Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

με ειδίκευση την «Παιδαγωγική»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "με ειδίκευση την «Παιδαγωγική»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 με ειδίκευση την «Παιδαγωγική»
Α.Π.Θ. Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Τομέας Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ειδίκευση την «Παιδαγωγική» Αναστασία Κεσίδου Επίκουρη καθηγήτρια

2 Φυσιογνωμία του Τομέα Παιδαγωγικής
κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της Παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε υποψήφιους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνάρτηση με το σχολείο και την αποστολή του

3 Σκοποί του Π.Μ.Σ. κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών για ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες στο χώρο των Eπιστημών της Aγωγής επαγγελματική αξιοποίηση των αποφοίτων σε ερευνητικά και επαγγελματικά πεδία, όπως οικογένεια, σχολείο, εξωοικογενειακές και εξωσχολικές εστίες κοινωνικοποίησης, επιμορφωτικές - επαγγελματικές και μη- δραστηριότητες των ενηλίκων

4 Σκοποί του Π.Μ.Σ. προετοιμασία στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, το σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής, για διευθυντικές- διοικητικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες στην εκπαίδευση κατάρτιση στελεχών για το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

5 Π.Μ.Σ. στην «Παιδαγωγική»
Αφορά την τυπική εκπαίδευση (από την Πρωτοβάθμια έως την Τριτοβάθμια) τη μη τυπική μετασχολική εκπαίδευση (Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση)

6 Γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
Μαθήματα κοινά υποχρεωτικά (4) Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας Ι (ποσοτική προσέγγιση, με ασκήσεις) Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας ΙΙ (ποιοτική προσέγγιση, με ασκήσεις) Ανάπτυξη και αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών Παιδαγωγική Επιστήμη: κλάδοι σπουδών και τομείς έρευνας (διαλέξεις)

7 Γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
Μαθήματα επιλογής (πρωτεύοντες και δευτερεύοντες κλάδοι) (19) Αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στην εκπαίδευση Γυναικείες Σπουδές και εκπαίδευση Διαπολιτισμική εκπαίδευση Διδακτική Μεθοδολογία Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων Ειδική αγωγή

8 Γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
Μαθήματα επιλογής (πρωτεύοντες και δευτερεύοντες κλάδοι) Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών Εκπαιδευτική πολιτική Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Ιστορική Παιδαγωγική Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Λογοτεχνική Εκπαίδευση

9 Γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
Μαθήματα επιλογής (πρωτεύοντες και δευτερεύοντες κλάδοι) Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας και Στατιστική Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση Παιδαγωγική της Ειρήνης και Εκπαίδευση για την Ειρήνη Πολιτισμικές Σπουδές Προδιαγραφές της διδασκαλίας Συγκριτική Παιδαγωγική Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

10 Γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
Μαθήματα επιλογής (πρωτεύοντες και δευτερεύοντες κλάδοι) Σημείωση: Κάθε Απρίλιο ορίζεται βάσει προκήρυξης, ποιοι από τους παραπάνω κλάδους (μαθήματα επιλογής) και πόσες θέσεις ανά κλάδο θα προσφερθούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος

11 Κατανομή μαθημάτων Κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών (χειμερινό εξάμηνο:
Νοέμβριος - Φεβρουάριος) οι φοιτητές του Π.Μ.Σ παρακολουθούν τα κοινά υποχρεωτικά μαθήματα (συνολικά 8ΩΕ/30 ECTS) Στο δεύτερο (εαρινό εξάμηνο: Μάρτιος - Ιούνιος) και στο τρίτο (χειμερινό) εξάμηνο παρακολουθούν έναν κύριο και δύο δευτερεύοντες κλάδους σπουδών (ανά εξάμηνο 6ΩΕ/30 ECTS) Η διδασκαλία και η παρακολούθηση μαθημάτων συνδυάζεται με ερευνητική απασχόληση και άσκηση των φοιτητών

12 Κατανομή μαθημάτων Στο τέταρτο εξάμηνο (έπειτα από επιτυχή περάτωση των τριών πρώτων εξαμήνων) οι φοιτητές συγγράφουν τη μεταπτυχιακή τους εργασία στον κύριο κλάδο που παρακολούθησαν (30 ECTS) → κατάθεση και έγκριση υπομνήματος, όπου παρουσιάζεται η ερευνητική πρόταση του μεταπτυχιακού φοιτητή → συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας → αξιολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας από τριμελή εξεταστική επιτροπή (επιβλέπων καθηγητής + άλλα δύο μέλη ΔΕΠ του Τομέα) σε δημόσια εξέταση

