Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης: Αληθινό success story Γ. Λιοδάκης Γεώργιος, Καθ. Εφ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α. "Άνοιξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης: Αληθινό success story Γ. Λιοδάκης Γεώργιος, Καθ. Εφ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α. "Άνοιξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης: Αληθινό success story Γ. Λιοδάκης Γεώργιος, Καθ. Εφ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α. "Άνοιξης Καλλιτεχνικής Δημιουργίας" του Δήμου Χανίων, Πολυθεματικό Τριήμερο Εκδηλώσεων: “Το ΤΕΙ Κρήτης στο Αρσενάλι” 13-15 Μαρτίου 2014

2 Η ΠΑ ως παράγοντας επίτευξης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Τα πέντε* στάδια εξέλιξης για εκπαίδευση σε ειδικότητες μηχανικών (engineering education) A shift from hands-on and practical emphasis to engineering science and analytical emphasis A shift to outcome-based education and accreditation A shift to emphasizing engineering design A shift to applying education, learning, and social-behavioral sciences research A shift to integrating information, computational, and communications technology in education * J. E. Froyd, P.C. Wankat, and K. A. Smith, “Five major shifts in 100 years of engineering education”, Proceedings of the IEEE, Vol. 100, May 2012, pp. 1344-1360.

3 Η ΠΑ ως παράγοντας επίτευξης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων Άποψη φοιτητών (n=100) σε κλίμακα Likert για το ερώτημα «Πιστεύεις ότι η εμπειρία από την πρακτική άσκηση θα βελτιώσει τις προοπτικές σου για επαγγελματική απασχόληση;»

4 Η ΠΑ ως παράγοντας επίτευξης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων Άποψη φοιτητών (n=100) στα ερωτήματα «Υπάρχει προοπτική για μελλοντική απασχόλησή σου στο συγκεκριμένο φορέα;» (αριστερές στήλες) και «Σε ποιο βαθμό εκτιμάς ότι ο συγκεκριμένος φορέας προσφέρει προοπτικές μόνιμης απασχόλησης σε πτυχιούχους του Τμήματός σου;» (δεξιές στήλες).

5 Η ΠΑ ως παράγοντας επίτευξης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων Άποψη εποπτών (n=100) των φορέων πρακτικής άσκησης στα ερωτήματα «Πώς κρίνετε τις προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης του φοιτητή;» (αριστερές στήλες) και «Υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής απασχόλησης του φοιτητή στο φορέα σας;» (δεξιές στήλες).

6 Η ΠΑ ως παράγοντας επίτευξης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων κατά την ΠΑ Αριθμός απαντήσεων εποπτών φορέων ΠΑ για την αξιολόγηση στην κλίμακα Likert της ποιοτικής (στήλες αριστερά) και της ποσοτικής απόδοσης (στήλες δεξιά) των φοιτητών του ΤΗΜ/ΤΕΙΚ

7 Καλές πρακτικές για επίτευξη ποιότητας στην ΠΑ του ΤΗΜ/ΤΕΙΚ: Καλλιέργεια ενδιαφέροντος των φοιτητών Ημέρες / Ημερίδες συμβουλευτικής υποστήριξης φοιτητών και ενημερωτικές εκδηλώσεις του ΤΗΜ/ΤΕΙΚ (για πρωτοετείς φοιτητές, για ERASMUS και ΠΑ στο εξωτερικό, κλπ.) και Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης (Δομή ΔΑΣΤΑ). Ατομική συμβουλευτική (mentoring). Συστηματική αλληλεπίδραση (επιτόπια και με ηλεκτρονικό τρόπο) μεταξύ φοιτητών και εποπτών (εργασιακοί και ακαδημαϊκοί επόπτες) για σωστή καθοδήγηση και δημιουργική μάθηση των φοιτητών, καθώς και για αμφίπλευρη μεταφορά τεχνογνωσίας Συνεχή ανανέωση της ιστοσελίδας ΠΑ του ΤΗΜ/ΤΕΙΚ (https://practice- elec.chania.teicrete.gr).https://practice- elec.chania.teicrete.gr Δημιουργία και διάχυση περιεχομένου σχετικά με την ΠΑ μέσω εργαλείων Web 2.0 στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

8 Καλές πρακτικές για επίτευξη ποιότητας στην ΠΑ του ΤΗΜ/ΤΕΙΚ: Καλλιέργεια ενδιαφέροντος των φοιτητών μέσω podcasting (screenshot)

9 Καλές πρακτικές για επίτευξη ποιότητας στην ΠΑ: Παρακολούθηση και υποστήριξη της ΠΑ των φοιτητών Χρήση weblog στο ΤΗΜ/ΤΕΙΚ για την ασύγχρονη επικοινωνία φοιτητή-επόπτη εκπαιδευτικού και παρακολούθηση της ΠΑ (σχόλια, ημερήσια φύλλα, υποβοήθηση κατάρτισης της τελικής έκθεσης του φοιτητή, κλπ.).

