Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Διαβούλευση για τον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2007-2013 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης 5 Οκτωβρίου 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Διαβούλευση για τον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2007-2013 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης 5 Οκτωβρίου 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Διαβούλευση για τον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2007-2013 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης 5 Οκτωβρίου 2006 Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης 5 Οκτωβρίου 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας  μεγαλύτερος βαθμός υπευθυνότητας των ΚΜ  διευρυμένες και αυστηρότερες ελεγκτικές και δημοσιονομικές διαδικασίες  αυστηρότητα του προγραμματισμού  δημοσιονομική αυστηρότητα  αυστηρότερος έλεγχος της τήρησης της αρχής της προσθετικότητας  απαίτηση ύπαρξης πιστοποιημένων συστημάτων και μηχανισμών διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου

3 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΔΕ Πριν από την υποβολή της 1ης αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής ή το αργότερο εντός 12 μηνών από την έγκριση κάθε ΕΠ θα πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η περιγραφή των ΣΔΕ και ιδίως η οργάνωση και οι διαδικασίες των Διαχειριστικών Αρχών, της Αρχής Πιστοποίησης, των Ενδιάμεσων Φορέων, της Ελεγκτικής Αρχής καθώς και οιωνδήποτε άλλων φορέων που πραγματοποιούν ελέγχους υπό την ευθύνη της. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση που θα εκπονήσει ανεξάρτητος αξιολογητής με την οποία θα διατυπώνεται γνωμοδότηση σχετικά με τη συμμόρφωσή των ΣΔΕ ως προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών. Πριν από την υποβολή της 1ης αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής ή το αργότερο εντός 12 μηνών από την έγκριση κάθε ΕΠ θα πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η περιγραφή των ΣΔΕ και ιδίως η οργάνωση και οι διαδικασίες των Διαχειριστικών Αρχών, της Αρχής Πιστοποίησης, των Ενδιάμεσων Φορέων, της Ελεγκτικής Αρχής καθώς και οιωνδήποτε άλλων φορέων που πραγματοποιούν ελέγχους υπό την ευθύνη της. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση που θα εκπονήσει ανεξάρτητος αξιολογητής με την οποία θα διατυπώνεται γνωμοδότηση σχετικά με τη συμμόρφωσή των ΣΔΕ ως προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών. Υποβολή στην ΕΕ: περιγραφή των ΣΔΕ έκθεση γνωμοδότηση για τη συμμόρφωσή τους 1η αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής εντός 12 μηνών Έγκριση ΕΠ

4 4 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Γ΄ΚΠΣ)  Εξαιρετικά μεγάλος αριθμός φορέων υλοποίησης (Τελικών Δικαιούχων)  Γραφειοκρατικό και μεγάλης διασποράς ΣΔΕ  Μεγάλος αριθμός Διαχειριστικών Αρχών

5 5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ Σ.Δ.Ε. Στη γραπτή διαβούλευση σχετικά με το Πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 εστάλησαν συνολικά προτάσεις από 20 φορείς.

6 6 WWF Ελλάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΠΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ΣΕΓΜ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΓΣΕΕ ΕΝΑΕ ΚΕΔΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΕ ΥΠΑΝ – ΓΓ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΕΣΔΔΑ - ΓΓ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΔ ΕΠ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΥΔ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ / ΥΠΕΠΘ ΕΥ ΟΠΣ ΕΥΔ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΕΛ

7 7 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1. Τελικοί Δικαιούχοι 2. Ενδιάμεσοι Φορείς 3. Σχεδιασμός & προγραμματισμός 4. Διαχείριση, παρακολούθηση & υλοποίηση 5. Γενικά θέματα

