Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καλές Πρακτικές για την Οδική Ασφάλεια Όμιλος Εταιριών ΑΓΕΤ Ηρακλής Δημήτρης Δήμου, Μηχ. Μηχανικός, Συντονιστής Ασφάλειας Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καλές Πρακτικές για την Οδική Ασφάλεια Όμιλος Εταιριών ΑΓΕΤ Ηρακλής Δημήτρης Δήμου, Μηχ. Μηχανικός, Συντονιστής Ασφάλειας Εφοδιαστικής Αλυσίδας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καλές Πρακτικές για την Οδική Ασφάλεια Όμιλος Εταιριών ΑΓΕΤ Ηρακλής Δημήτρης Δήμου, Μηχ. Μηχανικός, Συντονιστής Ασφάλειας Εφοδιαστικής Αλυσίδας

2 22 LAFARGE: Παγκόσμιος ηγέτης στα δομικά υλικά  Ηγετικές θέσεις σε κάθε κλάδο δραστηριότητας  Νο1 στο Τσιμέντο  Νο1 στα Αδρανή & Νο3 στο Έτοιμο Σκυρόδεμα  Νο3 στο Γύψο  76 χώρες  90,000 εργαζόμενοι  2,000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις  € 17,614 εκατ. Πωλήσεις  Η μόνη στον κλάδο μεταξύ των «100 πιο αειφόρων επιχειρήσεων» διεθνώς

3 33 Ασφάλεια – αξία της εταιρίας και Νο1 προτεραιότητα σε κάθε δραστηριότητα  Δέσμευση να είναι μεταξύ των καλύτερων βιομηχανικών ομίλων σε:  Υγεία & Ασφάλεια  Περιβαλλοντική απόδοση  Κοινωνική υπευθυνότητα και εταιρική διακυβέρνηση Δείκτης Συχνότητας Ατυχημάτων (LTI)* 200220032004200520062007T-20082009 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.22 2.51 1.8 1.55 4.68 6.56 8.35 Αριθμός ατυχημάτων με τραυματισμό που οδήγησε σε απώλεια χρόνου εργασίας προς εκατομμύρια εργάσιμες ώρες.

4 44  Ιδρύθηκε το 1911  Ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα  Παραγωγική δυνατότητα: 9,6 Mτν  Κύκλος εργασιών για το 2007: 687,1 M€  Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στην Ευρώπη: ~ 4,5 Mτν  3 εργοστάσια τσιμέντου:  Βόλος, Χαλκίδα, Μυλάκι  6 Κέντρα Διανομής  3 Ορυχεία:  Κίσσηρης, Ποζολάνης, Γύψου  Πάνω από 2.200 εργαζόμενοι  Μέλος του Ομίλου Lafarge από το 2001

5 55 Καλές Πρακτικές για την Οδική Ασφάλεια στον Ηρακλή Πρόγραμμα Ασφαλούς Οδήγησης  Εφαρμογή σε όλο τον Όμιλο  Κίνηση σε 4 κύριους άξονες  Ενεργή εμπλοκή του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας  Συμμετοχή σε κοινές πρωτοβουλίες της ΕΕ  ΣΤΟΧΟΣ: ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Πολιτικές, Διαδικασίες Εκπαίδευση, Συμπεριφορές, Επικοινωνία Εξοπλισμός, Έλεγχος Σχέσεις με συνεργάτες

6 66 Καλές Πρακτικές για την Οδική Ασφάλεια στον Ηρακλή Διαδικασίες Ασφάλειας Κινητού Εξοπλισμού

7 77 Καλές Πρακτικές για την Οδική Ασφάλεια στον Ηρακλή Κατάρτιση Συγκοινωνιακών Μελετών στις Εγκαταστάσεις μας Κυκλοφοριακή Μελέτη ΚΔ Θεσσαλονίκης

8 88 Καλές Πρακτικές για την Οδική Ασφάλεια στον Ηρακλή Εκπαίδευση, Συμπεριφορές, Επικοινωνία  Εκπαίδευση στην Αμυντική Οδήγηση και αξιολόγηση επικινδυνότητας  Για όλους τους οδηγούς σιλοφόρων με ορισμένη επαναληψιμότητα  Για όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες κινητού εξοπλισμού Σύγκριση Ηρακλή με την Βιομηχανία πριν και μετά την εκπαίδευση A=Χαμηλή B=Μέση Γ=Υψηλή Επίπεδο Επικινδυνότητας Οδηγού

