Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΦΙΠΠΕΥΣΗΣ TOY 5ου ΔΑΚΤΥΛΟΥ TOY ΠΟΔΙΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Τερζίδης Ι., Δαδούκης Δ., Παπασούλης Ε., Σιδερίδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΦΙΠΠΕΥΣΗΣ TOY 5ου ΔΑΚΤΥΛΟΥ TOY ΠΟΔΙΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Τερζίδης Ι., Δαδούκης Δ., Παπασούλης Ε., Σιδερίδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΦΙΠΠΕΥΣΗΣ TOY 5ου ΔΑΚΤΥΛΟΥ TOY ΠΟΔΙΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Τερζίδης Ι., Δαδούκης Δ., Παπασούλης Ε., Σιδερίδης Α., Παπακώστας Ε., Νάτσης Κ. Γενική Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκης. Εισαγωγή Υπό γενική αναισθησία και ίσχαιμο περίδεση του άκρου έγινε τομή στην ραχιαία επιφάνεια του μικρού δακτύλου, ως επί Ζ-πλαστικής. Παρασκευάστηκε ο εκτείνων τένοντας τον μικρό δάκτυλο και έγινε επιμήκυνση αυτού επίσης με Ζ-τεχνική (εικ.2). Ακολούθησε διάνοιξη και απελευθέρωση της ραχιαίας και έσω επιφάνειας του θυλάκου της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης του 5ου δακτύλου. Εν συνεχεία ακολούθησε ρίκνωση του δέρματος στην έξω επιφάνεια του μικρού δακτύλου, μέσω αφαίρεσης ενός τμήματος αυτού ελλειπτικού σχήματος και σύγκλειση των τομών, αφότου ελέγχθηκε η ικανοποιητική μακροσκοπικά διόρθωση της παραμόρφωσης (εικ.3,4,6). Το μετεγχειρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης περιελάμβανε σταδιακή φόρτιση και κινητοποίηση από την επόμενη ημέρα, χωρίς νάρθηκα, με μόνη σύσταση την αποφυγή ενεργητικής ραχιαίας κάμψης (έκταση) του μεγάλου δακτύλου για τρεις εβδομάδες. Η εφίππευση του 5ου δακτύλου του ποδιού είναι μια συγγενής ανωμαλία, που χαρακτηρίζεται από υπερέκταση, προσαγωγή και έξω στροφή του 5ου δακτύλου του ποδιού. Λόγω αυτής της παραμόρφωσης το δάκτυλο «εφιππεύει» του γειτονικού 4ου δακτύλου. Αποτελέσματα Σκοπός Η υποχώρηση του άλγους και της ενόχλησης σε χρήση υποδήματος ήταν άμεση, όπως επίσης και η ικανοποίηση των ασθενών από το αισθητικό αποτέλεσμα. Η μέση τιμή με την κλίμακα πόνου VAS (Visual Analog Score) βελτιώθηκε από 3,6 σε 0, δύο μήνες μετεγχειρητικά. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την εμπειρία μας από τη χειρουργική αντιμετώπιση εφίππευσης του 5ου δακτύλου του άκρου ποδός σε 3 περιπτώσεις, περιγράφοντας την προτεινόμενη μέθοδο, καθώς και τα κλινικά αποτελέσματά της. Υλικό και Μέθοδος Δύο νεαρές ενήλικες γυναίκες (σε μια περίπτωση αμφοτερόπλευρα), ηλικίας 26 και 32 ετών (εικ. 1,5), αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά για συμπτωματική εφίππευση του 5ου δακτύλου. Εκτός απ’ την αισθητική δυσμορφία οι γυναίκες ανέφεραν άλγος και δυσχέρεια στην καθημερινή χρήση παπουτσιών εξαιτίας της παραμόρφωσης. Προεγχειρητική εικόνα γυναίκας με εφίππευση 5ου δακτύλου άμφοτερόπλευρα (εικ.1), διεγχειρητική εικόνα επιμήκυνσης του μακρού εκτείνοντα τον μικρό δάκτυλο (εικ.2), άμεσο (εικ.3,4) και μετά από 3 μήνες μετεγχειρητικό αποτέλεσμα (εικ.5). Προεγχειρητική εικόνα γυναίκας με εφίππευση 5ου δακτύλου μονόρόπλευρα (εικ.1), άμεσο (εικ.2) και μετά από 3 μήνες μετεγχειρητικό αποτέλεσμα (εικ.3). