Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κέφαλος Παναγιώτης Κουτρολός Μιχαήλ Κωστόπουλος Ιωάννης Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κέφαλος Παναγιώτης Κουτρολός Μιχαήλ Κωστόπουλος Ιωάννης Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κέφαλος Παναγιώτης Κουτρολός Μιχαήλ Κωστόπουλος Ιωάννης Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως «Βιολογική Ποικιλότητα» ορίζεται/ εννοείται η ποικιλομορφία που εμφανίζεται ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς όλων των ειδών, των χερσαίων, θαλάσσιων και άλλων υδάτινων οικοσυστημάτων και οικολογικών συμπλεγμάτων στα οποία οι οργανισμοί αυτοί ανήκουν. Ο ορισμός περιλαμβάνει την ποικιλότητα μέσα σε ένα είδος όπως και εκείνη, μεταξύ διαφορετικών ειδών και μεταξύ των οικοσυστημάτων. Πιο απλά, η βιοποικιλότητα είναι η ποικιλομορφία της ζωής σε όλες τις εκφάνσεις της. Επειδή η έννοια της βιοποικιλότητας είναι πολύ αφηρημένη, διακρίνουμε 4 διαφορετικά επίπεδα βιοποικιλότητας. Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα Σύμβαση του Rio – Ορισμός Βιοποικιλότητας

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γενετική Βιοποικιλότητα: εκφράζει το εύρος των κληρονομικών καταβολών ενός είδους. Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος αυτό, τόσο μεγαλύτερη η ικανότητα επιβίωσης σε εξωτερικές πιέσεις. 2.Βιοποικιλότητα των ειδών: εκφράζεται με τον αριθμό (πλήθος) των ειδών φυτών και ζώων σε μια περιοχή. Μεγαλύτερη βιοποικιλότητα των ειδών σε ένα οικοσύστημα οδηγεί σε: –Σταθερότητα του οικοσυστήματος –Απρόσκοπτες ροές ενέργειας, βιομάζας και η ανακύλωση των θρεπτικών στοιχείων –Αποτελεσματικότερους μηχανισμούς ανάδρασης Η Ελλάδα, αναλογικά με την έκτασή της, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα σε επίπεδο ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα Επίπεδα της Βιοποικιλότητας

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3.Βιοποικιλότητα οικοσυστημάτων-φυτοκοινωνιών: εκφράζεται με τον αριθμό (πλήθος) των συνδυασμών ειδών φυτών και ζώων (οικοσυστημάτων) σε μια περιοχή. 4.Βιοποικιλότητα των τοπίων: εκφράζεται με τον αριθμό (πλήθος) τύπων τοπίων που εμφανίζονται σε μία χώρα. Η Ελλάδα εξαιτίας: –Της γεωγραφικής θέσης –Της ποικιλίας των κλιματικών τύπων –Της ορογραφικής διαμόρφωσης παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη βιοποικιλότητα σε όλα τα παραπάνω επίπεδα. Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα Επίπεδα της Βιοποικιλότητας

5 Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Η μεγάλη ποικιλία του φυσικού τοπίου οφείλεται: Παλαιοκλιματολογία της περιοχής (επίδραση παγετώνων) Μικρή έκταση (132.000 km 2 ), αλλά μεγάλο μήκος ακτογραμμών (16.000 km) Έντονο εδαφικό ανάγλυφο, ποικιλία γεωλογικών σχηματισμών και πετρωμάτων Μεγάλη ποικιλία κλιματικών τύπων, από ημιερημικό (Κρήτη) μέχρι υγρόψυχρο ηπειρωτικό (Ροδόπη), με ενδιάμεσους τύπους μεσογειακού κλίματος Η ποικιλία του φυσικού τοπίου αντικατοπτρίζεται στο μωσαϊκό της βλάστησης και στo μεγάλο αριθμό φυτών και ζώων. Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα Οικολογικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας

