Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ

2 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (μόνιμων-προσωρινών) Σημείου εισόδου καθετήρα Συστηματικών ΕΣΩΤ. ΑΡΤΗΡΙΟΦΛ. ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΕΩΝ (FISTULA) ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

3 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

4 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (Ι)
102 ασθενείς με καθετήρες διπλού αυλού με cuff Αποτελέσματα Επεισόδια βακτηριαιμίας : 3.9 /1000 ημέρες με καθετήρες Marr et al, Ann Intern Med 1997 105 καθετήρες (79 υποκλ., 26 σφαγιτιδικοί) σε 52 ασθενείς Αποτελέσματα Επεισόδια βακτηριαιμίας : 6.5/1000 ημέρες με καθετήρες Kairaitis et al, Nephrol Dial Transplant 1999

6 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΙΙ)
25 ασθενείς με 26 φλεβικούς καθετήρες αιμοκάθαρσης Αποτελέσματα Επεισόδια βακτηριαιμίας : 2.9/1000 ημέρες με καθετήρες Boorgu et al, ASAIO J 2000

7 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΙΙΙ)
69 ασθενείς (2 με ΟΝΑ, 9 οξεία επί ΧΝΑ και 58 με ΧΝΑ) με 69 καθετήρες πολυουρεθάνης στη σφαγίτιδα Ομάδα Α (n=38) Povidone Iodine Ομάδα Β (n=31) Benzalkonium Αποτελέσματα Ομάδα Α : Διάρκεια καθετηριασμών (6-101Η) (28.610.8) Ομάδα Β : Διάρκεια καθετηριασμών (6-133Η) (36.5 28.2) Ομάδα Α : Επεισόδια βακτηριαιμίας : (8.1/1000Η) Ομάδα Β : Επεισόδια βακτηριαιμίας : (4.6/1000Η) Νάτσε και συν., Γαληνός 1999

8 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΙV)
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ (<1,6-7,7/1000Η) α. ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΩΝ β. ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΩΝ α ή γ>β γ. ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ (0,2-0,5/1000Η) FISTULA (1-4%) ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (11-20%) Dryden et al, J Hosp Infect 1991 Moss et al, Am J Kindey Dis 1990

9 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (V)
Η συχνότητα των λοιμώξεων από καθετήρες σαφέστατα σχετίζεται με το διάστημα που βρίσκονται στις φλέβες Marr et al, Ann Intern Med 1997

10 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (VI)
Η παρατεταμένη παραμονή των μηριαίων φλεβικών καθετήρων σχετίζεται με αποδεκτά χαμηλή συχνότητα λοιμώξεων αν τηρούνται οι αρχές φροντίδας και περιποίησής τους Kirkpatrick et al, Nephron 1996

11 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Ο κίνδυνος βακτηριαιμίας είναι περίπου 8 φορές περισσότερος σε ασθενείς που έχουν καθετήρες αιμοκάθαρσης έναντι αυτών που έχουν fistula Canaud B, NDT 1999

12 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (VΙ)
Ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για λοιμώξεις από καθετήρες είναι : 1. Χρόνιοι φορείς βακτηριδίων (ρουθούνια, δέρμα) 2. Αυτοί με στομίες (τραχειο-, ουρητηρο-κολο-στομία) 3. Διαβητικοί, υποθρεψικοί 4. Ηλικιωμένοι και 5. Μη συμμορφούμενοι Canaud B, NDT 1999

13 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
Αναφέρεται σε συχνότητα /1000 ημέρες παραμονής των καθετήρων στη θέση τους Διαπιστώσαμε 0/1000 ημέρες παραμονής καθετήρων (στη σφαγίτιδα φλέβα) με τοπικό αντισηπτικό benzalkonium και 17.1/1000 με ιωδιούχο ποβιδόνη Νάτσε και συν., Γαληνός 1999

