Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ WWW Ο όρος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Τεχνική υποδομή, εφαρμογές σύγχρονες τάσεις, κοινωνική αποδοχή και επικράτηση τεχνολογικών λύσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ WWW Ο όρος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Τεχνική υποδομή, εφαρμογές σύγχρονες τάσεις, κοινωνική αποδοχή και επικράτηση τεχνολογικών λύσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ WWW Ο όρος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Τεχνική υποδομή, εφαρμογές σύγχρονες τάσεις, κοινωνική αποδοχή και επικράτηση τεχνολογικών λύσεων.

2 ΟΡΙΣΜΟΣ Ο όρος τηλεματική ή και Τηλεπληροφορική αναφέρεται στη σύγκλιση των τομέων των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός ενοποιημένου τομέα και περιγράφει τη χρήση των αντίστοιχων τεχνολογιών προς τη δημιουργία νέων υπηρεσιών σε ποικίλα πεδία εφαρμογών. Ο όρος τηλεματική (telematics)προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις : Telecommunication + Informatics.

3 Τεχνολογίες Δορυφορική τηλεόραση internet

4 … μέσω Δορυφόρου European Space Agency

5 Περισσότερα για τους δορυφόρους…
Το πανεπιστήμιο Plymouth επένδυσε το 1996 σε νέα πρότυπα ψηφιακών προγραμμάτων, στα γνωστά MPEG2 μπορούν να στείλουν υψηλής ποιότητας δεδομένων ψηφιακής εικόνας και ήχου κόστος πολύ μικρότερο από το κόστος της χρησιμοποίησης της αναλογικής τεχνολογίας.

6 το MPEG συμπιέζει ψηφιακά σήματα σε ένα μέρος του εύρο -ζώνης μεγέθους του. Τα εύρου - ζώνης σήματα FM καταλαμβάνουν ένα εύρος ζώνης 27 MHz, και το πανεπιστήμιο πρέπει έπειτα να νοικιάσει το χρόνο του μισού από έναν αναμεταδότη 72 MHz σε έναν δορυφόρο. Το σήμα MPEG2 απαιτεί μόνο 4 MHz του εύρους ζώνης (περίπου ένα όγδοο ενός διαστήματος αναμεταδοτών). Λόγω αυτού του χαρακτηριστικού οι δαπάνες μετάδοσης μπορούν να μειωθούν αρκετά.

7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σύγχρονη μέθοδος Όλοι οι εκπαιδευόμενοι παίρνουνε το εκπαιδευτικό υλικό και επικοινωνούν με το διδάσκαλο την ίδια στιγμή, σε πραγματικό χρόνο. Μέσα που χρησιμοποιούνται: τηλεδιάσκεψη, δορυφορική τηλεόραση (δορυφορικές τηλεοπτικές εκπομπές μαθημάτων), internet chat (δηλαδή συζητήσεις στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο). Ασύγχρονη μέθοδος Ο εκπαιδευόμενος παίρνει το υλικό ή επικοινωνεί όποτε αυτός το κρίνει σκόπιμο. (ενδέχεται η ύπαρξη ενός εκπαιδευτή-καθοδηγητή που επικοινωνεί συνεχώς ή περιστασιακά ετεροχρονισμένα Μέσα που χρησιμοποιούνται: Τα αλληλεπιδραστικά πολυμέσα, το internet, World Wibe Web, δίκτυα TV, βιντεοκασέτες έντυπο υλικό και fax

8 Για την σύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω εικονοδιάσκεψης απαιτούνται
Κοινωνική υποστήριξη και πολιτειακές παροχές Από την πλευρά των φορέων της εκπαίδευσης, προσεκτικά μελετημένες και λεπτομερώς σχεδιασμένες αίθουσες και ειδικά προγράμματα σπουδών. Υψηλή τεχνολογία και εξοπλισμός συνήθως υψηλού προϋπολογισμού Παραγωγή μαθήματος, με υλικό από διάφορες πηγές (video, cd-rom, dvd, servers-sites στο internet..) με διευθυντή παραγωγής, συντονιστή μαθήματος, εκπαιδευτή, μηχανικούς και τεχνικούς που θα στήριζαν τα δίκτυα των υπολογιστών και τις οπτικοακουστικές διατάξεις