6 Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Συνολικός αριθμός των γνωστών ειδών και υποειδών της ελληνικής πανίδας, ο ενδημισμός, τα προστατευόμενα (σε παρένθεση το % του συνόλου των ειδών της ομάδας) και τα επιπλέον απειλούμενα που δεν προστατεύονται Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα Πανιδική Ποικιλότητα TAXAΕΙΔΗ+ΥΠΟΕΙΔΗΕΝΔ. ΕΙΔΗΕΝΔ. ΥΠΟΕΙΔΗΠΡΟΣΤ.+ΑΠΕΙΛ. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 111 43583(75)8 ΠΤΗΝΑ 43104396(92)1 ΕΡΠΕΤΑ 62+8567158(94)1 ΑΜΦΙΒΙΑ 21 2318(86)0 ΨΑΡΙΑ γλυκού νερού 88+21351650(57)29 ΨΑΡΙΑ θαλάσσια 447 14(3) ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ 107 1(1)0 ΟΡΘΟΠΤΕΡΑ 346+191131511(3)0 ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ 3197 142 57(2)39 ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ 2800 13 015 ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ 6863 649 11(0,2)2 ΜΑΛΑΚΙΑ χερσαία 763 174 24(3)5

7 Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Από τους ήδη γνωστούς αριθμούς ειδών, ο συνολικός αριθμός ζωικών ειδών στην Ελλάδα υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε 30.000-50.000. Η πλειοψηφία των ειδών ανήκουν στα έντομα. Στις καλύτερα γνωστές ομάδες ζώων (Σπονδυλωτά, Εχινόδερμα, Ορθόπτερα και Μαλάκια) έχουν καταγραφεί περίπου 1500 ενδημικά είδη σε σύνολο 5500 (ενδημισμός 25%). Σημαντικότερες περιοχές ενδημισμού: Κρήτη, Κυκλάδες, Βουνά Ηπειρωτικής Ελλάδας και σε μικρότερο βαθμό Ιόνια νησιά, Πελ/νησος. Τα σπήλαια (8.000) έχουν εξαιρετική σημασία για τον ενδημισμό, από τα οποία έχει ερευνηθεί μικρό μόνο ποσοστό. Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα Πανιδική Ποικιλότητα

8 Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Η ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει 6.308 τάξα (περίπου 5.200 είδη) σύμφωνα με τα δεδομένα της Flora Hellenica, με 936 ενδημικά είδη (ενδημισμός 18%). Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα Χλωριδική Ποικιλότητα Ενδημικά Αμφίβολα ενδημικά Μη ενδημικά Μη απειλούμενα* & Μη προστατευόμενα 35928 Προστατευόμενα 764160 Απειλούμενα 1173108 Απειλούμενα & Προστατευόμενα 3868202 Ενδημικά, απειλούμενα και προστατευόμενα είδη της ελληνικής χλωρίδας (βάση δεδομένων Chloris). * Είδη τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως μη απειλούμενα (nt) ή είδη των οποίων το καθεστώς διατήρησης δεν είναι γνωστό

9 Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Κατανομή των ενδημικών και απειλούμενων τάξων της ελληνικής χλωρίδας σε φυτογεωγραφικές υποδιαιρέσεις (βάση δεδομένων Chloris) Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα Χλωριδική Ποικιλότητα Φυτογεωγραφική υποδιαίρεσηΕνδημικά τάξα Τοπικά ενδημικά τάξα Απειλούμενα τάξα Πελοπόννησος Pe 368158190 Κρήτη KK 338226276 Στερεά Ελλάδα StE 28268139 Δυτικό Αιγαίο WAe 1675190 Ανατολικό Αιγαίο EAe 12663176 Κυκλάδες Cyc 1243080 Κεντρική Β. Ελλάδα NC 11453105 Νότια Πίνδος SPi 77846 Βόρεια Πίνδος NPi 762668 Ανατολική Β. Ελλάδα NE 743985 Ανατολική Κ. Ελλάδα EC 69926 Ιόνιοι Νήσοι IoI 661940 Βόρειο Αιγαίο NAe 321326

10 Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο αριθμός των ενδημικών ταξών δε σχετίζεται με την έκταση των φυτογεωγραφικών περιοχών. Τα νησιά του Αιγαίου παρουσιάζουν το μεγαλύτερο αριθμό ενδημικών τάξων ανά μονάδα έκτασης. Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι υπάρχει θετική σχέση έκτασης-συνολικού αριθμού ειδών (γραμμική συσχέτιση). Για τα απειλούμενα είδη το 1993 είχαν καταγραφεί 658 ιθαγενή της Ελλάδος και το 1997 915 είδη. Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα Χλωριδική Ποικιλότητα Δίκταμος (Origanum dictamnus), ενδημικό βότανο της Κρήτης