8 8 1. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Υποστήριξη / ενδυνάμωση των ΤΔ Έγκαιρη διαμόρφωση ενός συστήματος πιστοποίησης Προβληματισμός ως προς τη μείωση του αριθμού των ΤΔ Τραπεζικά Ιδρύματα ως ΤΔ Δημιουργία Ειδικών Υπηρεσιών Εφαρμογής στους Δημόσιους Φορείς Εταιρείες παροχής υποστήριξης στους αδύναμους Τελικούς Δικαιούχους του Νομού Τροποποιήσεις των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας και των κανονισμών προμηθειών των ΤΔ Υποστήριξη / ενδυνάμωση των ΤΔ Έγκαιρη διαμόρφωση ενός συστήματος πιστοποίησης Προβληματισμός ως προς τη μείωση του αριθμού των ΤΔ Τραπεζικά Ιδρύματα ως ΤΔ Δημιουργία Ειδικών Υπηρεσιών Εφαρμογής στους Δημόσιους Φορείς Εταιρείες παροχής υποστήριξης στους αδύναμους Τελικούς Δικαιούχους του Νομού Τροποποιήσεις των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας και των κανονισμών προμηθειών των ΤΔ

9 9 2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Έγκαιρη αποσαφήνιση του ρόλου τους Έγκαιρη διαμόρφωση / θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας τους Έγκαιρη αποσαφήνιση του ρόλου τους Έγκαιρη διαμόρφωση / θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας τους

10 10 3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Συντονισμός των υπηρεσιών και μηχανισμών της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών διοικητικών οργανισμών Συντονισμός των ΕΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ Περιφερειακή αποκέντρωση Αποκέντρωση των διαδικασιών & Ενίσχυση των περιφερειών Συμμετοχή των Προγραμματικών Οργάνων της Περιφέρειας Συντονισμός των υπηρεσιών και μηχανισμών της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών διοικητικών οργανισμών Συντονισμός των ΕΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ Περιφερειακή αποκέντρωση Αποκέντρωση των διαδικασιών & Ενίσχυση των περιφερειών Συμμετοχή των Προγραμματικών Οργάνων της Περιφέρειας

11 11 3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Αρχιτεκτονική των νέων ΕΠ Ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού και ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ 3ης και 4ης ΠΠ Να γίνει έγκαιρα η περιφερειοποίηση των Εθνικών Προγραμμάτων Αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών της Δημόσιας Διοίκησης με την ελάχιστη δυνατή προσθήκη νέων επιπέδων διαχείρισης και ελέγχου Οργανωτική δομή / αρμοδιότητες και λειτουργία ΕΥΔ Σύσταση στην ΚΔΑ μιας Ειδικής Υπηρεσίας Νομικής Υποστήριξης Αποσαφήνιση ρόλου ΚΔΑ, ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΣ, ΕΓΤΠΕ, ΕΥΔ&ΠΤΣ Αντιμετώπιση του ελλείμματος του προσωπικού των ΕΥΔ Αρχιτεκτονική των νέων ΕΠ Ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού και ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ 3ης και 4ης ΠΠ Να γίνει έγκαιρα η περιφερειοποίηση των Εθνικών Προγραμμάτων Αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών της Δημόσιας Διοίκησης με την ελάχιστη δυνατή προσθήκη νέων επιπέδων διαχείρισης και ελέγχου Οργανωτική δομή / αρμοδιότητες και λειτουργία ΕΥΔ Σύσταση στην ΚΔΑ μιας Ειδικής Υπηρεσίας Νομικής Υποστήριξης Αποσαφήνιση ρόλου ΚΔΑ, ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΣ, ΕΓΤΠΕ, ΕΥΔ&ΠΤΣ Αντιμετώπιση του ελλείμματος του προσωπικού των ΕΥΔ