13 Προϋποθέσεις λήψης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ. Δ. Ε
Προϋποθέσεις λήψης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Παιδαγωγικής Απαιτούνται συνολικά 120 ECTS Στο Μ.Δ.Ε. αναγράφεται «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικής» με τον πρωτεύοντα κλάδο σπουδών που επέλεξε ο φοιτητής Μέγιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.: δύο έτη

14 Τρόπος εισαγωγής Προκήρυξη Γίνεται τον Απρίλιο κάθε ακαδημαϊκού έτους
Στην προκήρυξη αναφέρονται ο ακριβής αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί κατά το συγκεκριμένο έτος ανά γνωστικό αντικείμενο (κλάδο), η εξεταστέα ύλη, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής

15 Τρόπος εισαγωγής Υποψήφιοι Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
→ Tμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας → ομοειδών Tμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών → Παιδαγωγικών Tμημάτων Δημοτικής Eκπαίδευσης και Nηπιαγωγών → άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τριετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία

16 Τρόπος εισαγωγής Υποψήφιοι
Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των παραπάνω τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν πάρει το πτυχίο τους πριν από την κοινοποίηση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων Αιτήσεις υποβάλλονται από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι υποψήφιοι δηλώνουν με την αίτησή τους και τον πρωτεύοντα κλάδο που επιθυμούν να παρακολουθήσουν

17 Τρόπος εισαγωγής Κριτήρια επιλογής
Γνώση μιας από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλική, γερμανική και γαλλική Πιστοποίηση γνώσης → με πτυχίο πανεπιστημίου στις παραπάνω γλώσσες → με αναγνωρισμένα διπλώματα επάρκειας (Proficiency για την αγγλική, Kleines Sprachdiplom για τη γερμανική, Sorbonne II ή DΑLF για τη γαλλική) → με γραπτές εξετάσεις

18 Τρόπος εισαγωγής Κριτήρια επιλογής
Για τους επιτυχόντες των εξετάσεων της ξένης γλώσσας ακολουθούν γραπτές εξετάσεις, κοινές για όλους τους υποψηφίους σε τέσσερα γνωστικά αντικείμενα → Σχολική Παιδαγωγική → Mεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας → Kοινωνιολογία της Eκπαίδευσης → Iστορία της Eκπαίδευσης

19 Τρόπος εισαγωγής Κριτήρια επιλογής
Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη: → Βαθμολογία γραπτών εξετάσεων στα τέσσερα γνωστικά αντικείμενα → Γενικός βαθμός πτυχίου, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα Παιδαγωγικής, επίδοση στη διπλωματική εργασία του προπτυχιακού κύκλου και τυχόν ερευνητική δραστηριότητα (κριτήρια που προβλέπει ο Ν. 3685/2008) → Αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές, επαγγελματική εμπειρία → Άλλα μετρήσιμα προσόντα, π.χ. δεύτερο πτυχίο, κατοχή περισσοτέρων της μιας ξένων γλωσσών → Προφορική συνέντευξη

20 Τρόπος εισαγωγής Μετά την αξιολόγηση, εφόσον σ’ έναν κλάδο υπάρξουν περισσότεροι επιτυχόντες από τις θέσεις ή εφόσον σε έναν κλάδο δεν καλυφθούν οι θέσεις που προκηρύχθηκαν, τότε οι επιτυχόντες καλούνται να επιλέξουν εκ νέου πρωτεύοντα κλάδο σπουδών με προτεραιότητα δήλωσης σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στις εξετάσεις Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και η έκδοση των αποτελεσμάτων ολοκληρώνονται κατά το μήνα Οκτώβριο

21 Διδακτορική διατριβή Το Π.Μ.Σ. του Τομέα Παιδαγωγικής απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα Φιλοσοφίας Υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής: οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει απονεμηθεί από Τμήματα, όπως αυτά ορίστηκαν παραπάνω Με την αποδοχή του υπομνήματος που υποβάλλει ο υποψήφιος ορίζεται Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Δ.Δ.: τρία έτη Μέγιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Δ.Δ.: έξι έτη

22 Ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Χρήσιμος σύνδεσμος Ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής


Κατέβασμα ppt "με ειδίκευση την «Παιδαγωγική»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google