Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ Re-integration of the Schizophrenic Patient. J.A.Lieberman, Science Press Ltd,1998 Ηλικία (έτη) Καλή Φτωχή Λειτουργικότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ Re-integration of the Schizophrenic Patient. J.A.Lieberman, Science Press Ltd,1998 Ηλικία (έτη) Καλή Φτωχή Λειτουργικότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΦΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ Re-integration of the Schizophrenic Patient. J.A.Lieberman, Science Press Ltd,1998 Ηλικία (έτη) Καλή Φτωχή Λειτουργικότητα Ψυχοπαθολογία Προ- νοσηρή ΠρόδρομηΠροοδευτική Υποτροπιάζουσα 1020 305040 Η λειτουργικότητα του ασθενή μειώνεται συνεχώς στην πορεία του χρόνου

3

4 Εξέλιξη της σχιζοφρένειας ΟΜΑΔΑ 1 ‘Ενα μόνο επεισόδιο - καμία διαταραχή 22 % ΟΜΑΔΑ 2 Αρκετά με επεισόδια με καμία ή μικρή διαταραχή 35 % ΟΜΑΔΑ 3 Διαταραχή μετά το 1ο επεισόδιο με ακόλουθη υποτροπή και μη επιστροφή στο φυσιολογικό 8 % ΟΜΑΔΑ 4 Αυξανόμενη διαταραχή με κάθε νέο επεισόδιο και μη επιστροφή στο φυσιολογικό 35 % S.Frangou, R.M.Murray : Schizophrenia - Martin Dunitz Ltd 1996

5 Οι οκτώ εξελικτικές μορφές της σχιζοφρένιας Τύποι Συχνότητα Τρόπος έναρξης Περίοδος ακμής Βελτίωση M. Bleuler Ciompi & Muller (οι κλινικές εκδηλώσεις στο τέλος της εξέλιξης M. Bleuler Ciompi & Muller (οι κλινικές εκδηλώσεις στο τέλος της εξέλιξης εμφανίζονται) εμφανίζονται)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ι 5-10 10,1 αβληχρός χρονίως,συνεχώς παρούσα Ι 5-10 10,1 αβληχρός χρονίως,συνεχώς παρούσα ΙΙ 10-20 24,1 “ “ απούσα ΙΙ 10-20 24,1 “ “ απούσα ΙΙΙ 9,6 “ με επεισόδια παρούσα ΙΙΙ 9,6 “ με επεισόδια παρούσα ΙV 5,3 “ “ απούσα ΙV 5,3 “ “ απούσα V 5 5,3 οξύς χρονίως, συνεχώς παρούσα V 5 5,3 οξύς χρονίως, συνεχώς παρούσα VI 5-15 8,3 “ “ απούσα VI 5-15 8,3 “ “ απούσα VII 25-40 25,4 “ με επεισόδια παρούσα VIII 5 11,9 “ “ απούσα M. BLEULER, 1972 L. CIOMPI, Ch. MULLER, 1977

6 το 24,5 % των αρρώστων παρουσίασε μια πλήρη ύφεση της νόσου, το 48,6 % μια μη χαρακτηριστική υπολειμματική κατάσταση το 26,9 % μια υπολειμματική ψυχωτική κατάσταση. A. Marneros, 1994

7 Η εξέλιξη των σχιζοφρενικών διαταραχών κατά ICD-10 1) συνεχής, 2) επεισοδιακή με προοδευτικώς εξελισσόμενα ελλείμματα, 3) επεισοδιακή με σταθερά ελλείμματα, 4) επεισοδιακή διαλείπουσα, 5) ατελής αποδρομή, 6) πλήρης αποδρομή, 7) άλλη και 8) πορεία αβέβαιη, πολύ βραχεία περίοδος παρατήρησης.

