Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφαρμογές Πληροφορικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφαρμογές Πληροφορικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εφαρμογές Πληροφορικής
ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
(INFORMATION) ΕΞΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (DATA) ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

4 ΓΕΝΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πρώτη Γενιά Δεύτερη Γενιά Τρίτη Γενιά Τέταρτη Γενιά
Δεκαετία ‘40 Χρήση Λυχνιών Δεύτερη Γενιά Δεκαετία ‘50 Χρήση Transistors Τρίτη Γενιά Δεκαετία ‘60 Χρήση Τέταρτη Γενιά Δεκαετία ‘80 VLSI ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

5 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ CPU- ΚΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΟΔΟΥ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΟΔΟΥ ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-Η/Υ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ×ÑÇÓÇ Ç/Õ, ÁëÝîçò ÌðñÜéëáò, 1998 ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

7 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κ ---> Α ---> Λ ---> Η ---> Μ ---> Ε ---> Ρ ---> Α ---> Ο κώδικας ASCII αντιστοιχίζει σε κάθε αλφαριθμητικό χαρακτήρα ένα μοναδικό συνδυασμό από 0 και 1. Έτσι μπορούμε να αναπαραστήσουμε τις λέξεις της φυσικής γλώσσας στον υπολογιστή ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

8 BITS, BYTES, KB, MB, GB Binary Digit ή Δυαδικό Ψηφίο ή Bit δηλαδή το 0 ή το 1 8 Bits = 1 χαρακτήρας ή Byte 1024 Bytes = 1 Kbyte (1024=210) 1024 Kbytes = 1 Mbyte 1024 Kbyte = 1 Gbyte Ερώτηση Πόσοι χαρακτήρες χωράνε σε μια δισκέτα χωρητικότητας 1.44 MB ; ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

9 Συστήματα Αρίθμησης Γενικά Δεκαδικό Δυαδικό
Μετατροπή από δυαδικό σε δεκαδικό ×ÅÉÑÏÊÉÍÇÔÅÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÅÓ ÌÇ×ÁÍÅÓ ¢âáêáò, 2000 ð.× Áñéèìïìç÷áíÞ ôïõ Pascal, 1642 ì.×, ìüíï + - Ç ìç÷áíÞ ôïõ Charles Babbage, ì.× ÇËÅÊÔÑÏÌÇ×ÁÍÉÊÏÉ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÅÓ Hollerith, 1908 IBM, 1929 ãéá ôï ðáíåðéóôÞìéï Columbia MARK 1, 1944 ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏÉ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÅÓ ENIAC, 1946, (Ellectronic Numerical Integrator And Calculator) UNIVAC, 1951, (Vaceum Tube) ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

10 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Από τους χειροκίνητους στον πρώτο ηλεκτρομηχανικό υπολογιστή ×ÅÉÑÏÊÉÍÇÔÅÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÅÓ ÌÇ×ÁÍÅÓ ¢âáêáò, 2000 ð.× Áñéèìïìç÷áíÞ ôïõ Pascal, 1642 ì.×, ìüíï + - Ç ìç÷áíÞ ôïõ Charles Babbage, ì.× ÇËÅÊÔÑÏÌÇ×ÁÍÉÊÏÉ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÅÓ Hollerith, 1908 IBM, 1929 ãéá ôï ðáíåðéóôÞìéï Columbia MARK 1, 1944 ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏÉ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÅÓ ENIAC, 1946, (Ellectronic Numerical Integrator And Calculator) UNIVAC, 1951, (Vaceum Tube) ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

11 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Άβακας, 2000 π.Χ
Αριθμομηχανή του Pascal, 1642 μ.Χ, μόνο + - Η μηχανή του Charles Babbage, μ.Χ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Hollerith, 1908 IBM, 1929 για το πανεπιστήμιο Columbia MARK 1, 1944 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ENIAC, 1946, (Ellectronic Numerical Integrator And Calculator) UNIVAC, 1951, (Vaceum Tube) ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Μεγάλοι Υπολογιστές (Mainframes) Μεσαίοι Υπολογιστές (Mini Computers - Work Stations) Μικροϋπολογιστές (MicroComputers - PCs) ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

