Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Χ. Κ. Κουτίνας, λέκτορας Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, μέλος συντονιστικής επιτροπής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Χ. Κ. Κουτίνας, λέκτορας Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, μέλος συντονιστικής επιτροπής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Χ. Κ. Κουτίνας, λέκτορας Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, μέλος συντονιστικής επιτροπής Μεταπτυχιακού Προγράμματος

2 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

3 Λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις:  Α. «Εκτροφή και Παθολογία των Παραγωγικών Ζώων» με 2 ειδικεύσεις: α) Εκτροφή και Παθολογία των Μηρυκαστικών και β) Εκτροφή και Παθολογία Χοίρων και Πτηνών και  Β. «Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς»  Γ. «Παθολογία Ζώων Συντροφιάς» Η διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στις παραπάνω κατευθύνσεις είναι τέσσερα (4) εξάμηνα Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 3 Κατευθύνσεις Εγκρίθηκε την ακαδημαϊκή χρονιά 2006-2007 (ΦΕΚ 144/8-2-2006, τ. Β’)

4 Εισακτέοι Διαδικασίες επιλογής

5  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Κτηνιατρικής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής*.  Η αξιολόγηση γίνεται αρχικά από 3 μελή Επιτροπή Επιλογής για κάθε κατεύθυνση και τελικά από τη Συντονιστική Επιτροπή  Η Συντονιστική Επιτροπή εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. τα μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσει ο υποψήφιος για αποδοχή στο Π.Μ.Σ. σε περίπτωση που δεν είναι απόφοιτος Κτηνιατρικής Σχολής**. Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. – Διαδικασίες επιλογής Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. – Διαδικασίες επιλογής

6  Η Συντονιστική Επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τα παρακάτω κριτήρια: Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. – Διαδικασίες επιλογής

7  Την αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής και, για τους αλλοδαπούς και της ελληνικής.  Το γενικό βαθμό του πτυχίου και τους βαθμούς των τριών συγγενέστερων γνωστικών αντικειμένων προς αυτό της κατεύθυνσης/ειδίκευσης του Π.Μ.Σ., που θα καθορίζονται από την Σ.Ε.  Την επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου  Την ερευνητική δραστηριότητα και τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (αν υπάρχουν). Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. – Διαδικασίες επιλογής

8  Την παρακολούθηση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενο της κατεύθυνσης  Την προφορική συνέντευξη των υποψηφίων στην Επιτροπή Επιλογής ή την Σ.Ε.  Δύο συστατικές επιστολές. Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. – Διαδικασίες επιλογής

9 ΚριτήριαΒαθμολογία ΕλάχιστηΜέγιστη Ξένη γλώσσα1 (Μία γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Lower) 3 (περισσότερες της μιας γλώσσες, η μία επιπέδου Proficiency) Πτυχίο1 (βαθμός πτυχίου 5)6 (βαθμός πτυχίου 10) Σχετικά μαθήματα6 [2 βαθμοί/μάθημα (5-6,5)]12 [4 βαθμοί/μάθημα (8,5- 10)] Ερευνητική δραστηριότητα0 (δεν έχει)10 (ανάλογα με τη δραστηριότητα) Επαγγελματική εμπειρία0 (δεν έχει)5-10 (σχετική με την κατεύθυνση) Συνέδρια, Σεμινάρια, κ.λπ.0 (δεν έχει)2-5 (σχετικά με την κατεύθυνση) Συνέντευξη015 Επιπλέον πτυχίο, σχετικό με την κατεύθυνση 010 Σύνολο871 Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. – Διαδικασίες επιλογής

10 Αριθμός εισακτέων Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα προκηρυχθούν: 6 θέσεις στην κατεύθυνση «Εκτροφή και Παθολογία Π.Ζ.» 6 στην κατεύθυνση «Χειρουργική Ζ.Σ.» 4 στην κατεύθυνση «Παθολογία Ζ.Σ.» Υπό προϋποθέσεις μπορεί να εισαχθεί και ένας/μία (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους ανά κατεύθυνση

11 Προκήρυξη Η προκήρυξη θέσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων στον πρώτο κύκλο του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. γίνεται από την Κτηνιατρική Σχολή το μήνα Μάιο και οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία της Σχολής μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Απαραίτητα δικαιολογητικά: αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικό επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας και όποια πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία ενισχύουν την αίτησή τους

