Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η πρόσληψή της από τους εκπαιδευτικούς των Π. -Π

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η πρόσληψή της από τους εκπαιδευτικούς των Π. -Π"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2012-13. Η πρόσληψή της από τους εκπαιδευτικούς των Π. -Π
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η πρόσληψή της από τους εκπαιδευτικούς των Π.-Π. γυμνασίων και λυκείων. Κατερίνα Τρίμη-Κύρου

2 Στόχος της έρευνας Καταγραφή της γενικής στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση που εφαρμόστηκε Εντοπισμός εκείνων των στοιχείων της διαδικασίας που οι εκπαιδευτικοί αντιλήφθηκαν ως προβληματικά ή πηγή αδικίας Αναζήτηση πιθανών προτάσεων για την αλλαγή της διαδικασίας

3 Η θεωρητική παραδοχή που προσανατόλισε την έρευνα
Η θεωρητική παραδοχή που προσανατόλισε την έρευνα Μια αξιολόγηση που θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς προβληματική ή άδικη δεν μπορεί να τους βοηθήσει να καταλάβουν τι θα έπρεπε να βελτιώσουν και γιατί, ούτε να τους ενθαρρύνει να αναστοχαστούν πάνω στις στρατηγικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν.

4 Τύπος αξιολόγησης : τελική-ολική
Η αξιολόγηση των Π.-Π. Σκοποί της αξιολόγησης : α) Επιλογή των εκπαιδευτικών που θα παρέμεναν στα Π.-Π. β) Αντικατάσταση όσων θα έφευγαν. Τύπος αξιολόγησης : τελική-ολική κι όχι διαμορφωτική

5 Διευκρίνιση όρων Διαμορφωτική αξιολόγηση: στοχεύει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών. Τελική-ολική αξιολόγηση: σχετίζεται με την εξέλιξη του προσωπικού. Θεωρητικά προϋποθέτει ότι έχει προηγηθεί η διαμορφωτική αρκετά νωρίτερα.

6 Η διαδικασία α. Τρία portfolios:
αντικειμενικών, πιστοποιημένων προσόντων, διδακτικής πρακτικής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εκτός διδακτικών αντικειμένων (διαθεματικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών) & β. Μια συνέντευξη Άριστα το 100.

7 Μέθοδος έρευνας Έρευνα ποιοτική (στόχος μια σε βάθος ανάλυση) Συλλογή δεδομένων: ημι-δομημένες συνεντεύξεις Χρόνος: αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (πρόσφατη η εμπειρία)

8 Το δείγμα Αρκετά αντιπροσωπευτικό, αν και δείγμα «ευκολίας»
συνεντεύξεις «εκ βαθέων» 12 εκπαιδευτικοί 4 ειδικοτήτων, (6 γυμνασίου, 5 λυκείου και 1 ενιαίου γυμνασίου-λυκείου) από 10 διαφορετικά Π.-Π σχολεία (Αττικής) από τα 30 Π.-Π. που λειτουργούν πανελλαδικά.

9 Ερευνητικά ερωτήματα Ποια ήταν η πρόσληψη της πρώτης εφαρμογής της αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους ; Τι θεωρούν ότι θα μπορούσε να τη βελτιώσει;

10 Γενική αποτίμηση Μια γενική στάση: Ισχυρή επιφύλαξη για τη διαδικασία που εφαρμόστηκε Χαρακτηρισμοί της εμπειρίας: «σκληρή», «βίαιη», «τραυματική», «εξαιρετικά αγχωτική» Μια μαρτυρία: «Θα θυμάμαι αυτή την περίοδο της αξιολόγησης σαν μια περίοδο όπου το κυρίαρχο συναίσθημα ήταν αυτό της απειλής. Ήταν ένα εργαστήρι αρνητικών συναισθημάτων: καχυποψίας, ανασφάλειας, οργής.»

11 Οι αιτίες αυτής της πρόσληψης
Αυτή η στάση απορρέει από την έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητα , τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Βαθύτερη αιτία; Δεν έχει εμπεδωθεί στην εκπαιδευτική διοίκηση στην Ελλάδα μια κουλτούρα αξιοκρατίας.

