Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Peter Ross 1 Ο ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ. Μεγάλο μέρος της δουλειάς μας, ως φυσιοθεραπευτές περιλαμβάνει την εκπαίδευση / διδασκαλία των πελατών,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Peter Ross 1 Ο ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ. Μεγάλο μέρος της δουλειάς μας, ως φυσιοθεραπευτές περιλαμβάνει την εκπαίδευση / διδασκαλία των πελατών,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Peter Ross 1 Ο ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

2 Μεγάλο μέρος της δουλειάς μας, ως φυσιοθεραπευτές περιλαμβάνει την εκπαίδευση / διδασκαλία των πελατών, φροντιστών, συγγενών και άλλων επαγγελματιών υγείας. Μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση για τις διαδικασίες της νόσου, τη διάγνωση, τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, την αυτοδιαχείριση, την εκ νέου εκπαίδευση των προτύπων κίνησης ή προγραμμάτων άσκησης. Αφού αποφασίσετε σχετικά με το περιεχόμενο της άσκησης, για έναν ασθενή, θα πρέπει στη συνέχεια να εξασφαλιστεί ότι είναι κατανοητό π.χ. να τους διδάξετε ένα πρόγραμμα άσκησης στο σπίτι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 2

3 Θα εξετάσουμε: Τι επηρεάζει την ικανότητά μας να διδάξουμε Τι θα πρέπει να έχει ένας καλός «εκπαιδευτικός» Πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε διάφορες στρατηγικές μάθησης / διδασκαλίας για να γίνει αυτό πιο αποτελεσματικό. Πώς να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε και να προχωρήσει ένα πρόγραμμα άσκησης. ΣΧΕΔΙΟ FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 3

4 Στυλ μάθησης Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις προτιμήσεις ενός ατόμου για ένα τύπο μαθησιακού περιβάλλοντος σε σχέση με κάποιον άλλο και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με διαφορετικούς στόχους μάθησης Είναι πολύ προσωπικό και συχνά για συγκεκριμένες καταστάσεις Δεν καθορίζεται-Μπορεί να αλλάξει στην πάροδο του χρόνου και ανταποκρίνεται σε διαφορετικές εμπειρίες Μπορεί να επηρεάζει άμεσα το πώς θα διδάξεις σε ένα δεδομένο περιβάλλον / κατάσταση Πολλές διαφορετικές ταξινομήσεις  Συχνές: «VARK» και «Honey και Mumford Στρατηγικές μάθησης/προτιμήσεις FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 4

5 Λήψη πληροφοριών μέσω της οπτικής / ακουστικής και κιναισθητικής διαδρομής VARK κατηγορίες VARK  Visual – οπτικό  Aural - Auditory– προφορικό /ακουστικό  Read/(Write) - γραπτό  Kinaesthetic – εμπειρία / πρακτική / κιναισθησία  Multimodal- / πολυμοντελικό VARK - Neil Fleming (2011) FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 5

6 Αφού έχετε συμπληρώσει το δωρεάν on-line ερωτηματολόγιο VARK: Ποιός έχει ποιές μαθησιακές προτιμήσεις;  Οπτικό  Ακουστικό  Γραπτό  Κιναισθησία Εμπειρίες από το VARK FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 6

7 Visual (V): / οπτικό Του αρέσει η πληροφορία να παρουσιάζεται ως διαγράμματα, γραφήματα και διαγράμματα ροής. Ειδικά με βέλη, κύκλους κλπ που απεικονίζουν γεγονότα που θα μπορούσαν να έχουν παρουσιαστεί λεκτικά Εφιστά διαγράμματα ροής (χάρτες στο μυαλό) των πληροφοριών που βοηθά την κατανόηση και τη μάθηση Χρησιμοποιεί τις εικόνες / flash κάρτες ως βοήθεια Παρακολουθεί και χρησιμοποιεί βίντεο κλιπ για την εδραίωση VARK κατηγορίες FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 7

