Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
Σχέδιο ΑΘΗΝΑ Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

2 Το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ Εξορθολογισμός της εκπαίδευσης στη βάση κριτηρίων και δεικτών βιωσιμότητας, όπως: Αριθμός των μελών Ε.Π. κάθε τμήματος Βαθμολογία εισαγωγής φοιτητών στο τμήμα Ακαδημαϊκότητα του αντικειμένου σπουδών Απορρόφηση στην αγορά εργασίας Γεωπολιτικά χαρακτηριστικά

3 Διάρθρωση του ΤΕΙ Πάτρας

4 Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ για τη ΣΔΟ
Τμ. Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων, Μεσολόγγι Τμ. Λογιστικής, Μεσολόγγι Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οργανισμών & Συστημάτων με κατεύθυνση Κοινωνικής Οικονομίας, Μεσολόγγι Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πάτρα Τμ. Λογιστικής, Πάτρα Τμ. Τουριστικών Επιχειρήσεων, Πάτρα

5 Το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ για το τμήμα
Απορρόφηση από το Τμήμα «Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία» (ΕΠΔΟ), το οποίο αποτελεί παράρτημα του ΤΕΙ Πάτρας με έδρα την Αμαλιάδα. Μετατροπή σε Τμήμα «Μηχανικών Πληροφορικής» στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) με έδρα την Πάτρα. Οι φοιτητές του τμήματος ΕΣΠΣ θα ενταχθούν σε νέο πρόγραμμα σπουδών και θα λάβουν πτυχίο στο χώρο της Πληροφορικής. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος ΕΣΠΣ θα είναι αυτά του τμήματος ΕΠΔΟ που μας απορροφά.

6 Τμ. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία, Μεσολόγγι Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων, Ναύπακτος Μηχανικών Πληροφορικής, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων, Πάτρα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία, Αμαλιάδα Πληροφορικής & ΜΜΕ, Πύργος

7 Η Επαγγελματική μας Ταυτότητα
Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος εντάσσεται στη Διοικητική Επιστήμη (Management Science), η οποία χρησιμοποιώντας ποσοτικές μεθοδολογίες και την υποστήριξη των εργαλείων Πληροφορικής τεκμηριώνει διαδικασίες ορθολογικής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας που απαιτεί στελέχη με εφαρμοσμένες γνώσεις - δεξιότητες μάνατζμεντ, οικονομικών και πληροφορικής ικανά να μετάσχουν - ανταποκριθούν στη σύγχρονη πραγματικότητα. Οι απόφοιτοί του κατέχουν επαγγελματικά δικαιώματα στη διοίκηση, οικονομία και πληροφορική. Διπλή Υπόσταση Σπουδών Τμήματος: Σχεδιασμός και Λήψη Αποφάσεων (Διοίκηση και Οικονομία) Πληροφοριακά Συστήματα (Πληροφορική)

8 Επαγγελματικά Δικαιώματα ΕΣΠΣ - νέου Τμήματος
Εκπόνηση επιχειρησιακών, στρατηγικών και τακτικών σχεδίων ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισµών και εκπόνηση µελετών προγραµµατισµού και διαχείρισης έργων. Διενέργεια ερευνών αγοράς, στατιστικών ερευνών και προβλέψεων. Λήψη αποφάσεων ορθολογικής λειτουργίας των οικονοµικών µονάδων. Σχεδιασµός συστηµάτων κατάρτισης προϋπολογισµών και παρακολούθησης ταµειακών ροών. Εφαρµογή µεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε έργα και προγράµµατα, σύνταξη προτάσεων για ISO, πιστοποίηση. Ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης. Νέο τμήμα: Εγκατάσταση, επέκταση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία. Εγκατάσταση και συντήρηση του λογισμικού υποστήριξης, της σωστής λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος, καθώς και της διατήρησης ενός εύχρηστου και αποτελεσματικού περιβάλλοντος ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Διαχείριση έργων Πληροφορικής στα πλαίσια Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Σχεδίαση και αξιολόγηση στρατηγικών ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων στη Διοίκηση και στην Οικονομία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ανάλυση και αποτίμηση απόδοσης πληροφοριακών συστημάτων. Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα Πληροφορικής, Διοίκησης και Οικονομίας.

9 Δικαιώματα Πτυχιούχου ΕΣΠΣ
Εκπόνηση επιχειρηματικών - επιχειρησιακών, στρατηγικών και τακτικών σχεδίων ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού και διαχείρισης έργων Διενέργεια ερευνών αγοράς, στατιστικών ερευνών και προβλέψεων Λήψη αποφάσεων ορθολογικής λειτουργίας οικονομικών μονάδων Σχεδιασμός συστημάτων κατάρτισης προϋπολογισμών και παρακολούθησης ταμειακών ροών, ανάλυση προβλημάτων χρηματοδότησης έργων Εφαρμογή μεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε έργα και προγράμματα, σύνταξη προτάσεων για ISO, πιστοποίηση Ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΕΣΠΣ έχουν δικαίωμα να διορίζονται εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ20 (πληροφορικής) στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΔ 118/ ΦΕΚ 75 ΤΑ / και ΠΔ ΦΕΚ 268 / )

