Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΦΙΠΠΕΥΣΗΣ TOY 5ου ΔΑΚΤΥΛΟΥ TOY ΠΟΔΙΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Τερζίδης Ι., Δαδούκης Δ., Παπασούλης Ε., Σιδερίδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΦΙΠΠΕΥΣΗΣ TOY 5ου ΔΑΚΤΥΛΟΥ TOY ΠΟΔΙΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Τερζίδης Ι., Δαδούκης Δ., Παπασούλης Ε., Σιδερίδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΦΙΠΠΕΥΣΗΣ TOY 5ου ΔΑΚΤΥΛΟΥ TOY ΠΟΔΙΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Τερζίδης Ι., Δαδούκης Δ., Παπασούλης Ε., Σιδερίδης Α., Παπακώστας Ε., Νάτσης Κ. Γενική Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.Thordarson,DB.Congenital crossover fifth toe correction with soft tissue release and cutaneous Z-plasty. Foot Ankle Int. 2001 Jun;22(6):511-2.Thordarson,DBFoot Ankle Int. 2. de Palma L, Zanoli G. Zanoli's procedure for overlapping fifth toe: retrospective study of 18 cases followed for 4-17 years. Acta Orthop Scand. 1998 Oct;69(5):505-7.de Palma LZanoli GActa Orthop Scand. 3. O'Neal ML, Ganey TM, Ogden JA. Asymmetric bifurcation of the extensor digitorum longus tendon in a case of congenital digitus minimus varus. Foot Ankle Int. 1994 Sep;15(9):505-7.O'Neal MLGaney TMOgden JAFoot Ankle Int. 4. Hulman S. Simple operation for the overlapping fifth toe. Brit. med. J., 1964, 2, 1506-1507Simple operation for the overlapping fifth toe. 5. Tachdjian, M.: congenital digitus minimus varus. In: Pediatric Orthopaedics, 2nd Ed. Ed: Tachdjian, M. W.B. Saunders, co. Philadelphia, PA, pp. 2653-2661, 1990. 6. Smith WG, Seki J, Smith RW. Prospective study of a noninvasive treatment for two common congenital toe abnormalities (curly/varus/underlapping toes andoverlapping toes). Paediatr Child Health. 2007 Nov;12(9):755-9.Smith WGSeki JSmith RWPaediatr Child Health. 7. Tawil HJ, Pilliard D, Taussig G. [Quintus varus supraductus. Results of the surgical treatment by cutaneous graft, internal capsulotomy and external transfer of the extensor of the 5th toe]. [Article in French – Abstract in English]. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 1992;78(2):107-11.Tawil HJPilliard DTaussig GRev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 8. De Boeck H. Butler's operation for congenital overriding of the fifth toe. Retrospective 1-7-year study of 23 cases. Acta Orthop Scand. 1993 Jun;64(3):343-4.De Boeck HActa Orthop Scand. 9. López Gavito E, Parra Téllez P, Burgos Paz R, Vázquez Escamilla J. [Clinical course of the quintus varus supraductus osteotomy in postoperative patients subjected to the LP-INR surgical approach]. [Article in Spanish– Abstract in English]. Acta Ortop Mex. 2010 Jul-Aug;24(4):235-41.López Gavito EParra Téllez PBurgos Paz RVázquez Escamilla JActa Ortop Mex. 10. Janecki CJ, Wilde AH. Results of phalangectomy of the fifth toe for hammertoe. The Ruiz-Mora procedure. J Bone Joint Surg Am. 1976 Oct;58(7):1005-7.Results of phalangectomy of the fifth toe for hammertoe. The Ruiz-Mora procedure. 