Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα Ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρία Κουτροκόη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα Ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρία Κουτροκόη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα Ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρία Κουτροκόη Τμήμα Ανάπτυξης ΕΚΤ/ΕΙΕ Θεσσαλονίκη, 22/9/2006

2 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας.  Λειτουργεί, από το 1980, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.  Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης.

3 Δραστηριότητες ΕΚΤ (1)  Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε&Τ (ΕΠΣΕΤ)  Οργάνωση και διάθεση περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας (Ε&Τ) Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης  Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και για άλλα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ  Υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης για Έρευνα – Τεχνολογία - Καινοτομία  Συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας  Προώθηση συνεργασιών Ε&ΤΑ με Ρωσία, Μεσογειακές και Βαλκανικές χώρες στο πλαίσιο αντίστοιχων έργων (Πρόγραμμα Διεθνούς Συνεργασίας: ΙΝCΟ)  Έργα: Euro-MEDANet, Euro-MEDANet2, ERA- WESTBALKAN, ASBIMED, NIS-NEST, Ideal-ist, EASIER  Ανάπτυξη και υποστήριξη του ελληνικού κόμβου CORDIS

4 Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα Ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στόχοι  Αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών οργανισμών-φορέων στα Προγράμματα-Πλαίσιο Ε&Τ της ΕΕ  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ  Υποστήριξη των ελληνικών φορέων για διεθνείς συνεργασίες Ομάδες-Χρήστες: πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις, Δημόσιος τομέας & τοπική αυτοδιοίκηση  Διεύρυνση των Ομάδων-στόχων με παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών

5 Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ Θεματικές Προτεραιότητες (Lifesciences, Genomics and Biotechnology for Health (LifeSciHealth)  Υγεία, Βιολογικές επιστήμες και βιοτεχνολογία (Lifesciences, Genomics and Biotechnology for Health (LifeSciHealth)  Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST)  Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης (Citizens and governance in a knowledge-based society) Οριζόντια Προγράμματα  Έρευνα και Καινοτομία (Innovation)  Κινητικότητα των ερευνητών (Mobility- Marie-Curie actions)  Ερευνητικές Υποδομές (Research Infrastructures)  Επιστήμη και Κοινωνία (Society)  Νέες και Αναδυόμενες Επιστήμες και Τεχνολογίες (NEST) _________________________________________________  Οικονομικά και Νομικά θέματα του 6 ου ΠΠ ________________________________________________________________________  Υποστήριξη στην προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τομέα της Ασφάλειας (PASR: preparatory Actions for Security Research)  ΕΣΕ για το eContentplus Programme (εκτός ΠΠ)

6 Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα Ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υπηρεσίες- Δραστηριότητες (1)  Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων εκδηλώσεων σε συνεργασία με την ΕΕ, την ΓΓΕΤ, Ακαδημαϊκά- Ερευνητικά Ιδρύματα και άλλους φορείς  Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης  Υποστήριξη για την προετοιμασία πρότασης (όροι συμμετοχής, προϋποθέσεις για υποβολή προτάσεων, διαδικασίες, μέσα υλοποίησης)  Έλεγχος προτάσεων- prescreening (οικονομικά στοιχεία, τεχνικά χαρακτηριστικά)  Διακίνηση αναζητήσεων συνεργασιών και υποστήριξη για ανεύρεση εταίρων και δημιουργία κοινοπραξιών για υποβολή προτάσεων  Καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΕΕ  Υποστήριξη για οικονομικά και κανονιστικά/νομικά θέματα του 6 ου ΠΠ

7 Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα Ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υπηρεσίες- Δραστηριότητες (2)  Δικτυακός τόπος για τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, εκδηλώσεις, νέα, βασικά έγγραφα  e-newsletter, ενημερωτικά έντυπα και οδηγοί  Δελτία τύπου και ανακοινώσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο  Στατιστική ανάλυση της Εθνικής συμμετοχής

