Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σκαμνιώτης Μιχάλης 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σκαμνιώτης Μιχάλης 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σκαμνιώτης Μιχάλης 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Του Σκαμνιώτη Μιχάλη Α.Μ. 425Μ/2007035 ΘΕΜΑ: «Αιτούντες / ουσες άσυλο και αναγνωρισμένοι /ες πρόσφυγες στη σύγχρονη Αθήνα: Προβλήματα, ανάγκες, προσπάθειες ένταξης και ανθρώπινες σχέσεις»

2 Σκαμνιώτης Μιχάλης2 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 4. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 8. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 8. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 9. ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 9. ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 10. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 10. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 Σκαμνιώτης Μιχάλης3 Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα είναι η μέριμνα ώστε να μπορούν οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου, να απολαμβάνουν, σε όλα τα μέρη του κόσμου ασφάλεια και ελευθερία. Ασφάλεια από: ένοπλες συγκρούσεις, βία, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φτώχεια και ελευθερία να αξιοποιούν τις προσωπικές τους δυνατότητες, να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση της χώρας τους και να εκφράζουν την ατομική και συλλογική τους ταυτότητα. Όπως έχει φανεί σε μια σειρά από πρόσφατες αλλά και παλιότερες προσφυγικές κρίσεις, οι άνθρωποι που δεν απολαμβάνουν αυτή την ασφάλεια και την ελευθερία ίσως να μην έχουν άλλη εναλλακτική λύση παρά να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να αναζητήσουν καταφύγιο σε ένα άλλο κράτος. Αυτές οι υποχρεωτικές μεταναστεύσεις, υποχρεωτικές μετακινήσεις από ένα γεωγραφικό σημείο σε ένα άλλο πιο ασφαλές, ενδέχεται να δημιουργήσουν με την σειρά τους καινούριες μορφές έντασης και αστάθειας, ιδιαίτερα σε χώρες που, ενώ δεν έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες των δικών τους πολιτών, βρίσκονται αντιμέτωπες και με εκείνες των χιλιάδων προσφύγων, οι οποίοι συναντούν συνεχώς την αυξανόμενη απόρριψη και άρνηση. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα είναι η μέριμνα ώστε να μπορούν οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου, να απολαμβάνουν, σε όλα τα μέρη του κόσμου ασφάλεια και ελευθερία. Ασφάλεια από: ένοπλες συγκρούσεις, βία, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φτώχεια και ελευθερία να αξιοποιούν τις προσωπικές τους δυνατότητες, να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση της χώρας τους και να εκφράζουν την ατομική και συλλογική τους ταυτότητα. Όπως έχει φανεί σε μια σειρά από πρόσφατες αλλά και παλιότερες προσφυγικές κρίσεις, οι άνθρωποι που δεν απολαμβάνουν αυτή την ασφάλεια και την ελευθερία ίσως να μην έχουν άλλη εναλλακτική λύση παρά να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να αναζητήσουν καταφύγιο σε ένα άλλο κράτος. Αυτές οι υποχρεωτικές μεταναστεύσεις, υποχρεωτικές μετακινήσεις από ένα γεωγραφικό σημείο σε ένα άλλο πιο ασφαλές, ενδέχεται να δημιουργήσουν με την σειρά τους καινούριες μορφές έντασης και αστάθειας, ιδιαίτερα σε χώρες που, ενώ δεν έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες των δικών τους πολιτών, βρίσκονται αντιμέτωπες και με εκείνες των χιλιάδων προσφύγων, οι οποίοι συναντούν συνεχώς την αυξανόμενη απόρριψη και άρνηση.

