Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατερίνα Τρίμη - Κύρου.  Καταγραφή της γενικής στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση που εφαρμόστηκε  Εντοπισμός εκείνων των στοιχείων της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατερίνα Τρίμη - Κύρου.  Καταγραφή της γενικής στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση που εφαρμόστηκε  Εντοπισμός εκείνων των στοιχείων της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατερίνα Τρίμη - Κύρου

2  Καταγραφή της γενικής στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση που εφαρμόστηκε  Εντοπισμός εκείνων των στοιχείων της διαδικασίας που οι εκπαιδευτικοί αντιλήφθηκαν ως προβληματικά ή πηγή αδικίας  Αναζήτηση πιθανών προτάσεων για την αλλαγή της διαδικασίας

3 Μια αξιολόγηση που θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς προβληματική ή άδικη δεν μπορεί να τους βοηθήσει να καταλάβουν τι θα έπρεπε να βελτιώσουν και γιατί, ούτε να τους ενθαρρύνει να αναστοχαστούν πάνω στις στρατηγικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν.

4 Σκοποί της αξιολόγησης : α ) Επιλογή των εκπαιδευτικών που θα παρέμεναν στα Π.- Π. β ) Αντικατάσταση όσων θα έφευγαν. Τύπος αξιολόγησης : τελική-ολική κι όχι διαμορφωτική

5  Διαμορφωτική αξιολόγηση : στοχεύει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών.  Τελική - ολική αξιολόγηση : σχετίζεται με την εξέλιξη του προσωπικού. Θεωρητικά προϋποθέτει ότι έχει προηγηθεί η διαμορφωτική αρκετά νωρίτερα.

6 α. Τρία portfolios : 1. αντικειμενικών, πιστοποιημένων προσόντων, 2. διδακτικής πρακτικής 3. εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εκτός διδακτικών αντικειμένων ( διαθεματικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών ) & β. Μια συνέντευξη Άριστα το 100.

7 Έρευνα ποιοτική ( στόχος μια σε βάθος ανάλυση ) Συλλογή δεδομένων : ημι - δομημένες συνεντεύξεις Χρόνος : αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ( πρόσφατη η εμπειρία )

8 Αρκετά αντιπροσωπευτικό, αν και δείγμα « ευκολίας » συνεντεύξεις « εκ βαθέων » 12 εκπαιδευτικοί 4 ειδικοτήτων, (6 γυμνασίου, 5 λυκείου και 1 ενιαίου γυμνασίου - λυκείου ) από 10 διαφορετικά Π.- Π σχολεία ( Αττικής ) από τα 30 Π.- Π. που λειτουργούν πανελλαδικά.

9  Ποια ήταν η πρόσληψη της πρώτης εφαρμογής της αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους ;  Τι θεωρούν ότι θα μπορούσε να τη βελτιώσει ;

10 Μια γενική στάση : Ισχυρή επιφύλαξη για τη διαδικασία που εφαρμόστηκε Χαρακτηρισμοί της εμπειρίας : « σκληρή », « βίαιη », « τραυματική », « εξαιρετικά αγχωτική » Μια μαρτυρία : « Θα θυμάμαι αυτή την περίοδο της αξιολόγησης σαν μια περίοδο όπου το κυρίαρχο συναίσθημα ήταν αυτό της απειλής. Ήταν ένα εργαστήρι αρνητικών συναισθημάτων : καχυποψίας, ανασφάλειας, οργής.»

11 Αυτή η στάση απορρέει από την έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητα, τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Βαθύτερη αιτία ; Δεν έχει εμπεδωθεί στην εκπαιδευτική διοίκηση στην Ελλάδα μια κουλτούρα αξιοκρατίας.

