Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Συνάρτηση βάρους Κατευθυνόμενο γράφημα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Συνάρτηση βάρους Κατευθυνόμενο γράφημα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Συνάρτηση βάρους Κατευθυνόμενο γράφημα y t s x z 3 5 3 4 6 6 2721 Ελαφρύτατη διαδρομή από το u στο v : διαδρομή με και ελάχιστο βάρος εάν υπάρχει διαδρομή από το u στο v διαφορετικά Βάρος ελαφρύτατης διαδρομής

2 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Συνάρτηση βάρους Κατευθυνόμενο γράφημα y t s x z 3 5 3 4 6 6 2721 Ελαφρύτατη διαδρομή από το u στο v : διαδρομή με και ελάχιστο βάρος εάν υπάρχει διαδρομή από το u στο v διαφορετικά Βάρος ελαφρύτατης διαδρομής

3 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Συνάρτηση βάρους Κατευθυνόμενο γράφημα y t s x z 3 5 3 4 6 6 2721 Ελαφρύτατη διαδρομή από το u στο v : διαδρομή με και ελάχιστο βάρος εάν υπάρχει διαδρομή από το u στο v διαφορετικά Βάρος ελαφρύτατης διαδρομής

4 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Συνάρτηση βάρους Κατευθυνόμενο γράφημα 5 y 3 t 0 11 9 s x z 3 5 3 4 6 6 2721 Ελαφρύτατη διαδρομή από το u στο v : διαδρομή με και ελάχιστο βάρος εάν υπάρχει διαδρομή από το u στο v διαφορετικά Βάρος ελαφρύτατης διαδρομής Θέλουμε να βρούμε όλες τις ελαφρύτερες διαδρομές από το s προς κάθε άλλο κόμβο

5 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Συνάρτηση βάρους Κατευθυνόμενο γράφημα 5 y 3 t 0 11 9 s x z 3 5 3 4 6 6 2721 Ελαφρύτατη διαδρομή από το u στο v : διαδρομή με και ελάχιστο βάρος εάν υπάρχει διαδρομή από το u στο v διαφορετικά Βάρος ελαφρύτατης διαδρομής Θέλουμε να βρούμε όλες τις ελαφρύτερες διαδρομές από το s προς κάθε άλλο κόμβο

6 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Προκάτοχος Γράφημα προκατόχων Αποτελείται από τους κόμβους v για τους οποίους υπάρχει μονοπάτι από το s και από τις ακμές 5 y 3 t 0 11 9 s x z 3 5 3 4 6 6 2721 ο κόμβος που προηγείται του v στην ελαφρύτατη διαδρομή από το s

7 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Προκάτοχος Γράφημα προκατόχων Αποτελείται από τους κόμβους v για τους οποίους υπάρχει μονοπάτι από το s και από τις ακμές 5 y 3 t 0 11 9 s x z 3 5 3 4 6 6 2721 Το γράφημα είναι δένδρο με ρίζα το s Το μονοπάτι του από το s στο v είναι ελαφρύτατη διαδρομή στο από το s στο v ο κόμβος που προηγείται του v στην ελαφρύτατη διαδρομή από το s

8 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Προκάτοχος ο κόμβος που προηγείται του v στην ελαφρύτατη διαδρομή από το s Προεκτίμηση ελαφρύτατης διαδρομής άνω φράγμα του βάρους της ελαφρύτατης διαδρομής από το s στο v ΚΕΝΟ,Αρχικοποίηση : 59 2 57 2 ΧΑΛΑΡΩΣΗ ( u, v, w ) 56 2 56 2 Χαλάρωση αν τότε ΧΑΛΑΡΩΣΗ ( u, v, w ) Μετά την αρχικοποίηση πραγματοποιούμε μια αλληλουχία πράξεων χαλάρωσης.

