Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ν.4014/2011. αυθαίρετη δόμηση. Υπαγωγή από το πρίσμα του δικαίου…

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ν.4014/2011. αυθαίρετη δόμηση. Υπαγωγή από το πρίσμα του δικαίου…"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ν.4014/2011. αυθαίρετη δόμηση. Υπαγωγή από το πρίσμα του δικαίου…
Ν.4014/ αυθαίρετη δόμηση. Υπαγωγή από το πρίσμα του δικαίου… Kων/νος Δ. Καρατσώλης Νομικός Σ - Τ.Ε.Ε Νομικός Σ - ΠΣΔAΤΜ .

2 Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Aντί εισαγωγής… ‘’Το οικιστικό περιβάλλον, ως προστατευόμενο αγαθό τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου δικαίου, συμπίπτει με τον υπό ευρεία έννοια ζωτικό χώρο του ανθρώπου, το σύνολο των απειράριθμων αγαθών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επιβίωση, την διατήρηση της υγείας του, την ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του.’’ Η ποιότητα του Δομημένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία…. Με αφορμή το νέο πλαίσιο (Ν.4014/2011- Ν.4030/2011,Ταυτότητα κτιρίου) ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε σε ένα λευκό χαρτί , με καθαρότητα και επιστήμη όχι μόνο ένα καλύτερο οικιστικό περιβάλλον αλλά ένα νέο σύστημα αξιών.

3 Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Η σύγχρονη Αθήνα

4 Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Η σύγχρονη αθήνα

5 Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Favela rocinha ( RIO )….μια από τις πιο υποβαθμισμένες οικιστικές περιοχές στον κόσμο

6 Η ανάγκη ενός θεσμικού πλαισίου
Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Η ανάγκη ενός θεσμικού πλαισίου Η καταστροφή από πολεοδομικής απόψεως των πόλεων κ’ των οικισμών μας. Πολεοδομικές πυκνότητες. Δυσμενή μεταβολή των όρων διαβίωσης Παράνομος πλουτισμός Φοροδιαφυγή Παγιωμένη αντίληψη στους Έλληνες πολίτες για τη διαφθορά των πολεοδομικών υπηρεσιών που αποτυπώνεται σε όλες τις κοινωνικές έρευνες για διαφθορά στο Δημόσιο τομέα και σε πολλά από τα πορίσματα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, απαίτηση μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας και του τεχνικού κόσμου για νομιμότητα, διαφάνεια και έλεγχο των κατασκευών, που οφείλεται στη συνειδητοποίηση των άμεσων περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που προκαλεί η ανομία στο οικιστικό αλλά και στο φυσικό περιβάλλον,

7 ο Νόμος 4014/2011 .Οι προβληματισμοί υπό το πρίσμα του δικαίου…
Κων/νος Δ. Καρατσώλης. ο Νόμος 4014/2011 .Οι προβληματισμοί υπό το πρίσμα του δικαίου… Συνταγματικές προεκτάσεις. Διαδικασία : Θετικές δομές (ηλεκτρονικό σύστημα Τ.Ε.Ε – Εύκολος ο διοικητικός έλεγχος) Αδυναμίες της διοίκησης. ( μηχανισμοί ελέγχου δια αυτοψίας- σύστημα παρακολούθησης αυθαιρέτων…) Χρόνος κατασκευής (παρουσιάζεται ως εστιακό σημείο των ρυθμίσεων) Ωριμότητα της κοινωνίας μας να δεχτεί διατάξεις υπαγωγής αυθαιρέτων. (Ηθισμένη στην ουσία …του αυθαιρέτου…) Αντιμετώπιση των δικαστηρίων επί των διοικητικών πράξεων που θα προκύψουν. (τακτοποίηση για ορισμένη χρονική διάρκεια 30 χρόνων, βεβαιώσεις ηλεκτροδότησης, χρήσης, αποπεράτωσης)

8 Κόκκινη γραμμή – βεβαίωση Μηχανικού
Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Κόκκινη γραμμή – βεβαίωση Μηχανικού 1.Η διάταξη (παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011) Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε κάθε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα εκτός από τα επισυναπτόμενα που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 17 του ν /1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3