11 ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συνιστά το σοβαρότερο πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα για την πανίδα. Εμφανίζεται με πολλές μορφές, όπως αποξηράνσεις υγροτόπων, εκτεταμένες υλοτομίες, εκχερσώσεις, πυρκαγιές κ.ά. Η Ελλάδα έχει χάσει πολλούς υγροτόπους λόγω αποξηράνσεων (για απόκτηση γεωργικής γης, καταπολέμηση ελονοσίας κλπ.), με πολύ σοβαρές συνέπειες για την ορνιθοπανίδα. Η συρρίκνωση των δασών οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρωπογενείς παράγοντες και αποτελούν το σοβαρότερο παράγοντα αλλοίωσης βιοτόπων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση όλων σχεδόν των μεγάλων θηλαστικών και πολλών φυτικών ειδών. Την περίοδο 1955-2005 κάηκαν 13,5 εκατομμύρια στρέμματα γης, ενώ ο ρυθμός αναδάσωσης φτάνει τα 50-55 χιλιάδιες στρέμματα το χρόνο. Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα Αλλοιώσεις – Καταστροφές Βιοτόπων

12 ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η Ελλάδα έχει υποστεί τη εισβολή αρκετών ξενικών ειδών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (χλωριδικά είδη: φραγκοσυκιά, αθάνατος, ξινήθρα – πανιδικά είδη: μυοκάστορας, κουνουπόψαρο). Η εισαγωγή ξενικών ειδών μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην ισορροπία των οικοσυστημάτων, με σοβαρές επιπτώσεις για τα τοπικά είδη. Παράδειγμα αποτελεί ο αμερικάνικος βουβαλοβάτραχος (Rana catesbeiana), που εισήχθη στην Κρήτη και έχει δημιουργήσει ελεύθερους πληθυσμούς ανταγωνιστικούς προς την τοπική πανίδα. Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα Ξενικά Είδη αμερικάνικος βουβαλοβάτραχος (Rana catesbeiana)

13 ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η εντατικοποίηση της γεωργίας στην Ελλάδα οδήγησε στην κατακόρυφη αύξηση της χρήσης χημικών ουσιών (φυτοφάρμακα, λιπάσματα), που διοχετεύονται στα νερά και το έδαφος προκαλώντας ευτροφισμό, φυσιολογικές αλλοιώσεις στους οργανισμούς, μειωμένη αντίσταση στις ασθένειες. Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα Αγροτική Εντατικοποίηση και Ρύπανση Η εντατικοποίηση της γεωργίας οδηγεί στη μείωση της βιοποικιλότητας των ειδών.

14 ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η άμεση ρύπανση με μορφή αεροψεκασμών μπορεί να επιφέρει μαζικούς θανάτους. Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα Αγροτική Εντατικοποίηση και Ρύπανση Θήρευση Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οχλήσεις. Στην Ελλάδα το κυνήγι έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να σκοτώνονται κάθε χρόνο χιλιάδες σπάνια, προστατευόμενα ή απαγορευμένα στο κυνήγι πουλιά και θηλαστικά. Παράλληλο πρόβλημα είναι η μεγάλη όχληση που προκαλεί το κυνήγι, που μπορεί να έχει δυσμενέστερες επιπτώσεις απ’ ότι ο ίδιος ο φόνος.

15 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ In situ διατήρηση: Διατήρηση των φυσικών κοινοτήτων και των πληθυσμών σε άγρια κατάσταση. Επιτυγχάνεται με: –Προστασία ειδών-πληθυσμών –Προστασία οικοσυστημάτων, βιοτόπων και ενδιαιτημάτων Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα IN SITU ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ IUCN (Παγκόσμια Ένωση για τη Διατήρηση): Εκτίμηση της κατάστασης των ειδών σε τακτά χρονικά διαστήματα- Βιβλία Κόκκινων δεδομένων. Ελλάδα: Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Σπονδυλοζώων (1992): –56 είδη θηλαστικών –74 είδη πτηνών –7 είδη ερπετών –1 είδος αμφιβίου –17 είδη ψαριών Προστασία – Διατήρηση Ειδών

16 Νομοθετικά μέσα: Προστασία στοιχείων βιολογικής ποικιλότητας Παλαιότερο νομοθέτημα: Δασικός Κώδικας 1969 (αναθ. 1971) – προστασία μεγάλων και μικρών θηλαστικών και αρκετών πτηνών Διάταγμα 67 του 1981: Προστασία πολλών ομάδων ζώων Λίγα υλοποιούμενα προγράμματα για την προστασία των παρακάτω: –Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus) –Θαλάσσια Χελώνα (Caretta caretta) –Αρκούδα (Ursus arctos) –Λύκος (Canis lupus) –Οχιά Μήλου (Macrovipera schweizeri) –Ενδημικές - Προστατευόμενες σαύρες –Γυπαετός (Gypaetus barbatus) –Αιγαιόγλαρος (Larus auduinii) –Βασιλαετός (Aquila heliaca) –Ελληνοπυγόστεος (Pungitius hellenicus) –Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus) Νανόχηνας (Anser erythropus) σε 10 υγρότοπους –Λεπτομύτα (Numenius tenuirostris) –Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) σε υγρότοπους της Βόρειας Ελλάδας και του Αμβρακικού –Αρπακτικά πτηνά στο νομό Έβρου Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα

