Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ORACLE PL/SQL Records. Εγγραφές (Records) DECLARE TYPE t_Rec1Type IS RECORD ( Field1 NUMBER, Field2 VARCHAR2(5)); TYPE t_Rec2Type IS RECORD ( Field1 NUMBER,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ORACLE PL/SQL Records. Εγγραφές (Records) DECLARE TYPE t_Rec1Type IS RECORD ( Field1 NUMBER, Field2 VARCHAR2(5)); TYPE t_Rec2Type IS RECORD ( Field1 NUMBER,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ORACLE PL/SQL Records

2 Εγγραφές (Records) DECLARE TYPE t_Rec1Type IS RECORD ( Field1 NUMBER, Field2 VARCHAR2(5)); TYPE t_Rec2Type IS RECORD ( Field1 NUMBER, Field2 VARCHAR2(5)); v_Rec1 t_Rec1Type; v_Rec2 t_Rec2Type; BEGIN /* αν και το v_Rec1 και το v_Rec2 έχουν συνώνυμα πεδία, οι τύποι εγγραφών διαφέρουν. Δεν ισχύει η δήλωση v_Rec1 := v_Rec2; Αλλά οι παρακάτω δηλώσεις είναι σωστές*/ v_Rec1.Field1 := v_Rec2.Field1; v_Rec2.Field2 := v_Rec2.Field2; END;

3 %ROWTYPE set serveroutput on size 1000000; declare t_person emp%ROWTYPE; begin Select * into t_person from emp where empno=7788; dbms_output.put_line(t_person.ename); end; /

4 Στυλ γραφής -Σχόλια DECLARE V_pwk number; -- Βαρος πιπεριου σε κιλα V_pgpc3 number; -- Κοκκοι ανα κυβικο εκατοστο BEGIN /* ** Διαδικασια «ΠΩΣ ΤΟ ΤΡΙΒΟΥΝ ΤΟ ΠΙΠΕΡΙ» ** asto 23/5/2010 */ Calc_num_of_monks; -- ανευρεση απαιτουμενου προσωπικου.... END

5 Ονόματα μεταβλητών v_=Variable e_=Exception t_ =Type p_=Parameter c_=Constant

6


Κατέβασμα ppt "ORACLE PL/SQL Records. Εγγραφές (Records) DECLARE TYPE t_Rec1Type IS RECORD ( Field1 NUMBER, Field2 VARCHAR2(5)); TYPE t_Rec2Type IS RECORD ( Field1 NUMBER,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google