8 Aural / Auditory (A): προφορικό/ακουστικό Οι πληροφορίες να παρουσιάζονται στον προφορικό λόγο, δηλαδή ό,τι έχει "ακούσει". Μαθαίνει καλύτερα από διαλέξεις, σεμινάρια, ταινίες, ομαδική συζήτηση, μιλώντας, web chat Χρησιμοποιεί συζήτηση με τους άλλους (συμμαθητές / καθηγητές) για να κατανοήσει νέες πληροφορίες και εδραίωση της μάθησης Κάνει ταινίες / ηχογραφήσεις συνοπτικών πληροφοριών / οδηγιών VARK κατηγορίες FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 8

9 Read/write (R):/ γραπτό Θέλει να διαβάσει νέες πληροφορίες σε όλες τις διάφορες μορφές, σημειώσεις διάλεξης, βιβλία, άρθρα, ιστοσελίδες, κλπ. Κρατάει σημειώσεις διάλεξης / γραπτές πληροφορίες σε λίστες Γραπτές οδηγίες και συμβουλές / φυλλάδια Χρησιμοποιεί φόρουμ στο διαδίκτυο για να κάνει ερωτήσεις, να συζητήσει θέματα με άλλους μαθητές Κείμενα / γραπτές πηγές πληροφοριών VARK κατηγορίες FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 9

10 Kinesthetic (K): / κιναισθητικό Μαθαίνει καλύτερα στην πράξη Μεγιστοποίηση της χρήσης της εμπειρίας με τα «χέρια» Χρησιμοποιεί μελέτες περιπτώσεων / παραδειγμάτων και / ή καταστάσεις Πρακτικές τεχνικές για να εδραιώσει τη θεωρία. Εκτελεί, αισθάνεται και στη συνέχεια λαμβάνει διορθώσεις Χρησιμοποιεί παιχνίδι ρόλων VARK κατηγορίες FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 10

11  Κάποιος φίλος σε ρωτά πώς να φτάσει στο IST/αεροδρόμιο/ένα συγκεκριμένο σημείο.  Με το δικό σου στυλ μάθησης:  Σκεφτείτε:  Πώς θα τον βοηθήσετε;  Γιατί αποφάσισες να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο;  Γιατί μπορεί να έχει δυσκολία με αυτήν την απάντηση; Συνάφεια FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 11

12 Feedback δραστηριότητας Οπτικό:  Σχεδιάστε χάρτη  Δείξτε χάρτη  Χρησιμοποιήστε το Google maps, Google streetview, κλπ  Δείξτε πρόγραμμα λεωφορείων / τρένων Προφορικό/ακουστικό: Πείτε τους την πληροφορία Γραπτό: Γραπτές οδηγίες Κιναισθητικό: (πιο δύσκολο)  Πηγαίνετε μαζί τους  Δείξτε τους FPP 2013-14 CH. Adapted from JW, SN and PR 12

13 Kolb’s Learning Cycle Ως ανθρώπινα όντα όλοι θα μάθουμε από την εμπειρία, αλλά με διαφορετικούς τρόπους. Τα τέσσερα στάδια - εμπειρία, αναστοχασμός, συμπέρασμα και σχεδιασμός - είναι αμοιβαία υποστηρικτικά. Έχουμε την τάση να προτιμούμε ορισμένα στάδια κατά τη διάρκεια των άλλων και αυτό είναι που μας δίνει ένα στυλ μάθησης Στόχος να ενισχύσουμε τις μορφές με τις οποίες είμαστε λιγότερο ισχυροί Διαφορετικές οπτικές γωνίες των μαθησιακών προτιμήσεων FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 13 Εμπειρία Αναστοχασμός Αντίληψη Πειραματισμό ς