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.Thordarson,DB.Congenital crossover fifth toe correction with soft tissue release and cutaneous Z-plasty. Foot Ankle Int. 2001 Jun;22(6):511-2. 2. de Palma L, Zanoli G. Zanoli's procedure for overlapping fifth toe: retrospective study of 18 cases followed for 4-17 years. Acta Orthop Scand. 1998 Oct;69(5):505-7. 8. De Boeck H. Butler's operation for congenital overriding of the fifth toe. Retrospective 1-7-year study of 23 cases. Acta Orthop Scand. 1993 Jun;64(3):343-4. 3. O'Neal ML, Ganey TM, Ogden JA. Asymmetric bifurcation of the extensor digitorum longus tendon in a case of congenital digitus minimus varus. Foot Ankle Int. 1994 Sep;15(9):505-7. 9. López Gavito E, Parra Téllez P, Burgos Paz R, Vázquez Escamilla J. [Clinical course of the quintus varus supraductus osteotomy in postoperative patients subjected to the LP-INR surgical approach]. [Article in Spanish– Abstract in English]. Acta Ortop Mex. 2010 Jul-Aug;24(4): 4. Hulman S. Simple operation for the overlapping fifth toe. Brit. med. J., 1964, 2, 5. Tachdjian, M.: congenital digitus minimus varus. In: Pediatric Orthopaedics, 2nd Ed. Ed: Tachdjian, M. W.B. Saunders, co. Philadelphia, PA, pp , 1990. 10. Janecki CJ, Wilde AH. Results of phalangectomy of the fifth toe for hammertoe. The Ruiz-Mora procedure. J Bone Joint Surg Am Oct;58(7): 6. Smith WG, Seki J, Smith RW. Prospective study of a noninvasive treatment for two common congenital toe abnormalities (curly/varus/underlapping toes andoverlapping toes). Paediatr Child Health. 2007 Nov;12(9):755-9. 11. Badlissi F, Dunn JE, Link CL, Keysor JJ, McKinlay JB, Felson DT. Foot musculoskeletal disorders, pain, and foot-related functional limitation in older persons. J Am Geriatr Soc. 2005 Jun;53(6): 12. Rosner M, Knudsen HA, Sharon SM. Overlapping fifth toe: a new surgical approach. J Foot Surg. 1978 Summer;17(2):67-9. 7. Tawil HJ, Pilliard D, Taussig G. [Quintus varus supraductus. Results of the surgical treatment by cutaneous graft, internal capsulotomy and external transfer of the extensor of the 5th toe]. [Article in French – Abstract in English]. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 1992;78(2): 13. Dyal CM, Davis WH, Thompson FM, Elonar SK. Clinical evaluation of the Ruiz-Mora procedure: long-term follow-up. Foot Ankle Int. 1997 Feb;18(2):94-7. 14. Derhy Y, Binder JP, Mitrofanoff M, Haddad R, Pavy B. [Congenital quintus varus supraductus: surgical procedure]. [Article in French– Abstract in English] Ann Chir Plast Esthet. 2004 Aug;49(4):373-7.


Κατέβασμα ppt "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΦΙΠΠΕΥΣΗΣ TOY 5ου ΔΑΚΤΥΛΟΥ TOY ΠΟΔΙΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Τερζίδης Ι., Δαδούκης Δ., Παπασούλης Ε., Σιδερίδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google