Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Leonardo da Vinci ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιχειρησιακοί κανόνες Στατιστική απεικόνιση 2007-2011 Εθνική Μονάδα LLP-ΙΚΥ Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα Συντονίστρια Leonardo da.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Leonardo da Vinci ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιχειρησιακοί κανόνες Στατιστική απεικόνιση 2007-2011 Εθνική Μονάδα LLP-ΙΚΥ Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα Συντονίστρια Leonardo da."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Leonardo da Vinci ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιχειρησιακοί κανόνες Στατιστική απεικόνιση Εθνική Μονάδα LLP-ΙΚΥ Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα Συντονίστρια Leonardo da Vinci ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 8/7/2011

2 Α ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Βασικοί επιχειρησιακοί κανόνες Στατιστικά στοιχεία υλοποίησης της Κινητικότητας Leonardo da Vinci για την περίοδο

3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Υλοποίηση σχεδίου βάσει της εγκεκριμένης πρότασης για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Διενέργεια της κατάρτισης (θεωρητικό μέρος) σε πιστοποιημένο φορέα ΕΕΚ του εξωτερικού Χρηματοδότηση σχεδίου σε ποσοστό 100% Κάλυψη δαπανών κινητικότητας συμμετεχόντων (διαβίωση-ταξίδι) Κάλυψη δαπανών οργάνωσης-διαχείρισης και προετοιμασίας συμμετεχόντων

4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (1) Μετά την έγκριση από την ΕΜ: 1) Συγκέντρωση των απαιτούμενων νομικών και διοικητικών εγγράφων για την υπογραφή της σύμβασης ΕΜ-δικαιούχου φορέα 2) Οριστικοποίηση της ομάδας των καταρτιζομένων ανά εγκεκριμένη ροή 3) Διενέργεια και εντατικοποίηση επαφών με το φορέα υποδοχής για τη διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος κατάρτισης και της κάλυψης των αναγκών των καταρτιζομένων 4) Οριστικοποίηση της χρονικής περιόδου πραγματοποίησης της κατάρτισης

5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (2) 5) Υλοποίηση των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την απόκτηση του Europass μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης 6) Οργάνωση της μετακίνησης, διαμονής και εσωτερικών μετακινήσεων των καταρτιζομένων στη χώρα υποδοχής (με τη συνεργασία του φορέα κατάρτισης ή του ενδιάμεσου φορέα) 7) Οργάνωση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων γλωσσικής προετοιμασίας (εφόσον έχουν εγκριθεί) στην Ελλάδα ή στη χώρα υποδοχής 8) Προγραμματισμός δραστηριοτήτων πολιτισμικής προετοιμασίας

6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (3) 9) Ενημέρωση των καταρτιζομένων επί των ανωτέρω ενεργειών που τους αφορούν και εξασφάλιση της αποδοχής και συμφωνίας τους 10) Προγραμματισμός ενεργειών δημοσιότητας του σχεδίου (φυλλάδια, αφίσες, ημερίδα, ανακοίνωσης σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, κ.ο.κ.) 11) Προβληματισμός σχετικά με την αξιοποίηση και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων είτε με τη δημιουργική ενσωμάτωσή τους στις παραγωγικές διαδικασίες του φορέα είτε με την ενίσχυση των τοπικών παραγωγικών δομών (αγορά εργασίας, τομείς οικονομίας, τοπικά συστήματα ΕΕΚ) και της τοπικής κοινωνίας εν γένει.

7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (4) Ορθολογικός προγραμματισμός εκτιμώμενου προϋπολογισμού επιμέρους ενεργειών για τη διαχείριση και υλοποίηση του σχεδίου βάσει των αρχών κόστους-οφέλους και value for money Δαπάνες προγράμματος κατάρτισης Δαπάνες ταξιδίου, διαμονή, διατροφή, εσωτερικές μετακινήσεις Γλωσσική και πολιτισμική προετοιμασία Έξοδα οργάνωσης διαχείρισης (π.χ. γραφική ύλη, ταχυδρομικά έξοδα.κ.α.) Ενέργειες δημοσιότητας και αξιοποίησης αποτελεσμάτων

8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ LEONARDO DA VINCI

9 Ποσοστιαία συμμετοχή LdV στο LLP Προϋπολογισμός LdV Προϋπολογισμός LLP Ποσοστό (%)32,5431,232928,1828,87

10 Ποσοστιαία συμμετοχή Κινητικότητας στο Πρόγραμμα LdV Προϋπολογισμός LdV Προϋπολογισμός κινητικότητας Ποσοστό (%)73,6875,1971,9569,4866,38

11 Ποσοστιαία συμμετοχή κινητικότητας στον προϋπολογισμό Leonardo da Vinci (2o διάγραμμα)

12 Υποβληθέντα σχέδια κινητικότητας

13 Εγκεκριμένα σχέδια κινητικότητας Αρχική επαγγελματική κατάρτιση (IVT) Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (PLM) Εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Σύνολο

14 Απορροφητικότητα δράσης Κινητικότητα ανά κατηγορία 2008IVTPLMVETPRO Ποσό τελικής αποπληρωμής σχεδίων , , ,05 Εγκεκριμένος προϋπολογισμός MOB , , ,00 Ποσοστό απορρόφησης83,8583,0283,74

15 2009IVTPLMVETPRO Ποσό τελικής αποπληρωμής σχεδίων , , ,80 Εγκεκριμένος προϋπολογισμός MOB ARROVED , , ,70 Ποσοστό απορρόφησης69,8997,2888,89

16 2010IVTPLMVETPRO Ποσό τελικής αποπληρωμής σχεδίων , , ,00 Εγκεκριμένος προϋπολογισμός MOB ARROVED , , ,00 Ποσοστό απορρόφησης (προσωρινά στοιχεία)62,5455,8351,37

17 Απορροφητικότητα Κινητικότητας Στήλη Ποσό τελικής αποπληρωμής σχεδίων , , ,19 Εγκεκριμένος προϋπολογισμός MOB ARROVED , , ,00 Ποσοστό απορρόφησης (προσωρινά στοιχεία έτους 2010)83,7280,6858,67

18 Υποβληθέντα σχέδια κινητικότητας 2011 IVTPLMVETPRO Εγκεκριμένα32 21 Επιλαχόντα Απορριφθέντα6119 Μη επιλέξιμα2110 Σύνολο

19 Εγκεκριμένα σχέδια κινητικότητας 2011

20 Αριθμός συμμετεχόντων σχεδίων κινητικότητας 2011

21 Εγκεκριμένος προϋπολογισμός Κινητικότητα 2011 ΔράσηIVTPLMVETPRO Ποσό Ποσοστό33,9652,6213,42

22 Καλή επιτυχία στην υλοποίηση των σχεδίων σας Η υποστήριξη της ΕΜ είναι δεδομένη και αυτονόητη!


Κατέβασμα ppt "Leonardo da Vinci ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιχειρησιακοί κανόνες Στατιστική απεικόνιση 2007-2011 Εθνική Μονάδα LLP-ΙΚΥ Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα Συντονίστρια Leonardo da."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google