14

15 Ακτιβιστές μαθαίνουν καλύτερα όταν: υπάρχουν νέες εμπειρίες / προβλήματα / ευκαιρίες από τις οποίες μαθαίνουν υπάρχουν σύντομες «εδώ και τώρα» δραστηριότητες με ενθουσιασμό / δράμα / κρίση και οι δραστηριότητες είναι ποικίλες έχουν πολλά από τα φώτα της δημοσιότητας τους επιτρέπεται να δημιουργούν πολλές ιδέες και είναι σκόπιμο να «δοκιμάζουν» ρίχνονται στα βαθιά με μια εργασία που είναι δύσκολη / πρόκληση εμπλέκονται με άλλα άτομα π.χ. ομαδική εργασία  μαθαίνουν λιγότερο καλά όταν :  μάθηση περιλαμβάνει έναν παθητικό ρόλο, π.χ. ακούγοντας διαλέξεις, ανάγνωση, παρακολουθώντας  καλούνται να σταθούν πίσω και να μην συμμετέχουν  καλούνται να επαναλάβουν ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα ξανά και ξανά  έχουν ακριβείς οδηγίες για να ακολουθήσουν με ελάχιστα περιθώρια ελιγμών  καλούνται να κάνουν μια λεπτομερή δουλειά άμεση δράση ενθουσιώδεις, τους αρέσουν οι νέες προκλήσεις και εμπειρίες ενδιαφέρονται λιγότερο για το τι έχει συμβεί στο παρελθόν ή στο να βάλουν τα πράγματα σε ευρύτερα πλαίσια πρωτίστως ενδιαφέρονται για το εδώ και τώρα δοκιμάζουν νέα πράγματα θέλουν να είναι το κέντρο της προσοχής

16 τους αρέσει να σκέφτονται τα πράγματα με λεπτομέρεια πριν από την ανάληψη δράσης έχουν μια προσεκτική προσέγγιση είναι καλοί ακροατές και προτιμούν να υιοθετήσουν ένα χαμηλό προφίλ είναι έτοιμοι να διαβάσουν και να ξαναδιαβάσουν και τους αρέσει να επαναλαμβάνουν ένα κομμάτι της μάθησης μαθαίνουν καλύτερα όταν : είναι σε θέση να σταθούν πίσω από τα γεγονότα και να ακούσουν / παρατηρούν, τους επιτρέπεται να σκεφτούν πριν ενεργήσουν, μπορούν να πραγματοποιούν κάποια επίπονη έρευνα, έχουν την ευκαιρία να σκεφτούν τι έχει συμβεί, καλούνται να παράγουν προσεκτικά το κομμάτι της εργασίας μπορούν να καταλήξουν σε απόφαση στο χρόνο τους, χωρίς πίεση και αυστηρές προθεσμίες.  μαθαίνουν λιγότερο καλά όταν :  αναγκάζονται να είναι στα φώτα της δημοσιότητας, π.χ. να ενεργούν ως ηγέτες  εμπλέκονται σε καταστάσεις που απαιτούν την ανάληψη δράσης χωρίς σχεδιασμό  αναγκάζονται να κάνουν κάτι χωρίς προειδοποίηση, τους δίνονται ανεπαρκείς πληροφορίες στις οποίες θα βασιστεί το συμπέρασμά τους  ανησυχούν από πίεση χρόνου ή σπεύδουν από τη μία δραστηριότητα στην άλλη Στοχαστές