8 Η εξέλιξη της σχιζοφρένειας σύμφωνα με το DSM-IV 1) επεισοδιακή με υπολειμματικά συμπτώματα ανάμεσα στα επεισόδια, 2) επεισοδιακή χωρίς υπολειμματικά συμπτώματα ανάμεσα στα επεισόδια, 3) συνεχής με προεξάρχοντα αρνητικά συμπτώματα, 4) μοναδικό επεισόδιο σε μερική ύφεση με πιθανώς προεξάρχοντα αρνητικά συμπτώματα, 5) μοναδικό επεισόδιο σε πλήρη ύφεση και 6) άλλο ή απροσδιόριστο σχήμα.

9 1 ) το 1/4 έως το 1/3 των σχιζοφρενών εμφανίζουν μια πολύ ευνοϊκή εξέλιξη, που μπορεί να φθάσει μέχρι την πλήρη ύφεση μετά από 20 έως 40 χρόνια από την εισβολή της νόσου. 2 ) το 1/2 περίπου των σχιζοφρενών εμφανίζει μια μερική βελτίωση που εκδηλώνεται με μια μείωση χωρίς εξαφάνιση της συμπτωματολογίας και / ή μια ποικίλη αλλοίωση - καταστροφή των πνευματικών, προσαρμοστικών, κοινωνικο-επαγγελματικών ικανοτήτων, καθώς και των σχέσεων με τους άλλους. 3 ) το 1/4 μέχρι το 1/3 των σχιζοφρενών εμφανίζει μια ασήμαντη βελτίωση είτε μια επιδείνωση και έχει ανάγκη μιας σταθερής ενδονοσοκομειακής ή εξωνοσοκομειακής βοήθειας. 4) oρισμένοι σχιζοφρενείς ( περίπου το 5 έως 10 % ) θα εκδηλώσουν άνοια

10 Σχιζοφρένεια Τα αναφερόμενα % ανάνηψης κυμαίνονται από 10-60% Τα αναφερόμενα % ανάνηψης κυμαίνονται από 10-60% Υπολογίζεται ότι 20-30% των ασθενών θα έχουν σχετικά καλή ζωή. Υπολογίζεται ότι 20-30% των ασθενών θα έχουν σχετικά καλή ζωή. Το 20-30% θα εξακολουθήσουν να έχουν μέτριας έντασης συμπτώματα Το 20-30% θα εξακολουθήσουν να έχουν μέτριας έντασης συμπτώματα Το 40-60% θα παραμένουν σαφώς διαταραγμένα ( από την νόσο ) δια βίου Το 40-60% θα παραμένουν σαφώς διαταραγμένα ( από την νόσο ) δια βίου

11 Αιτούμενα από την Αντιψυχωτική Αγωγή Θετικά Αρνητικά Καταθλιπτικά συμπτώματα Γνωστικά ελλείμματα Ευνοϊκό περίγραμμα ανεπιθύμητων ενεργειών

12 Στόχοι μακρόχρονης παρέμβασης  μακροχρόνιος έλεγχος του συνόλου των συμπτωμάτων ( θετικών, αρνητικών, συναισθηματικών…)  Συμμόρφωση  έλλειψη δυσφορικών παρενεργειών  πρόληψη υποτροπής  επανένταξη εκδήλωση μακροχρόνια φροντίδα Βραχύχρονοι στόχοι  εξασφάλιση ασθενούς, συγγενών  έλεγχος της διέγερσης  Επίτευξη ψυχοκινητι- κής ηρεμίας Το Συνεχές της Φροντίδας

13 Βασικοί στόχοι στη μακρόχρονη αντιμετώπιση των χρονίων σχιζοφρενών Έλεγχος /ύφεση συμπτωμάτων – –Μείωση του κίνδυνου υποτροπής και εισαγωγής σε 24ωρο Πρόληψη υποτροπών Επανένταξη (ψυχοκοινωνική, επαγγελματική) – –Προαγωγή της αυτονομίας του ασθενούς – –Ελαχιστοποίηση του στίγματος από τη νόσο Βελτίωση της ποιότητα ζωής – –Βελτίωση της υποκειμενικής αντίληψης του καλώς έχειν 1 Hogarty GE, et al. J Psychiatr Res 1998;32:243–50, 2, Robinson D, et al., Arch Gen Psychiatry 1999;56:241–7, 3 Birchwood M. Aust N Z J Psychiatry 2000;34:S181–4

