Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

The City of Athens GRK 101. πολλὰ πιὼν καὶ πολλὰ φαγὼν καὶ πολλὰ κακ᾽ εἰπὼν ἀνθρώπους κεῖμαι, Τιμοκρέων Ῥόδιος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "The City of Athens GRK 101. πολλὰ πιὼν καὶ πολλὰ φαγὼν καὶ πολλὰ κακ᾽ εἰπὼν ἀνθρώπους κεῖμαι, Τιμοκρέων Ῥόδιος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 The City of Athens GRK 101

2 πολλὰ πιὼν καὶ πολλὰ φαγὼν καὶ πολλὰ κακ᾽ εἰπὼν ἀνθρώπους κεῖμαι, Τιμοκρέων Ῥόδιος

3 τῶν παρότων πολλοὶ μεθύοντες κωμάζουσιν. πάρειμι “I am here / am there / am present” (παρά + εἰμι) μεθύω “I am drunk” κωμάζω “I carouse”

4 Forming Active Participles MASC 3 rd -decl, stem in ‑ οντ FEM 1 st -decl., stem in ‑ ουσα NEUT 3 rd -decl, stem in ‑ οντ sing. nominative ‑ ων - ουσα ‑ ων sing. genitive ‑ οντ ‑ ος ‑ ο ύ σης ‑ οντ ‑ ος etc.

5 Oral Drill: Present Active PTC “Being” Dicaeopolis, being a farmer, loves his farm ὁ Δικαιόπολις, “being” αὐτουργός, φιλεῖ τὸν κλῆρον –“being” — what case-number-gender? –nom-sing-masc ὁ Δικαιόπολις, ὢν αὐτουργός, φιλεῖ τὸν κλῆρον ἡ Μυρρίνη, “being” αὐτουργός, φιλεῖ τὸν κλῆρον ἡ Μυρρίνη, οὐσα αὐτουργός, φιλεῖ τὸν κλῆρον τὸ παιδίον, “being” αὐτουργόν, φιλεῖ τὸν κλῆρον ἡ Μυρρίνη, ὂν αὐτουργόν, φιλεῖ τὸν κλῆρον

6 Oral Drill cont’d παρέχω τὸ ἄροτρον τῷ παιδίῳ, “being” αὐτουργῷ [i.e., the child “being” a farmer] –ὄντι παρέχω τὸ ἄροτρον τῇ Μυρρίνῃ, “being” αὐτουργῷ [i.e., Myrrhine “being” a farmer] –οὔσῃ

7 Oral Drill cont’d ἆρα ὁρᾷς… –τὴν Μυρρίνην φέρουσαν τὸ ἄροτρον; –τὸν Δικαιόπολιν φέρνοντα τὸ ἄροτρον; –τὸ παιδίον (= “the child,” neuter sing.) φέρον τὸ ἄροτρον; ἡ Μυρρίνη, φέρουσα τὸ ἄροτρον, ὁρᾷ τὸν λύκον ὁ Δικαιόπολις, _____ τὸ ἄροτρον, ὁρᾷ τὸν λύκον τὸ παιδίον, _____ τὸ ἄροτρον, ὁρᾷ τὸν λύκον

8 From the “Periclean Funeral Oration” Καὶ οἵδε μὲν προσηκόντως τῇ πόλει τοιοίδε ἐγένοντο τοὺς δὲ λοιποὺς χρὴ ἀσφαλεστέραν μὲν εὔχεσθαι, ἀτολμο- τέραν δὲ μηδὲν ἀξιοῦν τὴν ἐς τοὺς πολεμίους διάνοιαν ἔχειν, σκοποῦντας μὴ λόγῳ μόνῳ τὴν ὠφελίαν, ἣν ἄν τις πρὸς οὐδὲν χεῖρον αὐτοὺς ὑμᾶς εἰδότας μηκύνοι, λέγων ὅσα ἐν τῷ τοὺς πολεμίους ἀμύνεσθαι ἀγαθὰ ἔνεστιν, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν τῆς πόλεως δύναμιν καθ᾽ ἡμέραν ἔργῳ θεωμένους καὶ ἐραστὰς γιγνομένους αὐτῆς, καὶ ὅταν ὑμῖν μεγάλη δόξῃ εἶναι, ἐνθυμουμένους ὅτι τολμῶντες καὶ γιγνώσκοντες τὰ δέοντα καὶ ἐν τοῖς ἔργοις αἰσχυνόμενοι ἄνδρες αὐτὰ ἐκτήσαντο, καὶ ὁπότε καὶ πείρᾳ του σφαλεῖεν, οὐκ οὖν καὶ τὴν πόλιν γε τῆς σφετέρας ἀρετῆς ἀξιοῦντες στερίσκειν, κάλλιστον δὲ ἔρανον αὐτῇ προϊέμενοι. (Thucydides 2.43.1)

9 Issues: The City of Athens… Athens Impressive as to… Crowding Magnificence Democracy – Its strength – Loyalty that it commanded Spending excessive (?) as to… Money for defense of Athens/of Greece wasted? – With Pericles too concerned for city’s prestige But democratic make-work policy defensible – “It would be impossible to revile such a city” Flagrant expenditure – Was it?... Is this where my tribute money is going?

10 harbor (foreign contacts) harbor district astu (town) walls ACROPOLIS (“high city”): religious center, citadel AGORA: public center, marketplace KHŌRA (countryside) burial ground (outside walls) KHŌRA (countryside) City with Port (compare Athens)

11 Athens & Piraeus

12

13

14 Parthenon, West Front (Reconstruction) slide show

15 Greek House (oikia), Olynthus, 4th cent. BCE (reconstruction) andron (men’s “rumpus room”)


Κατέβασμα ppt "The City of Athens GRK 101. πολλὰ πιὼν καὶ πολλὰ φαγὼν καὶ πολλὰ κακ᾽ εἰπὼν ἀνθρώπους κεῖμαι, Τιμοκρέων Ῥόδιος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google