17 τους αρέσει να βλέπουν πώς τα πράγματα εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο είναι λογικοί και αντικειμενικοί, προτιμούν μια διαδοχική προσέγγιση στα προβλήματα είναι αναλυτικοί, δίνουν μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και έχουν την τάση να είναι τελειομανείς Μαθαίνουν καλύτερα όταν: έχουν το χρόνο να είναι μεθοδικοί ζορίζονται διανοητικά, πχ. αναλύοντας μια περίπλοκη κατάσταση, όταν εξετάζονται στο μάθημα βρίσκονται σε δομημένες καταστάσεις, με σαφή σκοπό μπορούν να ακούσουν ή να διαβάσουν ιδέες και έννοιες και δίνουν έμφαση στη λογική οφείλουν να κατανοήσουν και να συμμετάσχουν σε περίπλοκες καταστάσεις.  Μαθαίνουν λιγότερο καλά όταν:  ρίχνονται σε κάτι χωρίς αρκετές πληροφορίες  θα πρέπει να συμμετάσχουν σε καταστάσεις με έμφαση σε συγκινήσεις και συναισθήματα  εμπλέκονται σε αδόμητες δραστηριότητες χωρίς κατευθυντήριες γραμμές  αμφιβάλλουν ότι το θέμα είναι μεθοδολογικά ορθό, π.χ. ερωτηματολόγια, που δεν έχουν επικυρωθεί, όπου δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για να στηρίξουν το επιχείρημα  βρίσκουν το θέμα μπανάλ, ρηχό  αισθάνονται ότι δεν ταιριάζουν με τους άλλους συμμετέχοντες, π.χ. όταν είναι με πολλούς ακτιβιστές Θεωρητικοί 17

18 τους αρέσει να βλέπουν πως λειτουργούν τα πράγματα στην πράξη τους αρέσει να πειραματίζονται με νέες ιδέες πρακτικοί, προσγειωμένοι, τους αρέσει να λύνουν προβλήματα εκτιμούν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ό, τι μαθαίνουν Μαθαίνουν καλύτερα όταν: υπάρχει μια προφανής σύνδεση μεταξύ του αντικειμένου και ενός τρέχοντος προβλήματος τους έχουν δείξει τεχνικές για να κάνουν τα πράγματα με προφανή πρακτικά πλεονεκτήματα μπορούν να δοκιμάσουν τεχνικές με πρακτική καθοδήγηση που προέρχονται από κάποιον αξιόπιστο παρουσιάζονται τεχνικές που εφαρμόζονται στην περίπτωσή τους τους δίνονται άμεσες ευκαιρίες να εφαρμόσουν αυτά που έχουν μάθει μπορούν να επικεντρωθούν σε πρακτικά ζητήματα Μαθαίνουν λιγότερο καλά όταν: η μάθηση δεν σχετίζεται με αναγνωρισμένη άμεση ανάγκη ή άμεσης συνάφειας οι διοργανωτές της μάθησης φαίνεται να έχουν αποστάσεις από την πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία πρακτική ή σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς να το κάνουμε αισθάνονται ότι οι άνθρωποι πηγαίνουν σε κύκλους και δε φτάνουν σε λύση δεν βλέπουν επαρκή ανταμοιβή από τη διαδικασία μάθησης Πραγματιστές

19 Ας υποθέσουμε ότι ο κύριος Χ έπαθε χθες διάστρεμμα στην ποδοκνημική του Πώς θα μπορούσατε να εξηγήσετε τον τραυματισμό του ασθενούς / εξέλιξη της νόσου του Πώς θα μπορούσατε να εξηγήσετε το σκεπτικό για τη στρατηγική διαχείρισης / άσκηση / αλλαγή τρόπου ζωής κλπ. Πώς θα μπορούσατε να εξηγήσετε και να επιδείξετε το πρόγραμμα άσκησής του Ο φυσικοθεραπευτής ως εκπαιδευτής FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 19

20 Feedback δραστηριότητας Εξηγώντας τον τραυματισμό και τη λογική πίσω από τη θεραπεία – Εικόνες / διαγράμματα / φωτογραφίες – Το λέτε στον ασθενή – Ενημερωτικό Φυλλάδιο – Παρουσιάζετε κάποιο ανατομικό μοντέλο – Αφήστε τον να ψηλαφήσει και τους 2 αστραγάλους και να κάνει σύγκριση – Τον ενθαρρύνετε να σας πει πώς αισθάνεται – Εξηγείτε βασική φυσιολογία και ανάπλαση μαλακού ιστού Πρόγραμμα άσκησης – Επίδειξη – Περιγραφή – Τους δίνετε γραπτώς το πρόγραμμα – Τον παρατηρείτε να εκτελεί το πρόγραμμα και δίνετε feedback FPP 2013-14 CH. Adapted from JW, SN and PR20