14 Weiden PJ et al. J Clin Psychiatry 1996;57(Suppl. 11):53–60, Kane JM. Int Clin Psychopharmacol 2001;16:S1–8 Άτυπα αντιψυχωσικά Κλασικά νευροληπτικά Αντιμετώπιση αρνητικών συμπτωμάτων Ποιότητα ζωής Λειτουργικότητα Επανένταξη Αντιμετώπιση θετικών συμπτωμάτων Πρόληψη υποτροπών Στόχοι μακρόχρονης αντιμετώπισης χρονίων σχιζοφρενών

15 + Έλεγχος θετικών συμπτωμάτων + Δυνατότητα ταχείας αντιμετώπισης οξέων συμπτωμάτων - Ελλιπής δράση σε αρνητικά συμπτώματα και διαταραχές συναισθήματος - Έλλειψη δράσης στα γνωστικά ελλείμματα + Έλεγχος θετικών κι αρνητικών συμπτωμάτων και διαταραχών συναισθήματος + Βελτίωση γνωστικών λειτουργιών - Κίνδυνος ύπαρξης κενών στη μακροχρόνια αντιψυχωτική κάλυψη Αποτελεσματικότητα ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΑ ΑΤΥΠΑ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ

16 + Ελάχιστες καρδιαγγειακές α.ε. + Μη ύπαρξη αιματολογικών αντιδράσεων +Ελάχιστος κίνδυνος ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη - Μη ευνοϊκό προφίλ α.ε. Έντονα και συχνά ΕΠΣ Έντονα και συχνά ΕΠΣ Κίνδυνος όψιμης δυσκινησίας Κίνδυνος όψιμης δυσκινησίας Αντιχολινεργικές α.ε. Αντιχολινεργικές α.ε. + Ευνοϊκότερο προφίλ ανοχής έναντι των κλασικών νευροληπτικών +Ήπια και σπάνια ΕΠΣ +Χαμηλός κίνδυνος όψιμης δυσκινησίας - Σημαντικός κίνδυνος ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη (π.χ. Κλοζαπίνη, Ολανζαπίνη) - Σημαντική αύξηση βάρους (π.χ. Ολανζαπίνη) - Καρδιαγγειακές α.ε. (π.χ. Ζιπρασιδόνη) - Αύξηση επιπέδων προλακτίνης (π.χ. Αμισουλπιρίδη, Ρισπεριδόνη) - Αιματολογικές αντιδράσεις (π.χ. Κλοζαπίνη) Ανοχή ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΑΑΤΥΠΑ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ

17 δυσκολίες στη θεραπεία με τα συμβατικά νευροληπτικά Χαλαρή συμμόρφωση. Χαλαρή συμμόρφωση. Ανεπαρκής αποτελεσματικότητα στα αρνητικά συμπτώματα. Ανεπαρκής αποτελεσματικότητα στα αρνητικά συμπτώματα. Δευτερογενή κινητικά φαινόμενα (μη αναστρέψιμη όψιμη δυσκινησία στο 5 έως 10% των περιπτώσεων μετά από μακρόχρονη θεραπεία). Δευτερογενή κινητικά φαινόμενα (μη αναστρέψιμη όψιμη δυσκινησία στο 5 έως 10% των περιπτώσεων μετά από μακρόχρονη θεραπεία). Συναισθηματικά δευτερογενή φαινόμενα (δυσφορία, ανηδονία). Συναισθηματικά δευτερογενή φαινόμενα (δυσφορία, ανηδονία). Ανεπαρκής αποτελεσματικότητα στα γνωστικά ελλείμματα. Ανεπαρκής αποτελεσματικότητα στα γνωστικά ελλείμματα. Ανθεκτικότητα στη θεραπεία των θετικών συμπτωμάτων στο 5 έως 10% των περιπτώσεων. Ανθεκτικότητα στη θεραπεία των θετικών συμπτωμάτων στο 5 έως 10% των περιπτώσεων.