17 Ίδρυση νομικά κατοχυρωμένων προστατευόμενων περιοχών 1938: Ίδρυση Εθνικού Δρυμού Ολύμπου Για τις περισσότερες προστατευόμενες περιοχές δεν έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα προστασίας/διαχείρησης. Οι προστατευόμενες περιοχές (εκτός του προγράμματος ΦΥΣΗ) δεν ορίσθηκαν βάσει αναλυτικών εκτιμήσεων της βιοποικιλότητας που έχουν, αλλά βάσει της εκτιμώμενης «γενικής» οικολογικής τους αξίας. Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα Προστασία Οικοσυστημάτων – Οικοτόπων Ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου

18 Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα Τίτλος περιοχώνΑρ. περιοχών Εθνικοί Δρυμοί10 Θαλάσσια Πάρκα2 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA, Οδηγία 79/409/ΕΟΚ)28 Υγροβιότοποι Διεθνούς Σπουδαιότητας (Ramsar)11 Αισθητικά Δάση19 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης51 Φυσικοί Σχηματισμοί1 Θηραματικά Αποθέματα7 Σύμβαση Βαρκελώνης11 Περιοχές Παγκόσμιας Κληρονομιάς2 Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης2 Περιοχές Προστασίας της Φύσης5 Βιογενετικά Αποθέματα15 Βιοσφαιρικά Αποθέματα2 Μη χαρακτηρισμένες προστατευόμενες περιοχές23 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (εκτάρια)509881 Προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα

19 Το Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 Πανευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο περιοχών σημαντικών για την προστασία σπάνιων φυτών, ζώων και των βιοτόπων τους. Ξεκίνησε το 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ). Καλύπτει το 18% της έκτασης της Ε. Ε. 2 κατηγορίες περιοχών: –Ζώνες Ειδικής Προστασίας ( ΖΕΠ ) για την Ορνιθοπανίδα –Τόποι Κοινοτικής Σημασίας ( ΤΚΣ ) Στην Ελλάδα (2007): 239 ΤΚΣ και 151 ΖΕΠ (Αλληλοεπικάλυψη 31%) Συνολική έκταση 3.151.000 εκτάρια 19,1% της Ελληνικής χέρσου και 5,5% των χωρικών υδάτων Ο κατάλογος των ΤΚΣ κατά 95% πλήρης. Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα

20 0,5% Αστικοποιημένες περιοχές 9% Αγροτικές περιοχές - λιβάδια 5% Αγροτικές περιοχές με εκτάσεις φυσικής βλάστησης 23% Δάση 11% Βοσκότοποι 24% Θάμνοι 1% Παραλίες - Βράχοι 5% Βάλτοι - αραιή βλάστηση 3% Εσ. ύδατα - αλυκές - λιμνοθάλασσες 19% Θάλασσα - ωκεανός Η πλειοψηφία των περιοχών είναι μεγάλης έκτασης (το 81% μεγαλύτερη έκταση από 1.000 εκτάρια). Διάμεση τιμή της έκτασης περίπου 5.000 εκτάρια Οι συνολική έκταση του Ελληνικού τμήματος του Δικτύου δείχνει ότι: Το Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000

21 Κάλυψη ίδια για ΖΕΠ και ΤΚΣ Αναλυτική χαρτογράφηση 64% του αριθμού των προστατευόμενων πτηνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαντάται και στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, στα Θηλαστικά απαντάται το 43%, στα Ερπετά το 41%, στους Οικότοπους 40%. Χαμηλότερο ποσοστό αριθμού ειδών σε σχέση με τα κοινοτικώς προστατευόμενα είδη έχουν τα Φυτά (9%). Εντούτοις, 62% των φυτών της Ελλάδας έχουν χαρακτηρισθεί ως «προτεραιότητας». Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα Το Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000