4 Σκαμνιώτης Μιχάλης4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση των παραγόντων εκείνων, οι οποίοι καθορίζουν την ένταξη ή μη των προσφύγων και των αιτούντων / σών άσυλο στον Ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι η Αθήνα. Η διερεύνηση των παραγόντων θα πραγματοποιηθεί μέσα από τους άξονες ερωτημάτων όπου θα θίγονται ζητήματα όπως τα προβλήματά τους και ο τρόπος που τα άτομα αυτά τα αντιμετωπίζουν κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα αλλά και κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην χώρα, οι ανάγκες που έχουν, όπως η προώθησή τους στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με την παροχή άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισής τους, αλλά και η εξυπηρέτηση των οικογενειακών τους αναγκών. Επιπλέον όλα τα παραπάνω θα εξετασθούν υπό το πρίσμα των προσδοκιών που έχουν τα άτομα αυτά από τους κρατικούς φορείς και από μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν αναλάβει να βοηθήσουν. Η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση των παραγόντων εκείνων, οι οποίοι καθορίζουν την ένταξη ή μη των προσφύγων και των αιτούντων / σών άσυλο στον Ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι η Αθήνα. Η διερεύνηση των παραγόντων θα πραγματοποιηθεί μέσα από τους άξονες ερωτημάτων όπου θα θίγονται ζητήματα όπως τα προβλήματά τους και ο τρόπος που τα άτομα αυτά τα αντιμετωπίζουν κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα αλλά και κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην χώρα, οι ανάγκες που έχουν, όπως η προώθησή τους στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με την παροχή άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισής τους, αλλά και η εξυπηρέτηση των οικογενειακών τους αναγκών. Επιπλέον όλα τα παραπάνω θα εξετασθούν υπό το πρίσμα των προσδοκιών που έχουν τα άτομα αυτά από τους κρατικούς φορείς και από μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν αναλάβει να βοηθήσουν.

5 Σκαμνιώτης Μιχάλης5 Τέλος, θα εξεταστεί όσο πιο αναλυτικά είναι εφικτό, οι πολιτισμικές παραδόσεις που τα άτομα αυτά φέρουν και πως επηρεάζουν τις απόψεις τους για το άλλο φύλο. Ταυτόχρονα, στόχος της παρούσας παραμένει και η έρευνα της πορείας της καθημερινότητας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Τέλος, οι ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται στις κοινότητες αυτών των ατόμων, σε συνδυασμό με τις αντιλήψεις, θέσεις, προκαταλήψεις και την διαφορά κουλτούρας που μεταφέρουν, μπαίνουν στο μικροσκόπιο και ελέγχονται για την συμβατότητά τους με τις επικρατούσες πολιτισμικές αντιλήψεις και συνήθειες που στην χώρα υποδοχής επικρατούν. Τέλος, θα εξεταστεί όσο πιο αναλυτικά είναι εφικτό, οι πολιτισμικές παραδόσεις που τα άτομα αυτά φέρουν και πως επηρεάζουν τις απόψεις τους για το άλλο φύλο. Ταυτόχρονα, στόχος της παρούσας παραμένει και η έρευνα της πορείας της καθημερινότητας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Τέλος, οι ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται στις κοινότητες αυτών των ατόμων, σε συνδυασμό με τις αντιλήψεις, θέσεις, προκαταλήψεις και την διαφορά κουλτούρας που μεταφέρουν, μπαίνουν στο μικροσκόπιο και ελέγχονται για την συμβατότητά τους με τις επικρατούσες πολιτισμικές αντιλήψεις και συνήθειες που στην χώρα υποδοχής επικρατούν.

6 Σκαμνιώτης Μιχάλης6 Πρόσφυγες  Ένας ή μία πρόσφυγας είναι ένα άτομο που προσπαθεί να ξεφύγει από μία ένοπλη σύγκρουση, δίωξη ή φυσική καταστροφή. Λόγω βάσιμου φόβου ότι θα υποστεί δίωξη για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, ιδιότητας μέλους συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, ή πολιτικών πεποιθήσεων, όπως επίσης σεξουαλικής διαφοροποίησης, βρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και αδυνατεί ή, εξαιτίας του φόβου του αυτού, επιθυμεί να θέσει τον εαυτό του υπό την προστασία της χώρας [1]. Τα τελευταία χρόνια θα πρέπει πλέον να γίνεται αναφορά και στους πρόσφυγες οι οποίοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των κλιματολογικών μεταβολών[2]. [1][2][1][2] [1][1] Convention Relating to the Status of Refugees, 1951 [1] [2][2] http://www.lawnet.gr/case_study.asp?PageLabel=3&MeletID=126 [2]

