Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πληροφόρηση για το επάγγελμα της ερευνητού- επιστήμονος Ελένη Μπίλη Mαιευτήρας Γυναικολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πληροφόρηση για το επάγγελμα της ερευνητού- επιστήμονος Ελένη Μπίλη Mαιευτήρας Γυναικολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πληροφόρηση για το επάγγελμα της ερευνητού- επιστήμονος Ελένη Μπίλη Mαιευτήρας Γυναικολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

2

3

4

5

6 Πόσες είναι οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια; Ενώ οι γυναίκες αποτελούν περισσότερο από το 1/2 του φοιτητικού σώματος, αντιστοιχούν μόνο στο 27% των μελών ΔΕΠ στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Ενώ οι γυναίκες αποτελούν περισσότερο από το 1/2 του φοιτητικού σώματος, αντιστοιχούν μόνο στο 27% των μελών ΔΕΠ στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Το ποσοστό των γυναικών στα Πανεπιστήμια στο Δυτικό Κόσμο φαίνεται να σταθεροποιείται γύρω στο 30% - δεν αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου. Το ποσοστό των γυναικών στα Πανεπιστήμια στο Δυτικό Κόσμο φαίνεται να σταθεροποιείται γύρω στο 30% - δεν αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου. Στις ΗΠΑ το 1920 26% των μελών ΔΕΠ ήταν γυναίκες και το 1993 το ποσοστό τους ήταν 31%. Στις ΗΠΑ το 1920 26% των μελών ΔΕΠ ήταν γυναίκες και το 1993 το ποσοστό τους ήταν 31%.

7 Κατανομή μελών ΔΕΠ στα Ελληνικά Πανεπιστήμια ανά φύλο

8 Μέλη ΔΕΠ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης Παρατηρείται μία σταθερή μείωση του αριθμού των γυναικών σε κάθε βαθμίδα της ακαδημαϊκής κλίμακας. Όσο υψηλότερη η βαθμίδα τόσο μικρότερη η παρουσία των γυναικών. Παρατηρείται μία σταθερή μείωση του αριθμού των γυναικών σε κάθε βαθμίδα της ακαδημαϊκής κλίμακας. Όσο υψηλότερη η βαθμίδα τόσο μικρότερη η παρουσία των γυναικών. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό των γυναικών στη βαθμίδα του Λέκτορα κυμαίνεται από 20% στην Ολλανδία έως 44% στην Πορτογαλία, ενώ στη βαθμίδα του Καθηγητή κυμαίνεται από 5% στην Ολλανδία έως 18,4% στη Φιλανδία. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό των γυναικών στη βαθμίδα του Λέκτορα κυμαίνεται από 20% στην Ολλανδία έως 44% στην Πορτογαλία, ενώ στη βαθμίδα του Καθηγητή κυμαίνεται από 5% στην Ολλανδία έως 18,4% στη Φιλανδία.

9 Ποσοστά μελών ΔΕΠ ανά φύλο επί του συνόλου της εκάστοτε βαθμίδας

10 Γυναίκες μέλη ΔΕΠ ανά βαθμίδα σε έξι Χώρες της Ε.Ε. (στοιχεία από το ΕΤΑΝ Report 1997/8)

11 Απουσία γυναικών από τη διαχείριση της εξουσίας Οι ανώτερες διοικητικές θέσεις καταλαμβάνονται κυρίως από άνδρες καθηγητές. Οι ανώτερες διοικητικές θέσεις καταλαμβάνονται κυρίως από άνδρες καθηγητές. Οι γυναίκες κατέχουν περισσότερες διοικητικές θέσεις στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Οι γυναίκες κατέχουν περισσότερες διοικητικές θέσεις στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Ωστόσο, ακόμη και στις σχολές όπου οι γυναίκες συμμετέχουν σε μεγάλα ποσοστά, η κάθετη διάκριση παραμένει κατά πολύ υψηλότερη από την οριζόντια Ωστόσο, ακόμη και στις σχολές όπου οι γυναίκες συμμετέχουν σε μεγάλα ποσοστά, η κάθετη διάκριση παραμένει κατά πολύ υψηλότερη από την οριζόντια

