Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. 2 Στρατηγικοί Στόχοι Π.Α.Α. Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013  Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. 2 Στρατηγικοί Στόχοι Π.Α.Α. Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013  Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1

2 2 Στρατηγικοί Στόχοι Π.Α.Α. Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013  Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα  Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων  Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση ως διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας  Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης LEADER.

3 3 Άξονας 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» Το έτος 1991 ξεκίνησε η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER η οποία αποτέλεσε την αρχή μιας νέας προσέγγισης στην πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης. Η διαπίστωση ότι η Πρωτοβουλία συνέβαλε στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού, οδήγησε σε ένα πιο συστηματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό της LEADER II. Κατά την Γ΄ προγραμματική περίοδο, εφαρμόστηκε η LEADER+ η οποία κινήθηκε στη λογική και τη φιλοσοφία των προηγούμενων εφαρμογών και τέλος κατά την Δ΄ προγραμματική περίοδο η πρωτοβουλία LEADER δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές (ορεινές και πεδινές) να εφαρμόσουν ευρύτερα την προσέγγιση LEADER

4 4 Περιοχή Εφαρμογής Προγράμματος LEADER κατά την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 1. 1. Ορεινές – μειονεκτικές πεδινές περιοχές του Νομού Βοιωτίας 2. 2. Δημοτικά Διαμερίσματα με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους 3. 3. Σε Δημοτικά Διαμερίσματα με πληθυσμό από 5.000 – 10.000 κατοίκους θα υλοποιηθούν επενδύσεις στην εκτός σχεδίου περιοχή τους

5 5 L123 α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου & Φυσικά πρόσωπα Οι επενδύσεις που εντάσσονται δεν μπορούν να ενισχυθούν για το ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο και από το μέτρο 123 του Άξονα1 του ΠΑΑ

6 6 ΔΡΑΣΕΙΣ: Κλάδοι πρωτογενούς παραγωγής  Κρέας: 1.3 Εκσυγχρονισμός- επέκταση μονάδων τυποποίησης κρέατος/ κρεατοσκευασμάτων 1.3 Εκσυγχρονισμός- επέκταση μονάδων τυποποίησης κρέατος/ κρεατοσκευασμάτων 1.5 ίδρυση μονάδων τεμαχισμού- τυποποίησης κρέατος σε περιοχές χωρίς επαρκής υποδομή 1.5 ίδρυση μονάδων τεμαχισμού- τυποποίησης κρέατος σε περιοχές χωρίς επαρκής υποδομή  Γάλα: 2.1 Ίδρυση – επέκταση τυροκομείων μόνο όταν υπάρχει επαρκής ποσότητα γάλακτος 2.1 Ίδρυση – επέκταση τυροκομείων μόνο όταν υπάρχει επαρκής ποσότητα γάλακτος 2.2 Εκσυγχρονισμός – μετεγκατάσταση τυροκομείων, ώστε να τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής, και να προωθηθούν 2.2 Εκσυγχρονισμός – μετεγκατάσταση τυροκομείων, ώστε να τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής, και να προωθηθούν προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ. προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ. 2.4-5 Ίδρυση, εκσυγχρονισμός ή επέκταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης 2.4-5 Ίδρυση, εκσυγχρονισμός ή επέκταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης  Αυγά : 3.1Τυποποιητήρια – συσκευαστήρια 3.1Τυποποιητήρια – συσκευαστήρια 3.2 Ίδρυση – εκσυγχρονισμός – μετεγκατάσταση μονάδων 3.2 Ίδρυση – εκσυγχρονισμός – μετεγκατάσταση μονάδων 3.3 Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά 3.3 Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά  Μέλι: 4.1 Εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης - Επεξεργασίας – μεταποίησης μελιού (χωρίς αύξηση της δυναμικότητας) 4.1 Εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης - Επεξεργασίας – μεταποίησης μελιού (χωρίς αύξηση της δυναμικότητας) 4.2 Ίδρυση μονάδων τυποποίησης μόνο σε ορεινές περιοχές 4.2 Ίδρυση μονάδων τυποποίησης μόνο σε ορεινές περιοχές 4.3 Ίδρυση μονάδων για παραγωγή προϊόντων με βάση το μέλι 4.3 Ίδρυση μονάδων για παραγωγή προϊόντων με βάση το μέλι  Δημητριακά: 6.1 Κάθετοι αποθηκευτικοί χώροι 6.1 Κάθετοι αποθηκευτικοί χώροι 6.3-4 Ίδρυση, εκσυγχρονισμός ξηραντηρίων 6.3-4 Ίδρυση, εκσυγχρονισμός ξηραντηρίων