7 Σκαμνιώτης Μιχάλης7 Ανάγκες και προβλήματα των πληθυσμιακών ομάδων των αιτούντων /σών άσυλο και των προσφύγων Εκτός από τις φυσικές πληγές τους ή την πείνα τους, ένα μεγάλο ποσοστό των προσφύγων αναπτύσσουν συμπτώματα μετατραυματικού στρες (PTSD) ή και κατάθλιψη. Μακροπρόθεσμα, τα ψυχικά προβλήματα πιθανόν να εμποδίζουν τη λειτουργικότητα του ατόμου σε καθημερινές καταστάσεις. Ενδεχομένως να κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα για τους εκτοπισθέντες οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με ένα νέο περιβάλλον και προκλήσεις. Επίσης, βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο ως άτομα αφού εμφανίζουν υψηλά ποσοστά αποπειρών αυτοκτονίας[1]. Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει χορηγήσει άσυλο σε πολύ λίγα άτομα, συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός από τις φυσικές πληγές τους ή την πείνα τους, ένα μεγάλο ποσοστό των προσφύγων αναπτύσσουν συμπτώματα μετατραυματικού στρες (PTSD) ή και κατάθλιψη. Μακροπρόθεσμα, τα ψυχικά προβλήματα πιθανόν να εμποδίζουν τη λειτουργικότητα του ατόμου σε καθημερινές καταστάσεις. Ενδεχομένως να κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα για τους εκτοπισθέντες οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με ένα νέο περιβάλλον και προκλήσεις. Επίσης, βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο ως άτομα αφού εμφανίζουν υψηλά ποσοστά αποπειρών αυτοκτονίας[1]. Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει χορηγήσει άσυλο σε πολύ λίγα άτομα, συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.[1] [1] CNN, 2002 [1]

8 Σκαμνιώτης Μιχάλης8 Επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα, στατιστικά στοιχεία και ποσοστά αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας Η κ. Κάρεν Μ. Φάρκας, Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. στην Ελλάδα, δηλώνει: "Τα κράτη έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ελέγχουν τα σύνορά τους εν όψει της αυξανόμενης παράνομης μετανάστευσης και των ζητημάτων ασφάλειας που σχετίζονται και με την τρομοκρατία. Όμως, ανάμεσα σε αυτή τη μεγάλη εισροή ανθρώπων στην Ελλάδα, υπάρχει ένας μικρός αριθμός ανδρών, γυναικών και παιδιών που αναζητούν ασφάλεια. Ανησυχούμε διότι ο εντοπισμός αυτών των ανθρώπων πρέπει να γίνεται σε πρώιμο στάδιο. Μερικοί από αυτούς έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και άρα χρειάζονται ιδιαίτερη μέριμνα"[1]. Η κ. Κάρεν Μ. Φάρκας, Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. στην Ελλάδα, δηλώνει: "Τα κράτη έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ελέγχουν τα σύνορά τους εν όψει της αυξανόμενης παράνομης μετανάστευσης και των ζητημάτων ασφάλειας που σχετίζονται και με την τρομοκρατία. Όμως, ανάμεσα σε αυτή τη μεγάλη εισροή ανθρώπων στην Ελλάδα, υπάρχει ένας μικρός αριθμός ανδρών, γυναικών και παιδιών που αναζητούν ασφάλεια. Ανησυχούμε διότι ο εντοπισμός αυτών των ανθρώπων πρέπει να γίνεται σε πρώιμο στάδιο. Μερικοί από αυτούς έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και άρα χρειάζονται ιδιαίτερη μέριμνα"[1].[1] [1] http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?cid=1775&sec=192 [1]