9 Η βεβαίωση του Μηχανικού . Θεσμός πάταξης της αυθαίρετης δόμησης
Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Η βεβαίωση του Μηχανικού . Θεσμός πάταξης της αυθαίρετης δόμησης Καθιερώνεται ένα νέο δικαιολογητικό, όσον αφορά την κατάρτιση δικαιοπραξιών εν ζωή που έχουν ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Η βεβαίωση του Μηχανικού. Ο νομοθέτης, ως εκφραστής της κρατικής βούλησης για πάταξη της αυθαίρετης δόμησης, δια του δικαιολογητικού αυτού, καθιερώνει ένα πρόσθετο στοιχείο ελέγχου, που προηγείται κάθε δικαιοπραξίας. Παράλληλα θεσμοθετεί ένα σημαντικό πλαίσιο ευθυνών αστικού και ποινικού ενδιαφέροντος, όσον αφορά τους εμπλεκόμενους στη δικαιοπραξία.

10 Το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα . Η νομική ταυτότητα του ακινήτου.
Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα . Η νομική ταυτότητα του ακινήτου. ’Η παρ. 15 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249)αντικαθίσταται ως εξής: «15. α) Η βεβαίωση του μηχανικού που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων.  

11 Κων/νος Δ. Καρατσώλης. (Η εξαίρεση……..)_ Τοπογραφικό διάγραμμα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης εντός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικισμών κάτω των2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181). Επίσης, τοπογραφικό διάγραμμα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε αδόμητα αγροτεμάχια και κληροτεμάχια, τα οποία (τόσο αγροτεμάχια όσο και κληροτεμάχια) βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού και τα οποία προέρχονται από αναδασμό ή περιλαμβάνονται στο κτηματολόγιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και σε αδόμητα κληροτεμάχια διανομής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται κτηματογραφικό απόσπασμα του αναδασμού ή του Κτηματολογίου του ΟΣΔΕ ή της πράξης διανομής, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου του αναδασμού ή τον ΟΣΔΕ ή την αρμόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου της πράξης διανομής. 

12 Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Για οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923, καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181), το τοπογραφικό διάγραμμα μπορεί να αποκλίνει σε εμβαδόν μέχρι 2 % από το τοπογραφικό διάγραμμα της σύστασης.  β) Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η υποχρέωση επισύναψης τοπογραφικού διαγράμματος σε συμβόλαιο, εφεξής νοείται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, εκτός αν το συμβόλαιο αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικι- σμών κάτω των κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181) ευρισκόμενο εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού.’’

13 Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Σε αντίθεση η ρύθμιση του ν.4042/2011 (ΆΡΘΡΟ 50) με την αιτιολογική έκθεση του νόμου Ασφάλεια δικαίου- Ασφάλεια Συναλλαγών… Η τελική διάταξη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ισχύον πλαίσιο : περί του τρόπου καταγραφής και αποτύπωσης της νομικής ταυτότητας των ακινήτων του άρθρο 8 Ν.4030/2011 περί τρόπου εκδόσεως αδειών δόμησης. περί Προδιαγραφών σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου. περί των κατευθυντήριων διατάξεων του δικαίου πολεοδομίας και χωροταξίας του Ν.651/1977.

14 Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Από την απλή ανάγνωση - η τυχόν προσπάθεια…… εφαρμογής των νέων διατάξεων θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο ανασφάλειας δικαίου λόγω των ανωτέρω συγκρούσεων καθώς θα τύχει διαφορετικής μεταχείρισης και ερμηνείας από το σύνολο των συμβολαιογραφικών συλλόγων. Η τυχόν εφαρμογή κατά υποκειμενική κρίση και ερμηνεία θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των συναλλαγών.

