Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την κριτική και δημιουργική προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Ένα παράδειγμα Β. Συμεωνίδης, Καθηγητής φιλόλογος ΠΕ 02, 3ο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την κριτική και δημιουργική προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Ένα παράδειγμα Β. Συμεωνίδης, Καθηγητής φιλόλογος ΠΕ 02, 3ο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την κριτική και δημιουργική προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Ένα παράδειγμα Β. Συμεωνίδης, Καθηγητής φιλόλογος ΠΕ 02, 3ο Γενικό Λύκειο Δράμας Στ. Φώλια Καθηγήτρια πληροφορικός ΠΕ 19, 2ο Γυμνάσιο Δράμας

2 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 2 Διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας δημιουργική αξιοποίηση των γνώσεων που ήδη κατέχουν οι μαθητές συνεχής ενίσχυση της αυτό-εκτίμησης των μαθητών Δημιουργία παιδαγωγικού και δημιουργικού κλίματος διάκριση «αρχαιογνωσίας» και «αρχαιογλωσσίας»

3 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 3 Περιγραφή του σεναρίου Οι μαθητές σε μια από τις αίθουσες που διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και προτζέκτορα

4 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 4 Περιγραφή του σεναρίου, το ερέθισμα «Αστερίκιος εν Ολυμπία» που είναι μεταφρασμένο στα αρχαία ελληνικά από το Φάνη Ι. Κακριδή

5 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 5 Περιγραφή του σεναρίου, το ερέθισμα να αποκτήσουν οι μαθητές την αίσθηση ότι η αρχαία ελληνική υπήρξε γλώσσα καθημερινής επικοινωνίας

6 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 6 Περιγραφή του σεναρίου, το ερέθισμα και όχι μόνο γλώσσα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας

7 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 7 Περιγραφή του σεναρίου, η ιδέα κόμικ του Αρκά σχετικά με την εκπαίδευση από τη συλλογή «... με τον κηδεμόνα σου»

8 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 8 Περιγραφή του σεναρίου, η ιδέα να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αποδώσουμε τους μικρούς και σύντομους διαλόγους στην αρχαία ελληνική γλώσσα

9 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 9 Περιγραφή του σεναρίου, αντίδραση μαθητών Οι μαθητές αντιλαμβάνονται το πρόβλημα ως πρόκληση και παιχνίδι και αυτό τους οδηγεί στον προβληματισμό για την επίλυση του. Κινητοποιούνται μαθητές που δεν είναι τόσο «καλοί» στα αρχαία ελληνικά και δεν ανταποκρίνονται κατά την κλασική διδασκαλία, κυρίως όταν γίνεται με την «γραμματικο- συντακτική» μέθοδο. Επίσης κινητοποιούνται μαθητές που έχουν ξεχωριστή αίσθηση της γλώσσας και λειτουργεί η εμπειρία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την οποία έχουν, σε κάποιο βαθμό, εξοικειωθεί. Με το χιουμοριστικό χαρακτήρα των κειμένων έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα στην τάξη

10 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 10 Περιγραφή του σεναρίου, οι διάλογοι του κόμικ - Για πες μου, τι έμαθες σήμερα στο μάθημα; - Πολλά!.. Έμαθα για το Χριστόφορο Κολόμβο, για το Γαλιλαίο, για το Νεύτωνα. - Α, ωραία!.. Για πες μου τι έμαθες για το Χριστόφορο Κολόμβο; - Ο Χριστόφορος Κολόμβος, εκεί που καθόταν του έπεσε ένα μήλο στο κεφάλι και αμέσως ανακάλυψε την Αμερική! - Τα έχεις μπερδέψει!.. Στο Νεύτωνα έπεσε ένα μήλο στο κεφάλι και ανακάλυψε το νόμο της βαρύτητας! - Δίκιο έχεις! - Σημασία έχει πάντως, ότι σε όποιον πέσει ένα μήλο στο κεφάλι, αμέσως κάνει μια ανακάλυψη! Εκτός από σένα βέβαια που για να κάνεις κάποια ανακάλυψη πρέπει να σου πέσει στο κεφάλι ένα καρπούζι! - Τι ανοησίες Θεέ μου!.. - Σωστά! Ακόμα και τότε είναι πιο πιθανό να κάνει την ανακάλυψη το καρπούζι!