9 Σκαμνιώτης Μιχάλης9 Για παράδειγμα, το 2004 η Ελληνική Κυβέρνηση χορήγησε άσυλο σε ποσοστό 0,3% επί του συνόλου των αιτήσεων που εξέτασε, ενώ το συνολικό ποσοστό αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρωπιστικού καθεστώτος ( επικουρικής μορφής προστασίας που δεν αποτελεί προσφυγικό καθεστώς ), ήταν 0,9%. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό αναγνώρισης (συμπεριλαμβανομένου και του ανθρωπιστικού καθεστώτος ) στα 25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, ήταν 26,4%. Μέχρι στιγμής, σε κανέναν δεν έχει χορηγηθεί άσυλο σε πρώτο βαθμό στην Ελλάδα, με εξαίρεση δύο περιπτώσεις το 2005. Το 2007, το ποσοστό χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα αυξήθηκε ελαφρώς φτάνοντας το 0,84% και το 1,9%, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρωπιστικού καθεστώτος. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι όλες οι υπόλοιπες αιτήσεις είναι αβάσιμες. Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. υποστηρίζει ότι, παρόλο που πολλές από τις αιτήσεις ασύλου που γίνονται είναι αβάσιμες, σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν στο 98.1% του συνόλου των αιτούντων /ουσών άσυλο. Συνεπώς, υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες οι οποίοι δεν έχουν λάβει καμιά μορφή προστασίας και βρίσκονται σε πολύ δυσχερή θέση. Για παράδειγμα, το 2004 η Ελληνική Κυβέρνηση χορήγησε άσυλο σε ποσοστό 0,3% επί του συνόλου των αιτήσεων που εξέτασε, ενώ το συνολικό ποσοστό αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρωπιστικού καθεστώτος ( επικουρικής μορφής προστασίας που δεν αποτελεί προσφυγικό καθεστώς ), ήταν 0,9%. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό αναγνώρισης (συμπεριλαμβανομένου και του ανθρωπιστικού καθεστώτος ) στα 25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, ήταν 26,4%. Μέχρι στιγμής, σε κανέναν δεν έχει χορηγηθεί άσυλο σε πρώτο βαθμό στην Ελλάδα, με εξαίρεση δύο περιπτώσεις το 2005. Το 2007, το ποσοστό χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα αυξήθηκε ελαφρώς φτάνοντας το 0,84% και το 1,9%, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρωπιστικού καθεστώτος. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι όλες οι υπόλοιπες αιτήσεις είναι αβάσιμες. Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. υποστηρίζει ότι, παρόλο που πολλές από τις αιτήσεις ασύλου που γίνονται είναι αβάσιμες, σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν στο 98.1% του συνόλου των αιτούντων /ουσών άσυλο. Συνεπώς, υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες οι οποίοι δεν έχουν λάβει καμιά μορφή προστασίας και βρίσκονται σε πολύ δυσχερή θέση.