12 Αυτή η εκτίμηση δεν βασιζόταν σε μια συνολική, επί της αρχής, απόρριψη της αξιολόγησης. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες / ουσες συμφωνούν ότι  επί της αρχής η αξιολόγηση, και πιο συγκεκριμένα η διαμορφωτική, είναι αναγκαία,  ενδείκνυται η χρήση των τριών portfolios ( γιατί καλύπτονται πολλές πλευρές του διδακτικού προφίλ του αξιολογούμενου ).

13 Δηλαδή η δυσαρέσκεια και η πικρία τους οφείλονταν κυρίως στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η αξιολόγηση.

14  Η διαδικασία στριμώχθηκε σε πολύ λίγο χρόνο. Έτσι χάθηκαν οι ευκαιρίες που υπήρχαν να λειτουργήσει παράλληλα ως διαμορφωτική.  Οι σχέσεις ανάμεσα στους συναδέλφους διαταράχθηκαν, λόγω του ανταγωνισμού που καλλιέργησε η όλη διαδικασία και της αίσθησης αδικίας μετά την ανακοίνωση των βαθμών.

15 Έντονη αμφισβήτηση και κριτική όσον αφορά 1. την ηθική ακεραιότητα και / ή την κατάρτιση - επάρκεια των αξιολογητών και 2. τα επιλεγμένα κριτήρια.

16 Οι διευθυντές / ντριες, οι σχολικοί σύμβουλοι, τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης δεν αναγνωρίζονταν ως αναμφίβολα ικανοί αξιολογητές : 1. Δεν είχαν εμπειρία ή επιμόρφωση για τον ρόλο αυτό 2. Μερικών η ηθική ακεραιότητα αμφισβητήθηκε.

17 Για ορισμένα από τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν από τους διευθυντές ήταν δύσκολο να προσκομισθούν αποδείξεις. Η αξιολόγησή τους βασιζόταν σε ασαφή, μη τεκμηριωμένα, μη μετρήσιμα κριτήρια. Άρα = ύποπτη για μεροληψία.

18  Ορισμένοι έδωσαν πιο γενναιόδωρους βαθμούς από άλλους. Άρα η σύγκριση ήταν άδικη.  Ορισμένοι φάνηκαν ιδιαίτερα αυστηροί προς εκπαιδευτικούς με υψηλά τυπικά προσόντα. Μήπως γιατί θεωρήθηκαν πιθανοί μελλοντικοί ανταγωνιστές τους ;  Σχεδόν πάντα ελλιπής η συζήτηση συμβούλου - εκπαιδευτικού πριν και μετά την παρατήρηση. Άρα η ανατροφοδότηση αμελήθηκε.

19 Ανυπαρξία διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο βαθμολόγησης. Ενδείξεις για προ - αποφασισμένους βαθμούς. Πλήγμα για την αξιοπιστία της συνέντευξης

20 1 ο portfolio (40%)  Προσόντα υψηλά ( αντιστοιχούν σε πανεπιστημιακούς )  Υψηλό το ποσοστό για μεταπτυχιακά και επιστημονικές δημοσιεύσεις, κάτι άδικο για τους εκπαιδευτικούς που αφιέρωναν την ενέργειά τους στο διδακτικό τους έργο  Τα διπλώματα και οι πιστοποιήσεις λογίζονται ως αντικειμενικά προσόντα γιατί είναι μετρήσιμα. ΌΜΩΣ η επιλογή τους ως κριτηρίων και η μοριοδότησή τους αντικατοπτρίζουν πεποιθήσεις, ιεραρχικές, αξιολογικές κρίσεις, άρα είναι υποκειμενικές.

21 2 ο portfolio & παρατήρηση διδασκαλίας (20%)  Πανομοιότυπα κριτήρια για όλα τα γνωστικά αντικείμενα και γυμνασίου και λυκείου.  Χαμηλό το ποσοστό για το « καθαρό » διδακτικό έργο  Ανεπαρκής η παρατήρηση δύο μονάχα διδακτικών ωρών για να σχηματίσει κανείς τεκμηριωμένη άποψη  Προσδοκία εφαρμογής νέων διδακτικών στρατηγικών αλλά ανυπαρξία σχετικών επιμορφώσεων πριν την αξιολόγηση

22 3 ο portfolio (15%)  Κριτήρια ασαφή.  Περιλάμβανε εκπαιδευτικές δράσεις μη αξιολογημένες ( πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κτλ. προγράμματα ). Άρα μέτρησε η ποσότητά τους και όχι η ποιότητά τους.