21 Εξηγώντας την ασθένεια / τραυματισμό και εξηγώντας το σκεπτικό – Θα μπορούσε να σχετίζεται με Honey και Mumford Εξηγώντας την άσκηση – Θα μπορούσε να σχετίζεται με VARK Σκεφτείτε τις συνέπειες FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 21

22 Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει ένας καλός εκπαιδευτικός; Σκεφτείτε σχετικά με τις προηγούμενες θετικές εμπειρίες μάθησης και τους δασκάλους σας που σας έχουν εμπνεύσει - ποιες ιδιότητες έχουν; Σκεφτείτε γιατί αυτό είναι σημαντικό για εμάς; FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 22 Ιδιότητες καλού εκπαιδευτικού

23 Προσπελάσιμος / φιλικός / ζεστός / συμπαθής / χρήσιμος / με ενθάρρυνση Καλή επικοινωνία – λεκτική, περιλαμβάνει: άρθρωση, ομιλία, τόνο, ένταση, ρυθμό – Μη-λεκτική: γλώσσα του σώματος, στάση του σώματος κλπ. Καλός σε ενεργητική ακρόαση Γνώστης Χάρισμα Έμπειρος και με αυτοπεποίθηση Ποικίλες και προσαρμόσιμες μορφές διδασκαλίας / τεχνικές Δεν δίνει «πάρα πολύ», αλλά ταυτόχρονα προκαλεί το ενδιαφέρον Η καλή προετοιμασία Θετικά χαρακτηριστικά ενός καλού εκπαιδευτικού Ηρεμία & υπομονή Ενθουσιώδης / Παθιασμένος Λογικός Επαγγελματίας Χιούμορ / Διασκέδαση / Ανέκδοτα Προσγειωμένος Ενσυναίσθηση Ικανός να απλοποιήσει Δίνει ανατροφοδότηση Σεβασμό Παρέχει κίνητρα Κατανοεί και να ανταποκρίνεται σε τρόπους μάθησης / πολυμήχανος Παρακινεί 23

24 Τώρα σκεφτείτε τις αρνητικές εμπειρίες μάθησης - τι δεν κάνουν οι δάσκαλοι; Τι γίνεται με το περιβάλλον διδασκαλίας - ποιοί παράγοντες συμβάλλουν, ή υποβαθμίζουν μια θετική εμπειρία μάθησης; Ιδιότητες κακού εκπαιδευτικού FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 24

25 Χωρίς υπομονή Δεν μπορεί να ελέγξει κατάσταση Βαρετοί/δε δείχνουν ενδιαφέρον Κακή επικοινωνία Πάρα πολύ αυστηροί/ σκληροί Κακό ρυθμό, τόνο / όγκο / καθαρότητα φωνής (μουρμουρίζει) Δεν προσαρμόζεται σε μαθητές ή / και επεξηγήσεις Απλησίαστος Μονότονος Αντιεπαγγελματικός Κακή προετοιμασία / προσπάθεια Στερείται αυτοπεποίθησης Χειριστικός Αρνητικά χαρακτηριστικά ενός κακού εκπαιδευτικού Κακή θεωρία και γνώση Έλλειψη αλληλεπίδρασης Κακή φυσική τοποθέτηση Μόνο ένα στυλ διδασκαλίας Υπερφόρτωση πληροφοριών Όχι διασκεδαστικός Άσχετο με το πλαίσιό / κατάσταση Αποτυγχάνει να παρακινήσει, να θέσει στόχους Αποσυντονιστικές ιδιομορφίες και / ή εμφάνιση Δείχνει προτιμήσεις Αλαζόνας, απότομος Στερείται σεβασμού σε μαθητή και στυλ Κακές εξηγήσεις 25