14 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ (II)
Το αλκοολικό διάλυμα (4%) της χλωρεξιδίνης (0.25%) μαζί με το benzalkonium ήταν αποτελεσματικότερα από το διάλυμα ιωδιούχου ποβιδόνης (10%) στην προστασία από λοιμώξεις εξ αιτίας καθετήρων (σημείο εισόδου & συστηματικές) Mimoz et al, Ctit Care Med 1996

15 ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ

16 ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Δια του δέρματος (και λόγω του ρυθμικού τρόπου κίνησης της αντλίας) Εξ αιτίας χειρισμών στα σκελών του καθετήρα από προσωπικό με μολυσμένα χέρια Είσοδος μολυσμένου διαλύματος ή αίματος δια του καθετήρα Pearson et at, Am J Infect Dis 1996

17 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Οι συνθήκες κατά την τοποθέτησή τους Η διάρκεια παραμονής στη θέση τους και ο μέσος αριθμός συνεδριών που έγιναν Κακοί χειρισμοί κατά τη χρήση τους και την περιποίηση του σημείου εισόδου τους Cheesbrough et al, J Infect Dis 1986 Almirall et al, Am J Nephrol 1989 Moss et al, Am J Kidney Dis 1990

18 ΑΙΤΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑ ΤΩΝ Α-Φ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΕΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Τοπικές συνθήκες (δέρμα) -Κακή τοπική αντισηψία και -Κνησμός πάνω από την αναστόμωση Γενικές συνθήκες -Χέρια (προσωπικού - ασθενών) σε περιπτώσεις φορέων του Staph. Aureus στα ρουθούνια

19 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΩΝ Α-Φ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΕΩΝ
Ψευδοανευρύσματα Αιματώματα γύρω από την Α-Φ αναστόμωση Χρήση της Α-Φ αναστόμωσης από ναρκομανείς Χειρουργικοί χειρισμοί γύρω από την Α-Φ αναστόμωση Ο σακχαρώδης διαβήτης Η υπερφόρτωση με σίδηρο Colon P & Little M, UpToDate, Mar 2000

20 ΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

21 ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (Ι)
Staph. Epidermitis Al-Waleel et al, Angiology 1998 Staph. Aureus Taylor et al, Infect Control Hosp Epidemiol 1998 Nielsen et al, Nephrol Dial Transplant 1998 Staph. Aureus & Staph. Epidermitis Kairaitis et al, Nephrol Dial Transplant 1999 Staph. Epidermitis & Staph. Aureus Chawla et al, Pediatr Nephrol 2000 Νάτσε και συν., Γαληνός 1999

22 ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΙΙ)
Ποσοστό % Gram + μικρόβια (40-77) Staph.Aureus Staph Epidermitis Εντερόκοκκοι + (υπόλοιπο) Gram - Candida Marr et al, Ann Intern Med 1997 Capdevila et al, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1992

23 ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ

24 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ (Ι)
Η εκπαίδευση του ασθενή και η τήρηση των κανόνων αντισηψίας Η εκπαίδευση του προσωπικού στην φροντίδα των καθετήρων ή της εσωτερικής Α-Φ αναστόμωσης και η εφαρμογή των κανόνων Dialysis staff can have a critical role in prevention Thomas-Hawkins, Adv. Ren Replace Ther 1996

25 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ (ΙΙ)
Γενικά μέτρα (προσωπικό) Να πλένουν πάντοτε τα χέρια και να φορούν γάντια αποστειρωμένα, σκούφο χειρουργικό και μάσκα Γενικά μέτρα (ασθενείς) Να φορούν μάσκα κατά τη διάρκεια σύνδεσης και αποσύνδεσης του καθετήρα NKF-DOQI Guidelines 14-15

26 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

27 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (Ι)
Η εφαρμογή των απαραίτητων προφυλακτικών μέτρων κατά την τοποθέτησή τους Η εφαρμογή αντισηπτικής αλοιφής στο σημείο εισόδου, αμέσως μετά την τοποθέτησή τους και μετά κάθε συνεδρία Η εκρίζωση του Staph. Aureus από τα ρουθούνια των ασθενών φορέων Schwab et al, Kidney Int 1999 Sesso R et al, J Am Soc Nephrol 1998 Fong, Postgrad Med J 1993 Carlisle et al, Int J Artif Organs 1991 Kamal et al, JAMA 1991

