Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

European Foundation for Quality Management

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "European Foundation for Quality Management"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 European Foundation for Quality Management
Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού EFQM Excellence Model European Foundation for Quality Management ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ E F Q M QUAL I TY

2 Ο Κύκλος του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Προσδιορισμός των Στόχων του Σχολείου «Πού επιθυμούμε να φτάσουμε;» Εσωτερική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου «Ποια είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης που εξασφαλίζουμε στο σχολείο;» Σχεδιασμός και οργάνωση Συλλογή και ανάλυση δεδομένων Ερμηνεία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Δράσης «Τι πρόοδο πραγματοποιήσαμε;» Σχεδιασμός Δράσης «Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για να βελτιώσουμε το σχολείο μας;» Υλοποίηση Δράσης

3 Γιατί επιδιώκουμε τη Σχολική Αυτοαξιολόγηση;
Να προσδιορισθούν οι τομείς που χρειάζονται βελτίωση Να βελτιωθεί η διττή διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης Να βελτιωθεί η διαδικασία οργάνωσης του σχολείου Να ενεργοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ώστε να εμπλακούν στη διαδικασία Να ενθαρρυνθεί η συναδελφικότητα στην κατεύθυνση επίτευξης του κοινού στόχου Να υπάρχει σταθερός προσανατολισμός προς την αριστεία

4 Γιατί εφαρμόζουμε το μοντέλο αριστείας του EFQM;
Είναι μια περιεκτική, συστηματική, και ευρεία προσέγγιση ενός οργανισμού, ως προς τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά του, στα πλαίσια του μοντέλου αριστείας Προσφέρει ένα καλά σχεδιασμένο πλαίσιο ενεργειών για τον προσδιορισμό τομέων βελτίωσης και τη δημιουργία σχεδίου προόδου με συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους

5 Γιατί εφαρμόζουμε το μοντέλο αριστείας του EFQM;
Βασίζεται στην ιδέα ότι όλοι συνεργάζονται, με στόχο την ανάδειξη δυνατών αλλά και αδύνατων σημείων και την εφαρμογή των απαραίτητων σχεδίων βελτίωσης Κάθε μέλος του οργανισμού φέρει την ίδια ευθύνη για την επιτυχία

6 Τα Εννέα Κριτήρια ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΟΙ Ηγεσία
Διαδικασίες & Μέθοδοι Βασικές Παράμετροι (παραγόμενου Εκπαιδευτικού Έργου) Ανθρώπινο Δυναμικό/ Εκπαιδευτικοί Ανθρώπινο Δυναμικό/ Εκπαιδευτικοί Πολιτική / Στρατηγική Μαθητές / Γονείς Πόροι & Εξωτερικές Συνεργασίες Κοινωνία ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΓΝΩΣΗ (INNOVATION AND LEARNING)

7 Committed to Excellence
Πραγματοποίηση της αυτοαξιολόγησης βασισμένης στα 9 κριτήρια του μοντέλου αριστείας του EFQM Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και σχεδιασμός των ενεργειών για την επίτευξη προόδου Ανάπτυξη των δράσεων προς βελτίωση

8 HAEF QUALITY MANAGEMENT ORGANIZATIONAL CHART
Διασχολική Επιτροπή Πρόεδρος Κολλέγιο Αθηνών Συνδιευθύντρια Κολλέγιο Ψυχικού Συντονίστρια Διευθυντές Μονάδων Κ.Ψ. Διευθυντές Μονάδων Κ.Α. Συντονιστές EFQM Συντονιστές EFQM Quality Management Project Group Κύκλοι Ποιότητας Κύκλοι Ποιότητας

9 QUALITY MANAGEMENT PROJECT GROUP: 2008-2009
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Λύκειο: Δημήτρης Κουτσοδόντης Γυμνάσιο: Όλγα Αυγουστάτου Δημοτικό: Μάρω Βελλοπούλου ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λύκειο: Σοφία Αρδιτζόγλου Γυμνάσιο: Δημήτρης Τσίγκρος Δημοτικό: Παύλος Κουτσολιάκος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Νίκος Μανταράκης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Καθηγητής Εμμανουήλ Κονδύλης

10 Τομείς Βελτίωσης Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα: Εστιάζουμε στις δεξιότητες των μαθητών (προσδοκίες, αξιολόγηση, μέθοδοι διδασκαλίας) που αποφοιτούν από τα Δημοτικά Σχολεία (Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Επιστήμες, Αγγλικά και Πληροφορική) Εξωδιδακτικές Δραστηριότητες: Εστιάζουμε σε περιβαλλοντικού και οικολογικού χαρακτήρα προγράμματα, έχοντας ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών στη δημιουργία ενός φιλικού προς το περιβάλλον campus. Πολιτική και Στρατηγική: Εστιάζουμε στη βελτίωση της επικοινωνίας, δια του ICT, ανάμεσα στη διεύθυνση, τους καθηγητές και τους μαθητές.

11 Χρονοδιάγραμμα Σεπτέμβριος: Η ομάδα των συντονιστών θα αναλύσει τα δεδομένα και θα θέσει τις προτεραιότητες για τους τομείς βελτίωσης Οκτώβριος: Οι κύκλοι ποιότητας θα καταγράψουν τις μεθόδους που χρησιμοποιεί κάθε σχολική μονάδα την τρέχουσα χρονική στιγμή Νοέμβριος: Το κάθε Σχολείο θα προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των βαθμίδων του και θα καταγράψει ομοιότητες και διαφορές Δεκέμβριος: Οι Διασχολικοί κύκλοι ποιότητας (της ίδιας βαθμίδας των δύο Σχολείων) θα καθορίσουν από κοινού τους στόχους και τις εργασίες προς υλοποίησή τους.

12 Χρονοδιάγραμμα Ιανουάριος: Οι κύκλοι ποιότητας θα συνεχίσουν να εργάζονται ενδοσχολικά και διασχολικά Φεβρουάριος: Επίσκεψη του κ. Karsten Jensen επίσημου εκπροσώπου του EFQM για την εκτίμηση της προόδου μας. Μάρτιος/Απρίλιος: Οι κύκλοι ποιότητας θα καταγράψουν τη συντελεσθείσα πρόοδο και τα στοιχεία που πιστοποιούν την επίτευξη των στόχων Μάιος: Επίσκεψη του αξιολογητή του EFQM για την πιστοποίηση του Committed to Excellence. Ημερίδα Σχολικής Αριστείας

13 Παράμετροι που έπρεπε να ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή του μοντέλου αριστείας τουEFQM

14 Πλεονεκτήματα από τη χρήση του μοντέλου αριστείας του EFQM
Το προσωπικό του Σχολείου συμμετέχει ενεργά στην ανάδειξη και τη λύση των προβλημάτων που το απασχολεί Οι αποφάσεις που λαμβάνονται προς υλοποίηση και η ανάλογη ευθύνη του προσωπικού, που αναλαμβάνει να τις εφαρμόσει, παρέχει μια νέα δυναμική στο σχολείο Το μοντέλο αριστείας του EFQM είναι το μέσο για να διευρυνθεί ο θεσμός της αυτοαξιολόγησης στο σχολείο μας

15 Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης θα επιτευχθεί όταν αποτελέσει εσωτερική αναγκαιότητα της καθημερινής μας σχολικής πραγματικότητας.

16 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Committed to Excellence


Κατέβασμα ppt "European Foundation for Quality Management"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google