Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΑΣΤΕΡΩΝ Εισαγωγή στην Αστρονομία Γιάννης Σειραδάκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΑΣΤΕΡΩΝ Εισαγωγή στην Αστρονομία Γιάννης Σειραδάκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΑΣΤΕΡΩΝ Εισαγωγή στην Αστρονομία Γιάννης Σειραδάκης

2 1. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

3 Υπολογισμός αποστάσεων αστέρων

4 Μέτρηση της διαφοράς χρόνου, Δt, εκπομπής-λήψης του σήματος. Η απόσταση βρίσκεται από τη σχέση: S = c×Δt Το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο του κόσμου χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των αποστάσεων κοντινών σωμάτων του Πλανητικού Συστήματος Μέθοδος Radar

5 Υπολογισμός αποστάσεων αστέρων

6 Η ετήσια παράλλαξη ενός αστέρα π [rad] = 1 AU/r π [″] = 206265×(1 AU/r) r = 206265×(1 AU)/ π [″] Ορίζω: 1 pc = 206265×(1 AU) π [″] = 1/r [ το r σε parsec] Σημ.: 1 pc = 206265×150×10 6 km Δηλ.: 1 pc = 3.086 10 18 cm = 3.26 ly Πώς, όμως, θα υπολογίσουμε την παράλλαξη, π ; ?

7 Υπολογισμός της ετήσιας παράλλαξης ενός αστέρα

8 Υπολογισμός αποστάσεων αστέρων

9 Εξ αιτίας του νόμου του Hubble, οι φασματικές γραμμές των μακρινών γαλαξιών, ραδιογαλαξιών και quasars, μετατοπίζονται προς το ερυθρό. z: Ερυθρή μετατόπιση

10 Ο νόμος του Hubble 1929: ο Hubble ανακοινώνει την ύπαρξη γραμμικής σχέσης μεταξύ της ακτινικής ταχύτητας απομάκρυνσης (v) των γαλαξιών και της απόστασης τους (r): v = Hο × r όπου Hο είναι η σταθερά του Hubble (Hο = 73 km/sec/Mpc)

11 2. ΜΕΓΕΘΗ ΑΣΤΕΡΩΝ

12 Αστρικά Μεγέθη - Φωτομετρία Φυσικές μονάδες: [erg sec -1 cm -2 ] Ηλεκτρομαγνητισμός: φωτεινή ροή Οπτική: φωτισμός Αστρονομία: Φαινόμενη λαμπρότητα (ℓ) Ιστορική μονάδα Αστρικό μέγεθος, m

13 Αστρικά Μεγέθη - Φωτομετρία Ψυχοφυσικός νόμος Weber - Fechner m = α log(ℓ) + c Πτολεμαίος (83 – 161 μ.Χ.) [m= 1: λαμπροί αστέρες,..., m = 6: αμυδροί αστέρες] Pogson (1856) m(1) → ℓ 1 και m(6) → ℓ 6, τότε ℓ 1 / ℓ 6 = 100 m 2 – m 1 = 2.5 log(ℓ 1 /ℓ 2 )

14 Καμπύλες εκπομπής μέλανος σώματος Νόμος του Planck c = λ×f

15 Ο νόμος των Stefan-Boltzmann Ολική φωτεινότητα: Ροή × επιφάνεια Αν ο αστέρας ακτινοβολεί ως μέλαν σώμα, F λ = Β λ (Τ): L = 4πR 2 ×σΤ eff 4 Νόμος Stefan-Boltzmann

16 Ο νόμος των μετατοπίσεων του Wien Ακτινοβολία Planck Σε ποιο μήκος κύματος εμφανίζεται το μέγιστο; λ max × Τ = σταθ Νόμος μετατοπίσεων του Wien Παραγωγίζω και εξισώνω με το μηδέν: Από την οποί α παίρνουμε: λ max × Τ = σταθ

17 Ακτινοβολία μέλανος σώματος Αν λ πολύ μεγάλο, τότε hc/λκΤ είναι πολύ μικρό. Αναπτύσσω κατά Taylor Νόμος των Rayleigh-Jeans

18 Φωτομετρικά συστήματα Πρότυπα φίλτρα (Johnson, 1950) U, B, V

19 Η απόκριση των φίλτρων UBV

20 Αστρικά Μεγέθη - Φωτομετρία Ιστορικός δείκτης χρώματος CI = m pg -m v Δείκτες χρώματος B-V = m B – m V U-B = m U - m B Προφανώς Θερμοί, κυανοί αστέρες: Αρνητικοί δείκτες χρώματος Ψυχροί, ερυθροί αστέρες: Θετικοί δείκτες χρώματος

21 Απορρόφηση: μεσοαστρική και ατμοσφαιρική Με τη βοηθεια των εξισώσεων Maxwell, υπολογίζεται η σκέδαση Η/Μ ακτινοβολίας από σφαίρα. Αν η ακτίνα R >> λ, τότε έχουμε σκέδαση Mie, π.χ. μεσοαστρική σκέδαση Αν η ακτίνα R << λ, τότε έχουμε σκέδαση Rayleigh, π.χ. ατμοσφαιρική σκέδαση

22 Μεσοαστρική και ατμοσφαιρική σκέδαση Παράδειγμα σκέδασης Reyleigh Παράδειγμα σκέδασης Mie

23 Σκέδαση στο μεσοαστρικό χώρο Εξαιτίας της σκέδασης Mie στο μεσοαστρικό χώρο, τα αστέρια εμφανίζονται αμυδρότερα και ποιο ερυθρά Σκέδαση Mie

24 Το διάγραμμα των δύο χρωμάτων E B-V = (B-V) – (B-V) o E B-V : Υπεροχή χρώματος A V = 3 E B-V και Α Β = 4 E B-V Εμπειρικές σχέσεις!

25 Απόλυτα μεγέθη Απόλυτο μέγεθος, Μ, ενός αστέρα είναι το φαινόμενο μέγεθος που θα είχε εάν βρισκόταν σε απόσταση 10 pc! Αλλά ισχύει: ℓ = L/4πr 2 και προφανώς ℓ Α = L/4πr A 2 Άρα: M – m = 2.5 log(ℓ/ ℓ Α ) = 5 – 5 log(r) Λαμβάνοντας υπόψη και τη μεσοαστρική απορρόφηση, Α M – m +Α = 5 – 5 log(r)

26


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΑΣΤΕΡΩΝ Εισαγωγή στην Αστρονομία Γιάννης Σειραδάκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google