12 Διακρίσεις κατά των γυναικών Μισθολογική ανισότητα στα κράτη όπου δεν υπάρχει θεσμοθετημένη μισθολογική κλίμακα Μισθολογική ανισότητα στα κράτη όπου δεν υπάρχει θεσμοθετημένη μισθολογική κλίμακα Άνιση πρόσβαση σε ανδρικά επιστημονικά δίκτυα γνωριμιών που παρέχουν πρόσβαση σε πόρους, οικονομική ενίσχυση για έρευνα, ευκαιρίες για δημοσιεύσεις και προαγωγή. Άνιση πρόσβαση σε ανδρικά επιστημονικά δίκτυα γνωριμιών που παρέχουν πρόσβαση σε πόρους, οικονομική ενίσχυση για έρευνα, ευκαιρίες για δημοσιεύσεις και προαγωγή.

13 Διακρίσεις κατά των γυναικών(2) Δραστηριοποιούνται περισσότερες ώρες στη διδασκαλία συγκριτικά με την έρευνα, ενώ οι άνδρες συνάδελφοί τους το αντίθετο. Δε συμμετέχουν σε επιτροπές λήψης αποφάσεων. Δραστηριοποιούνται περισσότερες ώρες στη διδασκαλία συγκριτικά με την έρευνα, ενώ οι άνδρες συνάδελφοί τους το αντίθετο. Δε συμμετέχουν σε επιτροπές λήψης αποφάσεων. Υφίστανται μία συνεχή δυσπιστία για την ποιότητα της εργασίας τους, τη σοβαρότητά τους και τις ικανότητές τους Υφίστανται μία συνεχή δυσπιστία για την ποιότητα της εργασίας τους, τη σοβαρότητά τους και τις ικανότητές τους – Υποσκάπτεται η αυτοεκτίμησή τους –Σπατάλη χρόνου και ενέργειας για να την αντιμετωπίσουν ή να την αγνοήσουν

14 Μέτρα για τη Διασφάλιση Βέλτιστων Προτύπων για την αξιολόγηση Στρατηγικές και Προγράμματα Δράσης για την ενθάρρυνση των γυναικών προκειμένου να εισέλθουν και να παραμείνουν στον ακαδημαϊκό χώρο Στρατηγικές και Προγράμματα Δράσης για την ενθάρρυνση των γυναικών προκειμένου να εισέλθουν και να παραμείνουν στον ακαδημαϊκό χώρο –Χρηματοδότηση δικτύων γυναικών –Προγράμματα που παρέχουν πρότυπα (mentors) –Χορήγηση υποτροφιών σε γυναίκες –Προγράμματα για την επαγγελματική επανένταξη των γυναικών μετά από παύση της σταδιοδρομίας τους λόγω εγκυμοσύνης

15 Μέτρα για τη Διασφάλιση Βέλτιστων Προτύπων για την αξιολόγηση (2) Χρηματοδότηση Ερευνών Χρηματοδότηση Ερευνών –Για να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα είδη των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες και να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισής τους Δημιουργία Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Γυναικείων Σπουδών και Σπουδών Φύλου. Δημιουργία Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Γυναικείων Σπουδών και Σπουδών Φύλου. Εφαρμογή Ευέλικτων Μορφών Εργασίας. Εφαρμογή Ευέλικτων Μορφών Εργασίας. Υπηρεσίες Προστασίας της Μητρότητας στα Πανεπιστήμια. Υπηρεσίες Προστασίας της Μητρότητας στα Πανεπιστήμια.

16 AMA Women Physicians Congress The major growth in the number of women in medicine has occurred over the past four deca- des. Number/Percent of Physicians MALEFEMALE 1970308,627 25,401 1980413,395 54,284 1990511,227 104,194 2000618,233 195,537

17 Summer/Fall – A Year Before the Job Will Start  Determine readiness to go on the market  Finalize written materials for the job search  Arrange for recommendations  Identify job openings and apply  Continue research and writing  Think about a Plan B


Κατέβασμα ppt "Πληροφόρηση για το επάγγελμα της ερευνητού- επιστήμονος Ελένη Μπίλη Mαιευτήρας Γυναικολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google