11 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 11 Περιγραφή του σεναρίου, η απόδοση στην αρχαία ελληνική - Ε ἰ π ὲ μοι τ ὶ διήκουσας σήμερον ἐ ν τ ῇ διδασκαλία; - Μάλα, ἔ μαθον περ ὶ το ῦ Χριστοφόρου Κολόμβου, περ ὶ το ῦ Γαλιλαίου, περ ὶ το ῦ Νεύτωνος - Α, καλ ῶ ς!.. ε ἰ π ὲ μοι τ ὶ διήκουσας περ ὶ το ῦ Χριστοφόρου Κολόμβου; - Χριστοφόρου Κολόμβου καθεζομένου, μ ῆ λον τι ἔ πεσεν ἐ π ὶ τ ῆ ς κεφαλ ῆ ς α ὐ το ῦ κα ὶ ε ὐ θ ὺ ς ἀ νε ῦ ρε τ ὴ ν Ἀ μερικήν! - Σύμφυρτος ε ἶ !.. Ἐ π ὶ το ῦ Νεύτωνος ἔ πεσεν μ ῆ λον τι κα ὶ ἀ νε ῦ ρε τ ὸ ν νόμον τ ῆ ς βαρύτητος! - Ὀ ρθ ῶ ς λέγεις! Ἀ ξιόλογον δ ῆ τα, ε ἰ ς ο ὗ τινος τ ὴ ν κεφαλ ὴ ν πίπτει μ ῆ λον τι ε ὐ θ ὺ ς ἀ νευρίσκει ἀ νακάλυψιν τιν ὰ ! Ἐ κτός σο ῦ βεβαίως, ἵ να σ ὺ ἀ νεύρ ῃ ς ἀ νακάλυψιν τιν ὰ δε ῖ πίπτειν ἐ π ὶ τ ῆ ς σ ῆ ς κεφαλ ῆ ς xarbuz* τι! - Ὁ πο ὶ α ε ὐ ήθεια Ζε ῦ !.. - Ὀ ρθ ῶ ς! Πιθανότερον ἐ στ ὶ τ ὴ ν ἀ νακάλυψιν ἀ νευρε ῖ ν τ ὸ xarbuz! (λέξις περσική, παραδόξως τ ὸ κοιν ῶ ς λεγόμενον "υδροπέπων" ο ὐ κ ἔ στι παρά το ῖ ς ἡ μετέροις προγόνοις)

12 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 12 Περιγραφή του σεναρίου Ακολούθως το «αρχαίο» κείμενο που προκύπτει ψηφιοποιείται στο word με πολυτονική γραμματοσειρά.

13 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 13 Περιγραφή του σεναρίου επεξεργασία των καρέ του κόμικ στη ζωγραφική, αφαίρεση των πρωτότυπων διάλογων και εισαγωγή των «αρχαιοελληνικών»

14 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 14 Περιγραφή του σεναρίου εισαγωγή των διαλόγων στο κόμικ, δημιουργία αρχείου PowerPoint που προβάλλεται κατά τη δεύτερη ώρα της δραστηριότητας

15 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 15 Περιγραφή του σεναρίου εισαγωγή των διαλόγων στο κόμικ, δημιουργία αρχείου PowerPoint που προβάλλεται κατά τη δεύτερη ώρα της δραστηριότητας

16 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 16 Περιγραφή του σεναρίου εισαγωγή των διαλόγων στο κόμικ, δημιουργία αρχείου PowerPoint που προβάλλεται κατά τη δεύτερη ώρα της δραστηριότητας

17 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 17 Περιγραφή του σεναρίου εισαγωγή των διαλόγων στο κόμικ, δημιουργία αρχείου PowerPoint που προβάλλεται κατά τη δεύτερη ώρα της δραστηριότητας

18 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 18 Περιγραφή του σεναρίου εισαγωγή των διαλόγων στο κόμικ, δημιουργία αρχείου PowerPoint που προβάλλεται κατά τη δεύτερη ώρα της δραστηριότητας

19 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 19 Περιγραφή του σεναρίου εισαγωγή των διαλόγων στο κόμικ, δημιουργία αρχείου PowerPoint που προβάλλεται κατά τη δεύτερη ώρα της δραστηριότητας