15 Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4042/2012, όπου μεταγενέστερα απαιτηθεί η έκδοση άδειας και το μετρητικό αποτέλεσμα δια της πληρέστερης μεθόδου της εξάρτησης των κορυφών του τυχόν υπαρχόντων κτίσματος και του ακινήτου εν γένει διαφέρει από αυτό της συμβολαιογραφικής πράξης, δια των κείμενων διατάξεων………………. θα οδηγηθούμε με βεβαιότητα στην απαραίτητη διόρθωση της προηγούμενης συμβολαιογραφικής πράξης και πιθανότατα σε αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών του συμβολαιογράφου που συνέταξε την πράξη. Σε περίπτωση μάλιστα που αποδειχτεί ότι τελικώς το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο ( καθώς με άλλο τρόπο θα γίνει η μέτρηση για την μεταβίβαση του εμπραγμάτου δικαιώματος και με άλλο τρόπο και μάλιστα επιστημονικά ‘’εξαντλητικό’’ θα γίνει η μέτρηση για την αδειοδότηση) θα πρέπει να ερευνηθούν ευθύνες από αδικοπραξία και απόδοσης αποζημίωσης για ελλείψεις συμφωνημένων ιδιοτήτων του ακινήτου που καταρτίστηκαν από τα μέρη. Σύγκρουση κανόνων

16 Αντιλαμβανόμαστε δε ότι υπό καθεστώς υποκειμενικών επιλογών
Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Αντιλαμβανόμαστε δε ότι υπό καθεστώς υποκειμενικών επιλογών η αναφορά σε αρχές της ενότητας της εννόμου τάξεως που κυριαρχεί στο δίκαιό μας παύει να έχει ουσιαστικό χαρακτήρα. η προάσπιση των συμφερόντων του Κοινωνικού συνόλου εναπόκειται στην βούληση και την κρίση του εκάστοτε επιστήμονα Συμβολαιογράφου ή Μηχανικού και τελικώς του Δικαστή.

17 Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Όσο απαιτούμε , ως κράτος δικαίου…διαφορετική προσέγγιση για την ταυτότητα του ακινήτου αναλόγως των διαδικασιών που σχετίζονται με το περιουσιακό δικαίωμα επί του ακινήτου ( π.χ άδεια δόμησης με εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα– μεταβίβαση κληροτεμαχίου με απόσπασμα από τον ΟΣΔΕ) δημιουργούμαι το νομικό υπόβαθρο ευθύνης του Συμβολαιογράφου και πιθανής ακυρότητας της πράξης λόγω έλλειψης ορθού προσδιορισμού ταυτότητας του ακινήτου. θέτουμε σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων πολιτών σε δύσκολες ημέρες.

18 Συμπεράσματα για τον Μηχανικό
Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Συμπεράσματα για τον Μηχανικό Οι διατάξεις του Ν.651/1977 ισχύουν. Οι αναφορές στο Υπόμνημα του ΠΣΔΑΤΜ αναδεικνύουν ότι το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής του Ν.651/1977 . Οι διατάξεις των Ν.4014/ /2011 ‘’επιβάλλουν’’ για όλα τα ακίνητα το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα.

19 Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Δεν απαιτείται η βεβαίωση του άρθρ. 23 § 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις εξής περιπτώσεις: α) στις πράξεις δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς, β) στις πράξεις δήλωσης του Ν. 1221/1981, γ) στις περιπτώσεις τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού, με τις οποίες τροποποιούνται οι χρήσεις των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, εφ’ όσον δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις. δ) στην άρση διαλυτικής αίρεσης, ε) στις διορθώσεις συμβολαίων, με τα οποία δεν συντελείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος, στ) σε σύσταση κανονισμού οικοδομής ή οικοδομικών συγκροτημάτων, ζ) σε όλες τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης επί ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, η) σε όλες τις πράξεις υπό αναβλητική αίρεση (π.χ. δωρεά αιτία θανάτου), θ) στην εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, καθώς και στη σύσταση υποθήκης με δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής και εν γένει σε κάθε αναγκαστική εγγραφή υποθήκης και ι) σε μονομερείς παραχωρήσεις σε κοινή χρήση με παραίτηση από κυριότητα.