26 Πάρα πολύ μεγάλη ομάδα (εκπαιδευτικός: αναλογία μαθητή) Θορυβώδες Θερμοκρασία (ζεστό / κρύο) Φυσικές εγκαταστάσεις-είναι ευνοϊκές για μάθηση; (καρέκλες / γραφεία / διακόσμηση) Διάταξη του δωματίου Χρονοδιάγραμμα και σταδιοποίηση της μάθησης στην κατάσταση / πλαίσιο Άγνωστος / άγνωστα περιβάλλοντα Περιβαλλοντικά θέματα Δυναμική της ομάδας Φυσική τοποθέτηση του μαθητή και εκπαιδευτικού στο περιβάλλον Ακατάστατο δωμάτιο / εγκαταστάσεις Άνεση μαθητή Κατάλληλοι/ διαθέσιμοι πόροι Αποσπάσεις Φωτισμός / φως της ημέρας Ασφάλεια 26

27 Τι μπορεί να αισθάνεστε σε νοσοκομείο ; Πώς μπορεί αυτό να επηρεάσει την ικανότητά σας να λάβετε πληροφορίες; Φανταστείτε ότι είστε ασθενής FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 27

28 Σκεφτείτε ένα πολύπλοκο έργο, π.χ. όταν έπρεπε να μάθετε οδήγηση, ένα άθλημα ή μουσικό όργανο: 1.Πώς μάθατε τις δεξιότητες που απαιτούνται; 2.Πώς τελειοποιήσατε τις ικανότητές σας; 3.Ποιές στρατηγικές απαιτούνταν από την πλευρά σας και από την πλευρά του δασκάλου / καθηγητή να διευκολυνθεί η διαδικασία; Προσωπική εμπειρία FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 28

29 Τρεις τύποι κινητικών δραστηριοτήτων : 1.Διακριτή-  μεμονωμένες δράσεις με σαφή έναρξης και λήξη 2.Εν σειρά-πολλαπλά στάδια  άσκηση που αποτελείται από διαφορετικά κομμάτια 3.Συνεχής  περπάτημα, ποδήλατο FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 29 Motor Learning

30  Οι μεμονωμένες εργασίες διδάσκονται στο σύνολό τους  Οι εν σειρά εργασίες μπορεί να διαμοιράζονται και να κάνετε πρακτική σε μεμονωμένα μέρη  Οι συνεχείς εργασίες κυρίως διδάσκονται ως σύνολο, αλλά θα μπορούσαν ενδεχομένως να διδάσκονται σε μεμονωμένα μέρη Motor Learning: Τμήμα -σύνολο FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 30

31 – Προέρχεται από το φυσιοθεραπευτή/ προπονητή και μπορεί να είναι: 1.Ταυτόχρονη - κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 2.Τελική - στο τέλος της δραστηριότητας – Τείνει να συμβεί κυρίως όταν ο συμμετέχων είναι αρχάριος, π.χ. Ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτή Feedback: Εξωτερικό FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 31

32  Προκύπτει άμεσα από τις επιδόσεις, είτε κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του έργου  Οργανοληπτικό σήμα ή το σύνολο σημάτων: π.χ. ιδιοδεκτικά, κιναισθητικά, απτικά, οπτικά ή ακουστικά  Ποιά παραδείγματα τέτοιων σημάτων μπορείτε να σκεφτείτε; Feedback: Εσωτερικό FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 32