28 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ HD (ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ) (Ι)
Να προτιμούνται αυτοί με cuff Να χρησιμοποιούνται μόνο για τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης Οι χειρισμοί σ΄ αυτούς να περιορίζονται στους τελείως απαραίτητους

29 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ HD (ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ) (ΙΙ) (σημείο εισόδου)
Να γίνεται εκτίμηση του σημείου εισόδου για λοιμώξεις και αλλαγή των γαζών σε κάθε συνεδρία Να χρησιμοποιούνται γάζες αποστειρωμένες και όχι διαφανή αυτοκόλλητα (transparent)

30 ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Η προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών δεν φαίνεται να περιορίζει τις λοιμώξεις από καθετήρες Διάρκεια n λοιμ. p Ομάδα Α1, n=35 Vancomycin πριν 24,3 ± 24,4 6 Ομάδα Α2, n=31 άνευ αντιβιοτικών 21,2 ± 18, NS Ομάδα Β, n=24 Vancomycin/6Η 29,1 ± 23,5 3 Ομάδα Γ, n=20 άνευ αντιβιοτικών ,1 ± 17, NS Mavromatidis et al, Dialysis & Transplant 1999

31 ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΛΟΙΜ. ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (μελλοντικοί σχεδιασμοί)
Χρήση καθετήρων, οι οποίοι έχουν χημικά συνδεμένο αντιβιοτικό (κεφαζολίνη, μινοκυκλίνη, ριφαμπικίνη), το οποίο απελευθερούμενο σταδιακά προφυλάσσει από μεταγενέστερες λοιμώξεις Flowers et al, JAMA 1989 Kamai et al, JAMA 1991 Darouiche et al, NEJM 1999

32 FISTULA - ΜΟΣΧΕΥΜΑ

33 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΟΥΝ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Α-Φ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ- ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (Ι)
Η εντόπιση και ψηλάφηση του σημείου παρακέντησης πριν την περιποίηση (καθαρισμό) του δέρματος Ο αρχικός καθαρισμός της επιφάνειας του χεριού στο σημείο παρακέντησης με σαπούνι (αντιμικροβιακό) και νερό και στη συνέχεια Η τοποθέτηση αντισηπτικού στο δέρμα

34 ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ AΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ
Αιθυλική αλκοόλη 1 min Ιωδιούχος ποβιδόνη min Benzalkonium 1 min

35 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ-FISTULA)
Υπό μορφή ρουτίνας δεν βοηθά (ίσως να είναι και επικίνδυνη) Πριν τη δημιουργία Α-Φ αναστόμωσης δεν είναι γνωστό αν βοηθά Ενδείκνυται πριν την τοποθέτηση αγγειακών μοσχευμάτων Colon P & Little M, UpToDate Mar 2000 Boelaert et al, Nephrol Dial Transplant 1989

36 «it must be kept in mind that all sophisticated technological improvements will never replace hygienic and aseptic rules for catheter handling» Canaud B, Nephrol Dial Transplant 1999

37 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΕΛΑΣΕΩΝ

38 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΩΝ Α-Φ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΩΝ Α-Φ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΕΩΝ Πρέπει να αντιμετωπίζονται σα να πρόκειται για υποξεία ενδοκαρδίτιδα (αντιβίωση για 6 εβδομάδες) Η Α-Φ αναστόμωση πρέπει να κλείνει όταν υπάρχουν σηπτικά έμβολα NKF-DOQI guideline 25

39 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
Τοπική μόνο λοίμωξη πρέπει να αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά + μερική αφαίρεση του μοσχεύματος Εκτεταμένη λοίμωξη χρειάζεται αντιβιοτικά + αφαίρεση του μοσχεύματος Λοίμωξη αμέσως μετά την τοποθέτησή του, πρέπει να αντιμετωπίζεται με αφαίρεσή του, άσχετα από την έκτασή της Η αντιβίωση που επιλέγεται στην αρχή πρέπει να καλύπτει τόσο τα gram +, όσο και τα gram - μικρόβια NKF-DOQI guideline 24