12 Πρόγραμμα και αξιολόγηση σπουδών Οργάνωση της Διδασκαλίας Εγκαταστάσεις Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (Προβατοστάσιο-Κλινική Π.Ζ. στο Κολχικό Λαγκαδά)

13 Μαθήματα – αξιολόγηση σπουδών  Τα μαθήματα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό (διδάκτορες), που δεν ανήκει κατ’ ανάγκη στο ΔΕΠ της Σχολής  Εξετάσεις – αξιολόγηση κάθε εξάμηνο, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών της κάθε κατεύθυνσης  Κλινικές κατευθύνσεις: αξιολόγηση κλινικών δεξιοτήτων, παρουσιάσεων, επιστημονικής δραστηριότητας

14 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)  Επιβλέπων – τριμελής επιτροπή αξιολόγησης  Κυρίως ερευνητικού περιεχομένου (παρουσιάσεις περιστατικών, αναδρομικές μελέτες, μελέτες με σχεδιασμό) – μόνο υπό προϋποθέσεις βιβλιογραφικές εργασίες  Στο τέλος του 2 ου έτους φοίτησης  Βαθμολόγηση της Δ.Ε.

15 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην ειδίκευση ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

16 Γενικές πληροφορίες  Έναρξη ΜΠΣ: ακαδ. έτος 2006 – 2007  Μέχρι σήμερα έχουν λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα συνολικά 23 μεταπτυχιακοί φοιτητές  Έχουν εγγραφεί συνολικά 30 φοιτητές στην ειδίκευση «Εκτροφή και παθολογία μηρυκαστικών» (μ.ο. 5 / έτος) και 17 στην «Εκτροφή και παθολογία χοίρων και πτηνών» (μ.ο. 3 / έτος)  Προκηρύσσεται και για την ακαδ. χρονιά 2013 - 2014

17 1ο εξάμηνο 1. Βιοστατιστική, Μεθοδολογία έρευνας 2. Κλινική Βιοχημεία, Αιματολογία, Τοξικολογία 3. Προχωρημένα Μαθήματα Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας 4. Προχωρημένα Μαθήματα Κλινικής Φαρμακολογίας 5. Προληπτική υγιεινή στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και πρωτογενής ασφάλεια τροφίμων ζωικής προέλευσης 6. Προχωρημένα Μαθήματα Επιδημιολογίας 7. Τοπογραφική Ανατομική 8. Οικονομία Ζωικής Παραγωγής, Νομοθεσία και Διοίκηση 9. Πρακτική άσκηση Ώρες ανά εβδομάδα: Θ 3, Α 27

18 2 ο εξάμηνο: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ» 1.Εκτροφή και Βιοτεχνολογία των Μηρυκαστικών 2.Διατροφή των Μηρυκαστικών 3.Ρύπανση του Περιβάλλοντος και Ζωική Παραγωγή – Διαχείριση Αποβλήτων 4.Πρακτική άσκηση Ώρες ανά εβδομάδα: Θ 4, Α 27

19 2 ο εξάμηνο: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ» 1. Εκτροφή και Βιοτεχνολογία Χοίρων και των Πτηνών 2. Διατροφή των Χοίρων και των Πτηνών 3. Ρύπανση του Περιβάλλοντος και Ζωική Παραγωγή – Διαχείριση Αποβλήτων 4. Πρακτική άσκηση Ώρες ανά εβδομάδα: Θ 4, Α 27

20 3 ο εξάμηνο: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ» 1. Παθολογία, Χειρουργική, Μαιευτική (Παθολογία, Προχωρημένα μαθήματα παθολογίας μαστού, Ειδική παθολογία μηρυκαστικών & θεραπευτική, Φυσιοπαθολογία αναπαραγωγικού συστήματος, Διαγνωστικές μέθοδοι παθολογικών & μη καταστάσεων, Χειρουργική, Ειδικές χειρουργικές επεμβάσεις με στοιχεία αναισθησιολογίας, Μαιευτική, Ειδικές μαιευτικές επεμβάσεις στα μηρυκαστικά) 2. Πρακτική άσκηση (Ενσωμάτωση στις ασκήσεις των μαθημάτων) Ώρες ανά εβδομάδα: Θ 7, Α 24

