Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

KΥΚΛΟΙ, ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "KΥΚΛΟΙ, ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 KΥΚΛΟΙ, ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 80044/Γ2/

2 ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ
Τεχνολογικός Υπηρεσιών Ναυτικός - Ναυτιλιακός

3 ΤΟΜΕΙΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής
Δομικών Έργων Πληροφορικής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ναυτικός-Ναυτιλιακός

4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Γενικής Μηχανολογίας Μηχανικής Αυτοκινήτων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ηλεκτρονικών Υπολ/κών Συστημάτων και Δικτύων Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών

5 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 6. Κτηριακών Έργων
7. Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων 8. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 9. Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων 10. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 11. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων 12. Βοηθών Φαρμακείων

6 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 13. Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων
14. Έργα Τοπίου-Περιβάλλον και Αγροτουρισμός 15. Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία 16. Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού 17. Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

7 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΚΛΩΝ ΜΕ ΤΟΜΕΙΣ
Τεχνολογικός Κύκλος ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

8 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΚΛΩΝ ΜΕ ΤΟΜΕΙΣ
Κύκλος Υπηρεσιών ΤΟΜΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗ ΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

9 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΚΛΩΝ ΜΕ ΤΟΜΕΙΣ
Ναυτικός – Ναυτιλιακός Κύκλος ΝΑΥΤΙΚΟΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

10 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Τομέας Μηχανολογίας ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τομέας Ηλεκτρολογίας ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

11 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Τομέας Ηλεκτρονικής ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΕΣ Τομέας Δομικών Έργων ΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

12 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Τομέας Πληροφορικής ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ Τομέας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

13 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Τομέας Υγείας και Πρόνοιας ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΕΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

14 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΕΣ

15 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ναυτικός – Ναυτιλιακός Τομέας ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΥ
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΜΕΑ – Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ – Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΣ


Κατέβασμα ppt "KΥΚΛΟΙ, ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google