20 Παρ.3 άρθρου 23 Ν.4014/2011 Βεβαίωση – υπαγωγή στη ρύθμιση
Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Η παρ. 3 αναφέρεται (σε ακίνητα) : αα) σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης, ββ) στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους, γγ) σε δημόσιο κτήμα, δδ) σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας, εε) σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, στ) σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, ζζ) σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια των άρθρων 2 περίπτωση 10 και 20 παρ. 8α του ν. 3937/2011 (Α' 60), ή προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, β) σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή κτίριο που είναι αρχαίο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/ 2002 (Α' 153) ή γ) σε κτίσμα, ευρισκόμενο εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού το ανώτατο ύψος του οποίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι μέτρα κάτω από το ύψος της κορυφογραμμής (υδατοκρίτης) ή δ) στο εντός του εύρους του εξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

21 Παρ.3 άρθρου 23 Ν.4014/2011 Βεβαίωση – υπαγωγή στη ρύθμιση
Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Παρ.3 άρθρου 23 Ν.4014/2011 Βεβαίωση – υπαγωγή στη ρύθμιση H σχετική βεβαίωση προϋποθέτει την ύπαρξη πολεοδομικών σχεδίων. Επίσης η ύπαρξη πολεοδομικών σχεδίων θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι αφορά στο σύνολο των εγκριμένων σχεδίων βάσει των οποίων το κράτος εξέδωσε άδεια κατασκευής για το υπό κρίση ακίνητο ( Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ). Ο έλεγχος και η βεβαίωση του Μηχανικού, έγκειται στον έλεγχο των μετρητικών στοιχείων της αυτοψίας, ως αναφέρονται στο νόμο, σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχέδια και στοιχεία των δημοσίων υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, αντικείμενο της βεβαίωσης δεν μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία που αφορούν στην οικοδομησιμότητα και την νομιμότητα ή όχι του ακινήτου, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από δημόσιες υπηρεσίες για λόγους δημοσίου συμφέροντος και μάλιστα υπό την μορφή διοικητικής πράξης κατόπιν αιτήσεως.

22 Κων/νος Δ. Καρατσώλης. ο Μηχανικός ζητά τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προβλέπει ο νόμος, όπως πολεοδομικά σχέδια ( εγκεκριμένα σχέδια, άδειες νομιμοποιήσεις, κτλ) από τον ιδιοκτήτη και βεβαιώνει (σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια) ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή η αυτοτελής ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη) , δεν υπάγεται σε καμία από τις περιπτώσεις της §3 του άρθρου 23 του Ν /2011 και υφίσταται νομίμως. Στην περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης άδειας ή νομιμοποίησης ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση κ.ο.κ προφανώς η διοίκηση έχει ελέγξει το σύνολο των απαιτούμενων εγκρίσεων άλλων υπηρεσιών όπου απαιτείται ( δασαρχείο, αρχαιολογία κτλ). Ο Μηχανικός δεν εξουσιοδοτείται από το νόμο να προβεί σε έλεγχο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων που προσκομίζονται ενώπιων του προκειμένου να εκδώσει τη σχετική βεβαίωση. Οι σχετικές πράξεις καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου. Βλ.ειδική αναφορά στο άρθρο 23 γοκ

23 Έκταση ελέγχου Μηχανικού για την έκδοση βεβαίωσης
Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Έκταση ελέγχου Μηχανικού για την έκδοση βεβαίωσης Προφανώς η τήρηση των απαγορεύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο προστασίας του περιβάλλοντος, τοπικού και πολιτισμικού, μέσω π.χ των υπηρεσιών του δασαρχείου και της αρχαιολογίας δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο δήλωσης ιδιώτη Μηχανικού. Εντάσσονται κατ΄ επιταγή του συντάγματος στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ρυθμιστική λειτουργία του Κράτους.

