Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Οι χρόνοι των ρημάτων έχουν Ενικό και Πληθυντικό και στα τρία πρόσωπα: εγώ, εσύ, αυτός-η-ο, στον Ενικό αριθμό, εμείς,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Οι χρόνοι των ρημάτων έχουν Ενικό και Πληθυντικό και στα τρία πρόσωπα: εγώ, εσύ, αυτός-η-ο, στον Ενικό αριθμό, εμείς,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Οι χρόνοι των ρημάτων έχουν Ενικό και Πληθυντικό και στα τρία πρόσωπα: εγώ, εσύ, αυτός-η-ο, στον Ενικό αριθμό, εμείς, εσείς, αυτοί-ες-τα, στον Πληθυντικό αριθμό.

2 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ εγώπαίζωγράφωπίνωδιάβαζω εσύ αυτός, ή, ό εμείς εσείς αυτοί, ές, ά

3 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ εγώέχω παίξειέχω γράψειέχω πιείέχω διαβάσει εσύ αυτός, ή, ό εμείς εσείς αυτοί, ές, ά

4 ΑΟΡΙΣΤΟΣ εγώέπαιξαέγραψαήπιαδιάβασα εσύ αυτός, ή, ό εμείς εσείς αυτοί, ές, ά

5 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ εγώέπαιζαέγραφαέπιναδιάβαζα εσύ αυτός, ή, ό εμείς εσείς αυτοί, ές, ά

6 ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ εγώείχα παίξειείχα γράψειείχα πιείείχα διαβάσει εσύ αυτός, ή, ό εμείς εσείς αυτοί, ές, ά

7 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ εγώθά πάιξωθα γράψωθα πιωθα διαβάσω εσύ αυτός, ή, ό εμείς εσείς αυτοί, ές, ά

8 ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ εγώθα παίζωθα γράφωθα πίνωθα διαβάζω εσύ αυτός, ή, ό εμείς εσείς αυτοί, ές, ά

9 ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ εγώθα έχω παίξειθα έχω γράψειθα έχω πιει θα έχω διαβάσει εσύ αυτός, ή, ό εμείς εσείς αυτοί, ές, ά


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Οι χρόνοι των ρημάτων έχουν Ενικό και Πληθυντικό και στα τρία πρόσωπα: εγώ, εσύ, αυτός-η-ο, στον Ενικό αριθμό, εμείς,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google