Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 1 Κοινωνιολογία Οι Βασικές Έννοιες Michael Hughes Carolyn J. Kroehler.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 1 Κοινωνιολογία Οι Βασικές Έννοιες Michael Hughes Carolyn J. Kroehler."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 1 Κοινωνιολογία Οι Βασικές Έννοιες Michael Hughes Carolyn J. Kroehler

2 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 2 Κεφάλαιο 5 Παρέκκλιση και Έγκλημα Περίληψη Κεφαλαίου  Παρέκκλιση και Έγκλημα Παρέκκλιση και Έγκλημα  Η Φύση της Παρέκκλισης Η Φύση της Παρέκκλισης  Κοινωνικός Έλεγχος και Παρέκκλιση Κοινωνικός Έλεγχος και Παρέκκλιση  Θεωρίες της Παρεκκλίνουσας Συμπεριφοράς Θεωρίες της Παρεκκλίνουσας Συμπεριφοράς  Εγκληματικότητα και το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης Εγκληματικότητα και το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης

3 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 3  Το κατά πόσον κάτι συνιστά παρέκκλιση εξαρτάται από αυτόν που αξιολογεί τη συμπεριφορά  Όταν παραβιάζονται σημαντικά πρότυπα (κανόνες), ενεργοποιείται ο κοινωνικός έλεγχος για να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή και τις κοινωνικές σχέσεις, καθώς και τα νοήματα που τις στηρίζουν Παρέκκλιση και Έγκλημα

4 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 4 Ως παρέκκλιση ορίζεται κάθε συμπεριφορά που θεωρείται μη ανεκτή και επιλήψιμη από ένα σημαντικό αριθμό ατόμων μιας κοινωνίας. Η Φύση της Παρέκκλισης

5 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 5 Κοινωνικά Χαρακτηριστικά της Παρέκκλισης  Η παρεκκλίνουσα συμπεριφορά είναι σχετική και διαφέρει ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο  Παράδειγμα: Η φυλή των Ετόρο στη Νέα Γουινέα  Παράδειγμα: Τατουάζ και σκουλαρίκια σε διάφορα μέρη του σώματος  Η παρέκκλιση ορίζεται από αυτούς που έχουν την εξουσία  Οι ορισμοί της παρέκκλισης σε μια κοινωνία αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου Η Φύση της Παρέκκλισης

6 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 6 Κοινωνικές Ιδιότητες της Παρέκκλισης  Δυσλειτουργίες  Υπονομεύει τη λειτουργία της θεσμοθετημένης ζωής  Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το ηθικό των «νομοταγών» ανθρώπων  Καταστρέφει την κοινωνική εμπιστοσύνη Η Φύση της Παρέκκλισης

7 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 7 Κοινωνικές Ιδιότητες της Παρέκκλισης  Λειτουργίες  Ενισχύει την κοινωνική συμμόρφωση  Η μομφή κατά της παρέκκλισης αναδεικνύει και προσδιορίζει τα όρια των κοινωνικών προτύπων  Η ομάδα, μεμφόμενη το άτομο που εμφανίζει παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, ενισχύει τη συνοχή της  Η κατηγοριοποίηση και παρατήρηση της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς μπορεί να λειτουργήσει προειδοποιητικά για την μη παρεκκλίνουσα πλειοψηφία Η Φύση της Παρέκκλισης

8 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 8  Ο κοινωνικός έλεγχος διέπει τη συμπεριφορά στο πλαίσιο μιας κοινωνίας  Για τους φονξιοναλιστές ο κοινωνικός έλεγχος είναι αναγκαίος  Οι θεωρητικοί των συγκρούσεων θεωρούν ότι είναι ένα εργαλείο στα χέρια των ισχυρών ομάδων Κοινωνικός Έλεγχος και Παρέκκλιση

9 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 9 Διαδικασίες Κοινωνικού Ελέγχου  Εσωτερίκευση των κανονιστικών προσδοκιών της κοινωνίας  Τα πρότυπα γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητας του ανθρώπου  Περιορισμός της κοινωνικής εμπειρίας  Πολιτισμική οριοθέτηση  Τυπικές και άτυπες κυρώσεις  Εχθρότητα, αποπομπή, φυλάκιση Κοινωνικός Έλεγχος και Παρέκκλιση