33 Οδηγίες άσκησης  Καθιέρωση θετικής σχέσης με τον ασθενή  Προσδιορίστε τη στάση του ασθενούς απέναντι στην άσκηση  Σκεφτείτε «κίνητρα»  Καθιέρωση στόχων που έχουν συμφωνηθεί και εισάγετε μια «εταιρική σχέση» = φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή  Σχετίζονται στενά με την συνταγογράφηση και τις αρχές της άσκηση  Η σημασία της πρακτικής εφαρμογής  Ασφάλεια! FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 33

34  Εξασφάλιση να μη αποσπάται η προσοχή  Ασφαλές περιβάλλον  Επίδειξη άσκησης σε στάδια  Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένες σαφείς οδηγίες (με απλούς όρους)  Ρωτήστε τον ασθενή να επιδείξει και να επαναλάβει με την καθοδήγηση / διόρθωση / ανατροφοδότηση, σε αυτή & επόμενη επίσκεψη / να εξασφαλιστεί η ορθή απόδοση  Δώστε λεκτικές και γραπτές εικονογραφημένες οδηγίες  Προσεκτικά καθορίζετε επαναλήψεις / σετ / συχνότητα / εξέλιξη  Εξηγήστε πιθανά προβλήματα / κινδύνους και πότε να σταματήσει.  Σκεφτείτε παράγοντες οικογενειακούς και επαγγελματικούς Οδηγίες άσκησης: πρακτικά θέματα FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 34

35  Σε ομάδες των 2: ρόλο που διαδραματίζουν ένας ασθενής με έναν βοηθό  Διδάξτε ένα νεαρό ποδοσφαιριστή πώς να ενισχύσει τον τετρακέφαλο του  Διδάξτε έναν ηλικιωμένο κύριο πώς να ενισχύσει τους ραχιαίους του Παιχνίδι ρόλων FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 35

36 Feedback δραστηριότητας Και στους 2 Εξηγήστε τους λόγους που πρέπει να ασκηθούν Εξηγήστε πώς να εκτελέσουν την άσκηση Κάντε επίδειξη Να την κάνει ο ασθενής με λεκτική και απτική καθοδήγηση Ο ασθενής να την κάνει μόνος του Ελέγξτε τον στην επόμενη συνεδρία Ποδοσφαιριστής Μπορεί να είναι πολύ κινητοποιημένος Διδάξτε τον πώς να μην το παρακάνει Διδάξτε τον να μην επιστρέψει στον αθλητισμό πολύ γρήγορα και ρισκάρει επανατραυματισμό Ηλικιωμένος Σκεφτείτε τις κινητικές του δυσκολίες Σκεφτείτε την ταχύτητα με την οποία αντιλαμβάνεται και εκτελεί την άσκηση Διδάξτε κάποιον συνοδό για να τον βοηθά στο σπίτι FPP 2013-14 CH. Adapted from JW, SN and PR36

37  Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του ποδοσφαιριστή με άσκηση για τον τετρακέφαλο του.....  Ορίστε ένα σημείο εκκίνησης για τους ρυθμούς και τη συχνότητα της άσκησης  Πώς θα ξέρω αν είναι έτοιμος να προχωρήσει και πώς θα μπορούσατε να δείτε την πρόοδο; Θυμηθείτε την εξέλιξη της άσκησης FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 37

38 Feedback δραστηριότητας Να θέσετε επαναλήψεις και σετ μετά από αξιολόγηση Πρόοδος – όταν είναι πολύ εύκολη – όταν βαριέται – όταν φτάσει ένα σημείο που δεν υπάρχει αλλαγή – όταν τα συμπτώματά του αλλάξουν FPP 2013-14 CH. Adapted from JW, SN and PR38

39 Θυμηθείτε την τήρηση  Πώς θα κρατήσει ο ασθενής σας το ενδιαφέρον και τα κίνητρα για να συνεχίσει με το πρόγραμμα άσκησής του; FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 39

