Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιάννης Χρυσοσπάθης Νομικός Σύμβουλος ΣΦΕΕ.  Υπεβλήθησαν ενώπιον του ΣτΕ αιτήσεις ακύρωσης κατά:  της Υπ. Απ. Αρ. Φ80000/ΟΙΚ.8755/892 σχετικά με τον.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιάννης Χρυσοσπάθης Νομικός Σύμβουλος ΣΦΕΕ.  Υπεβλήθησαν ενώπιον του ΣτΕ αιτήσεις ακύρωσης κατά:  της Υπ. Απ. Αρ. Φ80000/ΟΙΚ.8755/892 σχετικά με τον."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιάννης Χρυσοσπάθης Νομικός Σύμβουλος ΣΦΕΕ

2  Υπεβλήθησαν ενώπιον του ΣτΕ αιτήσεις ακύρωσης κατά:  της Υπ. Απ. Αρ. Φ80000/ΟΙΚ.8755/892 σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για την κατάρτιση της λίστας συνταγογραφουμένων φαρμάκων (29.3.2011)  της Υπ. Απ. Αρ. Φ80000/οικ11385/1394 σχετικά με την έγκριση καταλόγου ακριβών φαρμάκων (8.11.2011)  της Α.Δ. 2/2010 (12.4.2011)  της Α.Δ. 3/2010 (12.4.2011)  του Δ.Τ. 1/2010 (12.4.2011)  της Α.Δ. 8/2010 (Δεν έχει προσδιοριστεί)

3 Στο Κεφάλαιο Α:  Άρθρο 7.9: διαγράφεται η λέξη «καινοτόμο» διότι ο χρονικός περιορισμός των 12 μηνών που προβλέπει το άρθρο είναι ασυμβίβαστος με τον όρο αυτό.  Άρθρα 21, 22 και 23: ενσωματώνονται οι ρυθμίσεις των εγκυκλίων του ΕΟΦ 66500/1.10.2010 και 82205/3.12.2010 για τις επιστημονικές εκδηλώσεις.  Άρθρο 26: προστίθεται παράγραφος 7 σχετικά με τα advisory boards, investigator meetings και consultant meetings.

4 Στο κεφάλαιο Β- Διαδικασία Ελέγχου εφαρμογής:  Άρθρα 1, 2.10 και 2.11: επαναφέρεται η διαδικασία μεσολάβησης.  Άρθρο 2.9: δεν αναστέλλεται η συζήτηση ενώπιον των Επιτροπών τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας σε περίπτωση που η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του ΕΟΦ ή των αρμόδιων πολιτικών δικαστηρίων.  Άρθρο 3: τροποποιείται η σύνθεση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, η οποία διαμορφώνεται ως εξής: Έναν Δικαστικό ή Πρόσωπο γενικής αποδοχής, ο οποίος θα εκτελεί και χρέη Προέδρου της Επιτροπής Έναν Νομικό κατά τεκμήριο οικείο με ιατρικά και φαρμακευτικά θέματα, ο οποίος εκτελεί χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Δύο γιατρούς, οι οποίοι εκλέγονται με κλήρωση για κάθε μία καταγγελία ξεχωριστά από κατάσταση γιατρών (κλινικών και μη κλινικών), την οποία έχει καταρτίσει και έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΦΕΕ Δύο Καθηγητές Φαρμακολογίας κατά προτίμηση συνταξιούχους ή μέλη ΔΕΠ Έναν μη εν ενεργεία Γενικό Διευθυντή Φαρμακευτικής Εταιρείας.  Άρθρο 4: οι κυρώσεις που επιβάλλονται με απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής εφαρμόζονται μόνο εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία παραπομπής της υπόθεσης στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή.


Κατέβασμα ppt "Γιάννης Χρυσοσπάθης Νομικός Σύμβουλος ΣΦΕΕ.  Υπεβλήθησαν ενώπιον του ΣτΕ αιτήσεις ακύρωσης κατά:  της Υπ. Απ. Αρ. Φ80000/ΟΙΚ.8755/892 σχετικά με τον."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google