22 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γεωργία: Ένας από τους 5 τομείς οικονομικής δραστηριότητας που πρέπει να εναρμονισθούν με το 5 ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον για την επίτευξη αειφορικής ανάπτυξης. Κανονισμοί και οδηγίες για το σκοπό αυτό και για την προστασία του περιβάλλοντος και της υπαίθρου (βιοποικιλότητας) Ε.Θ.Ι.ΑΓ.Ε. (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας): –Συλλογή, προστασία, μακρόχρονη διατήρηση, τεκμηρίωση, μελέτη και αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων σε εθνικό επίπεδο –Ευθύνη διατήρησης γενετικού υλικού σε βαμβάκι, καπνό, ζαχαρότευτλα και αμπέλι σε όλη την Ευρώπη –7.100 εντόπιες ποικιλίες και άγρια συγγενικά είδη και πάνω από 170 βοτανικά είδη –500 εντόπιες ποικιλίες on farm –Το Ε.Θ.Ι.ΑΓ.Ε διαθέτει μία πλειάδα Ινστιτούτων, καθώς και Τράπεζα γενετικού υλικού για τους σκοπούς αυτούς. Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα

23 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ex situ διατήρηση: Διατήρηση ατόμων σε τεχνητές συνθήκες υπό ανθρώπινη επίβλεψη (αιχμαλωσία), όταν δεν είναι δυνατή η in situ διατήρηση γιατί τα άτομα: –διαθέτουν μικρούς πληθυσμούς –δε βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών Στην Ελλάδα δεν έχουν αναπτυχθεί ολοκληρωμένα προγράμματα σύνδεσης της ex situ με την in situ διατήρηση. Βασικές κατηγορίες εγκαταστάσεων ex situ διατήρησης: Ζωολογικοί και Βοτανικοί Κήποι, Τράπεζες Σπερμάτων και Κέντρα Περίθαλψης Άγριων Ζώων Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα ΕΧ SITU ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

24 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα ΕΧ SITU ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Κατανέμονται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Φιλοξενούν πλήθος άγριων ζώων (πτηνά, θηλαστικά, ερπετά). Προβλήματα που αντιμετωπίζουν: –Μικροί χώροι –Απουσία ποικίλου περιβάλλοντος –Ακατάλληλη διατροφή –Χαμηλή γενική κατάσταση υγειινής ζώων –Απουσία εξειδικευμένου προσωπικού –Απουσία Ενημέρωσης του κοινου Τα προβλήματα αυτά οφείλονται στην έλλειψη χρημάτων και ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών, καθώς και την έλλειψη ενδιαφέροντος του προσωπικού. Ζωολογικοί Κήποι

25 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα ΕΧ SITU ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Διομήδους: –2000 τάξα (24 ενδημικά ελληνικά είδη) –Διαθέτει χαρακτηριστικούς οικοτόπους, ιδανικό για δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού σε φυσικό περιβάλλον Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Αθηνών: –Ιδρύθηκε το 1842 –Υποβαθμίστηκε βαθμιαία λόγω των οικιστικών πιέσεων της πόλης των Αθηνών –Γίνονται προσπάθειες αναβάθμισής τους Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου Καρδίτσας Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων (Κιλκίς) Κήπος αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και δενδρώνας δασικών ειδών του Α.Π.Θ. Βοτανικοί Κήποι

26 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα ΕΧ SITU ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Τράπεζα Σπερμάτων Ελληνικών Ενδημικών Σπάνιων Απειλούμενων και Προστατευομένων Ειδών του Τομέα Βοτανικής (Τμήμα Βιολογίας, Παν. Αθηνών): –106 τάξα, 138 σπορομερίδες –Μελετάται η αναπαραγωγική βιολογία των φυτών Herbarium ειδών Labiatae (A.Π.Θ.): –Πλούτος δειγμάτων –Βάση για τη δημιουργία Τράπεζας σπερμάτων του γένους Origanum Τράπεζα Γενετικού Υλικου ΕΘΙΑΓΕ: 7.220 δείγματα σπόρων από 169 είδη καλλιεργούμενων φυτών ή άγριων συγγενών ειδών Τράπεζες Σπερμάτων

27 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα ΕΧ SITU ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Ανεπαρκής Υποδομή Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και πόρων Εντούτοις, παράγουν σημαντικό έργο, κυρίως στην περίθαλψη και απελευθέρωση σπάνιων και απειλούμενων ειδών πουλιών. –Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων και Πουλιών (Αίγινα) –Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Πουλιών (Ε.Ο.Ε. - Θεσσαλονίκη) –Σύλλογος Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων (Πάρος) –Κέντρο Πτηνών και Άγριων Ζώων (Κέρκυρα) –Σταθμός Βοήθειας και Προστασίας Άγριων Ζώων και Πουλιών (Βόλος) –Μονάδα Περίθαλψης Φωκών (Mom - Αλόννησος) –Κέντρο Περίθαλψης Χελωνών - (Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας - Γλυφάδα) Κέντρα Περίθαλψης Άγριων Ζώων

28 Αντί Επιλόγου...

