Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 1

2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

3 Διανοητική ιδιοκτησία : ιδιομορφίες Το αντικείμενο της είναι άυλο Είναι διφυής : Μονοπωλιακή σχέση ανάμεσα στο δημιουργό και στο δημιούργημα 3

4 4

5 5 Παγκοσμιοποίηση της παραποίησης/απομίμησης

6 Είδη απομίμησης Γνήσιο προϊόν

7 7

8 Οι δύο βασικοί άξονες στους οποίους θα πρέπει να εστιαστούν οι προσπάθειες είναι : α) η συντονισμένη δράση των Υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την επιβολή του νόμου, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και β) η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού α) η συντονισμένη δράση των Υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την επιβολή του νόμου, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και β) η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού

9 ΖΩΝΕΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ Τελωνεία Τελωνεία Τελωνεία Εσωτερική Εσωτερική Αγορά Αγορά Eξαγωγή Ελ. Ζώνες Εισαγωγή Διανομή Παραγωγή Transit Κατανάλωση

10 ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 10 05 15202530 Εκατομμύρια Είδη διατροφής, αναψυκτικά Καλλυντικά, προϊόντα περιποίησης σώματος Ρούχα, accessories Ηλεκτρικός εξοπλισμός Υπολογιστές, παρελκόμενα CD, DVD, cassettes Κοσμήματα παιχνίδια, Ηλεκτρ. παιχνίδια Άλλα Τσιγάρα Φάρμακα

11 11

12 τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (εφευρέσεις) τα υποδείγματα χρησιμότητας (μικρές εφευρέσεις), τα δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών ● τα σήματα ● τα βιομηχανικά σχέδια ● τις προστατευόμενες γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης

13 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 Για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών που τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (EΚ) No 1172/2007 Νόμος 2121/93 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 2435/96 Νόμος 3184/2003: Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την Πνευματική Ιδιοκτησία Νόμος 3183/2003 : Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα Νόμος 2239/94 : Περί προστασίας σημάτων Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 Για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών που τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (EΚ) No 1172/2007 Νόμος 2121/93 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 2435/96 Νόμος 3184/2003: Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την Πνευματική Ιδιοκτησία Νόμος 3183/2003 : Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα Νόμος 2239/94 : Περί προστασίας σημάτων

14 Από το ισχύον νομικό πλαίσιο εξουσιοδοτούνται οι Τελωνειακοί υπάλληλοι να δεσμεύουν, να κατάσχουν και σε τελική φάση να καταστρέφουν εμπορεύματα όταν υπάρχει εκ πρώτης όψεως υποψία ότι είναι εμπορεύματα παραποίησης ή απομίμησης ή πειρατείας ή ότι παραβιάζουν : Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις Διπλώματα ευρεσιτεχνίας προϊόντος Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας Γεωγραφικές ονομασίες Εθνικό ή κοινοτικό τίτλο προστασίας των φυτικών ποικιλιών Δικαιώματα σε εμπορικά σήματα Δικαιώματα σε βιομηχανικά σχέδια

15

16 ANTI-COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT Η ACTA είναι μία Εμπορική Συμφωνία κατά της παραποίησης που ξεκίνησε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας αλλά οι διαπραγματεύσεις έχουν επεκταθεί και μετέχουν πλέον πολλές χώρες όπως η Νότια Κορέα, ο Καναδάς, το Μεξικό, η Αυστραλία η Νέα Ζηλανδία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει από τα Κράτη – μέλη της εξουσιοδότηση να συμμετάσχει στο γύρο αυτό. Ο στόχος της Συμφωνίας αυτής είναι η διεθνής προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω στενής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των Κυβερνητικών Οργανισμών. Η ACTA δεν έχει τεθεί σε ισχύ καθότι θα πρέπει να επικυρωθεί από όλα τα συμμετέχοντα Κράτη. ANTI-COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT Η ACTA είναι μία Εμπορική Συμφωνία κατά της παραποίησης που ξεκίνησε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας αλλά οι διαπραγματεύσεις έχουν επεκταθεί και μετέχουν πλέον πολλές χώρες όπως η Νότια Κορέα, ο Καναδάς, το Μεξικό, η Αυστραλία η Νέα Ζηλανδία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει από τα Κράτη – μέλη της εξουσιοδότηση να συμμετάσχει στο γύρο αυτό. Ο στόχος της Συμφωνίας αυτής είναι η διεθνής προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω στενής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των Κυβερνητικών Οργανισμών. Η ACTA δεν έχει τεθεί σε ισχύ καθότι θα πρέπει να επικυρωθεί από όλα τα συμμετέχοντα Κράτη.

17 Διευκόλυνση Έλεγχος Προφίλ του Εισαγωγέα & Εξαγωγέα Προφίλ του Εισαγωγέα & Εξαγωγέα Φορτίο Υψηλού κινδύνου Έλεγχος με το X-Ray System Φορτίο Υψηλού κινδύνου Έλεγχος με το X-Ray System Λύση

18

19

20 Κυβερνήσεις Επιχειρήσεις ΚαταναλωτέςΔιοικήσεις Η συνεργασία είναι μονόδρομος

21 Διεθνής Νομοθεσία Εθνική Νομοθεσία Επιμόρφωση / Τεχνική Συνδρομή Διοικητική Ικανότητα …στους ακόλουθους τομείς :

22 Οι κρίκοι πρέπει να ενωθούν : για να γίνει μία ασφαλής Τελωνειακή αλυσίδα

23 Με τη δική σας πλήρη υποστήριξη και στενή συνεργασία, Μπορούμε να οραματιστούμε ένα καλύτερο αύριο ! Με το βλέμμα στο μέλλον μας


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google