10 Χαρακτηριστικά τμήματος - Δείκτες
Ίδρυση Το τμήμα ιδρύθηκε το 1999 με έδρα την Πάτρα Υποδομές Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας Επτά (7) εργαστήρια Πληροφορικής Αμφιθέατρο Σύγχρονος επιστημονικός και διδακτικός εξοπλισμός Στελέχωση Επτά (7) μέλη Ε.Π. 5 κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου 2 κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου

11 Χαρακτηριστικά φοιτητών - Δείκτες
Πληρότητα 100% με βαθμολογία άνω της βάσης Καταγωγή Αχαΐα: 27,6% Αττική: 23,3% Πελοπόννησος: 15,5% Αιτωλοακαρνανία: 9,3% Νησιά - Κύπρος: 9,9% Κεντρική Ελλάδα: 7,0% Στερεά Ελλάδα: 5,1% Βόρεια Ελλάδα: 2,3%

12 Αντιφάσεις του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ
Το Τμήμα ΕΣΠΣ διαθέτει 7 μέλη Ε.Π. και απορροφάται από το Τμήμα ΕΠΔΟ που διαθέτει 3 μέλη Ε.Π. Το Τμήμα ΕΣΠΣ έχει έδρα στην Πάτρα και άρτιες υποδομές και απορροφάται από το Τμήμα ΕΠΔΟ που αποτελεί παράρτημα με έδρα την Αμαλιάδα και δεν διαθέτει εγκαταστάσεις στην Πάτρα όπου προβλέπεται να έχει έδρα το νέο τμήμα. Το Τμήμα ΕΣΠΣ διαθέτει πλούσια επαγγελματικά δικαιώματα (ΦΕΚ 194 ΤΑ / ) και απορροφάται από το Τμήμα ΕΠΔΟ που διαθέτει περιορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και μόνο στον τομέα της Πληροφορικής. Οι απόφοιτοι ενός τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής θα απολέσουν κάθε επαγγελματικό δικαίωμα στη Διοίκηση και στην Οικονομία.

13 Οι Προτάσεις της ΣΔΟ Συγχώνευση των Τμημάτων «Διοίκησης Επιχειρήσεων», «Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Εμπορίας και Διαφήμισης» σε ένα Τμήμα με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού», με έδρα στην Πάτρα. Κατευθύνσεις που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα και εξειδικεύσεις των τριών τμημάτων, με σκοπό τη διασφάλιση των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων Απορρόφηση του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Μεσολογγίου από το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας Συγχώνευση των Τμημάτων «Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων» και «Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία» σε ένα Τμήμα που θα ανήκει στη ΣΔΟ

14 Ενέργειες Δύο Συνελεύσεις φοιτητών
Κινητοποιήσεις φοιτητών (πορεία, διόδια κ.ά.) Συνέλευση ΣΔΟ - προτάσεις Συνέλευση Συλλόγου μελών Ε.Π. - απόρριψη του σχεδίου ΑΘΗΝΑ στο σύνολό του Παράσταση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέχρι 20/2/2013

15 Συζήτηση - Συμπεράσματα
Το Τμήμα ΕΣΠΣ διαθέτει καινοτόμο επιστημονικό αντικείμενο που καλύπτει ένα κενό μεταξύ των παραδοσιακών τμημάτων Διοίκησης και Οικονομίας της περιοχής μας (Πανεπιστήμιο - ΤΕΙ) και μετασχηματίζεται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, όταν υπάρχουν δύο ανάλογα τμήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο κλάδος της Πληροφορικής λόγω του επαγγελματικού κορεσμού βρίσκεται σε πτώση τα τελευταία χρόνια από πλευράς προτίμησης στα μηχανογραφικά των εισαγωγικών εξετάσεων. Το Τμήμα ΕΣΠΣ διαθέτει 1600 ενεργούς φοιτητές που το επέλεξαν ακριβώς γιατί προσφέρει το μίγμα των γνώσεων και τη γεωγραφική θέση που κατέχει. Πώς θα ακυρωθεί το όραμά τους όταν μάλιστα αυτό δεν συνάδει με κανενός είδους κριτήριο ή έστω προσπάθειας εξορθολογισμού; Η ΣΔΟ του ΤΕΙ Πάτρας με έδρα την Πάτρα διαθέτει άνω των ενεργών σπουδαστών και μεταφέρεται - απορροφάται από την αντίστοιχη σχολή με έδρα το Μεσολόγγι. Επομένως το σχέδιο ΑΘΗΝΑ προτείνει την ανάπτυξη της διοίκησης και της οικονομίας στο Μεσολόγγι, μια πόλη κατοίκων με στοιχειώδεις αδυναμίες να υποδεχθεί και να στεγάσει τη ΣΔΟ και τους φοιτητές της.


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google