Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων Συντονίστρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων Συντονίστρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων Συντονίστρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Logistics emplak@econ.auth.gr

2 ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ : Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί από το 2007 πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο τη « Διοίκηση & Οικονομία », με στόχο την αναβάθμιση της έρευνας στον χώρο της Οικονομίας και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, αλλά και την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων σε επί μέρους γνωστικά πεδία.

3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ :  Διοίκηση Logistics  Διοίκηση Επιχειρήσεων  Διεθνή & Ευρωπαϊκά Οικονομικά  Οικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη

4 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ : Σε απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ και στρατιωτικών σχολών τμημάτων :  Διοίκησης και οικονομικών επιστημών  Πολυτεχνικών σχολών  Θετικών επιστημών  Γεωπονίας  Νομικής  Πληροφορικής της Ελλάδας ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ :  Βαθμός πτυχίου : 50%  Συνέντευξη : 10%  Πρόσθετα προσόντα : 10% Επιπλέον : Διοίκηση Logistics - Διοίκηση Επιχειρήσεων  GMAT score : 30% Διεθνή & Ευρωπαϊκά Οικονομικά – Οικονομική & Περιφ. Ανάπτυξη  Εξετάσεις ( Μικροοικονομική, Μακροοικονομική & Ποσοτικές Μέθοδοι ): 30%

6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :  Έντυπη Αίτηση  Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος.  Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο.  G.M.A.T. (Graduate Management Admission Test).  Δύο συστατικές επιστολές σε χωριστούς κλειστούς φακέλους.  Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Proficiency (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου ή πτυχίου αγγλικής φιλολογίας ). Για τους υποψήφιους αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται πιστοποιητικό άριστης γνώσης της ελληνικής γλώσσας.  Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ ( όπου απαιτούνται ).  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.  Βεβαιώσεις που πιστοποιούν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.  Σύντομο σημείωμα για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.  Αποδεικτικά ερευνητικών ή / και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.  Μία (1) φωτογραφία.  Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναφέρει ότι τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι ακριβή και αληθή.

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  Στο κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα εισάγονται κάθε χρονιά έως 15 άτομα.  Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι 3 εξάμηνα συνολικά : 2 εξάμηνα παρακολούθηση μαθημάτων (5 μαθήματα / εξάμηνο ) και 1 εξάμηνο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.  Δεν υπάρχει προς το παρόν οικονομική επιβάρυνση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων.  Τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

8 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : Η προκήρυξη βγαίνει κάθε χρόνο στο τέλος Απριλίου και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων διαρκεί περίπου 1 μήνα. Οι αιτήσεις για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 θα υποβάλλονται από 25/4/2012 έως και 1/6/2012.

9 ΜΑΘΗΜΑΤΑ : Διοίκηση LogisticsΔιοίκηση Επιχειρήσεων Α’ εξάμηνο Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών στον Τομέα των Υπηρεσιών Διοίκηση Αποθεμάτων στο Περιβάλλον της Επιχείρησης Logistics και Διοίκηση της Αλυσίδας Προμηθειών Διοίκηση Μάρκετινγκ στον Τομέα των Υπηρεσιών Επιχειρησιακή Έρευνα Λογιστική για Λήψη Αποφάσεων Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων Στρατηγικό Μάνατζμεντ Διοίκηση Μάρκετινγκ Β’ εξάμηνο Πληροφοριακά Συστήματα Logistics Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Logistics και Αλυσίδας Προμηθειών Διοίκηση της Αλυσίδας Αξίας σε Οργανισμούς Υπηρεσιών Εφαρμοσμένα Θέματα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Μελέτες Περιπτώσεων Μανάτζμεντ Αλλαγών και Κρίσεων Ειδικά Θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Χρηματοοικονομική Διαχείριση και Πολιτική Ειδικά Θέματα Διαφήμισης

10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οικονομική & Περιφερειακή ΑνάπτυξηΔιεθνή & Ευρωπαϊκά Οικονομικά Α’ εξάμηνο Μικροοικονομική Μακροοικονομική Οικονομετρία Μεγέθυνση και Ανάπτυξη Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη Μικροοικονομική Μακροοικονομική Οικονομετρία Μεγέθυνση και Ανάπτυξη Διεθνές Εμπόριο Β’ εξάμηνο Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής Οικονομικά της Υγείας Βιομηχανική ανάπτυξη Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Έρευνας Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής Στρατηγικές και Πολιτικές Ανάπτυξης Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Έρευνας Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής Στρατηγικές και Πολιτικές Ανάπτυξης Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική Οικονομικά της Υγείας Ευρωπαϊκή Οικονομία

11 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ : Διοίκηση Logistics & Διοίκηση Επιχειρήσεων Οι απόφοιτοι μας απασχολούνται :  σε εταιρίες μεταφορών & logistics  σε τμήματα Μάρκετινγκ και Ανθρωπίνων πόρων  στον τομέα των χρηματοοϊκονομικών  ελεύθεροι επαγγελματίες  στο λιανικό εμπόριο Επίσης, απόφοιτοι των μεταπτυχιακών μπορούν να συνεχίσουν στα σχετικά διδακτορικά προγράμματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

12 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ : Διεθνή & Ευρωπαϊκά Οικονομικά / Οικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη Οι απόφοιτοι μας απασχολούνται :  σε τράπεζες  στη δημόσια διοίκηση  σε εταιρίες συμβούλων Επίσης, απόφοιτοι των μεταπτυχιακών μπορούν να συνεχίσουν στα σχετικά διδακτορικά προγράμματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : Διοίκηση Logistics & Διοίκηση Επιχειρήσεων Εκθεσιακός Χώρος HELEXPO- ΔΕΘ, Περίπτερο 1, 1 ος Όροφος email : elantonop@gmail.com Τηλ : 2310-991180 Fax : 2310-996452 Δε - Πε : 15.00 – 18.30 http://grad-econ.web.auth.gr/del/ http://www.facebook.com/logistics.auth Διεθνή & Ευρωπαϊκά ΟικονομικάΟικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη Γραμματεία Τομέα Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής Γρ 202, 2 ος όροφος κτιρίου Νομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών email: syn-dep-info@econ.auth.gr Τηλ : 2310-991348 Fax: 2310-996426 http://grad-econ.web.auth.gr/dko/ Γραμματεία Τομέα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Γρ 201, 2 ος όροφος κτιρίου Νομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών email: syntonistis-ma-opa@econ.auth.gr Τηλ : 2310-991349, 2310-991370 Fax: 2310-996456 http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/

14 Facebook


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων Συντονίστρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google