7 7  Ελαιούχα προϊόντα: 7.1α. Εκσυγχρονισμός – μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων με βιολογική α΄ ύλη, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας 7.1α. Εκσυγχρονισμός – μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων με βιολογική α΄ ύλη, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας β. Συγχωνεύσεις με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων β. Συγχωνεύσεις με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων γ. Ιδρύσεις μόνο σε ορεινές περιοχές γ. Ιδρύσεις μόνο σε ορεινές περιοχές 7.2-3 Ίδρυση – εκσυγχρονισμός 7.2-3 Ίδρυση – εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίων τυποποιητηρίων  Οίνος: 8.1-2 Εκσυγχρονισμός – μετεγκατάσταση – συγχώνευση οινοποιείων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας 8.1-2 Εκσυγχρονισμός – μετεγκατάσταση – συγχώνευση οινοποιείων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας 8.3 Ίδρυση οινοποιείων με βιολογική α΄ ύλη ή σε ορεινές περιοχές για εξυπηρέτηση της τοπικής παραγωγής 8.3 Ίδρυση οινοποιείων με βιολογική α΄ ύλη ή σε ορεινές περιοχές για εξυπηρέτηση της τοπικής παραγωγής  Οπωροκηπευτικά: - Στο επίπεδο εμπορίας: - Στο επίπεδο εμπορίας: 9.1 Ίδρυση μονάδων συσκευασίας- τυποποίησης – διαλογής (νωπά οπωρ/κά, πατάτα, σύκα, όσπρια, ξηροί καρποί) 9.1 Ίδρυση μονάδων συσκευασίας- τυποποίησης – διαλογής (νωπά οπωρ/κά, πατάτα, σύκα, όσπρια, ξηροί καρποί) 9.2 Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων 9.2 Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων 9.3 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας 9.3 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας - Στο επίπεδο της μεταποίησης: - Στο επίπεδο της μεταποίησης: 9.7 Μεταποίηση βιομηχανικής ντομάτας ( εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση της δυναμικότητας) ( εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση της δυναμικότητας) 9.8 Μεταποίηση φρούτων α. Κονσερβοποιεία, χυμοί φρούτων, αποξηραμένα φρούτα α. Κονσερβοποιεία, χυμοί φρούτων, αποξηραμένα φρούτα β. Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση ή επέκταση υφιστάμενων μονάδων χυμοποίησης β. Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση ή επέκταση υφιστάμενων μονάδων χυμοποίησης γ. Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης ( πλην εσπεριδοειδών) γ. Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης ( πλην εσπεριδοειδών) δ. Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση ή επέκταση μονάδων αποξήρανσης φρούτων δ. Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση ή επέκταση μονάδων αποξήρανσης φρούτων ε. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής μαρμελάδων & γλυκών κουταλιού ε. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής μαρμελάδων & γλυκών κουταλιού στ. Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση ή επέκταση μονάδων χυμοποίησης εσπεριδοειδών για παραγωγή νέων προϊόντων, ψυκτικές εγκαταστάσεις στ. Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση ή επέκταση μονάδων χυμοποίησης εσπεριδοειδών για παραγωγή νέων προϊόντων, ψυκτικές εγκαταστάσεις 9.9 Μεταποίηση λαχανικών α. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής τουρσιών, ψητών λαχανικών α. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής τουρσιών, ψητών λαχανικών β. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής κύβων λαχανικών ή μιγμάτων β. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής κύβων λαχανικών ή μιγμάτων

8 8 9.10 Βιολογικός καθαρισμός, αξιοποίηση υπολειμμάτων αξιοποίηση υπολειμμάτων 9.13 Εκσυγχρονισμός μονάδων επεξεργασίας βρώσιμων ελαίων επεξεργασίας βρώσιμων ελαίων (χωρίς αύξηση δυναμικότητας) (χωρίς αύξηση δυναμικότητας) 9.14 Ίδρυση- επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και νέων προϊόντων και νέων προϊόντων 9.15 Μετεγκαταστάσεις από αστικές περιοχές για λόγους μείωσης ρύπανσης, χωρίς για λόγους μείωσης ρύπανσης, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας αύξηση της δυναμικότητας - Στον τομέα των γεωμήλων Ιδρύσεις νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός- Επέκταση ή προσθήκη νέων γραμμών σε μονάδες μεταποίησης πατάτας, για παραγωγή νέων προϊόντων(προτηγανισμένη, κατεψυγμένη Τσιπς κ.α.) ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ : - σε μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. - σε επενδύσεις παρασκευής & εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή - σε επενδύσεις παρασκευής & εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης γάλακτος & μελιού υποκατάστασης γάλακτος & μελιού - επενδύσεων στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου - επενδύσεων στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου Προϋπολογισμός μέχρι: 500.000,00 € ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 40%