12 Η έκπληξη Αυτή η εκτίμηση δεν βασιζόταν σε μια συνολική, επί της αρχής, απόρριψη της αξιολόγησης. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες συμφωνούν ότι επί της αρχής η αξιολόγηση, και πιο συγκεκριμένα η διαμορφωτική, είναι αναγκαία, ενδείκνυται η χρήση των τριών portfolios (γιατί καλύπτονται πολλές πλευρές του διδακτικού προφίλ του αξιολογούμενου).

13 Βασικό συμπέρασμα Δηλαδή η δυσαρέσκεια και η πικρία τους οφείλονταν κυρίως στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η αξιολόγηση.

14 Επιμέρους διαπιστώσεις
Η διαδικασία στριμώχθηκε σε πολύ λίγο χρόνο. Έτσι χάθηκαν οι ευκαιρίες που υπήρχαν να λειτουργήσει παράλληλα ως διαμορφωτική. Οι σχέσεις ανάμεσα στους συναδέλφους διαταράχθηκαν, λόγω του ανταγωνισμού που καλλιέργησε η όλη διαδικασία και της αίσθησης αδικίας μετά την ανακοίνωση των βαθμών.

15 Επιμέρους διαπιστώσεις
Έντονη αμφισβήτηση και κριτική όσον αφορά την ηθική ακεραιότητα και/ή την κατάρτιση-επάρκεια των αξιολογητών και τα επιλεγμένα κριτήρια.

16 Ως προς τους αξιολογητές
Οι διευθυντές/ντριες, οι σχολικοί σύμβουλοι, τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης δεν αναγνωρίζονταν ως αναμφίβολα ικανοί αξιολογητές: Δεν είχαν εμπειρία ή επιμόρφωση για τον ρόλο αυτό Μερικών η ηθική ακεραιότητα αμφισβητήθηκε.

17 Ειδικά ως προς τους διευθυντές
Για ορισμένα από τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν από τους διευθυντές ήταν δύσκολο να προσκομισθούν αποδείξεις. Η αξιολόγησή τους βασιζόταν σε ασαφή, μη τεκμηριωμένα, μη μετρήσιμα κριτήρια. Άρα = ύποπτη για μεροληψία.

18 Ως προς τους σχολικούς συμβούλους
Ορισμένοι έδωσαν πιο γενναιόδωρους βαθμούς από άλλους. Άρα η σύγκριση ήταν άδικη. Ορισμένοι φάνηκαν ιδιαίτερα αυστηροί προς εκπαιδευτικούς με υψηλά τυπικά προσόντα. Μήπως γιατί θεωρήθηκαν πιθανοί μελλοντικοί ανταγωνιστές τους; Σχεδόν πάντα ελλιπής η συζήτηση συμβούλου-εκπαιδευτικού πριν και μετά την παρατήρηση. Άρα η ανατροφοδότηση αμελήθηκε.

19 Ως προς την επιτροπή συνέντευξης
Ανυπαρξία διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο βαθμολόγησης. Ενδείξεις για προ-αποφασισμένους βαθμούς. Πλήγμα για την αξιοπιστία της συνέντευξης

20 Ως προς τα κριτήρια 1ο portfolio (40%)
Προσόντα υψηλά (αντιστοιχούν σε πανεπιστημιακούς) Υψηλό το ποσοστό για μεταπτυχιακά και επιστημονικές δημοσιεύσεις, κάτι άδικο για τους εκπαιδευτικούς που αφιέρωναν την ενέργειά τους στο διδακτικό τους έργο Τα διπλώματα και οι πιστοποιήσεις λογίζονται ως αντικειμενικά προσόντα γιατί είναι μετρήσιμα. ΌΜΩΣ η επιλογή τους ως κριτηρίων και η μοριοδότησή τους αντικατοπτρίζουν πεποιθήσεις, ιεραρχικές, αξιολογικές κρίσεις, άρα είναι υποκειμενικές.