40 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Όταν σε βακτηριαιμία από καθετήρα η καλλιέργεια αίματος είναι θετική, χορηγείται παρατεταμένα (>3 εβδομάδες) αντιβιοτική αγωγή με βάση το αντιβιόγραμμα Beathard GA et al, J Am Soc Nephrol 1999 Raad II, Am J Infect Control 1996

41 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Η διατήρηση του καθετήρα μαζί με τη συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών αποτελεί τη θεραπεία εκλογής των ασθενών με σήψη που σχετίζεται με καθετήρα Chang et al 1997

42 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Ο καθετήρας πρέπει να αφαιρείται (μέσα σε 36h) Αν ο ασθενής είναι σταθερός και δεν υπάρχει λοίμωξη του σημείου εισόδου και του tunnel μπορεί να γίνει αλλαγή του καθετήρα και συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών για 3 εβδομάδες Αν ο ασθενής είναι ασταθής πρέπει να αφαιρείται ο καθετήρας Δεν πρέπει να τοποθετείται νέος καθετήρας μέχρι να αρνητικοποιηθεί η καλλιέργεια του αίματος (48h μετά τη διακοπή των αντιβιοτικών) NKF-DOQI guideline 26

43 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Πρέπει να αφαιρούνται σε κάθε περίπτωση βακτηριαιμίας Όποτε απομονώνεται στην καλλιέργεια αίματος Candida, πρέπει οπωσδήποτε ο καθετήρας να αφαιρείται Δεν πρέπει να λησμονούνται και οι μεταστατικές λοιμώξεις σε περιπτώσεις λοίμωξης από καθετήρες Marr et al, UpToDate 2000

44 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ HD
Επιβάλλεται η περιποίησή του και η τοπική εφαρμογή αντιβιοτικής αλοιφής Αν υπάρχει εκροή υγρού από το tunnel, χρειάζεται παρεντερική χορήγηση αντιβιοτικών Ο καθετήρας αρχικά δεν αφαιρείται, αν όμως η λοίμωξη δεν απαντά στην αγωγή, επιβάλλεται η αφαίρεση και αντικατάστασή του NKF-DOQI guideline 26

45 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ TUNNEL ΤΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ HD
Σε λοίμωξη του tunnel, πρέπει να αφαιρείται ο καθετήρας και να τοποθετείται νέος σε άλλο σημείο (νέο tunnel και σημείο εισόδου) Schwab SJ & Beathard G, Kidney Int 1999

46 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠO ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ HD
Vancomycin (IV, 20 mg/Kg.B.Σ./εβδομάδα) Αμινογλυκοσίδη (1-2 mg/Kg.Β.Σ./HD) + Αν χρησιμοποιούνται φίλτρα High flux ή μεγάλης επιφάνειας τότε πρέπει να χορηγείται Vancomycin (IV, 500 mg/HD) Αμινογλυκοσίδη (1-2 mg/Kg.Β.Σ./HD) +

47 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

48 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (στατιστικά δεδομένα)
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (στατιστικά δεδομένα) Οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες ευθύνονται για το 90% των νοσοκομειακών βακτηριαιμιών

49 ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Το 10-20% των ασθενών υψηλού κινδύνου καταλήγουν από λοιμώξεις εξ αιτίας της παρουσίας καθετήρων

50 ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ HD
Οι λοιμώξεις από την παρουσία καθετήρων στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς αποτελούν την σημαντικότερη αιτία νοσηρότητάς τους

51 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Α-Φ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΕΩΝ
Ευθύνονται για την απώλεια του 20% από αυτές Αποτελούν τη συχνότερη αιτία των λοιμώξεων που απαντούν στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

52 ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ HD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Οι συστηματικές λοιμώξεις από καθετήρες μειώνονται περίπου κατά 50% όταν χρησιμοποιούνται καθετήρες εμποτισμένοι με αντιβιοτικά Civetta J, Dial & Transplant 1996

53 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google