10 ΠΑ φοιτητών ΤΗΜ/ΤΕΙΚ και αξιολόγηση: Εξέταση διαφοράς αντιλήψεων μεταξύ επόπτη φορέα ΠΑ και επόπτη εκπαιδευτικού μέσω Wilcoxon Signed Rank (WSR) testing with paired data* * G. Liodakis, I. O. Vardiambasis, T. N. Kapetanakis, N. Petrakis, and I. A. Kaliakatsos, “Perceptions on Web supported Workplace Learning of Electronic Engineering Students: A Nonparametric Statistical Assessment”, Proceedings of the 8 th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE 2013), ISBN: 978-960-99889-6-4, pp. 147-152, 29-30 August 2013, Chania, Crete island, Greece. Ικανότητα φοιτητή p-valuez-valuehΑποδοχήΑπόρριψη Προσαρμοστικό τητα στις συνθήκες εργασίας 0.379-0.8800 Συνεργασία 0.8490.1910 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών 0.0382.0791 Υπευθυνότητα 0.647-0.4580 Επιμέλεια- Εργατικότητα 0.8660.1680 Τήρηση ωραρίου 0.086-1.7190

11 Από την θέση πρακτικής σε θέση εργασίας: To 40% των φοιτητών που έκαναν την πρακτική τους άσκηση σε επιχείρηση παρέμειναν και ως εργαζόμενοι μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης (περίοδος τέλος 2010- σήμερα). Το ανωτέρω ποσοστό θα ήταν μεγαλύτερο, αν δεν υπήρχαν παράγοντες όπως οι στρατιωτικές υποχρεώσεις, απαίτηση για λήψη πτυχίου από τον εργοδότη, το κακό οικονομικό περιβάλλον, κλπ. Γενικότερα, με αξιοποίηση της πρακτικής άσκησης: → Σχεδόν όλοι οι φοιτητές που έκαναν την πρακτική τους άσκηση σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (Ο.Τ.Ε., CYTA, κλπ.), εταιρίες συντήρησης εξοπλισμού ασύρματων επικοινωνιών, εταιρίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. → Αυτόνομη επαγγελματική δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο (επαγγελματικοί αυτοματισμοί, φωτοβολταϊκά συστήματα, ασύρματα δίκτυα, υπεργολαβίες για εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών) και πανελλήνιο επίπεδο (αυτοματισμοί σε εταιρία ανελκυστήρων, εταιρία μηχανολογικού εξοπλισμού, εταιρία τηλεπικοινωνιών, κλπ.)

12 Από την θέση πρακτικής σε θέση εργασίας:

13 Σύνοψη- Συμπεράσματα Η ΠΑ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την γεφύρωση του “academy-practice divide” και την βελτίωση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ειδικότητες μηχανικών. Η ποιοτική διάσταση της ΠΑ των φοιτητών μπορεί να εξεταστεί διακριτά από τις υπόλοιπες μαθησιακές διαδικασίες στα πλαίσια της έμφασης στην “competency-based education” και στο “student-centered learning”. Τόσο από χρονική άποψη (προς το τέλος των σπουδών), όσο και από πλευράς ειδικότερου αντικειμένου της ηλεκτρονικής επιστήμης & τεχνολογίας, η ΠΑ συνεισφέρει τα μέγιστα για την μετάβαση των φοιτητών σε αξιόλογες θέσεις εργασίας.

14 Ευχαριστίες Τα αποτελέσματα της παρουσίασης είναι αποτέλεσμα έρευνας στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης-Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών» και της ΜΟ.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Ι. Κρήτης που συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (Ε.Σ.Π.Α.- Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. του ΥΠΑΙΘ).


Κατέβασμα ppt "Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης: Αληθινό success story Γ. Λιοδάκης Γεώργιος, Καθ. Εφ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α. "Άνοιξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google