Σεπτέμβριος 2013 Νοσοκομεία ΕΣΥ 2011& 2012515Σεπτέμβριος 2013 Στρατιωτικά 2009-201250Σεπτέμβριος 2013 Χρέη 2013440Σύμφωνα με την Ευρ. Οδηγία 2011/7 (60 ημέρες) 4

5 5 ΘέμαΘέση Χρηματοδότηση ΕΟΠΥΥ Η υποχρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ και η απουσία ελέγχου σε όλα τα κέντρα κόστους οδηγεί σε συσσώρευση χρεών– Ανάγκη άμεσης επίλυσης Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ Αυστηρότεροι κανόνες του Κώδικα του ΣΦΕΕ έχουν εξορθολογήσει σημαντικά τον αριθμό των ιατρικών συνεδρίων, διασφαλίζοντας τον επιστημονικό τους χαρακτήρα


Κατέβασμα ppt "4 Ιουλίου 2013.  Οι δράσεις του ΣΦΕΕ βασίζονται στους εξής : Διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες & γενόσημα φάρμακα Διασφάλιση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google