9 Πλεονεκτήματα Ο καθένας μπορεί να μάθει οποτεδήποτε, οπουδήποτε, οτιδήποτε και με όποια ταχύτητα θέλει. Μπορούν να συμμετέχουν ακόμα και τα άτομα που δυσκολεύονται να ενταχθούν σε παραδοσιακά συστήματα εκπαίδευσης. Δίνεται η ευκαιρία για μόρφωση και αναβάθμιση των γνώσεων σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που αντιμετωπίζουν φραγμούς λόγω απόστασης, χρόνου, ηλικίας ή άλλων ειδικών περιστάσεων. Μειώνεται το κόστος των τεχνολογικών υποδομών & υπηρεσιών με ταυτόχρονη αύξηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν.

10 Τηλεργασία Η πραγματοποίηση της εργασίας μακριά από τον παραδοσιακό εργασιακό χώρο σε πλήρη ή χρονομερισματική βάση, χρησιμοποιώντας συνήθως υπολογιστές για την επεξεργασία πληροφορίας & απαραιτήτως τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις για την επαφή του εργαζομένου με τον εργοδότη και τους συναδέλφους. Χώρος εργασίας: στην οικία, στο χώρο που πραγματοποιείται ένα έργο, στο γραφείο του πελάτη ή σε κινητό ‘χώρο’

11 ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ο τηλεργαζόμενος ως υπάλληλος μιας εταιρίας
ή ως ελεύθερος επαγγελματίας ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μεταφραστές, δημοσιογράφοι, στατιστικολόγοι, συγγραφείς πωλητές, ασφαλιστές, κειμενογράφοι, διαφημιστές, στελέχη τραπεζών, ντετέκτιβ, σύμβουλοι επιχειρήσεων, αρχιτέκτονες. Ταξιδιωτικοί πράκτορες, λογιστές, αναλυτές προϋπολογισμού, καλλιτέχνες, σύμβουλοι καριέρας, σχεδιαστές, εκδότες, δακτυλογράφοι, διορθωτές κειμένων, παραγωγοί λογισμικού, προγραμματιστές H/Y, καθηγητές, οικονομολόγοι κτλ.

12 Τεχνολογία… Δημόσιο Επιλογικό Τηλεφωνικό Δίκτυο (PSTN)
Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ISDN) Δίκτυα υπολογιστών & δίκτυα υπηρεσιών (Computers Networks & Service) Κυψελωτή τηλεφωνία και Ασύρματα Δίκτυα (Mobile phones and Wireless Networks) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Φωνητικά μηνύματα (Voice Messaging) Τηλεομοιοτυπία (Facsimile) Εικονοτηλεφωνία (Videotelephony) Τηλεδιάσκεψη (Audioconferencing) Ομαδικές εφαρμογές (Groupware applications) Ολοκλήρωση υπολογιστών/Τηλεφωνιάς (computer/Telephony Intergration)

13 Πλεονεκτήματα Μείωση λειτουργικού κόστους, Αυξημένη παραγωγικότητα, Βελτιωμένα κίνητρα για τους εγαζομένους, Διατήρηση δεξιοτήτων σε περίπτωση μετοίκησης στελεχών, Ευελιξία στην οργάνωση και στην απασχόληση προσωπικού, Ανθεκτικότητα – σε εξωγενής παράγοντες, Επάυξηση υπηρεσιών για το πελάτη, Μείωση χρόνου και κόπου για τις μετακινήσεις και κατά συνέπεια μείωση της ηχορύπανσης και της μόλυνσης του αέρα, κίνητρο αποκέντρωσης