10 Σκαμνιώτης Μιχάλης10 Το 2005, από τις 9.050 αιτήσεις ασύλου που κατέγραψαν οι ελληνικές αρχές, οι 522 (13,7%) αντιστοιχούσαν σε γυναίκες. Οι γυναίκες και τα κορίτσια πρόσφυγες απαιτείται και προβλέπεται να έχουν ειδικές συνθήκες προστασίας κυρίως στους τομείς της προστασίας από τη σεξουαλική και σωματική εκμετάλλευση και κακοποίησης. Ωστόσο, ανάμεσα στις γυναίκες που φθάνουν παράνομα στην Ελλάδα, μπορεί να υπάρχουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και άτομα τα οποία έχουν υποστεί βία στη χώρα καταγωγής τους, συμπεριλαμβανομένης και της δίωξης λόγω του φύλου τους, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να ληφθεί καμία μέριμνα με βάση τις υπάρχουσες δομές και την ισχύουσα αντίληψη, για την αντιμετώπιση αυτών των ατόμων. Το 2005, από τις 9.050 αιτήσεις ασύλου που κατέγραψαν οι ελληνικές αρχές, οι 522 (13,7%) αντιστοιχούσαν σε γυναίκες. Οι γυναίκες και τα κορίτσια πρόσφυγες απαιτείται και προβλέπεται να έχουν ειδικές συνθήκες προστασίας κυρίως στους τομείς της προστασίας από τη σεξουαλική και σωματική εκμετάλλευση και κακοποίησης. Ωστόσο, ανάμεσα στις γυναίκες που φθάνουν παράνομα στην Ελλάδα, μπορεί να υπάρχουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και άτομα τα οποία έχουν υποστεί βία στη χώρα καταγωγής τους, συμπεριλαμβανομένης και της δίωξης λόγω του φύλου τους, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να ληφθεί καμία μέριμνα με βάση τις υπάρχουσες δομές και την ισχύουσα αντίληψη, για την αντιμετώπιση αυτών των ατόμων.

11 Σκαμνιώτης Μιχάλης11 Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα και διοικητικές διευθετήσεις Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951[1] και στο Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967. Η βασική νομοθεσία για το άσυλο ακόμα περιλαμβάνει το Νόμο 2452/1996, τα Προεδρικά Διατάγματα 189/1998 ( σχετικά με τη χορήγηση αδειών εργασίας ), 61/1999 ( σχετικά με τη διαδικασία ασύλου και την οικογενειακή επανένωση προσφύγων ) και 266/1999 ( σχετικά με το κέντρο υποδοχής στο Λαύριο και ζητήματα πρόσβασης των προσφύγων και των αιτούντων /ουσών άσυλο σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ). [1] http://www.unhcr.gr/basics/FAQ Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951[1] και στο Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967. Η βασική νομοθεσία για το άσυλο ακόμα περιλαμβάνει το Νόμο 2452/1996, τα Προεδρικά Διατάγματα 189/1998 ( σχετικά με τη χορήγηση αδειών εργασίας ), 61/1999 ( σχετικά με τη διαδικασία ασύλου και την οικογενειακή επανένωση προσφύγων ) και 266/1999 ( σχετικά με το κέντρο υποδοχής στο Λαύριο και ζητήματα πρόσβασης των προσφύγων και των αιτούντων /ουσών άσυλο σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ). [1] http://www.unhcr.gr/basics/FAQ[1]

12 Σκαμνιώτης Μιχάλης12 Νόμος 1975/1991 (όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 2452/1996) - Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις Προεδρικό Διάταγμα 96/2008 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών ή των απατρίδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους (Συλλογή κειμένων) Προεδρικό Διάταγμα 90/2008 - Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (Συλλογή κειμένων) Προεδρικό Διάταγμα 220/2007 - Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα Κράτη-Μέλη ΠΔ 167/2008 Συμπλήρωση Π.Δ. 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης»

13 Σκαμνιώτης Μιχάλης13 Προεδρικό Διάταγμα 189/1998 - Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση αναγνωρισμένων από την Πολιτεία ως προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των προσωρινά διαμενόντων για λόγους ανθρωπιστικούς Προεδρικό Διάταγμα 61/1999 - Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογενείας του και τρόπος συνεργασίας με τον Εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 90/2008, 96/2008 και 167/2008) Προεδρικό Διάταγμα 80/2006 - Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών. Προεδρικό Διάταγμα 366/2002 - Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα Προεδρικό Διάταγμα 266/1999 - Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφισταμένου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους

14 Σκαμνιώτης Μιχάλης14 Έρευνα Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνηθεί, μέσω εμπειριών που οι άνδρες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο αποκτούν κατά την παραμονή τους στη χώρα, η συμβολή του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού κεφαλαίου τους στην παρούσα κατάστασή τους και η εικόνα που έχουν για τις γυναίκες. Άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι αν βοηθά ή όχι στις συνθήκες ζωής τους στη χώρα που ζητούν άσυλο η εικόνα που έχουν για το «άλλο φύλο», στην προκειμένη περίπτωση στην Ελλάδα και επιπλέον πώς βιώνουν την μετακίνηση και τις συνέπειες αυτής, κυρίως όσον αφορά τις καθημερινές τους ανάγκες, τις διαδικασίες ένταξής τους και τις σχέσεις που δημιουργούν στο νέο τους κοινωνικό περιβάλλον.