21 Ως προς τα κριτήρια 2 2ο portfolio & παρατήρηση διδασκαλίας (20%)
Πανομοιότυπα κριτήρια για όλα τα γνωστικά αντικείμενα και γυμνασίου και λυκείου. Χαμηλό το ποσοστό για το «καθαρό» διδακτικό έργο Ανεπαρκής η παρατήρηση δύο μονάχα διδακτικών ωρών για να σχηματίσει κανείς τεκμηριωμένη άποψη Προσδοκία εφαρμογής νέων διδακτικών στρατηγικών αλλά ανυπαρξία σχετικών επιμορφώσεων πριν την αξιολόγηση

22 Ως προς τα κριτήρια 3 3ο portfolio (15%) Κριτήρια ασαφή.
Περιλάμβανε εκπαιδευτικές δράσεις μη αξιολογημένες (πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κτλ. προγράμματα). Άρα μέτρησε η ποσότητά τους και όχι η ποιότητά τους.

23 Ως προς τα κριτήρια 4 Συνέντευξη (25%)
Θεωρήθηκε από άλλους περιττή από άλλους πριμοδοτημένη. Η ενιαία επιτροπή για τα μέλη ενός σχολείου, ανεξάρτητα από γνωστικά αντικείμενα, δεν επέτρεψε την ουσιαστική συζήτηση Ορισμένες επιτροπές διερευνούσαν την άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με τον νέο νόμο για τα πειραματικά-πρότυπα. Βαθμολογήθηκαν για την άποψή τους;

24 Απαισιόδοξη πρόβλεψη Η εμπειρία αυτής της αξιολόγησης ωθεί στο κυνήγι «χαρτιών», τεκμηρίων για την επόμενη αξιολόγηση και στην παραμέληση του πραγματικού διδακτικού έργου. Πιθανόν εκπαιδευτικοί καινοτόμοι και δημιουργικοί να νιώσουν «δέσμιοι» αυτών των ανελαστικών και σταθερών κριτηρίων

25 Προτάσεις Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν να αντιμετωπιστούν.
Να προγραμματισθεί συζήτηση στο εσωτερικό κάθε σχολικής μονάδας, για να ξεπεραστούν παρεξηγήσεις και για να προταθούν βελτιώσεις στο υπάρχον μοντέλο. Οι μαθητές να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των καθηγητών/τριών. Η όλη διαδικασία να οργανωθεί με προσοχή, ώστε να καταγραφεί η γνώμη των μαθητών/τριών, χωρίς παρέμβαση από γονείς

26 Προτάσεις Η αξιολόγηση να είναι μια διαρκής, «χαλαρή» διαδικασία, με χαρακτήρα διαμορφωτικό. Οι σχολικοί σύμβουλοι να καλλιεργήσουν τη σχέση τους με τους εκπαιδευτικούς, να συζητούν, να προτείνουν στόχους, να υποβοηθούν Οι βαθμοί περιττοί, χρήσιμα τα ποιοτικά σχόλια.

27 Γενικά Συμπεράσματα Όλοι/ες συνειδητοποιούν τα εν δυνάμει οφέλη από την αξιολόγηση:« Η αξιολόγηση βάζει έναν καθρέπτη εμπρός μας… Αυτή η διαδικασία συνειδητοποίησης και αυτογνωσίας είναι με αυτή την έννοια διαδικασία χειραφέτησης.» Εντοπίζονται όμως πολλές προϋποθέσεις, ώστε να εξελιχθεί το «εν δυνάμει» σε κάτι πραγματικό.

28 Γενικά συμπεράσματα 2 Το κύριο πρόβλημα φάνηκε να είναι τα κριτήρια των διευθυντών και των σχολ. συμβούλων, που είναι αρκετά ασαφή, άρα ύποπτα για υποκειμενισμό. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη να πεισθούν ότι οι αξιολογητές είναι στο ύψος των περιστάσεων, έχουν γνώση, εμπειρία και κυρίως ηθική στάση. Το κρισιμότερο θέμα για την αξιολόγηση είναι η αποδοχή της από τους αξιολογούμενους. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι το χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε αυτούς που αξιολογούν και σε αυτούς που αξιολογούνται.

29 Ευχαριστώ για την υπομονή σας.

30 Anavr 2 Eyag 2 2ο Varv Anarg PSPA PLAKA Ion


Κατέβασμα ppt "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η πρόσληψή της από τους εκπαιδευτικούς των Π. -Π"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google