11. Badlissi F, Dunn JE, Link CL, Keysor JJ, McKinlay JB, Felson DT. Foot musculoskeletal disorders, pain, and foot-related functional limitation in older persons. J Am Geriatr Soc. 2005 Jun;53(6):1029-33.Badlissi FDunn JELink CLKeysor JJMcKinlay JBFelson DTJ Am Geriatr Soc. 12. Rosner M, Knudsen HA, Sharon SM. Overlapping fifth toe: a new surgical approach. J Foot Surg. 1978 Summer;17(2):67-9.Rosner MKnudsen HASharon SMJ Foot Surg. 13. Dyal CM, Davis WH, Thompson FM, Elonar SK. Clinical evaluation of the Ruiz-Mora procedure: long-term follow-up. Foot Ankle Int. 1997 Feb;18(2):94-7.Dyal CMDavis WHThompson FMElonar SKFoot Ankle Int. 14. Derhy Y, Binder JP, Mitrofanoff M, Haddad R, Pavy B. [Congenital quintus varus supraductus: surgical procedure]. [Article in French– Abstract in English] Ann Chir Plast Esthet. 2004 Aug;49(4):373-7.Derhy YBinder JPMitrofanoff MHaddad RPavy BAnn Chir Plast Esthet. Εισαγωγή Η εφίππευση του 5 ου δακτύλου του ποδιού είναι μια συγγενής ανωμαλία, που χαρακτηρίζεται από υπερέκταση, προσαγωγή και έξω στροφή του 5 ου δακτύλου του ποδιού. Λόγω αυτής της παραμόρφωσης το δάκτυλο «εφιππεύει» του γειτονικού 4 ου δακτύλου. Σκοπός Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την εμπειρία μας από τη χειρουργική αντιμετώπιση εφίππευσης του 5ου δακτύλου του άκρου ποδός σε 3 περιπτώσεις, περιγράφοντας την προτεινόμενη μέθοδο, καθώς και τα κλινικά αποτελέσματά της. Υλικό και Μέθοδος Δύο νεαρές ενήλικες γυναίκες (σε μια περίπτωση αμφοτερόπλευρα), ηλικίας 26 και 32 ετών (εικ. 1,5), αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά για συμπτωματική εφίππευση του 5 ου δακτύλου. Εκτός απ’ την αισθητική δυσμορφία οι γυναίκες ανέφεραν άλγος και δυσχέρεια στην καθημερινή χρήση παπουτσιών εξαιτίας της παραμόρφωσης. Υπό γενική αναισθησία και ίσχαιμο περίδεση του άκρου έγινε τομή στην ραχιαία επιφάνεια του μικρού δακτύλου, ως επί Ζ-πλαστικής. Παρασκευάστηκε ο εκτείνων τένοντας τον μικρό δάκτυλο και έγινε επιμήκυνση αυτού επίσης με Ζ- τεχνική (εικ.2). Ακολούθησε διάνοιξη και απελευθέρωση της ραχιαίας και έσω επιφάνειας του θυλάκου της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης του 5 ου δακτύλου. Εν συνεχεία ακολούθησε ρίκνωση του δέρματος στην έξω επιφάνεια του μικρού δακτύλου, μέσω αφαίρεσης ενός τμήματος αυτού ελλειπτικού σχήματος και σύγκλειση των τομών, αφότου ελέγχθηκε η ικανοποιητική μακροσκοπικά διόρθωση της παραμόρφωσης (εικ.3,4,6). Το μετεγχειρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης περιελάμβανε σταδιακή φόρτιση και κινητοποίηση από την επόμενη ημέρα, χωρίς νάρθηκα, με μόνη σύσταση την αποφυγή ενεργητικής ραχιαίας κάμψης (έκταση) του μεγάλου δακτύλου για τρεις εβδομάδες. Αποτελέσματα Η υποχώρηση του άλγους και της ενόχλησης σε χρήση υποδήματος ήταν άμεση, όπως επίσης και η ικανοποίηση των ασθενών από το αισθητικό αποτέλεσμα. Η μέση τιμή με την κλίμακα πόνου VAS (Visual Analog Score) βελτιώθηκε από 3,6 σε 0, δύο μήνες μετεγχειρητικά. Προεγχειρητική εικόνα γυναίκας με εφίππευση 5ου δακτύλου άμφοτερόπλευρα (εικ.1), διεγχειρητική εικόνα επιμήκυνσης του μακρού εκτείνοντα τον μικρό δάκτυλο (εικ.2), άμεσο (εικ.3,4) και μετά από 3 μήνες μετεγχειρητικό αποτέλεσμα (εικ.5). Προεγχειρητική εικόνα γυναίκας με εφίππευση 5ου δακτύλου μονόρόπλευρα (εικ.1), άμεσο (εικ.2) και μετά από 3 μήνες μετεγχειρητικό αποτέλεσμα (εικ.3).


Κατέβασμα ppt "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΦΙΠΠΕΥΣΗΣ TOY 5ου ΔΑΚΤΥΛΟΥ TOY ΠΟΔΙΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Τερζίδης Ι., Δαδούκης Δ., Παπασούλης Ε., Σιδερίδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google