Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Unit 18 – Indirect Question. Direct Question: Unit 18 – Indirect Question Direct Question: He asks, “What are they doing?”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Unit 18 – Indirect Question. Direct Question: Unit 18 – Indirect Question Direct Question: He asks, “What are they doing?”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Unit 18 – Indirect Question

2

3 Direct Question:

4 Unit 18 – Indirect Question Direct Question: He asks, “What are they doing?”

5 Unit 18 – Indirect Question Direct Question: He asks, “What are they doing?” Indirect Question:

6 Unit 18 – Indirect Question Direct Question: He asks, “What are they doing?” Indirect Question: He asks what they are doing.

7 Unit 18 – Indirect Question Introductory verb:

8 Unit 18 – Indirect Question Introductory verb: Not necessarily a verb of asking.

9 Unit 18 – Indirect Question

10 He asks what they are doing.

11 Unit 18 – Indirect Question He asks what they are doing. He perceives what they are doing.

12 Unit 18 – Indirect Question He asks what they are doing. He perceives what they are doing. He knows what they are doing.

13 Unit 18 – Indirect Question He asks what they are doing. He perceives what they are doing. He knows what they are doing. He sees what they are doing.

14 Unit 18 – Indirect Question Indirect question:

15 Unit 18 – Indirect Question Indirect question: Indirect Interrogative Word

16 Unit 18 – Indirect Question Indirect question: Indirect Interrogative Word + Finite Verb

17 Unit 18 – Indirect Question Indirect question:

18 Unit 18 – Indirect Question Indirect question: Similar to indirect statement type I

19 Unit 18 – Indirect Question Indirect question: Similar to indirect statement type I (ὅτι/ὡς + finite verb)

20 Unit 18 – Indirect Question Verb in Main Clause Verb in Indirect Question Primary Secondary

21 Unit 18 – Indirect Question Verb in Main Clause Verb in Indirect Question PrimaryRetains original mood and tense Secondary

22 Unit 18 – Indirect Question Verb in Main Clause Verb in Indirect Question PrimaryRetains original mood and tense SecondaryOptative or Retained Indicative

23 Unit 18 – Indirect Question Indirect question:

24 Unit 18 – Indirect Question Indirect question: Direct interrogative words switched to indirect interrogative words

25 Unit 18 – Indirect Question Indirect question:

26 Unit 18 – Indirect Question Indirect question: If original question has no interrogative, εἰ is used in the indirect question

27 Unit 18 – Indirect Question Indirect question with 2 Alternatives:

28 Unit 18 – Indirect Question Indirect question with 2 Alternatives: “whether…or”

29 Unit 18 – Indirect Question Indirect question with 2 Alternatives: “whether…or” πότερον...ἥ

30 Unit 18 – Indirect Question Indirect question with 2 Alternatives: “whether…or” πότερον...ἥ εἴτε...εἴτε

31 Unit 18 – Indirect Question Indirect question with 2 Alternatives: “whether…or” πότερον...ἥ εἴτε...εἴτε εἰ...εἴτε

32 Unit 18 – Indirect Question Indirect question:

33 Unit 18 – Indirect Question Indirect question: Retains original negative

34 Unit 18 – Indirect Question τίς εἶ;

35 Unit 18 – Indirect Question τίς εἶ; Who are you?

36 Unit 18 – Indirect Question ἐρωτᾷ ὅστις εἶ.

37 Unit 18 – Indirect Question ἐρωτᾷ ὅστις εἶ. He asks who you are.

38 Unit 18 – Indirect Question πότερος τοῦτ΄ ἐποίησεν;

39 Unit 18 – Indirect Question πότερος τοῦτ΄ ἐποίησεν; Which one did this?

40 Unit 18 – Indirect Question ἠωτήσαμεν ὁπότερος τοῦτο ποιήσειεν.

41 Unit 18 – Indirect Question ἠωτήσαμεν ὁπότερος τοῦτο ποιήσειεν. We asked which one did this?

42 Unit 18 – Indirect Question Εὐριπίδης σοφός ἐστιν;

43 Unit 18 – Indirect Question Εὐριπίδης σοφός ἐστιν; Is Euripides wise?

44 Unit 18 – Indirect Question ἐρωτήσετ΄εἰ Εὐριπίδης σοφός ἐστιν.

45 Unit 18 – Indirect Question ἐρωτήσετ΄εἰ Εὐριπίδης σοφός ἐστιν. You will ask whether Euripides is wise.

46 Unit 18 – Indirect Question Indirect question with 2 Alternatives:

47 Unit 18 – Indirect Question Indirect question with 2 Alternatives: “whether…or”

48 Unit 18 – Indirect Question Indirect question with 2 Alternatives: “whether…or” πότερον...ἥ

49 Unit 18 – Indirect Question Indirect question with 2 Alternatives: “whether…or” πότερον...ἥ εἴτε...εἴτε

50 Unit 18 – Indirect Question Indirect question with 2 Alternatives: “whether…or” πότερον...ἥ εἴτε...εἴτε εἰ...εἴτε

51 Unit 18 – Indirect Question ὦ βασιλεῦ, πότερον βούλει μένειν ἤ ἀπιέναι;

52 Unit 18 – Indirect Question ὦ βασιλεῦ, πότερον βούλει μένειν ἤ ἀπιέναι; King, do you wish either to stay or to go?

53 Unit 18 – Indirect Question ἠρώτα τὸν βασιλέα πότερον βούλοιτο μένειν ἤ ἀπιέναι.

54 Unit 18 – Indirect Question ἠρώτα τὸν βασιλέα πότερον βούλοιτο μένειν ἤ ἀπιέναι. He was asking the king whether he was wanting to remain or go.

55 Unit 18 – Indirect Question ἠρώτα τὸν βασιλέα εἴτε βούλοιτο μένειν εἴτε ἀπιέναι.

56 Unit 18 – Indirect Question ἠρώτα τὸν βασιλέα εἴτε βούλοιτο μένειν εἴτε ἀπιέναι. He was asking the king whether he was wanting to remain or go.

57 Unit 18 – Indirect Question πόσους ἀγγέλους πέμπεις;

58 Unit 18 – Indirect Question πόσους ἀγγέλους πέμπεις; How many messengers are you sending?

59 Unit 18 – Indirect Question ἠρώτησα ὁπόσους ἀγγέλους πέμπεις.

60 Unit 18 – Indirect Question ἠρώτησα ὁπόσους ἀγγέλους πέμπεις. I asked how many messengers you were sending.

61 Unit 18 – Indirect Question ἠρώτησα ὁπόσους ἀγγέλους πέμπεις. I asked how many messengers you were sending. (retained indicative)

62 Unit 18 – Indirect Question Indirect question:

63 Unit 18 – Indirect Question Indirect question: The interrogative word of the original statement is sometimes retained.

64 Unit 18 – Indirect Question τίνες εἰσίν;

65 Unit 18 – Indirect Question τίνες εἰσίν; Who are they?

66 Unit 18 – Indirect Question ἠρώτσων αὐτοὺς τίνες εἶεν.

67 Unit 18 – Indirect Question ἠρώτσων αὐτοὺς τίνες εἶεν. I was asking who they were.


Κατέβασμα ppt "Unit 18 – Indirect Question. Direct Question: Unit 18 – Indirect Question Direct Question: He asks, “What are they doing?”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google