Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Unit 11 - Prohibitions. Prohibitions are negative commands.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Unit 11 - Prohibitions. Prohibitions are negative commands."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Unit 11 - Prohibitions

2

3 Prohibitions are negative commands.

4 Unit 11 - Prohibitions Prohibitions are negative commands. Introduced by μή

5 Unit 11 - Prohibitions 1 st person prohibitions always use μή + hortatory subjunctive

6 Unit 11 - Prohibitions

7 In the 2 nd and 3 rd person:

8 Unit 11 - Prohibitions In the 2 nd and 3 rd person: Progressive aspect =

9 Unit 11 - Prohibitions In the 2 nd and 3 rd person: Progressive aspect = μή + present imperative

10 Unit 11 - Prohibitions In the 2 nd and 3 rd person: Progressive aspect = μή + present imperative Simple aspect =

11 Unit 11 - Prohibitions In the 2 nd and 3 rd person: Progressive aspect = μή + present imperative Simple aspect = μή + aorist subjunctive

12 Unit 11 - Prohibitions In the 2 nd and 3 rd person: Progressive aspect = μή + present imperative Simple aspect = μή + aorist subjunctive Prohibitive Subjunctive

13 Unit 11 - Prohibitions μὴ λύωμεν τοὺς στρατιώτας.

14 Unit 11 - Prohibitions μὴ λύωμεν τοὺς στρατιώτας. Let us not be freeing the soldiers.

15 Unit 11 - Prohibitions μὴ λύσωμεν τοὺς στρατιώτας.

16 Unit 11 - Prohibitions μὴ λύσωμεν τοὺς στρατιώτας. Let us not free the soldiers.

17 Unit 11 - Prohibitions μὴ λύετε τοὺς στρατιώτας.

18 Unit 11 - Prohibitions μὴ λύετε τοὺς στρατιώτας. Don’t be freeing the soldiers.

19 Unit 11 - Prohibitions μὴ λύσητε τοὺς στρατιώτας.

20 Unit 11 - Prohibitions μὴ λύσητε τοὺς στρατιώτας. Don’t free the soldiers.

21 Unit 11 - Prohibitions ἐὰν σωθῇ ἡ πόλις, θῦσον τοῖς δαίμοσιν.

22 Unit 11 - Prohibitions ἐὰν σωθῇ ἡ πόλις, θῦσον τοῖς δαίμοσιν. If the city is saved, sacrifice to the gods.

23 Unit 11 - Prohibitions μὴ ἄρχεσθε ὑπὸ τῶν κακῶν.

24 Unit 11 - Prohibitions μὴ ἄρχεσθε ὑπὸ τῶν κακῶν. Don’t be ruled by evil men.

25 Unit 11 - Prohibitions μὴ παυθῆτε ὑπὸ τῶν πολεμίων.

26 Unit 11 - Prohibitions μὴ παυθῆτε ὑπὸ τῶν πολεμίων. Don’t be stopped by the enemies.


Κατέβασμα ppt "Unit 11 - Prohibitions. Prohibitions are negative commands."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google