23 Συνέντευξη (25%)  Θεωρήθηκε από άλλους περιττή από άλλους πριμοδοτημένη.  Η ενιαία επιτροπή για τα μέλη ενός σχολείου, ανεξάρτητα από γνωστικά αντικείμενα, δεν επέτρεψε την ουσιαστική συζήτηση  Ορισμένες επιτροπές διερευνούσαν την άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με τον νέο νόμο για τα πειραματικά - πρότυπα. Βαθμολογήθηκαν για την άποψή τους ;

24  Η εμπειρία αυτής της αξιολόγησης ωθεί στο κυνήγι « χαρτιών », τεκμηρίων για την επόμενη αξιολόγηση και στην παραμέληση του πραγματικού διδακτικού έργου.  Πιθανόν εκπαιδευτικοί καινοτόμοι και δημιουργικοί να νιώσουν « δέσμιοι » αυτών των ανελαστικών και σταθερών κριτηρίων

25  Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν να αντιμετωπιστούν.  Να προγραμματισθεί συζήτηση στο εσωτερικό κάθε σχολικής μονάδας, για να ξεπεραστούν παρεξηγήσεις και για να προταθούν βελτιώσεις στο υπάρχον μοντέλο.  Οι μαθητές να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των καθηγητών / τριών. Η όλη διαδικασία να οργανωθεί με προσοχή, ώστε να καταγραφεί η γνώμη των μαθητών / τριών, χωρίς παρέμβαση από γονείς

26  Η αξιολόγηση να είναι μια διαρκής, « χαλαρή » διαδικασία, με χαρακτήρα διαμορφωτικό.  Οι σχολικοί σύμβουλοι να καλλιεργήσουν τη σχέση τους με τους εκπαιδευτικούς, να συζητούν, να προτείνουν στόχους, να υποβοηθούν  Οι βαθμοί περιττοί, χρήσιμα τα ποιοτικά σχόλια.

27  Όλοι / ες συνειδητοποιούν τα εν δυνάμει οφέλη από την αξιολόγηση :« Η αξιολόγηση βάζει έναν καθρέπτη εμπρός μας … Αυτή η διαδικασία συνειδητοποίησης και αυτογνωσίας είναι με αυτή την έννοια διαδικασία χειραφέτησης.»  Εντοπίζονται όμως πολλές προϋποθέσεις, ώστε να εξελιχθεί το « εν δυνάμει » σε κάτι πραγματικό.

28  Το κύριο πρόβλημα φάνηκε να είναι τα κριτήρια των διευθυντών και των σχολ. συμβούλων, που είναι αρκετά ασαφή, άρα ύποπτα για υποκειμενισμό.  Οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη να πεισθούν ότι οι αξιολογητές είναι στο ύψος των περιστάσεων, έχουν γνώση, εμπειρία και κυρίως ηθική στάση.  Το κρισιμότερο θέμα για την αξιολόγηση είναι η αποδοχή της από τους αξιολογούμενους. Προϋπόθεση γι ’ αυτό είναι το χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε αυτούς που αξιολογούν και σε αυτούς που αξιολογούνται.

29 Ευχαριστώ για την υπομονή σας.

30 1. Anavr 2 2. Eyag 2 3. 2 ο 4. 2 ο 5. Varv 6. Varv 7. Anarg 8. PSPA 9. PLAKA 10. Ion


Κατέβασμα ppt "Κατερίνα Τρίμη - Κύρου.  Καταγραφή της γενικής στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση που εφαρμόστηκε  Εντοπισμός εκείνων των στοιχείων της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google