13 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (ΑΚΙΔΩΝ, ΜΕΛΑΝΗΣ, LASER) HXEIA ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΝΤΙΚΗ (MOUSE) SCANNER ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (ΑΚΙΔΩΝ, ΜΕΛΑΝΗΣ, LASER) HXEIA ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΣΚΕΤΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

14 ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ (RAM) ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

15 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αλγόριθμος είναι η περιγραφή μιας διαδικασίας σε απλά βήματα Για παράδειγμα ένας αλγόριθμος σερβιρίσματος είναι ο παρακάτω: Αρχή Αλγορίθμου Σήκωσε το δίσκο Μετακινήσου προς το τραπέζι Ακούμπα το δίσκο στο τραπέζι Επέστρεψε πίσω Τέλος Αλγορίθμου Οι εντολές ενός αλγορίθμου ανήκουν στο σύνολο εντολών του εκτελεστή του αλγορίθμου Πρόγραμμα είναι η μετάφραση ενός αλγορίθμου σε μια γλώσσα προγραμματισμού (C, BASIC, LOGO), δηλαδή σε μια γλώσσα που καταλαβαίνει ο υπολογιστής ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)
SOFTWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DOS WINDOWS UNIX ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

17 ΣΧΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (HARDWARE - SOFTWARE)
USER APPLICATION OS HW ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

18 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (FILE)
Οι χαρακτήρες (bytes) προκειμένου να αποθηκευτούν στα διάφορα αποθηκευτικά μέσα (σκληρός δίσκος, δισκέτες) χρησιμοποιούν συγκεκριμένες υποδοχές δεδομένων που ονομάζονται αρχεία Οι χαρακτήρες στην καθημερινή ζωή οργανώνονται πάνω σε σελίδες χαρτιού Στις βοηθητικές μνήμες του υπολογιστή οι χαρακτήρες οργανώνονται σε αρχεία. Κάθε αρχείο έχει ένα όνομα ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

19 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (FILE)
Ένα αρχείο είναι η στοιχειώδης αποθηκευτική μονάδα του υπολογιστή. Τα αρχεία μας βοηθάνε να διαχωρίζουμε τις διάφορες ομάδες πληροφοριών. Για παράδειγμα με έναν επεξεργαστή κειμένου γράφουμε μια επιστολή και στη συνέχεια την αποθηκεύουμε σε ένα αρχείο. Κάθε αρχείο έχει ένα όνομα, που υποδηλώνει τον τύπο του αρχείου. Τα αρχεία στον υπολογιστή μας προέρχονται από διάφορες πηγές. Μερικά έρχονται μαζί με το λειτουργικό σύστημα, άλλα μαζί με τα έτοιμα προγράμματα (όπως επεξεργασίας κειμένου) και άλλα δημιουργούνται από εμάς. Στον υπολογιστή μας υπάρχουν χιλιάδες αρχεία. Αυτό καθιστά δύσκολο να εντοπίσουμε ένα αρχείο, όπως είναι δύσκολο να βρούμε μια βίδα, που είναι αποθηκευμένη σε ένα μεγάλο κουτί μαζί με πολλές άλλες. ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

20 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Ή ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (FOLDER ή DIRECTORY)
Τα αρχεία στην καθημερινή μας ζωή είναι σαν τις σελίδες που υποδέχονται τους χαρακτήρες Οι φάκελοι ή κατάλογοι στην καθημερινή μας ζωή είναι σαν τα συρτάρια στα οποία ταξινομούμε τις σελίδες μας ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

21 ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ένα συρτάρι (φάκελος ή κατάλογος) μπορεί να περιέχει άλλα συρτάρια ή υποδιαμερίσματα ; ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

22 ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΕΝΤΡΑ
Ê Ê Á Ê Á Á Ê Á Á Á Á Á Á ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

23 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟ LAN ΔΙΚΤΥΟ WAN ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998

26 ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΡΑΪΛΑΣ, 1998


Κατέβασμα ppt "Εφαρμογές Πληροφορικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google