15 Σκαμνιώτης Μιχάλης15 Στατιστικά και ποσοτικά στοιχεία δείγματος Οι βασικές χώρες από τις οποίες προέρχονται τα άτομα που αποτέλεσαν το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας είναι οι εξής:  Αφγανιστάν: 8 άτομα  Ιράν: 3 άτομα  Λίβανος: 1 άτομο  Παλαιστίνη: 1 άτομο  Μαρόκο: 1 άτομο  Σομαλία: 1 άτομα

16 Σκαμνιώτης Μιχάλης16 Προς διευκόλυνση της παρουσίασης του δείγματος δημιουργήθηκαν 5 βασικές ηλικιακές κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής: Προς διευκόλυνση της παρουσίασης του δείγματος δημιουργήθηκαν 5 βασικές ηλικιακές κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής:  17 έως 20: 2 άτομα  21 έως 25: 4 άτομα  26 έως 30: 4 άτομα  31 έως 35: 4 άτομα  35 έως 40: 1 άτομο Από τα δεκαπέντε (15) άτομα που αποτέλεσαν το ερευνώμενο δείγμα, πέντε (5) είναι παντρεμένα και τα υπόλοιπα δέκα (10) δηλώνουν άγαμα, ενώ το σύνολο των ατόμων δηλώνει ως θρήσκευμά του τον ισλαμισμό. Το στοιχείο που αφορά την οικογενειακή κατάσταση αλλά και την θρησκευτική πίστη των συνεντευξιαζόμενων ατόμων αναφέρεται γιατί προέκυψε από την διαδικασία των συνεντεύξεων ως μια παράμετρος ιδιαίτερα σημαντική.

17 Σκαμνιώτης Μιχάλης17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΙ - ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΑΜΝΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες στη σύγχρονη Αθήνα: Προβλήματα, ανάγκες, προσπάθειες ένταξης και ανθρώπινες σχέσεις» Ενότητα 1η Ηλικία: Χώρα καταγωγής: Πόλη καταγωγής: Θρήσκευμα: Εκπαίδευση ή χρόνια συμμετοχής: Οικογενειακή κατάσταση: Νομικό καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα: Χρόνος παραμονής στην Ελλάδα: Ενότητα 2η Είδος εκπαίδευσης: Λόγος επιλογής της εκπαίδευσης: Ενότητα 3η Επάγγελμα στη χώρα καταγωγής: Λόγοι επιλογής του επαγγέλματος: Χαρακτηρισμός του επιπέδου ζωής στη χώρα καταγωγής: Υπήρξε φυλάκιση στην Ελλάδα για κάποιο λόγο: Επάγγελμα στην Ελλάδα:

18 Σκαμνιώτης Μιχάλης18  Ενότητα 4η  Υπήρξε βασανισμός / δίωξη στη χώρα του:  Τρόπος που έφθασε στην Ελλάδα:  Συναισθήματα που προκαλεί η ανάμνηση του ταξιδιού:  Συναισθήματα που προκαλεί το νομικό καθεστώς στο άτομο:  Σχέσεις με ομοεθνείς:  Σχέσεις με Έλληνες:  Ενότητα 5η  Χαρακτηρισμός για τα εκδιδόμενα άτομα (άνδρες και γυναίκες):  Χαρακτηρισμός για την εμπορία ναρκωτικών ουσιών:  Άποψη για τις γυναίκες:  Καθημερινές συνήθειες:  Ενότητα 6η  Συμμετοχή των Μ.Κ.Ο. στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων:  Συμμετοχή δημόσιων προνοιακών φορέων στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων:  Στόχος της παραμονής του ατόμου στην Ελλάδα:  Επιθυμία επιστροφής στη χώρα καταγωγής:  Προτάσεις για βελτίωση των συνθηκών παραμονής των προσφύγων στην Ελλάδα:

19 Σκαμνιώτης Μιχάλης19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ α/αα/α Ψευδ/οΗλικ ία Χώρα καταγωγή ς Χρόνια εκπαίδευση ς Οικογενεια κή κατάσταση ΘρήσκευμαΝομικό καθεστώ ς Χρόνος παραμονής στην Ελλάδα Φυλάκιση στην Ελλάδα Τρέχουσα απασχόληση 1S33Αφγανιστά ν 6ΆγαμοςΜουσουλμάνοςΔελτίο Αιτήσαντ ος Ασύλου 6ΌχιΆνεργος 2Ο26Αφγανιστά ν 9ΆγαμοςΜουσουλμάνοςΔελτίο Αιτήσαντ ος Ασύλου 3ΝαιΆνεργος 3Η17Αφγανιστά ν 3ΆγαμοςΜουσουλμάνοςΔελτίο Αιτήσαντ ος Ασύλου 2ΌχιΆνεργος 4Κ35Ιράν9ΈγγαμοςΜουσουλμάνοςΔελτίο Αιτήσαντ ος Ασύλου 4ΌχιΜόνιμη Νόμιμη Απασχόληση

20 Σκαμνιώτης Μιχάλης20 5Μ28Ιράν13ΆγαμοςΜουσουλμάνοςΔελτίο Αιτήσαντο ς Ασύλου 4ΌχιΆνεργος 6Η22Ιράν6ΆγαμοςΜουσουλμάνοςΔελτίο Αιτήσαντο ς Ασύλου 2ΝαιΆνεργος 7Κ29Αφγανιστά ν 3ΆγαμοςΜουσουλμάνοςΔελτίο Αιτήσαντο ς Ασύλου 3ΌχιΆνεργος – περιστασιακ ή απασχόλησ η 8Ο20Λίβανος9ΆγαμοςΜουσουλμάνοςΔελτίο Αιτήσαντο ς Ασύλου 3ΝαιΆνεργος 9Η23Μαρόκο5ΆγαμοςΜουσουλμάνοςΔελτίο Αιτήσαντο ς Ασύλου 4ΌχιΆνεργος

21 Σκαμνιώτης Μιχάλης21 10Α19Αφγανιστά ν 3ΆγαμοςΜουσουλμάνοςΔιοικητικ ή Απόφαση Απέλαση ς 3ΝαιΆνεργος 11S20Αφγανιστά ν 4ΆγαμοςΜουσουλμάνοςΔελτίο Αιτήσαντ ος Ασύλου 2ΌχιΆνεργος 12A35Αφγανιστά ν 3ΆγαμοςΜουσουλμάνοςΔιοικητικ ή Απόφαση Απέλαση ς 6ΝαιΆνεργος – περιστασιακ ή απασχόλησ η 13C32Παλαιστίν η 10ΆγαμοςΜουσουλμάνοςΔελτίο Αιτήσαντ ος Ασύλου 5ΌχιΆνεργος 14Κ26Αφγανιστά ν 3ΆγαμοςΜουσουλμάνοςΔιοικητικ ή Απόφαση Απέλαση ς 4ΝαιΆνεργος 15Μ40Σομαλία2ΆγαμοςΜουσουλμάνοςΔελτίο Αιτήσαντ ος Ασύλου 2ΌχιΆνεργος – περιστασιακ ή απασχόλησ η

22 Σκαμνιώτης Μιχάλης22


Κατέβασμα ppt "Σκαμνιώτης Μιχάλης 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google