18 Συμμόρφωση ψυχωσικών ασθενών Oehl M, et al. Acta Psychiatr Scand 2000;102(Suppl. 407):83–6 Μερική συμμόρφωση Μη συμμόρφωση Πλήρης Συμμόρφωση 1/3 Πλήρης συμμόρφωση Ο ασθενής παραλείπει < 25% των δόσεων Μερική συμμόρφωση Ο ασθενής παραλείπει το 25% - 65% των δόσεων Μη συμμόρφωση Ο ασθενής παραλείπει > 65% των δόσεων

19 Συμμόρφωση ψυχωσικών ασθενών Φτωχή εναισθησία για τη νόσο Υπενθύμιση της νόσου “Ξεχνάει” (αρνείται;) να λάβει φάρμακο Ανεπιθύμητες ενέργειες Έλλειψη κινήτρου Έλλειψη ψυχο- εκπαίδευσης Oehl M, et al. Acta Psychiatr Scand 2000;102(Suppl. 407):83–6 Μερική συμμόρφωση Μη συμμόρφωση Πλήρης Συμμόρφωση 1/3 Συνήθη αίτια μερικής ή μη συμμόρφωσης

20 Oehl M, et al. Acta Psychiatr Scand 2000;102(Suppl. 407):83–6 Πολύπλοκο δοσολογικό σχήμα Κατάχρηση ουσιών Ανεπιθύμητες ενέργειες Ελλιπής έλεγχος συμπτωμάτων Λανθασμένη κρίση ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση στην αγωγή ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

21 Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση στην αγωγή Αύξηση συμμόρφωσης Αποδοχή της νόσου Αποδοχή της νόσου Αντίληψη βαρύτητας συμπτωμάτων Αντίληψη βαρύτητας συμπτωμάτων Επίπεδο υποστήριξης Επίπεδο υποστήριξης Οικογενειακή σταθερότητα Οικογενειακή σταθερότητα Θετική θεραπευτική συμμαχία Θετική θεραπευτική συμμαχία Ψυχο – εκπαίδευση Ψυχο – εκπαίδευση Φαρμακοτεχνικές μορφές Φαρμακοτεχνικές μορφές Μείωση συμμόρφωσης Άρνηση ως προς τη νόσο Άρνηση ως προς τη νόσο Έλλειψη εναισθησίας Έλλειψη εναισθησίας Ανεπιθύμητες ενέργειες Ανεπιθύμητες ενέργειες Φτωχός έλεγχος συμπτωμάτων Φτωχός έλεγχος συμπτωμάτων Κατάχρηση ουσιών Κατάχρηση ουσιών Φτωχή θεραπευτική συμμαχία Φτωχή θεραπευτική συμμαχία Φτωχή επικοινωνία Φτωχή επικοινωνία Στίγμα Στίγμα

22 ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ: ΙΑΤΡΟ ΙΑΤΡΟ –Πολυφαρμακία ή υπερβολική χρήση φαρμάκων –Επιφυλακτικότητα –Παθητική συμπεριφορά –Αρνητική στάση –Απογοήτευση από την πορεία του ασθενή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ –Προβληματική πρόσβαση –Ακατάλληλος προγραμματισμός επισκέψεων –Έλλειψη κατάλληλης επίβλεψης ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ1

23 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ 2 ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ: ΑΣΘΕΝΗ ΑΣΘΕΝΗ –Κατάχρηση ουσιών –Έλλειψη εναισθησίας –Αρνητική στάση στη θεραπεία ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ –Άγνοια των οφελών από την αγωγή –Μη ρεαλιστικές προσδοκίες –Συναισθηματική εμπλοκή συγγενών –Αμέλεια ως προς την στήριξη του ασθενή –Αποξένωση