8 Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ Ενδεικτικοί δείκτες αποτίμησης: 2002 -2006  Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης: Ανταπόκριση σε περισσότερα από 8.200 αιτήματα  Λίστες επικοινωνίας για θέματα Ε&Τ: 5300 αποδέκτες  Διοργάνωση εκδηλώσεων: 43 εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες με περισσότερους από 2.800 συμμετέχοντες  EKT/NCP δικτυακός τόπος (http://www.ekt.gr/ncpfp6, http://www.ekt.gr/fp7 ): >1050 σελίδες  e-newsletter: “Έρευνα και Καινοτομία», 3.000 αποδέκτες  Περιοδικό «Τεχνολογία, Έρευνα και Καινοτομία» (HIRC), 4.500 αποδέκτες  1.380 αναζητήσεις συνεργασιών με > 250 έργα στη φάση υλοποίησης  Έκδοση ενημερωτικού εντύπου σε Ελληνικά και Αγγλικά για τις υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής: 3.000 αντίτυπα  Έκδοση Οδηγού για το 6ο ΠΠ: > από 4.000 χρήστες στο διαδίκτυο  Στατιστικά στοιχεία της εθνικής συμμετοχής στο 6 ο ΠΠ  Ανάπτυξη Forum συζητήσεων στο δικτυακό τόπο

9 Δικτυακός τόπος ΕΚΤ για το 7 ο ΠΠ www.ekt.gr/fp7

10 Δικτυακός τόπος «Έρευνα και Καινοτομία» (www.ekt.gr/research)

11 Υποστήριξη ανεύρεσης εταίρων στη Θεματική προτεραιότητα IST Το Ideal-ist  Το έργο Ideal-ist: Στόχος: Υποστηρικτική δράση για αναζήτηση συνεργασιών, δημιουργία κοινοπραξιών και υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του IST  Το πρώτο έργο ξεκίνησε με 12 Εθνικά Σημεία Επαφής το 1996  Το τρέχον Ideal-ist34 έχει 34 εταίρους  Το Ideal-ist7: 51 εταίροι: 25 κράτη-μέλη, 5 κράτη από τα Δ. Βαλκάνια, 3 ΝΑΚ (Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία), 5 κράτη από τη Μεσόγειο, 7 Υποψήφια και συνδεδεμένα κράτη, 4 κράτη από τον Ε. Πόντο- Καύκασο

12 Υποστήριξη ανεύρεσης εταίρων – δημιουργία κοινοπραξιών στη Θεματική προτεραιότητα IST Το Ideal-ist  Το έργο υποστηρίζει επίσης δράσεις ενημερωτικές σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο  Δύο τρόποι συμμετοχής Ενεργή αναζήτηση συνεργασιώνΕνεργή αναζήτηση συνεργασιών Αποδέκτες/ενημέρωση για τις τρέχουσες αναζητήσεις συνεργασιώνΑποδέκτες/ενημέρωση για τις τρέχουσες αναζητήσεις συνεργασιών  Δύο τρόποι εγγραφής Στο διαδίκτυο www.ideal-ist.net ήΣτο διαδίκτυο www.ideal-ist.net ή Μέσω του εκπροσώπου του ideal-istΜέσω του εκπροσώπου του ideal-ist

13 Υποστήριξη ανεύρεσης εταίρων – δημιουργία κοινοπραξιών στη Θεματική προτεραιότητα IST Το Ideal-ist Feedback: - Review of PS - Approval or advice for modifications Registration to the mailing list for receipt of partner searches

14 Υποστήριξη ανεύρεσης εταίρων – δημιουργία κοινοπραξιών στη Θεματική προτεραιότητα IST Tο Ideal-ist Δείκτες αποτελεσματικότητας (Ιούνιος 2004 – Σεπτέμβριος 2006)  Μέσος όρος: 35 απαντήσεις/εκδηλώσεις ενδιαφέροντος σε κάθε αναζήτηση συνεργασιών – Πρώτες «απαντήσεις-εκδηλώσεις ενδιαφέροντος» λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της αναζήτησης συνεργασιών  100% επιτυχία στην αναζήτηση συνεργασιών (ανταπόκριση του δικτύου)  Ανακοινώθηκαν περισσότερες από 440 αναζητήσεις συνεργασιών από τον Ιούνιο του 2004  Περισσότερες από 13.700 απαντήσεις σε αναζητήσεις συνεργασιών από τον Ιούνιο του 2004  39% των αναζητήσεων συνεργασιών προέρχονταν από «Newcomers»  Δυνατότητα διακίνησης αναζητήσεων συνεργασιών για Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για επιπλέον εταίρους σε έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη (IPs & NoEs)

15 Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα Ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  http://www.ekt.gr  http://www.ekt.gr/fp7  http://www.ekt.gr/ncpfp6  http://www.ekt.gr/research  http://www.ideal-ist.net

16 Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα Ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα Ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρία Κουτροκόη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google