10 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 10 Θεωρίες της Παρεκκλίνουσας Συμπεριφοράς  Γιατί οι άνθρωποι παραβιάζουν τους κοινωνικούς κανόνες;  Γιατί κάποιες πράξεις ορίζονται ως παρεκκλίνουσες;  Γιατί η παρεκκλίνουσα συμπεριφορά είναι σχετική και διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία και από ομάδα σε ομάδα;  Πέντε ειδικές κοινωνιολογικές θεωρίες 1.Η θεωρία της ανομίας 2.Η θεωρία της πολιτισμικής μεταβίβασης 3.Η θεωρία της σύγκρουσης 4.Η θεωρία της ετικέτας 5.Η θεωρία του ελέγχου Θεωρίες της Παρεκκλίνουσας Συμπεριφοράς

11 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 11 Η Θεωρία της Ανομίας  Εμίλ Ντιρκάιμ  Ανομία – μία κοινωνική κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι δυσκολεύονται να συμμορφωθούν με κανόνες τους οποίους κρίνουν ανίσχυρους, ασαφείς ή αντικρουόμενους μεταξύ τους  Παραδείγματα: «πυρετός του χρυσού», οικονομική ύφεση  Είναι συνηθισμένη σε περιπτώσεις δομικής έντασης Θεωρίες της Παρεκκλίνουσας Συμπεριφοράς

12 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 12 Θεωρίες της Παρεκκλίνουσας Συμπεριφοράς Η Τυπολογία του Merton για τους Τρόπους Ατομικής Προσαρμογής στην Ανομία Πηγή: Προσαρμογή από το Social Theory and Social Structure του Robert K. Merton, The Free Press, 1949, 1957. Σχήμα 5.1 Τρόπος Προσαρμογής Ι Συμμόρφωση ΙΙ Καινοτομία ΙΙΙ Τυπολατρία ΙV Αναχωρητισμός V Εξέγερση Πολιτισμικοί ΣτόχοιΘεσμοποιημένα Μέσα Αποδοχή Απόρριψη Απόρριψη των κυρίαρχων αξιών και αντικατάστασή τους με νέες

13 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 13 Η Θεωρία της Πολιτισμικής Μεταβίβασης  Edwin Sutherland  Διαφορικός συγχρωτισμός – οι πολιτισμικές συνθήκες που αντιμετωπίζει το άτομο συμβάλλουν στον καθορισμό του πόσο πιθανό είναι να εμφανίσει παρεκκλίνουσα συμπεριφορά  Παραδείγματα: επιρροές από συμμορίες, κατάχρηση αλκοόλ από φοιτητές, συγχρωτισμός στη φυλακή Θεωρίες της Παρεκκλίνουσας Συμπεριφοράς

14 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 14 Η Θεωρία των Συγκρούσεων  Μαρξ, Quinney  Το σημαντικότερο ερώτημα: ποια ομάδα θα κατορθώσει να επιβάλλει τους δικούς της ορισμούς για την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά;  Quinney: «Ο νόμος… ιδιαίτερα το Ποινικό Δίκαιο, είναι ένας μηχανισμός… που χρησιμοποιείται από την άρχουσα τάξη για να διατηρείται η καθεστυκυία τάξη»  Εγκλήματα: κυβερνητικά, αρπακτικά, επιβίωσης, αντίστασης Θεωρίες της Παρεκκλίνουσας Συμπεριφοράς

15 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 15 Η Θεωρία της Ετικέτας Γιατί ορισμένα άτομα χαρακτηρίζονται ως παρεκκλίνοντα, αποκτούν σταδιακά παρεκκλίνουσα συνείδηση και συμπεριφέρονται με παρεκκλίνοντα τρόπο; Θεωρίες της Παρεκκλίνουσας Συμπεριφοράς

16 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 16 Η Θεωρία της Ετικέτας  Lemert, Becker, Erikson  Καμία πράξη δεν είναι εγγενώς παρεκκλίνουσα  Όλοι οι άνθρωποι διαπράττουν πρωτογενείς παρεκκλίσεις  Η «παρέκκλιση» εξαρτάται τόσο από την πράξη καθαυτή όσο και από την αντίδραση των άλλων  Ο χαρακτηρισμός των ανθρώπων ως παραβατικών καλλιεργεί το έδαφος για την ανάπτυξη της δευτερογενούς παρέκκλισης ως απάντησης στην αντίδραση των άλλων  Η ετικέτα της παραβατικότητας στιγματίζει το άτομο και το εξωθεί στη συμμετοχή σε μια παρεκκλίνουσα υποκουλτούρα Θεωρίες της Παρεκκλίνουσας Συμπεριφοράς