24 Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Ως παράδειγμα…… κατ' άρθ. 50 του Κ.Ν. 5351/32, ως έργο πλησίον αρχαίων μνημείων νοείται κάθε έργο επιχειρούμενο σε απόσταση δυναμένη να βλάψει το μνημείο, τόσο από άποψη φυσικής αυτού ασφάλειας, όσο και από άποψη αισθητικής. Σε ό,τι αφορά δε τη συγκεκριμένη απόσταση του έργου από τον τόπο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αυτή εξαρτάται από τη φύση αυτού και σε καμία περίπτωση η αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού δεν περιορίζεται μόνο σε χώρους χαρακτηρισμένους ως αρχαιολογικούς ή σε ευρύτερες ζώνες προστασίας αρχαιοτήτων. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, ασκώντας την αρμοδιότητά της, προβαίνει στην κρίση εάν, λόγω ιδιαζουσών πραγματικών συνθηκών, με την επιχείρηση του συγκεκριμένου έργου εξασφαλίζεται ή όχι η ασφάλεια του μνημείου, αιτιολογώντας τη σχετική κρίση της. Σημειώνεται ότι για την εκτέλεση έργων πλησίον αρχαίων, απαιτείται άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

25 Έκταση ελέγχου. Υπαγωγή αυθαιρέτων…. περιοχές εκτός σχεδίου
Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Έκταση ελέγχου. Υπαγωγή αυθαιρέτων…. περιοχές εκτός σχεδίου Δεν υπάρχουν διοικητικές πράξεις (παρ.3 του άρθρου 23) (δασαρχείο, αρχαιολογία κ.α). Το σχετικό ζήτημα θα μας απασχολήσει εντονότερα στις περιπτώσεις υπαγωγής παντελώς αυθαιρέτων κατασκευών χωρίς την ύπαρξη άδειαs (κυρίως εκτός σχεδίου περιοχές) όπου απουσιάζει αντίστοιχα ο παρεμπίπτων έλεγχος της διοίκησης. Επισημαίνεται ότι εάν στο μέλλον εκδοθεί διοικητική πράξη που κατατάσει το ακίνητο στις εξαιρέσεις της παρ.3 θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι το σύνολο της υπαγωγής θα ανακαλείται – καταβολή προστίμου ανέγερσης ….. σημασία έχει και το χρονικό διάστημα όπου θα εκδοθεί η πράξη… (ανάκληση εντός πενταετίας , οι ειδικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος)

26 περίπτωση κτιρίων προϋφιστάμενων του 1955.
Κων/νος Δ. Καρατσώλης. περίπτωση κτιρίων προϋφιστάμενων του 1955. Ενα μεγάλο ποσοστό του υπάρχοντος οικιστικού περιβάλλοντος και αποθέματος στην Ελλάδα χρονολογείται προ του Τόσο από άλλες διατάξεις όσο και ρητά με την παρ.2 οι συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής και δεν θεωρούνται αυθαίρετα κτίσματα. Ωστόσο, αυτή η ιδιαίτερη νομική κατάσταση δημιούργησε κατά το παρελθόν την εσφαλμένη πεποίθηση στους ιδιοκτήτες ότι και κτίσματα πέραν αυτών που υλοποιήθηκαν προ του και τα οποία δημιουργήθηκαν για λόγους υγιεινής και χρήσης του κύριου κτίσματος εμπίπτουν στις γενικές ευεργετικές διατάξεις. για την ορθότητα της βεβαιώσεως ο Μηχανικός θα πρέπει να αναζητεί ή να εξουσιοδοτείται (ειδική εργασία και ανάθεση) για να αναζητήσει όλα εκείνα τα δημόσια έγγραφα (αεροφωτογραφίες, συμβολαιογραφικές πράξεις ή άλλα έγγραφα της διοίκησης, πρόχειρα κτηματολόγια, στοιχεία οικισμών, βεβαιώσεις τεχνικών υπηρεσιών που να βασίζονται σε επίσημα κρατικά στοιχεία) που επιβεβαιώνουν την χρονολογία δημιουργίας του συνόλου των κτισμάτων του ακινήτου. Είναι βέβαιο ότι αυτή η εργασία απαιτεί συνήθως μια ειδική επιστημονική και εμπεριστατωμένη έρευνα, η οποία άλλες φορές εξαντλείται στην ανάγνωση μιας αεροφωτογραφίας, άλλες δε φορές προϋποθέτει και την συγκέντρωση πληθώρας άλλων στοιχείων για την απόδειξη της ημερομηνίας κατασκευής. Νέα διάταξη Ν.4042/2012 Άρθρο 50 . Τεχνική έκθεση Μηχανικού για επιβεβαίωση της υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη.