21 3 ο εξάμηνο: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ» 1. Παθολογία χοίρου και πτηνών (Παθολογία, Ειδική Παθολογία χοίρων & θεραπευτική, Ειδική Παθολογία πτηνών & θεραπευτική, Φυσιοπαθολογία αναπαραγωγικού συστήματος, Διαγνωστικές μέθοδοι παθολογικών & μη καταστάσεων, Χειρουργική, Ειδικές χειρουργικές επεμβάσεις με στοιχεία αναισθησιολογίας) 2. Πρακτική άσκηση Ώρες ανά εβδομάδα: Θ 7, Α 24

22 4 ο εξάμηνο: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ» Σεμινάρια Πρακτική άσκηση Ερευνητική απασχόληση και συγγραφή διπλωματικής εργασίας Ώρες ανά εβδομάδα: Θ 1, Α 9

23 4 ο εξάμηνο: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ» Σεμινάρια Πρακτική άσκηση Ερευνητική απασχόληση και συγγραφή διπλωματικής εργασίας Ώρες ανά εβδομάδα: Θ 1, Α 9

24 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην κατεύθυνση: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

25 Γενικές πληροφορίες  Έναρξη ΜΠΣ: ακαδ. έτος 2008 – 2009  Μέχρι σήμερα έχουν λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα συνολικά 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές  Έχουν εγγραφεί συνολικά 28 φοιτητές (μ.ο. 6 / έτος)  Προκηρύσσεται και για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014  Προσανατολισμός: Κλινική εκπαίδευση

26 1 ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο εξάμηνο

27 1 ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο εξάμηνο α/αΜάθημα Kωδ. Μαθ. Θεωρία Εργα- στηριακή άσκηση Κλινική άσκηση Π.M. 1Χειρουργική μαλακών ιστών ΙΙXII.1841506 2Ορθοπαιδική ΙΙXII.2841506 3Μαιευτική - Παθολογία αναπαραγωγής ΙΙXII.342753 4Οδοντιατρική ΙΙXII.442602,5 5Σεμινάρια – Ανάλυση κλινικών περιστατικώνXI.592--9 5Νευροχειρουργική ΙΙXII.542602,5 6Οφθαλμολογία ΙΙXII.642703 7 Βιοστατιστική - Μεθοδολογία έρευνας – Παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων XII.7102282 8Αναισθησιολογία ΙΙXII.8-1204 Σύνολο ωρών132187133737

28 2 ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο εξάμηνο α/αΜάθημα Kωδ. Μαθ. Θεωρία (ώρες) Άσκηση (ώρες) ΠΜ 1Σεμινάρια – Ανάλυση κλινικών περιστατικώνΧΙΙΙ.192-9 2 Ερευνητική ενασχόληση και συγγραφή διπλωματικής εργασίας ΧΙΙΙ.2--5 Χειρουργική μαλακών ιστών ΙΙΙΧΙΙΙ.31505 Ορθοπαιδική ΙΙΙΧΙΙΙ.41505 Μαιευτική - Παθολογία αναπαραγωγής ΙΙΙΧΙΙΙ.5903 Οδοντιατρική ΙΙΙΧΙΙΙ.6903 Νευροχειρουργική ΙΙΙΧΙΙΙ.7903 Αναισθησιολογία ΙΙΙΧΙΙΙ.81204 Σύνολο ωρών9269037

29 2 ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο εξάμηνο α/αΜάθημα Kωδ. Μαθ. Θεωρία (ώρες) Άσκηση (ώρες) ΠΜ 1Σεμινάρια – Ανάλυση κλινικών περιστατικώνΧΙV.192-9 2 Ερευνητική ενασχόληση και συγγραφή διπλωματικής εργασίας ΧΙV.2--6 Χειρουργική μαλακών ιστών ΙVΧΙV.31505 Ορθοπαιδική ΙVΧΙV.41505 Μαιευτική - Παθολογία αναπαραγωγής ΙVΧΙV.5903 Οδοντιατρική ΙVΧΙV.6903 Νευροχειρουργική ΙVΧΙV.7903 Αναισθησιολογία ΙVΧΙV.81204 Σύνολο ωρών9269038

30 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην κατεύθυνση: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

31 Γενικές πληροφορίες  Έναρξη ΜΠΣ: ακαδ. έτος 2010 – 2011  Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει τη συγγραφή και παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας μία φοιτήτρια  Έχουν εγγραφεί συνολικά 12 φοιτητές (μ.ο. 4 / έτος)  Προκηρύσσεται και για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014  Προσανατολισμός: Κλινική εκπαίδευση