40 Feedback δραστηριότητας Σκεφτείτε τους τρέχοντες στόχους Σκεφτείτε την μακροπρόθεσμη υγεία/φυσική κατάσταση Κρατήστε το πρόγραμμα ενδιαφέρον Κρατήστε την πρόκληση Να είναι διασκεδαστικό Θετική ανατροφοδότηση / ενθάρρυνση Κρατήστε πίνακα με αντικειμενικές μετρήσεις Τραβήξτε φωτογραφίες/ video πριν και μετά την άσκηση FPP 2013-14 CH. Adapted from JW, SN and PR40

41 Μετά από αυτό το μάθημα και κατάλληλη ανεξάρτητη μελέτη οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: Περιγράψουν τα στοιχεία για θετικές και αρνητικές εμπειρίες μάθησης Αναγνωρίσουν πώς τα στυλ μάθησης και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορούν να επηρεάσουν τη διδασκαλία τους Εξερευνήσουν πώς τα διαφορετικά στυλ διδασκαλίας μπορεί να διευκολύνουν την τήρηση οδηγιών Προσδιορίσουν τη σημασία της επικοινωνίας και ανατροφοδότησης στην εκπαίδευση των ασθενών Εξετάσουν την εφαρμογή των πτυχών της τήρησης και τα κίνητρα κατά τη διδασκαλία μιας άσκησης Σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα άσκησης Μαθησιακά αποτελέσματα FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 41

42 Evans, C. & Sadler-Smith, E. (2006). Learning styles in education and training: problems, politicisation and potential. Education and training, 48(2/3), 77-83. Hayes, J. & Allinson, C.W. (1996). The implications of learning styles for training and development: a discussion of the matching hypothesis. British Journal of Management, 7, 63-73. Honey, P and Mumford, A. (1992). The manual of learning Styles. (3rd ed.). Maidenhead: Peter Honey Fleming, N. (2011). VARK, a guide to learning styles. Retrieved October 25 2011 from http://www.vark- learn.com/english/index.asphttp://www.vark- learn.com/english/index.asp Fleming, N. (2011). The VARK questionnaire. Retrieved July 25, 2012, from http://www.vark- learn.com/english/page.asp?p=questionnairehttp://www.vark- learn.com/english/page.asp?p=questionnaire P. Bhogal, G.Bhatnagar, M Bhogal, T. Connor, S.Ralhan & M.Green. (2011). Effective Teaching Skills for Doctors: A practical guide to medical teaching (Adobe Digital Editions Version). Chp. 1, 3 & 4 - Web link: http://voyager.herts.ac.uk/cgi- bin/Pwebrecon.cgi?v1=2&ti=1,2&Search%5FArg=%2Beffective%20%2Bteaching%20%2Bskills%20%2Bfor%20 %2Bdoctors&Search%5FCode=FT%2A&CNT=25&PID=NzK2C99L6VyDJaGN76xmksNdncAuVjq&SEQ=2012121 0135328&SID=1 http://voyager.herts.ac.uk/cgi- bin/Pwebrecon.cgi?v1=2&ti=1,2&Search%5FArg=%2Beffective%20%2Bteaching%20%2Bskills%20%2Bfor%20 %2Bdoctors&Search%5FCode=FT%2A&CNT=25&PID=NzK2C99L6VyDJaGN76xmksNdncAuVjq&SEQ=2012121 0135328&SID=1 Trede, F.V. (2000).‘Physiotherapists’ approaches to low backpain education’, Physiotherapy, 86 (8),427-433. University of Southampton. (2008). Learning Styles. Retrieved 12th October 2010 from http://www.studyskills.soton.ac.uk/studytips/learn_styles.htm http://www.studyskills.soton.ac.uk/studytips/learn_styles.htm Βιβλιογραφία FPP 2012-13 PR. Adapted from JW & SN 42


Κατέβασμα ppt "Peter Ross 1 Ο ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ. Μεγάλο μέρος της δουλειάς μας, ως φυσιοθεραπευτές περιλαμβάνει την εκπαίδευση / διδασκαλία των πελατών,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google