9 9 L 311. Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση

10 10 ΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ:  L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης υποδομών διανυκτέρευσης  L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης & αναψυχής αναψυχής  L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων αγροκτημάτων  L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων βιοτεχνικών μονάδων  L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υπηρεσιών  L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί Επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση Για τις υποδομές διανυκτέρευσης το συνολικό κόστος μέχρι 600.000€ και έως 40 κλίνες και τα επισκέψιμα αγροκτήματα Για τις υποδομές διανυκτέρευσης το συνολικό κόστος μέχρι 600.000€ και έως 40 κλίνες και τα επισκέψιμα αγροκτήματα Για τις λοιπές επιχειρήσεις συνολικό κόστος μέχρι 300.000€ Για τις λοιπές επιχειρήσεις συνολικό κόστος μέχρι 300.000€ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 50%

11 11 L312. Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα

12 12 ΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ:  L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων (ταξινόμηση ΚΑΔ08)  L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (ταξινόμηση ΚΑΔ08)  L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση  L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων Συνολικός προϋπολογισμός μέχρι 300.000€ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 50%

13 13 L313. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

14 14 ΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ: Α) Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα  L313-1 Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης  L313-2 Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων  L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές  L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών Συνολικός προϋπολογισμός έως: 300.000€ πλέον Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 100% ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΤΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ, Συλλογικοί Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

15 15 Β) Παρεμβάσεις Ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας  L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης υποδομών διανυκτέρευσης  L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης & αναψυχής αναψυχής  L313-7 Γραφεία οργάνωσης – πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού τουρισμού  L313-8 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι τουρισμού της υπαίθρου(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κ.α. ) αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κ.α. )Προϋπολογισμός: για τις υποδομές διανυκτέρευσης έως 600.000€ και 40 κλίνες για τις υπόλοιπες δράσεις έως 300.000€ για τις υπόλοιπες δράσεις έως 300.000€ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 50% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 50% ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Φυσικά και νομικά πρόσωπα εκτός γεωργών

16 16 L321. Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

17 17 ΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ:  L321-1 Μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Συνολικός προϋπολογισμός έως 500.000€ Συνολικός προϋπολογισμός έως 500.000€ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 100%  L321-2 Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων Συνολικός προϋπολογισμός έως 300.000€ Συνολικός προϋπολογισμός έως 300.000€ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 100%  L321-3 Πολιτιστικές εκδηλώσεις Συνολικός προϋπολογισμός έως 30.000€ Συνολικός προϋπολογισμός έως 30.000€ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 75% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 75%

18 18 L322. Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών L322. Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΤΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ, Συλλογικοί Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΤΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ, Συλλογικοί Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

19 19 Έργα για την αναβάθμιση χωριών σε εφαρμογή συνολικής μελέτης αναβάθμισης και ΌΧΙ σημειακές παρεμβάσεις Έργα για την αναβάθμιση χωριών σε εφαρμογή συνολικής μελέτης αναβάθμισης και ΌΧΙ σημειακές παρεμβάσεις  L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (πλακοστρώσεις – πεζοδρομήσεις, φωτισμός, υπογειοποίηση καλωδίων)  L322-2 Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000 € ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 100%

20 20 L323. Διατήρηση και Αναβάθμιση της Αγροτικής Κληρονομιάς ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΤΑ και οι εταιρείες τους, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

21 21 ΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ:  L323-1 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, διαμόρφωση θέσεων θέας, και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Συνολικό κόστος: μέχρι 300.000€ + Φ.Π.Α. Συνολικό κόστος: μέχρι 300.000€ + Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 100%  L323-2β Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου, με παρελθοντική παραγωγική δραστηριότητα (γεφύρια, μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες), ώστε να καταστούν επιδεικτικά Συνολικό κόστος: μέχρι 200.000€ + Φ.Π.Α. Συνολικό κόστος: μέχρι 200.000€ + Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 75% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 75%  L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά Συνολικό κόστος: μέχρι 300.000€ + Φ.Π.Α. Συνολικό κόστος: μέχρι 300.000€ + Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 100%

22 22 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις εκτός γεωργικού τομέα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα 2007-2013 για την Ελλάδα και για τη Βοιωτία είναι: 50% από 1.1.2007 – 31.12.2010 35% από 1.1.2011 – 31.12.2013 Αυτό σημαίνει ότι όσες επενδύσεις εγκριθούν και ενταχθούν (συμβατοποιηθούν) μέχρι 31.12.2010 θα ενισχυθούν με 50% ανεξάρτητα από το πότε θα υλοποιηθεί η επένδυσή τους.


Κατέβασμα ppt "1. 2 Στρατηγικοί Στόχοι Π.Α.Α. Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013  Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google