24 Επιχειρήματα για τη χρησιμοποίηση ενός παραδοσιακού συμβατικού νευροληπτικού Η παλιότερη εμπειρία απ’ αυτά τα φάρμακα. Αυτό το επιχείρημα δεν είναι της ίδιας αξίας για την πλειονότητα των άτυπων νευροληπτικών. Η παλιότερη εμπειρία απ’ αυτά τα φάρμακα. Αυτό το επιχείρημα δεν είναι της ίδιας αξίας για την πλειονότητα των άτυπων νευροληπτικών. Οι διαθέσιμες μορφές βραδείας αποδέσμευσης. Οι διαθέσιμες μορφές βραδείας αποδέσμευσης. Η τιμή των άτυπων νευροληπτικών είναι 5 με 10 φορές μεγαλύτερη από κείνη των τυπικών νευροληπτικών. Η τιμή των άτυπων νευροληπτικών είναι 5 με 10 φορές μεγαλύτερη από κείνη των τυπικών νευροληπτικών.

25 δυσκολίες στη θεραπεία με τα συμβατικά νευροληπτικά Χαλαρή συμμόρφωση. Χαλαρή συμμόρφωση. Ανεπαρκής αποτελεσματικότητα στα αρνητικά συμπτώματα. Ανεπαρκής αποτελεσματικότητα στα αρνητικά συμπτώματα. Δευτερογενή κινητικά φαινόμενα (μη αναστρέψιμη όψιμη δυσκινησία στο 5 έως 10% των περιπτώσεων μετά από μακρόχρονη θεραπεία). Δευτερογενή κινητικά φαινόμενα (μη αναστρέψιμη όψιμη δυσκινησία στο 5 έως 10% των περιπτώσεων μετά από μακρόχρονη θεραπεία). Συναισθηματικά δευτερογενή φαινόμενα (δυσφορία, ανηδονία). Συναισθηματικά δευτερογενή φαινόμενα (δυσφορία, ανηδονία). Ανεπαρκής αποτελεσματικότητα στα γνωστικά ελλείμματα. Ανεπαρκής αποτελεσματικότητα στα γνωστικά ελλείμματα. Ανθεκτικότητα στη θεραπεία των θετικών συμπτωμάτων στο 5 έως 10% των περιπτώσεων. Ανθεκτικότητα στη θεραπεία των θετικών συμπτωμάτων στο 5 έως 10% των περιπτώσεων.

26 Κίνδυνος υποτροπής ΄Ετος * Ποσοστό υποτροπών (%) Ασθενείς σε κίνδυνο υποτροπής στο τέλος του έτους 1ο16.280 2ο53.739 3ο63.122 4ο74.79 5ο81.94 * Έτος(η) από προηγούμενη υποτροπή Robinson DG et al. Arch Gen Psychiatry 1999;56:241 – 7

27 Παράγοντες που οδηγούν στην υποτροπή Διακοπή φαρμάκου / ελλιπής συμμόρφωση στην αγωγή Διακοπή φαρμάκου / ελλιπής συμμόρφωση στην αγωγή Ανεπαρκής αποτελεσματικότητα Ανεπαρκής αποτελεσματικότητα Υποδοσολόγηση Υποδοσολόγηση Στρεσογόνοι παράγοντες Στρεσογόνοι παράγοντες Συν-νοσηρότητα Συν-νοσηρότητα Κατάχρηση ουσιών ή/και αλκοόλ Κατάχρηση ουσιών ή/και αλκοόλ Φυσιολογική εξέλιξη της νόσου Φυσιολογική εξέλιξη της νόσου Ανεπιθύμητες ενέργειες από το φάρμακο (π.χ. ακαθησία) Ανεπιθύμητες ενέργειες από το φάρμακο (π.χ. ακαθησία) Ανθεκτική μορφή σχιζοφρένειας Ανθεκτική μορφή σχιζοφρένειας

