Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κριτήρια επιλογής υλικού (α)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κριτήρια επιλογής υλικού (α)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κριτήρια επιλογής υλικού (α)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Παναγιώτης Νταβαρίνος Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Κριτήρια επιλογής υλικού (α) Το εκπαιδευτικό υλικό, σε συνάρτηση με τα νέα Προγράμματα Σπουδών: Είναι υψηλής επιστημονικής ποιότητας. Παρουσιάζει τη γνώση ως ενιαία και πολύμορφη. Θεωρεί τη μάθηση όχι μόνο ως προϊόν αλλά και ως διαδικασία αυτενέργειας και ανακάλυψης. Παρακινεί τους μαθητές σε βιωματικές ευκαιρίες μάθησης.

2 Κριτήρια επιλογής υλικού (β)
Επικεντρώνεται σε βασικές και ουσιώδεις γνώσεις κάθε τομέα χωρίς περιττές επανα-λήψεις. Παρέχει ευκαιρίες και καλλιεργεί στάσεις για την ανάπτυξη της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της αποδοχής της διαφο-ρετικότητας. Εντάσσει τις νέες τεχνολογίες σε όλες τις δραστηριότητες ως εργαλείο μάθησης, επικοινωνίας και δημιουργίας. Συμβάλλει στη δημιουργία θετικότερου κλίμα-τος μάθησης

3 Στα Σχέδια Διδασκαλίας Μαθήματος
Στα Σχέδια Διδασκαλίας Μαθήματος Παρέχεται η δυνατότητα καλύτερης επικοινω-νίας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών για να προσεγγίζεται η γνώση σε βάθος. Ικανοποιείται η συσχέτιση της ποσότητας της διδασκόμενης ύλης και του διατιθέμενου από το ωρολόγιο πρόγραμμα χρόνου διδασκαλίας. Παρακινείται η εισαγωγή καινοτομιών. Συνδέει την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγη-ση με τη διδακτική προσέγγιση. 3

4 Ειδικά κριτήρια επιλογής υλικού (α)
Να είναι πρωτότυπο. Η γλώσσα να είναι άριστα, γραμματικά και συντακτικά, δομημένη. Όσον αφορά στη δημιουργία παρουσιά-σεων να υπάρχει απαραιτήτως: αναλογία κειμένου-εικόνων διάταξη των εικόνων μέσα στο κείμενο (μέγεθος, ανάλυση, προσανατολισμός, ισορροπία). 4

5 Ειδικά κριτήρια επιλογής υλικού (β)
Να περιλαμβάνει, σε αντίστοιχη ποσοτική αναλογία, και ενδεδειγμένα εκπαιδευτικά διαδραστικά παιχνίδια (interaction). Η γλώσσα, που χρησιμοποιείται, να διέ-πεται από τους κανόνες της σχολικής παιδαγωγικής δεοντολογίας (να μη χρησι-μοποιεί λέξεις, φράσεις ή έννοιες, που μπορεί να προκαλέσουν πολιτικές, θρησκευτικές, διαφυ-λικές, φυλετικές αντιπαραθέσεις ή συγκρούσεις στη σχολική κοινότητα). 5

6 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "Κριτήρια επιλογής υλικού (α)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google