14 Μειονεκτήματα Σύγχυση της εργασίας και της προσωπικής ζωής
Μείωση ευκαιριών εξέλιξης και παραγωγής Ενίσχυση συνθηκών απομόνωσης Απουσία ασφαλιστικών φορέων Απουσία νομοθεσίας γενικώς Τεράστια έξοδα για την επιχείρηση λόγο του εξοπλισμού Έλλειψη εμπιστοσύνης της εταιρίας σε βάρος του εργαζόμενου όχι μόνο για το αν εργάζεται αλλά και για την χρήση του εξοπλισμού που τον προμηθεύει. Άνισες ευκαιρίες εξέλιξης με τους αντίστοιχους «παραδοσιακούς» εργαζομένους της εταιρίας

15 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Οποιοδήποτε είδος εμπορικής συναλλαγής, στα οποία τα συμμετέχοντα μέλη αλληλεπιδρούν ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και όχι άμεση φυσική επαφή

16 Αποτελείται… Τα προϊόντα
Αγαθά (υλικά αγαθά και φυσικά αντικείμενα, στην έννοια των οποίων συνήθως συμπεριλαμβάνεται & η μεταφορά από τον τόπο παραγωγής στον τόπο πώλησης Άϋλα αγαθά (προϊόντα που η αξία τους δεν συνδέεται άμεσα με το κόστος παραγωγής τους αλλά με το περιεχόμενο και τη χρήση τους. Η διανομή τέτοιων αγαθών εξαρτάται άμεσα από κάποιο μέσο επικοινωνίας – π.χ. Internet. Τα άϋλα αγαθά συνδέονται άμεσα με δικαιώματα χρήσης και επιχειρηματικές διαδικασίες που σχετίζονται με αυτά, συνήθως περιλαμβάνουν την αναπαραγωγή των προϊόντων κατόπιν σχετικής άδειας. Παραδείγματα τέτοιων αγαθών είναι πακέτα λογισμικού, προϊοντα μουσικής και κινηματογραφικά έργα Εργασίες (εργασίες ανάπτυξης ή κατασκευής αγαθών σύμφωνα με προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης) Υπηρεσίες (διάθεση & πώληση υπηρεσιών π.χ. τουριστικές ή δημόσιες υπηρεσίες)

17 Τους εμπλεκόμενους εταίρους
(επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί και καταναλωτές) Επιχειρηματικές διαδικασίες Προώθηση προϊόντος – Μαρκετιν Επιβεβαίωση συνεργασίας Διαχείριση αποθεμάτων (ζήτηση & μεταφορά προϊόντων και κατηγοριοποίηση τους στην αποθήκη) Διακανονισμός Επικοινωνία με δημόσιους φορείς

18 Τεχνολογικό Μοντέλο Η/Ε
Τηλεπικοινωνιακή υποδομή Internet (για συναλλαγές του τύπου business to consumer) Intranets/ ( ενδοεπιχειρησιακά δίκτυα και μεταξύ τους διασύνδεση για διεπιχειρησιακές του συναλλαγές. (Extranets) Δίκτυα προστιθέμενης αξίας (VANs δίκτυα του τύπου business to business) Συστήματα Διαχείρισης Μηνυμάτων (MHSs υποκατηγορία VAN με λιγότερες και φθηνότερες προσφερόμενες υπηρεσίες) Τεχνολογίες Η/Ε Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI- ηλεκτρονική ανταλλαγή εμπορικών παραστατικών) Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων Ηλεκτρονικοί κατάλογοι Ηλεκτρονικές Φόρμες Γραμμωτοί Κώδικες (Bar – codes, σε συνεργασία με την τεχνολογία EDI προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες Η/Ε όπως ενημέρωση βάσεων δεδομένων για παραλαβή ή αποστολή προϊόντων) Πολυμέσα (Multimedia, για διαφήμιση – προώθηση προϊόντων – υπηρεσιών)

19 Εφαρμογές Η/Ε Επιχειρηματικές λειτουργίες όπως: Ηλεκτρονική διαφήμιση Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών Ηλεκτρονική παράδοση άϋλων αγαθών Ηλεκτρονική πληρωμή Τεχνικές & Στρατηγικές Επιχειρηματικής & Διεπιχειρησιακής Ολοκλήρωσης (όλες οι στρατηγικές που αφορούν την αποδοτικότερη συνεργασία διαφορετικών φορέων, (επιχειρήσεις, οργανισμοί) σε εμπορικές διαδικασίες