28 Εκλυτικοί παράγοντες της υποτροπής και επανεισαγωγής δεδομένων ψυχώσεων 1 ) Υποτροπή της νόσου αυτής καθ’ αυτής 1 ) Υποτροπή της νόσου αυτής καθ’ αυτής –Περιοδικότητα – έξαρση – ώση –Διακοπή θεραπευτικής αγωγής –Ανεπάρκεια συντηρητικής αγωγής –Επιπρόσθετες σωματικές νόσοι –Ανικανότητα αξιολόγησης των ιδίων ικανοτήτων 2) Υποτροπή από κοινωνικούς παράγοντες –Θέση της οικογένειας –Θέση του κοινωνικού περιβάλλοντος –Οικονομικοί παράγοντες –Ανικανότητα του ασθενή να κατανοήσει τις εξελίξεις του κοινωνικού – πολιτιστικού περιβάλλοντος 3) Υποτροπή από μικτούς παράγοντες –Λειτουργική έκπτωση και ανικανότητα προσαρμογής –Δευτεροπαθής ιδρυματισμός –Συγκερασμός στοιχείων των δύο προηγούμενων ομάδων 4) Υποτροπή από έλλειψη εξωνοσοκομειακής φροντίδας Κανδύλης και συν. 1978

29 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΚΕΝΟ Δεν ακολουθεί πιστά τις θεραπευτικές οδηγίες ΥΠΟΤΡΟΠΗ Υποτροπιάζει συχνά ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΟΧΗ Μη ικανοποιητική αντιμετώπιση συμπτωμάτων Εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ

30 D1D1 D4.2 D2D2 5-HT 2A 5-HT 2C 5-HT 1A 5-HT6 11 22 Musc H1 Olanzapine Clozapine Quetiapine Ziprasidone Haloperidol Risperidone Το Ευρύ Φάσμα Σύνδεσης με τους Υποδοχείς Συνεπάγεται Ευρύ Φάσμα Αποτελεσματικότητας Bymaster FP, et al. Neuropsychopharmacology. 1996;14(2):87-96. Schotte A, et al. Psychopharmacology (Berl). 1996;124(1-2):57-73. Lawler, C, et al. Neuropsychopharmacology. 1999;20(6):612-27. Corbett, R, et al. CNS Drug Reviews. 1997;3(2):120-47. Aripiprazole

31 Χρόνος απαιτούμενος για ύφεση των συμπτωμάτων, ανάλογα με την προηγούμενη διάρκεια της ψύχωσης 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 04812162024283236404448525660 Εβδομάδες υπό αγωγήν % ανταποκριθέντων στην αγωγή αθροιστικά Διάρκεια των συμπτωμάτων 10 εβδομάδες 24 εβδομάδες 1 έτος 2 έτη Δεδομένα από J. A. Lieberman.

32 ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Για την ψύχωση Ανταπόκριση στην αγωγή (Κλασικά, Άτυπα) Ανταπόκριση στην αγωγή (Κλασικά, Άτυπα) Ανθεκτικοί στην αγωγή (Κλοζαπίνη) Ανθεκτικοί στην αγωγή (Κλοζαπίνη) Μη ανοχή στην αγωγή (Άτυπα) Μη ανοχή στην αγωγή (Άτυπα) Για ανεπιθύμητες ενέργειες Εξωπυραμιδικά Όψιμη δυσκινησία Αύξηση βάρους Διαβήτης Καρδιολογικό προφίλ κινδύνου Σεξουαλική δυσλειτουργία Επιμήκυνση QTc Για δευτερογενή συμπτώματα Kατάθλιψη Επιθετικότητα Αυτοκτονία Δευτερεύοντα αρνητικά συμπτώματα Ταχύτητα γνωστικής και κινητικής επεξεργασίας Για πρόληψη υποτροπών Άτυπα αντιψυχωσικά Για το κόστος Κλασικά Νευροληπτικά Άτυπα αντιψυχωσικά


Κατέβασμα ppt "ΦΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ Re-integration of the Schizophrenic Patient. J.A.Lieberman, Science Press Ltd,1998 Ηλικία (έτη) Καλή Φτωχή Λειτουργικότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google