12 12 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Έγκαιρη διαμόρφωση πλαισίου κανόνων, τυποποίηση και απλούστευση διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης Διαδικασίες ένταξης – αξιολόγησης- παρακολούθησης διεύρυνση της χρήσης της Συγκριτικής Αξιολόγησης απλούστευση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων επανεξέταση της διαδικασίας Συντονισμού απλοποίηση των Σ.Δ.Ε. / κατάργηση της γραφειοκρατίας και της διακίνησης όγκου εγγράφων (paperless management), με την καθιέρωση ηλεκτρονικής υπογραφής στους χρήστες του ΟΠΣ ανοικτές, διαφανείς διαδικασίες επιλογής έργων απλοποίηση του συστήματος λειτουργίας του ΠΔΕ Επιτροπές Παρακολούθησης διεύρυνση της αντιπροσωπευτικότητας των Επ. Παρ. των ΕΠ αναβάθμιση του ρόλου των Επ. Παρ. με αύξηση των αρμοδιοτήτων τους Έλεγχοι –Επιθεωρήσεις καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου (μέσω επιθεωρήσεων) αξιόπιστα και αποτελεσματικά ελεγκτικά όργανα Έγκαιρη διαμόρφωση πλαισίου κανόνων, τυποποίηση και απλούστευση διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης Διαδικασίες ένταξης – αξιολόγησης- παρακολούθησης διεύρυνση της χρήσης της Συγκριτικής Αξιολόγησης απλούστευση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων επανεξέταση της διαδικασίας Συντονισμού απλοποίηση των Σ.Δ.Ε. / κατάργηση της γραφειοκρατίας και της διακίνησης όγκου εγγράφων (paperless management), με την καθιέρωση ηλεκτρονικής υπογραφής στους χρήστες του ΟΠΣ ανοικτές, διαφανείς διαδικασίες επιλογής έργων απλοποίηση του συστήματος λειτουργίας του ΠΔΕ Επιτροπές Παρακολούθησης διεύρυνση της αντιπροσωπευτικότητας των Επ. Παρ. των ΕΠ αναβάθμιση του ρόλου των Επ. Παρ. με αύξηση των αρμοδιοτήτων τους Έλεγχοι –Επιθεωρήσεις καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου (μέσω επιθεωρήσεων) αξιόπιστα και αποτελεσματικά ελεγκτικά όργανα

13 13 Υποστήριξη διαδικασιών με νέα τυποποιημένα εργαλεία/ έγγραφα και βελτίωση/ απλοποίηση υφισταμένων Απλοποίηση των Τεχνικών Δελτίων Απλοποίηση και μείωση των υποβαλλόμενων από τους ΤΔ περιοδικών εντύπων Νέες θεσμικές ρυθμίσεις ή και τροποποίηση υφισταμένων Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία όλων των οδηγιών της Επιτροπής που εκκρεμούν Νομοθετική κατοχύρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής και υιοθέτηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς Υποστήριξη διαδικασιών με νέα τυποποιημένα εργαλεία/ έγγραφα και βελτίωση/ απλοποίηση υφισταμένων Απλοποίηση των Τεχνικών Δελτίων Απλοποίηση και μείωση των υποβαλλόμενων από τους ΤΔ περιοδικών εντύπων Νέες θεσμικές ρυθμίσεις ή και τροποποίηση υφισταμένων Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία όλων των οδηγιών της Επιτροπής που εκκρεμούν Νομοθετική κατοχύρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής και υιοθέτηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

14 14 5. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ειδικές δράσεις / παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΚΠΣ (ΜΟΔ) Διοικητική αποτελεσματικότητα (capacity building) Ενίσχυση της εταιρικότητας Παρατηρητήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Πληροφοριών Επέκταση των ΣΔΕ και στο Εθνικό Πλαίσιο Στήριξης Ειδικές δράσεις / παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΚΠΣ (ΜΟΔ) Διοικητική αποτελεσματικότητα (capacity building) Ενίσχυση της εταιρικότητας Παρατηρητήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Πληροφοριών Επέκταση των ΣΔΕ και στο Εθνικό Πλαίσιο Στήριξης

15 15 Κοινός στόχος: Η θέσπιση ενός απλού, αξιόπιστου ΣΔΕ για την επιτυχημένη διαχείριση των νέων ΕΠ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Κατέβασμα ppt "1 Διαβούλευση για τον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2007-2013 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης 5 Οκτωβρίου 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google