20 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 20 Περιγραφή του σεναρίου δημιουργείται ένα αρχείο βίντεο.mpg

21 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 21 Περιγραφή του σεναρίου δημιουργείται ένα αρχείο βίντεο.mpg

22 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 22 Περιγραφή του σεναρίου προβάλλεται την τρίτη ώρα της διαδικασίας και σηματοδοτεί και την ολοκλήρωσή του σεναρίου

23 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 23 αξιολόγηση διαμορφωτική αξιολόγηση (έρευνα των αποτελεσμάτων της διδακτικής πράξης κατά την εξέλιξή της με άτυπες μορφές, όπως η αξιολόγηση με παρατήρηση με συζήτηση μέσα στην τάξη

24 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 24 αξιολόγηση η αξιολόγηση με παρατήρηση Προθυμία Συμμετοχή Κινητοποίηση αδιάφορων και αδύναμων Συζήτηση μεταξύ τους Δοκιμή λύσεων Επίλυση τεχνικών ζητημάτων

25 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 25 αξιολόγηση αξιολόγηση με συζήτηση σύγκριση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ με τη διδασκαλία χωρίς αυτές αποτελεσματικότητα σε σχέση με την κατάκτηση γνώσεων, το παιδαγωγικό κλίμα, ο ρόλος του δασκάλου, η διάθεση συμμετοχής που είχαν

26 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 26 αξιολόγηση Καταγραφή σκέψεων σχετικά με α) πώς βλέπω το μάθημα σε σχέση με τη δική μου συμμετοχή και απόδοση, β) πώς βλέπω το μάθημα σε σχέση με τη συμμετοχή και απόδοση των συμμαθητών μου, γ) πώς βλέπω το μάθημα σε σχέση με τον καθηγητή και το ρόλο του

27 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 27 αξιολόγηση με συζήτηση στην τάξη, μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση του ερώτημα: «πόσο η συγκεκριμένη δραστηριότητα επηρέασε θετικά τη στάση σας απέναντι στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας;».

28 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 28 συμπεράσματα Η έννοια της πολυτροπικότητας βοήθησε να αναδειχθεί με πολύπλευρο τρόπο η αξία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ως πολιτισμικού αγαθού.

29 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 29 συμπεράσματα Οι ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν αμεσότερα και πιο ευχάριστα της διαδικασίες οικοδόμησης της γνώσης και την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων με έμφαση στην κοινωνική διάσταση της μάθησης

30 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 30 συμπεράσματα Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να συντελέσει θετικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μαθητικής αδιαφορίας. έμφαση στην κοινωνική διάσταση της μάθησης και στην πιο ενεργή συμμετοχή των μαθητών δημιουργία κλίματος αποδοχής διαφορετικών προσεγγίσεων από τους μαθητές

31 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 31 συμπεράσματα Με τη χρήση των ΤΠΕ επιτυγχάνεται ευκολότερα κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα διδασκαλία αποτελεσματικότερη και πιο ευχάριστη. υιοθέτηση θετικότερης στάσης, διάθεση συμμετοχής και ανάληψη πρωτοβουλιών αλληλο-τροφοδότηση της διαδικασίας μάθησης

32 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 32 συμπεράσματα Η σύνδεση του μαθήματος με τις ΤΠΕ λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο αξιοποίηση των γνώσεων που έχουν οι μαθητές στις νέες τεχνολογίες, έξαψη της περιέργειας για τον τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών

33 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 33 συμπεράσματα Οι μαθητές αντιλήφθηκαν σε μεγάλο βαθμό τη δομή, τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

34 5ο Συνέδριο στη Σύρο - ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 8-10/5/2009 34 συμπεράσματα Για το δάσκαλο η χρήση των ΤΠΕ απαιτεί δεξιότητες συναίσθηση επαγγελματικής και κοινωνικής ευθύνης επίγνωση ότι οι ΤΠΕ αποτελούν εργαλείο αποτελεσματικότερης οργάνωσης της διδασκαλίας επίγνωση ότι οι ΤΠΕ δεν είναι πανάκεια


Κατέβασμα ppt "Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την κριτική και δημιουργική προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Ένα παράδειγμα Β. Συμεωνίδης, Καθηγητής φιλόλογος ΠΕ 02, 3ο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google