20 Ηλεκτρονική ανταλλαγή Δεδομένων EDI
Παρέχει την δυνατότητα στους εμπλεκόμενους φορείς μιας εμπορικής συναλλαγής, να ανταλλάξουν επίσημα εμπορικά έγγραφα (τιμοκατάλογοι, παραγγελίες τιμολόγια, κτλ)με ηλεκτρονικό τρόπο. Η υλοποίηση ενός συστήματος EDI απαιτεί: Πρότυπα. Η χρήση κοινού μορφότυπου (format) & κοινής γλώσσας σχετικά με τη σύνταξη, αποστολή, μετάφραση/ αποκωδικοποίηση αυτών, ώστε να είναι αποδεκτά και επεξεργάσιμα από όλους τους εμπλεκόμενους. (π.χ. Το UN/EDIFACT) Λογισμικό -Software Υλικό - Hardware Δίκτυα

21 οφέλη Προμηθευτές Αγοραστές Παρουσία σε μια παγκόσμια αγορά
Βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα Παροχή & λήψη εξειδικευμένων υπηρεσιών Σμίκρυνση της προμηθευτικής αλυσίδας Ελαχιστοποίηση κόστους παραγωγής Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες Αγοραστές Επιλογή από μια παγκόσμια αγορά Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών – παροχή και λήψη εξειδικευμένων υπηρεσιών Άμεση κάλυψη αναγκών Ελαχιστοποίηση τιμών Νέα προϊόντα και υπηρεσίες

22 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS
Είναι ένα οργανωμένο σύστημα από υπολογιστές (hardware & software) γεωγραφικά δεδομένα και προσωπικό, σχεδιασμένο ώστε να λαμβάνει, να αποθηκεύει, να ανανεώνει, να διαχειρίζεται, να αναλύει και να απεικονίζει όλες τις μορφές γεωγραφικά συσχετιζόμενης πληροφορίας με αποτελεσματικότητα.

23 Γη, Ευρώπη, Σκανδιναβία Πετρούπολη, Πετρούπολη, Πετρούπολη
Γη, Ευρώπη, Σκανδιναβία Πετρούπολη, Πετρούπολη, Πετρούπολη

24 Από τι αποτελείται… GIS λογισμικό ( όπως το ARC/INFO, ARC/VIEW, Atlas GIS, Tactician , Map Info, GeoQuery. Το GIS συνήθως δεν περιλαμβάνει δημογραφικά δεδομένα και πληροφορίες απογραφής. Αυτά, δυνατόν να τα προμηθευτεί κανείς ξεχωριστά από δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους ιδιωτικούς φορείς). Σταθμός εργασίας γραφικών (ικάνης υπολογιστικής ισχύος PC). Χρησιμοποιείται για να επεξεργάζεται και να απεικονίζει δεδομένα και χάρτες. Σχεδιαγράφος ( plotter) : εκτυπώνει χάρτες και σχέδια σε χαρτί μεγάλων διαστάσεων (1 μέτρο πλάτος και πολλαπλάσιο μήκος) Πινακίδα Ψηφιοποίησης (Digitizer) :αυτή περιλαμβάνει ένα δρομέα με αισθητήρες και μετατρέπει τα σημεία, ενός φύλλου χάρτη που τοποθετείται επάνω της, σε ψηφιακά δεδομένα ( δηλαδή ψηφοποιεί ένα χάρτη). Σαρωτής (scanner)

25 Μέσα αποθήκευσης μεγάλης χωρητικότητας : σκληρός δίσκος, CD-R, CD-RW ή μαγνητικές ταινίες. CD-ROM : Συνήθως είναι το μέσο με το οποίο διακινούνται δεδομένα όπως χάρτες, δεδομένα απογραφής κ.λ.π. Γραφίδα ψηφιοποίησης ( χρησιμοποιείται μαζί με την πινακίδα ψηφιοποίησης για την ψηφιοποίηση χαρτών. Ποντίκι Βάση Δεδομένων (περιέχονται χωρικά και μη χωρικά δεδομένα με συσχετιζόμενες με τα αντικείμενα ιδιότητες.