27 Οι έννοια των εμφανών κατασκευών….βεβαίωση
Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Οι έννοια των εμφανών κατασκευών….βεβαίωση Κατά το άρθρο 381 Κ.Β.Π.Ν ((Αρθ-5 παρ.2 και Αρθ-22 παρ.3 πλην τελ. εδαφ. και 4 Ν-1577/85, Αρθ-21 παρ.5 Ν-1790/88) αυθαίρετη κατασκευή είναι κάθε κατασκευή που εκτελείται : α)χωρίς την άδεια του Αρθ-329 παρ.1 ή β) καθ' υπέρβαση της άδειας ή γ) με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή δ) κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων είναι αυθαίρετη και υπάγεται στις σχετικές για τα αυθαίρετα διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Από την απλή ανάγνωση των παραπάνω εξάγεται ως συμπέρασμα ότι πιθανόν πέραν των εμφανών κατασκευών αυθαιρέτων ή μη να υπάρχουν στο υπό μεταβίβαση ακίνητο και άλλες αφανείς αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις . Μάλιστα από την διατύπωση της περ.γ του άρθρου 381 του Κ.Β.Π.Ν ( κατά παραβίαση διατάξεων ) είναι βέβαιο και σαφές ότι η μη εφαρμογή της στατικής μελέτης (γεγονός το οποίο κυρίως δεν είναι εμφανές) καταγράφεται ως αυθαίρετη κατασκευή κατά την διάταξη. Συνεπώς, η αυτοψία του Μηχανικού δεν μπορεί να εκτείνεται σε έλεγχο και των αφανών αυθαίρετων κατασκευών. Ο νομοθέτης δεν όρισε τέτοιο έλεγχο διότι εάν ήθελε να τον ορίσει θα προδιέγραφε και τον ειδικό τεχνικό τρόπο ελέγχου και καταγραφής, ως το έπραξε στην περίπτωση ειδικών περιπτώσεων για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου. Κατά συνέπεια, ορθώς η βεβαίωση περιλαμβάνει με μεγάλη αυστηρότητα για την ύπαρξή της και για λόγους ασφάλειας δικαίου στο μέλλον την έννοια εμφανείς αυθαίρετες κατασκευές. Υπό αυτό το περιεχόμενο δεν αφήνεται καταρχάς κανένα περιθώριο παρερμηνείας για το μέγεθος και τον τρόπο αυτοψίας και προφανώς διασφαλίζεται ότι η διαδικασία αφορά μόνον στις εμφανείς κατασκευές.

28 Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Το οικιστικό περιβάλλον, ως προστατευόμενο αγαθό τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου δικαίου, συμπίπτει με τον υπό ευρεία έννοια ζωτικό χώρο του ανθρώπου, το σύνολο των απειράριθμων αγαθών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επιβίωση, την διατήρηση της υγείας του, την ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Ο Μηχανικός , ο συμβολαιογράφος, ο δικηγόρος, έχει γενικά ένα σπουδαίο ρόλο και λόγο στο οικιστικό περιβάλλον και πρέπει από σήμερα να γίνει αντιληπτό ότι έχει έναν ακόμη σπουδαιότερο ρόλο και λόγο . Και τούτο διότι ως αναλύθηκε, του αποδίδεται η σχετική ευθύνη…

29 Κων/νος Δ. Καρατσώλης. Kων/νος Καρατσώλης


Κατέβασμα ppt "Ν.4014/2011. αυθαίρετη δόμηση. Υπαγωγή από το πρίσμα του δικαίου…"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google