9 99 Καλές Πρακτικές για την Οδική Ασφάλεια στον Ηρακλή Εκπαίδευση, Συμπεριφορές, Επικοινωνία  Εισαγωγικές εκπαιδεύσεις σε νέους οδηγούς και δρομολόγια συνοδεία έμπειρων οδηγών.  Συστηματική Αναφορά Συμβάντων:  Διερεύνηση  Ανάλυση Αιτίων  Καταγραφή  Εντοπισμός Διορθωτικών Ενεργειών  Επικοινωνία σε όλο τον Όμιλο  Σύστημα έκτακτων ανακοινώσεων  Ενημερωτικές, περιοδικές παρουσιάσεις σε ομάδες οδηγών  Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων Συμπεριφοράς (« ΠΑΙΡΝΩ ΘΕΣΗ») και εκπαίδευση προσωπικού

10 10 Καλές Πρακτικές για την Οδική Ασφάλεια στον Ηρακλή Μήνας Ασφάλειας στη Lafarge  Ιούνιος 2008: Μήνας Ασφάλειας για τη Lafarge σε παγκόσμιο επίπεδο  Μήνας Ασφάλειας στον Ηρακλή και εκδηλώσεις σε όλο τον Όμιλο  Συμμετείχαν περισσότεροι από 1500 εργαζόμενοι, οδηγοί, εργολάβοι και οικογένειες  Συμμετοχή της Διοίκησης σε όλες τις εκδηλώσεις  Κινητός Εξοπλισμός: Μία από τις περιοχές που δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση:  Παρουσιάσεις  Ομαδικές εργασίες  Ομαδικές δραστηριότητες

11 11  Αποφασιστικά βήματα στη βελτίωση της τεχνικής αρτιότητας του στόλου σιλοφόρων:  Ανανέωση στόλου: Kανένας τράκτορας σιλοφόρων με ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών, μέσος όρος στόλου 8 έτη.  Υδραυλικές δοκιμές και πιστοποιήσεις σιλό.  Συνεχείς τεχνικές βελτιώσεις σε όλο το στόλο: Πλευρικές μπάρες, προστασία αεροσυμπιεστών, βελτιώσεις προστασίας από πτώση από ύψος, κλπ.  Εγκατάσταση Συστήματος GPS στο σύνολο του στόλου σιλοφόρων:  Έλεγχος ταχυτήτων και θέσεων οχημάτων ανά πάσα στιγμή  Σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματική διερεύνηση συμβάντων Καλές Πρακτικές για την Οδική Ασφάλεια στον Ηρακλή Εξοπλισμός

12 12  Αναθεώρηση συμβολαίων με συνεργάτες και ένταξη σε αυτά νέων όρων και απαιτήσεων ασφάλειας  Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ποινών:  Καταγραφή «μη συμμορφώσεων» σε βάση δεδομένων  Point System  Διαδικασίες διαθεσιμότητας ή λύσης συνεργασίας  Συμβόλαιο με εξωτερικό συνεργάτη (Q&S) για έλεγχο και συμμόρφωση του στόλου σιλοφόρων:  Επιθεώρηση οχημάτων «εν στάσει»: Εντοπισμός τεχνικών ελλείψεων και αποκατάσταση  Αιφνίδιες επιθεωρήσεις κατά την εκτέλεση δρομολογίων: Συμπεριφορές οδηγών, τήρηση κανόνων οδικής ασφάλειας Καλές Πρακτικές για την Οδική Ασφάλεια στον Ηρακλή Σχέσεις με Συνεργάτες

13 13 Καλές Πρακτικές για την Οδική Ασφάλεια στον Ηρακλή Επαφή με την Αγορά  Επαφή με την αγορά και υιοθέτηση καλών πρακτικών για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας  Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων Αντιανατροπής & Αντιολίσθησης (2009)  Διερεύνηση κατάρτισης εξειδικευμένης εκπαίδευσης για χειριστές μηχανημάτων έργου

14 14 Καλές Πρακτικές για την Οδική Ασφάλεια στον Ηρακλή Ευαισθητοποίηση Κοινής Γνώμης


Κατέβασμα ppt "Καλές Πρακτικές για την Οδική Ασφάλεια Όμιλος Εταιριών ΑΓΕΤ Ηρακλής Δημήτρης Δήμου, Μηχ. Μηχανικός, Συντονιστής Ασφάλειας Εφοδιαστικής Αλυσίδας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google