17 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 17 Η Θεωρία του Ελέγχου  Γιατί οι άνθρωποι δεν παρεκκλίνουν;  Μελέτη του Travis Hirschi (1969) για την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά εφήβων στην Καλιφόρνια  Οι ισχυροί δεσμοί παίζουν κρίσιμο ρόλο 1.Σύνδεση με τους άλλους ανθρώπους 2.Συμμετοχή στις συμβατικές κοινωνικές δραστηριότητες 3.Δέσμευση στους άλλους ανθρώπους 4.Πίστη στις συμβατικές αξίες και ηθικές ιδέες της κοινωνίας Θεωρίες της Παρεκκλίνουσας Συμπεριφοράς

18 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 18 Έγκλημα είναι μια μορφή παρέκκλισης που απαγορεύεται από τον νόμο. Το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης περιλαμβάνει τους φορείς ελέγχου του κράτους, όπου περιλαμβάνονται η αστυνομία, τα δικαστήρια και οι φυλακές. Έγκλημα και το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης

19 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 19 Τύποι Εγκλημάτων  Βίαια εγκλήματα και εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας  8 εγκλήματα καταλόγου (κατά προσώπων, ιδιοκτησίας)  Φόνος  Βιασμός  Ληστεία  Βιαιοπραγία  Διάρρηξη  Κλοπή  Κλοπή αυτοκινήτου  Έμπρησμός Έγκλημα και το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης

20 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 20 Έγκλημα και το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης Αριθμός των Βίαιων Εγκλημάτων, των Βίαιων Εγκλημάτων που Δηλώθηκαν Στην Αστυνομία και των Συλλήψεων για Βίαια Εγκλήματα στις ΗΠΑ, 1973-2001 Πηγή: Υπηρεσία Στατιστικών Δικαιοσύνης. Σχήμα 5.2 Σύνολο Βίαιων ΕγκλημάτωνΔηλώθηκαν στην ΑστυνομίαΣυλλήψεις Αριθμοί σε εκατομμύρια

21 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 21 Τύποι Εγκλημάτων (συνέχεια)  Εφηβική εγκληματικότητα  Η μεγαλύτερη εγκληματικότητα εμφανίζεται στις ηλικίες 16-18. 18-19  Η εγκληματικότητα μειώνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες  Το 6% των μαθητών έχουν δηλώσει ότι υπήρξαν θύματα εγκληματικής ενέργειας  Οργανωμένο έγκλημα  Μεγάλοι γραφειοκρατικοί οργανισμοί  Παράνομα προϊόντα και υπηρεσίες  Κυκλώματα παραγωγής και διακίνησης λαθραίων οινοπνευματωδών ποτών, ναρκωτικών, κτλ. που έχουν στήσει Ιταλοί, Κινέζοι, Κολομβιανοί, Κουβανοί και λευκοί του Αμερικανικού Νότου Έγκλημα και το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης

22 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 22 Τύποι Εγκλημάτων (συνέχεια)  Έγκλημα στελεχών και εταιρικό έγκλημα  Εύπορα άτομα, επιχειρηματικές δραστηριότητες  Κυβερνητικό έγκλημα  Γενοκτονία  Εμπόριο όπλων  Δωροδοκία και διαφθορά  Έγκλημα χωρίς θύμα  Τεχνολογία και έγκλημα  Βιομηχανική κατασκοπία  Κλοπή – παραποίηση ταυτότητας Έγκλημα και το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης

23 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 23 Η Μέτρηση της Εγκληματικότητας  Περιορισμοί  Τα περισσότερα εγκλήματα δεν γίνονται αντιληπτά, άλλα δεν δηλώνονται στις αρχές άλλα δεν ανιχνεύονται και άλλα δεν καταγράφονται επισήμως  Ενιαίες Εκθέσεις για την Εγκληματικότητα (UCR) που συντάσσονται από το FBI  Εθνική Έκθεση για τα Θύματα του Εγκλήματος (NCVS) της Υπηρεσίας Στατιστικών της Δικαιοσύνης Έγκλημα και το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης

24 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 24 Ναρκωτικά και Εγκληματικότητα  Προφανής σύνδεση ανάμεσα στα ναρκωτικά και το έγκλημα  Η εμπορεία ναρκωτικών συνδέεται με την παράνομη κατοχή όπλων  Παραβάσεις που αφορούν ναρκωτικά ήταν η μεγαλύτερη κατηγορία συλλήψεων το 2001  Το 50% των αμερικανών ενηλίκων έχει χρησιμοποιήσει ναρκωτικές ουσίες και φάρμακα παράνομα  Η χρήση ναρκωτικών ουσιών και παράνομων φαρμάκων μεταξύ των φοιτητών αυξάνεται Έγκλημα και το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης

25 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 25 Γυναίκες και Εγκληματικότητα  Το 20% του συνόλου των συλληφθέντων στις ΗΠΑ το 2000 ήταν γυναίκες: οι γυναίκες αναλογούσαν στο 17% των συλλήψεων για βίαια εγκλήματα και στο 30% για εγκλήματα κατά της περιουσίας  Η πλειοψηφία των συλλήψεων που αφορούσαν φυγάδες και πορνεία αφορά γυναίκες  Το 50% των συλλήψεων γυναικών αφορά κλοπές ή φυγή από το σπίτι. Η σεξουαλική κακοποίηση παίζει συχνά κρίσιμο ρόλο  Οι γυναίκες είναι πιο πιθανόν να πέσουν θύματα βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης Έγκλημα και το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης

26 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 26 Το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης  Η αστυνομία  Πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το ποινικό σύστημα  Αφιερώνει μόλις το 15% του χρόνου της για την άμεση καταπολέμηση του εγκλήματος  Κοινοτική αστυνόμευση  Τα δικαστήρια  Σύστημα αντιδίκων – κατηγορούμενος και δημόσιος κατήγορος (εισαγγελέας)  Από τα 2 εκατομμύρια των σοβαρών εγκληματικών υποθέσεων που υποβάλλονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ στα δικαστήρια δεν φτάνει ούτε το 20% Έγκλημα και το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης

27 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 27 Το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης  Φυλακές  Ο πληθυσμός τους αυξάνεται σταθερά  Ο αριθμός των φυλακισμένων στις ΗΠΑ ως ποσοστό του πληθυσμού είναι ο υψηλότερος στον κόσμο  Σκοποί της φυλάκισης  Τιμωρία  Επανένταξη  Αποτροπή  Αφαίρεση ικανότητας Έγκλημα και το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης

28 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 28 Έγκλημα και το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης Η Λειτουργία του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Στις Ηνωμένες Πολιτείες Πηγές: (α) Bureau of Justice Statistics (http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/prisons.htm) · (β) και (γ) Pastore and Maguire, 2003. Σχήμα 5.3 (α) Επιβληθείσες ποινές έναντι πραγματικού χρόνου που εκτίθηκε, 2000 Μέσος όρος των ετών φυλάκισης που επιβλήθηκαν και μέσος όρος του χρόνου της ποινής που εκτίθηκε στις πολιτειακές φυλακές για διάφορα αδικήματα Μέση επιβληθείσα ποινή Χρόνος που εκτίθηκε Φόνος Βιασμός Ληστεία Απαγωγή Βιαιοπραγία Σεξουαλική επίθεση (β) Χρόνος που μεσολαβεί από τη σύλληψη μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης στα πολιτειακά δικαστήρια, 1998 (Μέσος χρόνος σε ημέρες) Φόνος Βιασμός Εγκλήματα όπλων Εγκλήματα ναρκωτικών Βιαιοπραγία Ληστείες (γ) Ποσοστό εγκλημάτων που καταλήγουν σε συλλήψεις, 2000

29 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 29 Έγκλημα και το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Ποσοστό των Φυλακισμένων επί του Γενικού Πληθυσμού Είναι το Υψηλότερο στον Κόσμο Πηγή: www.sentencingproject.org/policy/9030.htm· Walmsley, 2003. Σχήμα 5.4 Ποσοστά Φυλάκισης ανά 100.000 Άτομα Ηνωμένες Πολιτείες Νότια Αφρική Τσεχία Αγγλία/Ουαλία Γερμανία Δανία Ολλανδία Ιαπωνία * Τα στοιχεία για την Ιαπωνία και τη Νότια Αφρική αφορούν το 1989

30 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 30 Το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης  Θανατική Ποινή  Τα κακουργήματα που επισύρουν τη θανατική ποινή περιλαμβάνουν τον φόνο, την απαγωγή, τον βιασμό, την εμπορεία ναρκωτικών και την προδοσία  68 εκτελέσεις σε 13 πολιτείες (2002)  Κυβερνήτης Τζωρτζ Ράιαν του Ιλινόις  Άλλες ποινές και προσεγγίσεις  Αστυνομική επιτήρηση  Αναστολή  Κατ’ οίκον περιορισμός Έγκλημα και το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης


Κατέβασμα ppt "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Διαφάνεια 1 Κοινωνιολογία Οι Βασικές Έννοιες Michael Hughes Carolyn J. Kroehler."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google