29 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 28 Ιούνιου 2007

30 Η Καταστροφή της Βιοποικιλότητας της Πάρνηθας Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Ιδρύση: 1964 Έκταση πυρήνα: 38.400 στρέμματα Χλωρίδα: 1.100 taxa, τα 92 είναι ελληνικά ενδημικά. Πανίδα: 42 είδη θηλαστικών, 131 είδη πουλιών και 22 είδη ερπετών

31 Η Καταστροφή της Βιοποικιλότητας της Πάρνηθας Τι καταστράφηκε στις 28 Ιουνίου 2007;...

32 Η Καταστροφή της Βιοποικιλότητας της Πάρνηθας Χλωρίδα 1.100 taxα, 92 ελληνικά ενδημικά, 42 βαλκανικά ενδημικά. Μεγαλύτερη έκταση: Δάσος Abies cephalonicaAbies cephalonica Περιοχές κάτω των 800m: Pinus halepensis και θάμνοι της τυπικής μεσογειακής βλάστησης (πουρνάρια, κουμαριές, ρούδια, αριές, φιλίκια κ.λπ.) 2 είδη αποκλειστικά ενδημικά της Πάρνηθας: καμπανούλα (Campanula celsii ssp. parnesia) αγριογαρύφαλλο (Silene oligantha ssp. parnesia)

33 Δάσος Abies cephalonica

34 Η Καταστροφή της Βιοποικιλότητας της Πάρνηθας Χλωρίδα Σπάνια και Απειλούμενα είδη: Paeonia mascula (L.) Miller ssp. hellenica Tzanoud. άσπρη παιώνια Lilium chalcedonicum L. κόκκινος κρίνος Tulipa hageri Boiss. ex Heldr. κόκκινη τουλίπα Lomelosia hymettia (Boiss. & Spruner) Greuter & Burdet [Syn: Scabiosa hymettia] Fritillaria obliqua Ker-Gawler ssp. οbliqua Asperula baenitzii Heldr. ex Boiss.

35 Η Καταστροφή της Βιοποικιλότητας της Πάρνηθας Πανίδα 42 είδη θηλαστικών, από τα οποία 17 χαρακτηρισμένα «Αυστηρά προστατευόμενα» 131 είδη πουλιών, από τα οποία 23 χαρακτηρισμένα «Αυστηρά προστατευόμενα» 22 είδη ερπετών, από τα οποία 13 χαρακτηρισμένα «Αυστηρά προστατευόμενα» κόκκινο ελάφι (Cervus elaphus) βραχοκιρνέζι (Falco tinnunculus) Κρασπεδωτή χελώνα (Testudo marginata)

36 ‘‘Ο σκοπός της φύσης δεν είναι η διαιώνιση του ανθρώπινου είδους αλλά η διασφάλιση της βιοποικιλότητας των ειδών’’ Θεόφραστος (372 - 287 π.Χ.)

37 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Kevin J. Gaston, John I. Spicer (επιμ. απόδοσης στα Ελληνικά Χ. Χιντήρογλου, Δ. Βαφείδης) 2002. «Βιοποικιλότητα, Μια εισαγωγή». University Studio Press. Καρανδεινός Μ. (επιμ.) 1992. Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία – Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη Μ., Τα χερσαία οικοσυστήματα της Ελλάδας. Παν. Αθηνών, Τμ. Βιολογίας, Τομ. Οικολογίας & Ταξινομικής. Λεγάκις Α. (επιμ.) 1997. Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα. Προκαταρτικό σχέδιο για την πρώτη εθνική αναφορά. Η Κατάσταση Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300.htmlwww.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300.html www.cc.uoa.gr/biology/zoology/biodivgr.htmwww.cc.uoa.gr/biology/zoology/biodivgr.htm www.ornithologiki.gr www.iucn.org www.parnitha-np.gr www.nagref.gr www.greenpage.gr


Κατέβασμα ppt "Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κέφαλος Παναγιώτης Κουτρολός Μιχαήλ Κωστόπουλος Ιωάννης Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google