32 1 ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο εξάμηνο α/αΜάθημα Κωδικός Μαθήματος Θεωρία*Άσκηση* Πιστωτικές μονάδες 1 Βιοστατιστική, Μεθοδολογίας Έρευνας & Πληροφορική* ΜΙ.1 1-2 2 Διαγνωστική αιματολογία, κυτταρολογία & Βιοχημεία* ΜΙ.21-2 3 Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική & Ανοσολογία* ΜΙ.31-2 4 Διαχείριση ιατρείου- κλινικής* ΜΙ.41-2 5Κλινική διατροφή*ΜΙ.51-2 6Κλινική άσκηση**ΜΙ.6-3027,5 Σύνολο53037,5

33 1 ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο εξάμηνο α/αΜάθημα Κωδικός μαθήματος Θεωρία*Άσκηση* Πιστωτικές μονάδες 1 Προχωρημένα μαθήματα Αναισθησιολογίας & Εντατικής Ιατρικής* ΜΙΙ.11-2 2Διαγνωστική Ακτινολογία*ΜΙΙ.21-2 3 Διαταραχές της συμπεριφοράς των ζώων συντροφιάς* ΜΙΙ.31-2 4 Σεμινάρια σε αντικείμενα Κλινικής Παθολογίας* ΜΙΙ.44-6,5 5Κλινική άσκηση**ΜΙΙ.5-3027,5 Σύνολο73040

34 2 ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο εξάμηνο α/αΜάθημα Κωδικός μαθήματος Θεωρία*Άσκηση* Πιστωτικές μονάδες 1 Σεμινάρια σε αντικείμενα Κλινικής Παθολογίας* ΜΙΙΙ.14-6,5 2Κλινική άσκηση**ΜΙΙΙ.2-3027.5 Σύνολο43034

35 2 ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο εξάμηνο α/αΜάθημα Κωδικός μαθήματος Θεωρία*Άσκηση* Πιστωτικές μονάδες 1 Σεμινάρια σε αντικείμενα Κλινικής Παθολογίας* ΜΙV.12-3 2Κλινική άσκηση**ΜΙV.2-2422 3 Ερευνητική απασχόληση και συγγραφή διπλωματικής εργασίας MIV.310 Σύνολο23035

36 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΕΞΕΛΙΞΗΣ

37 Στην Ελλάδα εργάζονται σήμερα περίπου 3.000 κτηνίατροι. Η πλειονότητα απασχολείται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ένας σημαντικός αριθμός ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, διατηρώντας ιατρείο, εργαστήριο ή φαρμακείο κτηνιατρικών φαρμάκων. Άλλοι κτηνίατροι εργάζονται στα ΑΕΙ και τα ΑΤΕΙ της χώρας, σε βιομηχανίες ή εμπορικές εταιρείες κτηνιατρικών προϊόντων, σε κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές ή ιχθυοκομικές επιχειρήσεις, στον Εθνικό Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στο Κτηνιατρικό Τμήμα του Υγειονομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, στην Αστυκτηνιατρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας (ΑΤΕ), στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.

38 Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. εφοδιάζουν τον κάτοχο αυτού του διπλώματος (ΜΔΕ) με επιπλέον γνώσεις. Αυτό διευκολύνει την επαγγελματική εξέλιξη και ουσιαστικά εξασφαλίζει υψηλότερες απολαβές σε οποιοδήποτε τομέα, ιδιωτικό ή δημόσιο. Πιο συγκεκριμένα: Υπάρχει, θεσμοθετημένα, στο δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κλπ.) μισθολογική διαφορά των κατόχων του ΜΔΕ σε σχέση με τους συναδέλφους τους, ταχύτερη προαγωγή κλπ. Επίσης, στον ιδιωτικό τομέα, οι επιπλέον γνώσεις του κατόχου ΜΔΕ, του δίνουν τη δυνατότητα βελτιωμένης παροχής υπηρεσιών, με αποτέλεσμα ουσιαστικά την αύξηση του εισοδήματός του.

39


Κατέβασμα ppt "Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Χ. Κ. Κουτίνας, λέκτορας Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, μέλος συντονιστικής επιτροπής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google