26 Navstar Global Positioning System - GPS
Ορισμός Ένα σύστημα εντοπισμού θέσης που βασίζεται στη χρήση δορυφόρων με ατομικά ρολόγια. Από τι αποτελείται; Τους επίγειους σταθμούς που ελέγχουν τι λειτουργία του Τον αστερισμό των δορυφόρων Τους δέκτες που έχει ο κάθε χρήστης.(είναι συσκευές χειρός, με βάρος περίπου 250 γραμμάρια και ύψος γύρω στα 8 εκατοστά. Λειτουργούν με 3-4 μπαταρίες ΑΑ & διαθέτουν οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), καθώς και ένα σετ από κουμπιά για να ενεργοποιεί ο χρήστης τις διάφορες λειτουργίες τους.

27 Τα πανεπιστήμια Hull & Plymouth ερευνούν τρόπους επικοινωνίας διαβίβασης δορυφορικής τηλεόρασης μέσου καλωδίου σε χιλιάδες σπίτια στο Humberside

28 Μειονεκτήματα Βασικός περιορισμός που έχει τεθεί από την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Έχει χωρίσει το σύστημα σε 2 υπηρεσίες Υπηρεσία Ακριβούς Καθορισμού θέσης Υπηρεσία Τυπικού Καθορισμού θέσης Το σύστημα GPS βασίζεται σε ραδιοσήματα, αντικείμενα όπως φύλλα, κλαδιά δέντρων ή τοίχοι κτιρίων ενδέχεται να μειώνουν την αποτελεσματικότητα του, εκφυλίζοντας, καθυστερώντας ή εμποδίζοντας εντελώς το σήμα. Συγκεκριμένα σε μερικά αυτοκίνητα, που έχουν μεταλλική επίστρωση στο παμπρίζ τους για να μην θολώνει το τζάμι, επιφέρει προβλήματα στη μετάδοση σημάτων (ξεπερνιέται το πρόβλημα με τοποθέτηση εξωτερικής κεραίας)

29 Επαγγέλματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα GPS
Γεολόγους, Περιβαλλοντολόγους, βιολόγους, γεωγράφους, δασοκόμους, γεωργούς. Επίσης στην τοπογραφία και χαρτογράφηση, στην πολιτική αεροπορία, σε αγώνες αυτοκινήτων, στην ναυτιλία, στα υπαίθρια σπορ και στην οδήγηση, στην πτήση αεροσκαφών, πλοήγηση και δυνατότητα άμεσου εντοπισμού από ομάδες διάσωσεις. Τέλος στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική

30 Τηλεϊατρική Ο όρος τηλεϊατρική αναφέρεται στη χρήση των μεθόδων και δομών που προτείνει η τηλεματική, ώστε να διευκολύνεται η παροχή υπηρεσιών υγείας όπως επίσης και η εκπαίδευση στον τομέα της υγείας

31 Προϋπόθεσης εφαρμογής
Επικοινωνιακά δίκτυα – στάνταρ μέθοδοι για άμεση μετάδοση και απεικόνιση δεδομένων υψηλής πυκνότητας. Κοινωνική υποδομή – οργάνωση στο σύστημα υγείας – πρόνοιας Εκπαιδευμένο ιατρικό/ βοηθητικό προσωπικό Ύπαρξη εξοπλισμού/ συστημάτων πληροφορικής στα κέντρα παροχής – νοσοκομεία και στους απόμακρους σταθμούς.

