Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδειγμα 2:Υπολογισμός μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας Αλγόριθμος Ελάχιστη_Μέγιστη !Αρχή αλγορίθμου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδειγμα 2:Υπολογισμός μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας Αλγόριθμος Ελάχιστη_Μέγιστη !Αρχή αλγορίθμου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράδειγμα 2:Υπολογισμός μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας Αλγόριθμος Ελάχιστη_Μέγιστη !Αρχή αλγορίθμου

2 Παράδειγμα 2:Υπολογισμός μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας MIN=100MAX=100i=100 !Δίνουμε στις μεταβλητές ΜΙΝ,ΜΑΧ και i σταθερές τιμές.

3 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας !Στη συνέχεια έχουμε μία επαναληπτική δομή που μετράει από το 1 μέχρι το 30 τις ημέρες δηλαδή του μήνα Για i από 1 μέχρι 30 Για i από 1 μέχρι 30

4 Παράδειγμα 2:Υπολογισμός μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας !Ο αλγόριθμος διαβάζει τη τιμή THEP που δίνει ο χρήστης

5 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας !Αν η THEP είναι μικρότερη από τη τιμή της μεταβλητής MIN τότε

6 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας !Στη μεταβλητή MIN μπαίνει η τιμή της μεταβλητής THEP

7 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας !Διαφορετικά συναντάμε δεύτερη συνθήκη: Αν η τιμή της μεταβλητής THEP είναι μεγαλύτερη της τιμής MAX τότε

8 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας !Στη μεταβλητή MAX καταχωρείται η τιμή της μεταβλητής THEP

9 Παράδειγμα 2 :Υπολογισμός μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας !Όταν το i πάρει όλες τις τιμές από το 1 μέχρι το 30 ο αλγόριθμος εξέρχεται του βρόγχου και τυπώνονται οι τιμές των μεταβλητών MIN και MAX !Όταν το i πάρει όλες τις τιμές από το 1 μέχρι το 30 ο αλγόριθμος εξέρχεται του βρόγχου και τυπώνονται οι τιμές των μεταβλητών MIN και MAX

10 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας

11 Αλγόριθμος Ελάχιστη_Μέγιστη Αρχή Αλγόριθμου Ο υπολογισμός μέγιστης και Βήμα 1: ! Ο υπολογισμός μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας MIN=100 ελάχιστης θερμοκρασίας υπό μορφή ψευδογλώσσας MAX=-100 υπό μορφή ψευδογλώσσας i=1 Βήμα 2: Για i από 1 μέχρι 30 Διάβασε THEP Αν THEP<MIN τότε MIN=THEP i=i+1 Αν THEP>MAX τότε MAX=THEP i=i+1 Τέλος επανάληψης Βήμα 3 Εκτύπωσε MIN,MAX Τέλος αλγορίθμου


Κατέβασμα ppt "Παράδειγμα 2:Υπολογισμός μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας Αλγόριθμος Ελάχιστη_Μέγιστη !Αρχή αλγορίθμου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google