9 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Αλγόριθμος Dijkstra Χρησιμοποιείται όταν τα βάρη είναι μη αρνητικά : Διατηρούμε σύνολο κόμβων για τους οποίους έχει υπολογιστεί το τελικό βάρος της ελαφρύτατης διαδρομής από το Σε κάθε επανάληψη επιλέγουμε έναν κόμβο που να έχει την στο και χαλαρώνουμε τις ακμές που εκκινούν από αυτόν. ελάχιστη προεκτίμηση ελαφρύτατης διαδρομής, προσθέτουμε το Χρησιμοποιούμε μια ουρά προτεραιότητας με κλειδιά τις τιμές

10 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Αλγόριθμος Dijkstra αρχικοποίηση των και για κάθε ακμή Χ ΑΛΑΡΩΣΗ ενόσω Ε ΞΑΓΩΓΗ Ε ΛΑΧΙΣΤΟΥ

11 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Αλγόριθμος Dijkstra αρχικοποίηση των και για κάθε ακμή Χ ΑΛΑΡΩΣΗ ενόσω Ε ΞΑΓΩΓΗ Ε ΛΑΧΙΣΤΟΥ 10 5 7 9 1 2 4623

12 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Αλγόριθμος Dijkstra αρχικοποίηση των και για κάθε ακμή Χ ΑΛΑΡΩΣΗ ενόσω Ε ΞΑΓΩΓΗ Ε ΛΑΧΙΣΤΟΥ 0 10 5 7 9 1 2 4623

13 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Αλγόριθμος Dijkstra αρχικοποίηση των και για κάθε ακμή Χ ΑΛΑΡΩΣΗ ενόσω Ε ΞΑΓΩΓΗ Ε ΛΑΧΙΣΤΟΥ 5 10 0 5 7 9 1 2 4623

14 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Αλγόριθμος Dijkstra αρχικοποίηση των και για κάθε ακμή Χ ΑΛΑΡΩΣΗ ενόσω Ε ΞΑΓΩΓΗ Ε ΛΑΧΙΣΤΟΥ 5 8 0 7 14 10 5 7 9 1 2 4623

15 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Αλγόριθμος Dijkstra αρχικοποίηση των και για κάθε ακμή Χ ΑΛΑΡΩΣΗ ενόσω Ε ΞΑΓΩΓΗ Ε ΛΑΧΙΣΤΟΥ 5 8 0 7 13 10 5 7 9 1 2 4623

16 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Αλγόριθμος Dijkstra αρχικοποίηση των και για κάθε ακμή Χ ΑΛΑΡΩΣΗ ενόσω Ε ΞΑΓΩΓΗ Ε ΛΑΧΙΣΤΟΥ 5 8 0 7 9 10 5 7 9 1 2 4623

17 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Αλγόριθμος Dijkstra αρχικοποίηση των και για κάθε ακμή Χ ΑΛΑΡΩΣΗ ενόσω Ε ΞΑΓΩΓΗ Ε ΛΑΧΙΣΤΟΥ 5 8 0 7 9 10 5 7 9 1 2 4623

18 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Αλγόριθμος Dijkstra αρχικοποίηση των και για κάθε ακμή Χ ΑΛΑΡΩΣΗ ενόσω Ε ΞΑΓΩΓΗ Ε ΛΑΧΙΣΤΟΥ επαναλήψεις πράξεις

19 Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Αλγόριθμος Dijkstra αρχικοποίηση των και για κάθε ακμή Χ ΑΛΑΡΩΣΗ ενόσω Ε ΞΑΓΩΓΗ Ε ΛΑΧΙΣΤΟΥ επαναλήψεις πράξεις αν τότε Χ ΑΛΑΡΩΣΗ Μ ΕΙΩΣΗ Κ ΛΕΙΔΙΟΥ πίνακας δυαδικός σωρός σωρός Fibonacci δομή χρόνος εκτέλεσης


Κατέβασμα ppt "Ελαφρύτατες διαδρομές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Συνάρτηση βάρους Κατευθυνόμενο γράφημα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google