32 Απαιτούμενος Εξοπλισμός
Συσκευή συλλογής βιοδεδομένων Συσκευές ψηφιοποίησης της ιατρικής πληροφορίας Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός Σταθμοί απεικόνισης – διαχείρισης των ιατρικών δεδομένων

33 Ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής της τηλεϊατρικής
Η απουσία οργανωμένων συστημάτων πληροφορικής στο χώρο της υγείας (ιατρικό, διαχειριστικό, διοικητικό) Η αδυναμία διαλειτουργικότητας ετερογενών δικτύων Το εμπάργκο από τους γιατρούς Οι περιορισμοί από τους παροχείς τεχνολογίας των ιατρικών μηχανημάτων Γραφειοκρατία

34 Το μέλλον στην τηλεματική…
Very Small Aperture Terminal (V-SAT) ένα δύο-τρόπων δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό σύστημα που θα χρησιμοποιείται για να έχει πρόσβαση σε απομακρυσμένους servers και να λαμβάνει πληροφορίες από το παγκόσμιο ιστό χωρίς τηλεφωνική σύνδεση. Πιο αξιόπιστα δίκτυα επικοινωνίας όπως Assymetric Digital Subscriber Loop & τα Asynchronous Transfer Mode (ATM ). Αυτά τα δίκτυα επιτρέπουν την γρήγορη μετάδοση δεδομένων στο σπίτι ή στο γραφείο (due to the existence of mainw power cable)

35 Κοινωνική Αποδοχή Τα άτομα μη έχοντας πολλές πληροφορίες για το άτομο που συνομιλούν καθώς και η ελλιπής εικόνα του ατόμου που συνομιλούν μπορεί να παραφράσουν το λόγο του συνομιλητή τους ( η γλώσσα του σώματος). (λύση: παρουσία πολυμέσων και των emoticons) Ανισότητα πλούσιων φτωχών Ειδικά για την τηλεκπαίδευση: τα παιδιά αισθάνονται απομωνομένα από τους δασκάλους τους και αισθάνονται πιο απομονωμένα Οι μαθητές λόγω της μη face to face επικοινωνίας λαμβάνουν τις πιο αρνητικές πλευρές του μόνα

36 Επίλογος Συμπερασματικά η τηλεματική υπόσχεται μια νέα κοινωνικο-πολιτικο-οικονομική οργάνωση. Συγκεκριμένα αναιρούνται οι παραδοσιακοί τοπο-χρονικοί περιορισμοί και δημιουργούνται δυνατότητες για αποδοτικότερες δραστηριότητες. Ήδη οι τεχνολογικές εξελίξεις βοηθούν στην μείωση του κόστους και κατ’ επέκταση στην εξάπλωση της τηλεματικής. Βέβαια, στην Ελλάδα, κρίνεται απαραίτητη η κρατική υποστήριξή με προσφερόμενες υπηρεσίες (όπως εκπαίδευση χρηστών τηλεματικής)αλλά και με παροχή κινήτρων. Έτσι δημιουργούνται ευκαιρίες για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, που οι παραδοσιακοί μέθοδοι τους αποκλείουν. Παράλληλα όμως οι χρήστες τηλεματικής αισθάνονται πιο απομονωμένοι και συχνά συγχέονται οι προσωπικές με τις επαγγελματικές σχέσεις τους.

37 Παράδειγμα τηλεμάθησης

38 Βιβλιογραφία http://www..skycross.com/telematics_rf_design.asp
Οι εξής φάκελοι σημειώσεων του ΤΕΙ Πειραιά: Ζεϊμπεκάκης Γρ. Τηλεματικές Εφαρμογές ΙΙ Ηλεκτρονικό εμπόριο, Μάιος 2002 Τηλεϊατρική Τηλεπικοινωνίες , Δίκτυα Η/Υ Internet, Έκδοση Δ’ ,2003 eEurope Κοινωνία της Πληροφορίας Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Υπολογιστών, Αθήνα 2002 Δυστυχώς στους περισσότερους φακέλους του ΤΕΙ Πειραιά του τμήματος Αυτοματισμού δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με τα συγγράμματα τους όπως π.χ. για τον/τους συγγραφείς


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ WWW Ο όρος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Τεχνική υποδομή, εφαρμογές σύγχρονες τάσεις, κοινωνική αποδοχή και επικράτηση τεχνολογικών λύσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google